Chat n° 042 - Tarih: 06 ocak 2002

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan aiberg_ nickiyle bağlandı

 

slm ve slm sevgideğer Hanifdaşlar. Bir saat gecikmeli gelmek zorundaydım, özür diliyorum.

 

<> selam ve selam

<> Hoşgeldiniz

 

Hoşbulduk, gerçekten üzgünüm.

 

<> üslü selam hocam

 

Selamün Selamü. Barış ve barış BİZLER için.

 

<> sevgi ve saygı

 

Sevgi bireyden bireye; saygı BİZLER arasında o sihirli bağ... Bağlaç ve doku.

Bugünkü gündem inşaallah elk. kesintilerine kurban gitmez. Son iki chat'tir normalde kapatamıyoruz, elektrik kesintisi işi bitiriveriyor.

 

<> "Biz Bilinci" müsaitseniz açar mısınız?

 

BİZLER bilinci mi?

 

<> Evet. BİZLER diye başladınız da

 

ONBİR özne vardır. Ben (ene) Sen (ente) Ve O... (Erkek, dişi, nötr) Biz, Siz, Onlar.

Diğer üçü ise İLAHİ katmanlarda yer alır.

Bunlardan ilki kuşkusuz dördüncü "O" kelimesi... Yani HU (Hüve)

Erkek, dişi, nötr ve üçüncü şahıs değildir. Ya da DÖRDÜNCÜ tekil şahıstır. Bu ALLAH'ın ta kendisi olan Hüve (Yahuve) adıdır.

Önce bu özel özneyi açmalıyız.

Örneğin ingilizce'den ele alalım:

He (Allah erkek değil)

She (Allah dişi de değil)

It (Allah nötr, cansız, ve belirsiz de değil)

He, She, it öznelerinin "ÜSTÜNDE" bir öznedir.

He (Rahman) She (Rahim) Allah (Nötr) üçlüsü üstündedir.

O dördüncü öznenin adı, Arapça'da Hüve (Hu) dur. Ve doğrudan Allah'ın adıdır. Yani Ya Hu (Ya Hüwe) biçiminde yazıldığında, özne/zamir değil doğrudan İSİM olur.

Hu Allah'ın ADI/Esma'sıdır... Bunu açacağız önce... Niçin dervişlerin "Hu" dediklerini... Bilinçsizce değil; bilerek "Hu"yu deşifre edeceğiz.

Hanifdaşlarım, Allah'ın adı olan Hu=O (Üçüncü tekil şahıs) gibi değil;  K İ M  diye tercüme edilmelidir. O ki, O kimdir ki, O kimse nedir ki... kavramıyla düşünmemiz gerekiyor.

Akılda daha kolay kalsın diye yine İngilizce "WHO" KİM kelimesinden örnek vereceğim...

"Kim" soru edatından çıkarmak için iki yolumuz var:

Ya soru işaretsiz ve başına artikel getirerek yazarız: THE  W H O  olur, BİLDİK olur... (Zaten okunuşu da Hu değil mi?) "The Who" dediğinizde "KİM" değil; He, she ve it üstünde bir TEKİL ÖZNE OLUR.

Türkçe'de bunun karşılığı yok, zaten "The" gibi artikel de yok... O halde biz BİR KAVRAM TÜRKÇE'YE eklemek zorundayız. "The" yerine bir şey. Ve He-she-it karşılığı olan O (Turanca OL)dan başka bir ŞEY?

Türkçe'ye YAMAN bir iddia çıkıyorum ve diyorum ki "Harfitarif ve İkinci bir tür O gerekiyor"...

Türkçe'de Harfitarif var mıdır? Şimdiki türkçe'de yok ama kök dil Turanca'da VAR İDİ...

Yani Altay ve Ural öncesi "ORTAK dil içinde" bu iki kelime de vardı.

 

<> Ne oldu?

 

Bir şeyler ÇOK değişik idi. Mesela ÇOĞUL eki "LER" ve "LAR" değildi... İngilizcedeki benzeri olan S ve Z harfi idi...

Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü inanılmaz sayıda uzantıları ve kalıntıları var:

İL (IL, EL) beyaz ışık

AL (Kırmızı ışık)

Beyaz ışık=Nur, Melek, Tanrısal ışık, Gün ışığı vb. Ama AL=Ateş/Kırmızı yani SİZİN yaktığınız ateş İlahi değildir...

Şöyle diyebiliriz:

İL+dirim düşer AL+av olur (YILDIRIM DÜŞER, ALEV ARDINDAN ORTAYA ÇIKAR.)

İliğ=İlahi ışık (Uluğ >>> ULU). Yıl (Sene) gibi de söyleniyor. YIL+DIRIM gibi...

Işıklar Yıllar değildi... Yıldırım'ın çoğulu (ışığın çoğulu) YILDUS (YıldıZ) idi. LAR eki almazdı. S (İngilizcedeki BookS gibi) ya da Z (İngilizcedeki BoyS=BoyZ okunur gibi)

İki göz küresi=GÖZ (Körüz)

Omurtag (yumurta, yuvarlak) kelimesinin çoğulu OM+U+Z.

Boynuz=OK, İki boynuz OKUZ. Türevi olan Öküz (ingilizce Oxe, Skandinavca Ox, Almanca Ochse vb.)

AL+dırım=Alev ile ilgili. Yani bildiğimiz ateş... Al+av (Alev, Yal+au). Çoğulu ALAZ (Yalaz). Yaldırım (Cin çarpması) ya da kısaca CİN (Al+basan=Kızıl basan, Karabasan'ın kadın olanıdır.) Aldırım'ın çoğulu Al+DIZ (Daha sonra Albıs, Albız=Şeytan İblis.)

 

<> albastı

 

(Evet, Albastı, Alkarısı, Lohusa Humması vb.)

TURANCA'yı irdelerken, bir şeylerin farkına vardık:

1. Gün ve yıldırım ışığı ilahi ve meleküt ve nur'dur;

2. Ateş, Alev ise (parlak olmayan kırmızı olan ATEŞ ise) Şeytani ve Nar'dandır...

İşte Bahşı dini (Şamanlık) BU FARKIN BİLİNCİNDE idi. Nar ve NUR'u... Semavi (Göksel) ile Arzi (Yeryüzü) olanı ayırt etmişti.

İL ULUĞ Allah'ımızın İlah adının ta kendisiydi. İlah ve Ali (Ulu) gibi uluhiyet anlamında kullanılıyordu.

Bunun tersine ATEŞ ile Cin ve şeytan ilişkisi de biliniyordu (Cinler'in ateş/nar doğalı olduğu, enerjiyle bağlantılı olduğu meseli).

Ve Turanlılar erken dönemde çoğul ekini S/Z harflerini getirerek yapıyorlardı. Bir rastlantı mı bilinmez ama, İngilizcedeki gibi "S" çoğul eki vardı.

 

<> Turan dilinde artikel var mıydı?

 

Onu söylemeye geliyordum. Bir şeyin çoğulu varsa örneğin an Egg, The Eggs oluyorsa, Turanca'da da ÇOĞUL olanın başına bir HARFİTARİF gelmeliydi.

Omu=tek yuvar, Omu+z=OMUZ.

ve O kelimesinin ÇOĞULU ÖZ (Özne, ben, nefs, kimliğimiz) idi. Ben(men)den ötede bir BENDEKİ BEN anlamında ÖZ kelimesi ÖZNE olarak kullanılıyordu. (Azeri ağızlarındaki öz gibi..) Eğer Ben diyeceksem Öz+üm deriz. Yani BENDEKİ öz olur. Öz (Nefs) kişiselleşmiş olur.

 

<> Özü sözü bir deriz

 

Mesela SÖZ dediniz de, o da çoğul: Tekili SÖY (İngilizce Say gibi, söylemek). Çoğulu ise Söyüz=SÖZ.

(Hiç bir meram bir tek söy değildir, sentakslardan oluştuğundan daima çoğuldur.)

 

<> sagu? saguz = söz?

