HANS von AIBERG'İN YENİ YAZILARI - 40 :

“WEMB Hakkında HA-VET”

WEMBSelam ve selam sevgideğerler,

Resmettiğimiz yeni amblemi gördünüz. Yanında da Millennium'dan beri yazılanları... Şimdi bunları biraz açımsayacağım:

ALLAHLAW ve bunun tersinden okunuşu olan WALHALLA bu ikisi hakkında bilgiler vereceğim.

Allahlaw = Süper üçlünün ki üçü de diridir-dünya üstü yönetimidir. Oysa Walhalla sadece Mehdist bir yönetimdir ve gün olur değişebilir, başka bir iktidar onun yerine geçebilir vb.

Ancak Allahlaw'a Allah'tan başka hiçbir kimse müdahale edemez. Burada enbaşta üç SÜPER KİMLİK yer almaktadır ki geliş sıralarına göre şöyle sıralanıyorlar:

1. Almighty (Hızır-Korkut Dede) Her çağın dirisi ve dolayısıyla şu anda bile zamanımızda olabilen özel bir kul.

2. Mighty (Mehdi/Maitrea) 2300'lü yıllarda gelecek ve İbrahim'in milletinin dini olan Hanifliği ve konumuz olan sistemi kuracak.

3. Messiah (Mesih/İsa) Mehdi'nin hemen ardından sistemimize dönecektir.

"Üçler"in üçü de resul/nebi yani elçi değildir. Hızır'ın Kur’an'da elçiliği bildirilmemiştir. Mehdi de zaten değildir. Hz. İsa ise yeniden dönüşünde, artık Hatemül Enbiya olan son peygamberimizin son dinine ve kitabına TABİ olmak üzere gelecek olan İsa, kuralı bozmamak için artık elçi ve Allah kelimesi değil (Çünkü yeni bir kitap getirmeyecektir) İNSAN olan İSA'dır ve bu satırı okuyan sizlerden HİÇBİR farkı yoktur. Dolayısıyla ALLAHLAW üçlüsünde bir elçi yoktur. ALLAHLAW ilahi bir katmandır ve ancak bir TÜNEL (Corn Hole) nakliyle TARIK aracıyla gidilebilen Şİ'RA diye bir yıldız/güneş sisteminde yer almaktadır.

Walhalla ise, Allahlaw'a bu tünel ile bağlıdır. Dünyanın "Uçan" başkenti sayılmaktadır. (Yer başkenti ise Missisippi deltasında yüzer kent olarak kurulan Grace+land (Kureyş aquapolis'i=Yüzer başkent)dir. Walhalla (Her çağın kitabı olan Kur'an, onun çağını da elbette kapsadığından) Nur-36. ayette ve Necm suresi birinci ayette bildirilir. (Allahlaw ise aynı surede Şi'ra adının geçtiği ayette zikredilmiştir). Walhalla uçan başkenttir. Çünkü yüzerkent Graceland tüm korumalara karşın, "Sionist zaman gezmenlerinin" orada bekletilen Tarık'ı
(Dhurakhapalam) çalıp zamanda geri gelerek tarihi değiştirmelerine engel olamamışlardır. Bu zaafın geleceğin geleceğinde de olabilirliği yüzünden Graceland/yüzerbaşkent yerine Walhalla yani uçan başkent kurulmuştur. Nur-36. ayetteki "Allah'ın isminin anıldığı evler" elbette belirli bir grubun "ışık evleri" değildir. "YUKARI" yani uzaya dev bir koloni olarak inşa edilmiş, İDARİ bir başkenttir (Mehdist düzenin başkenti).

ALLAHLAW armasını biliyoruz: Sitemizin girişindeki DÖRT yöne bakan Kufi grafikle yazılan şu anda Zigzag'ın kullandığı logodur. (Bu logonun bir şekilde "Haç"a benzetilmesini şiddetle kınarız. Çünkü + işareti de 45 derece çevrildiğinde x işareti biçimine gelir). Bunun dörtlü oldurulmasının nedeni sadece Rahman suresinde geçen, "Allah İKİ DOĞU ve İKİ BATININ da RABBİDİR" ayetidir. İki doğu: Doğru ve dogmatik doğular; İki batı Batıl ve Batın Batılar. Doğru doğu (Ali İmran-104) ve Batın Batı (Saklı ve Doğru batılılar) ise Ali İmran 114. ayette adreslenmiştir. Bu ikisinin tam ortasında ise Merkezi Memba (Ali İmran 110/ Sahabeleriyle birlikte Resulullah) bulunmaktadır. Kökümüz doğru doğu ve Batın Batı olarak bu TEK KAYNAKTIR. İşte Allahlaw logosu bu anlamda bir flamadır.

Haber grubumuzun Giriş sayfamızda gördüğünüz yeni logosu ise Walhalla'nın yani Dünya birleşik sisteminin Anfi-synark bayrağıdır. Bu dünya bayrağıdır: Allahlaw'dan esinlenerek yapılmıştır. Dört yöne bakan sanki bir W harfi vardır. Bu harf bildiğiniz üzere "LİLA/Lillah=O'na doğru" anlamına gelmektedir. Renkler ise (şekli Edit kullanarak döndürürseniz her birinde renk değiştiğini göreceksiniz) yer değiştirince aynı bayrağın çeşitli varyasyonlarını oluşturuyor (Hani Birleşmiş Milletlerin'in kendi bayrağından başka Unesco, Who, Foe vb. bayrakları var ya, bunun gibi).

Sistem 12 Düzine düzenidir ki, mega konfederasyonlar (Blok+Kamp+Pakt) halinde dünya ülkeleri 12 dil-birliğine ve iki de özel devlete (Turistik ortak devlet ile Endüstriyel Kutuplar devletleri gibi) bölünmüştür.

Bütün bunlar Mehdi'nin (Bize "göre" gelecekteki) eliyle kurduğu düzenidir. (Kurulmamış düzenleri anlatırken Ha-vet'lerdeyim ve soru istemediğim gibi, bana yalancısın ya da bilim kurgu yazıyorsun, hayal kuruyorsun vb. diyebilecek kişilere karşı bir isbatım olamayacaktır. Hatta daha ileri gidebilirim. sadece Mehdi'nin değil, İsa'nın yeryüzüne YENİDEN AYAKBASTIĞI ilk yer GRACE+land'dır. İlk eylemi de indiği Kureyş mescidinde o günün imamı olacak olan Mehdi'nin ardında namaz kılmak olacaktır. Niçin Graceland? Çünkü MESİH'i getiren Tarık aracının konacağı tek teknik platform orası! Niçin sevimsiz Kureyş adı veriliyor? Çünkü Adler Kureyşin'dir.

”HANS von AIBERG'in ZİG-ZAG ÖĞRETİSİ”
”Omniscientist Doctrine of ZIGZAG.sche Lehre”

Evrende objektif ve sübjektif olan herşey bir paranın ikiyüzü gibi TEK bir şeydir. OMNİJEKTİF'tir. Bir yüzü Hunnes(Chaos) bir yüzü Kunnes (Cosmos) olan obje ve subjenin ortak üst sistemi NUNNES (Nun=Nokta/kalem suresi. Nun Berzah da demektir. İkili sistemin de iki rakamıdır nun=sıfır ve Kalem=Bir. Nunnes'in karşılığı OSMOS (Tüneli)dir.) Osmos/Nunnes 1 ve 0'dan (Ya da AL ve LA'dan oluşmuş OMNİ-üstsistemdir).

”Alternatif Bilim Klübü /CLUB OMNIscience”

Resmi bilimin bağnazlığına karşı "alternatif bilim" kelimesi özellikle seçilmiştir. Burada siz mensuplarımız ile bir "Klüb/Club-Clube" oluşturmuşuz. Bizimle paralel, örneğin Zig-Zag Grubu (Group/Grouppe)ve gelecekteki BİZLER DÜZİNE DÜZENİ olan "Globe-Cruppe bu grup adlarının bir tür tasnifidir.

”DİN LİGİ*3:104+110+114*Hanifate League”

Ali İmran'ın yazılı ayetlerinde yer alan doğru doğu+merkezi Muhammedi vessahabi+batıni batı arasında bir din ligi yoktur. Din ligi, sözkonusu surelerin bir öncesi-içinde yer alan Batıl Batı ve 116'dan itibaren gelen Dogmatik doğu(Süfyanilik) ile ilgilidir. Din ligi bu Hanif olmayan gruplara karşı Haniflerin savaşımıdır.

Haniflik Hanyff, Khanif, Khanifate, khanifage olarak diğer dillerde yer alır. (Ha-vet'e göre "yer alacak" diye yazmalıyım.)

”TIC-TOC Aquarius Cycle ZIPZAP Millennium”

Bu terim Zig-Zag'ın zaman'da ileri ve geri yolculuk yapılması ve tarihe müdahale edilebilmesi teknolojisine erişilidğinde alacağı isimdir (Saatin tik-takları ve pandülün ileri geri sallanması anlamında).

Aquarius Cycle (Delu/Delv) Aydınlanma çağı, altınçağ. Özellikle elektronik çağı. Kova burcu evresi için search edebilirsiniz. Güneşin içinde bulunduğu kozmik menzillerden biri.

ZİPZAP şu andaki misyonumuzun adı.

Millenium (Biz Miladium diyoruz) 2001 yılından itibaren girilen Zigzag-Zipzap dönüşümü. (Başlangıcı Dünya Ticaret Merkezi kundaklanmasıyla bir tutuluyor).

”Alias C.M.Allende” = KMA'nın şimdiki adı. (10SCE Mrs.cp)

”NexTranScienCenTerminal”

Açılımı= Next+Extra+Trans+Science+center+Terminal. Walhalla'nın kalbindeki bölüm. Yapay TARIK ilk burada imal edildi (Ha-vet'çe yazarsam imal edilecek yani).

”WEMB”
”WorlDisciprinciplanetwork”
Açılımı: World+Discipline+Principle+Plan+Network

”E=EcoPolTeCulTourRitories”
Açılımı=Echology/economy+Politic+technic+Cultural+Touristic+territories

”M=MonoBloCongesSenate”
Açılımı: Monoblock+Congresse+Senate

”B=BloCamPact&BloCamPark”
”+CluBlueCamPicknicKamPark”
Açılımları: Block+camp+Pact ve turistik devlet anlamında Club-blue-camping+Picknick+camp/Park devletleri...

Bu dördünün başharflerinden ortaya çıkan şekil yeni ARMAMIZI oluşturuyor.

WEMBloCongresSenate = 12 (Düzine) devletin delegasyonunun eşit ve eşgüdümlü yer aldığı kongre+senato.

WorlDisciPrinciple= Mehdi/Mesih Dünya düzeni disiplini ve prensipleri tüm Dünya için geçerlidir (Kur'an böyle hakim olur işte! “Şeriat isterük” diye bağırarak değil, tüm Dünya Kur'an sistemini gönüllü kabul etmiş. Çünkü Hanifliğin dayanılmazlığı vardır).

”WEMBassador” 12 ana devletin liderleri, WEMB-ambassadorları.

“wEmbassy” = WEMB EMBASSY

“WembAssistants” = WEMB BASIS (bazı) Asistanları (Teknokratlar). WEMBase WEMB'in Baz bölümü buradaki işlevler:

“PasTimEnergy” = Geri dönüş için zaman enerjisi

”TiMessAgency” =Geriye iletilecek Time(Zaman) Message (Mesaj) Agency
(Ajansı)

“KaiMaqam*Tayy-uz-Zeman*Tayy-ul-Meckan” = Tayyı zaman ve tayyı mekan.

”TiMeckan” = Time+Mechanism

”SHE-RA” >>>Allahlaw'ın ileri karakol başkenti: Yeri Şi'ra güneş sistemi. Oraya MEHDistrict... Mehdi kenti District of ALLAHLAW da deniyor.

”Mrs.CP& Miss.CCP*VALHALLA”
”TiMechanics: Tayyı mekanın Time-Mekanizması ve teknokratisyenleri
ile teknisyenleri

“TARIQ/Dhurakapalam” :Tarık suresindeki aracın "İnsan eliyle yapılanı"

Timebulance: (Time-Ambulance)1N.10SCE. From:AlMighty
(Hızır) /To:Mighty (Mehdi)& Messiah (İsa) :Haniffated Mehdist Muslim The Mehdianism vs the Sophianism The Haniff-Sheriff:Hans vån Æiberg(Heiberg-von Äiberg)


Şimdilik bu kadar
Hoşça-dostça
Rabbi Zıdni ilmi

15 Ocak 2002