 

Evet, Sagu=Söz Söylence ya da Sözlü demek. Sağuz ise "Laf gevelemek"tir. (Sakız kelimesi buradan geliyor) Doğru söze Sakız denirdi. AK anlamında, beyaz anlamında, doğru olmayan söze de AL=Şeytan anlamında AL+an=Yalan denirdi. (Sakız gibi beyazladı kelimesini anımsayınız, Yalbız=İblis'in işi Yal+an söylemektir.) Sakız da ayrıca çoğuldur.

 

<> saga varsağı

 

(Saga=Destan kelimesi, Alm. Sag+en vb. ile turanca Sağı kelimesi aynı anlamda. Söz sarfetmeye de SÖY denirdi söylemek anlamında...)

Gelelim artikel'e... Turanca'da bir kelime çoğul olunca, GİZLİ artikel/harfitarif ortaya çıkardı. Şöyle bir ingilizce örnek verelim.

He reads.

Do+e+S he Read (-s)?

Buradaki gizli S'yi ingilizce bilenlerimiz anımsayacaklardır.

1 dk. tlf.

 

[] Not: Telefon sonrası konu değişiyor veya burada eksik kesim olabilir

<> Hocam mevzu o değil, Ehli Kitaptan Allah üçlemeyen bir topluluk var mı günümüzde?

 

Hrıstiyanlar en başa Allah"ı sonra Ruhul Kudüs+Meryem'i sonra da İSA'yı sıralayarak üçlüyorlar. Biz ise, biz muhteşem müslümanlar ise, en başa Nur külliyatını, Arkasına Hadisleri, en alta da Kur'an'ı, yani bunları yazanları TERS sıralayarak üçlüyoruz.

Müslümanın KÂFİRİ asla iflah olmayacaktır. Kıldığı NAMAZDAN GAFİL olanlar yani... Bunlar biz müslümanlarız... Müslümanlar da üçe ayrılıyor:

1. Hadisçiler (İslam siyonistleri)

2. Hafifçiler (Ata dinini ortayollu suya-sabuna dokunmadan, ne şiş yansın ne kabap misali MÜNAFIKLIK ile 200lülükle götüren sözde "Ilımlı" tipik müslümanlar)

3. Hanifçiler (Khaniffate, Khaniffage)

4. Bunların dışında nemelazımcılar (Herifçiler)

Hadisçiler din için yaşarlar. Dinden öte mezheb'den de öte tarikat için yaşarlar. Allah bile önemsizdir, önemli olan dindir.

Dini betimleyen ise Hadis şeriatıdır, gerisi boştur ve islam inkılabıyla o boşçular birer birer vinçlerde asılacak, toprağa gömülüp taşlanacak, ev altındaki gizli mezarlarda işkence edilecek, Tora Bora dağlarında ve Batman'da ve Kum kentinde onlar vardır hep...

İşte dünya fundamentalist, Radikal diye sadece bu TEK İSLAMI tanıyor.

 

<> Çeteleri bile var=İbda c

<> Hanif İslam Devleti Modeli nedir, ayetlerde belirtilen cezalar anayasada yer alması devleti Şeriat devleti yapmaz mı?

 

Hanif islam devleti modelinde:

1. DİN ALLAH'a has/Halis/Mahsus ve özgü kılınır. Yani sistem üstüdür, dünya üstüdür. (Siyaset içi değildir, bir rejim biçimi değildir)

2. Din Birey için inmiştir. Din BİREY için vardır. Birey din için yoktur!

3. Din=Allah'ımızın ta kendisi değildir. Din Allah'ın basit sistemidir:

a) Besleneceksin, çalışacaksın. ÇALMAYACAKSIN. ÇALMAK haramdır. Çalan hırsızdır. Çalışan makbuldür.

 

<> cezaları kim uygulayacak? Zina, hırsızlık (mp3 vb)

 

(Bunun cezasını zaten HUKUK sistemi veriyor.)

b) Savunacaksın (Selam=Barış) SALDIRMAYACAKSIN. Saldırının her türlüsü HARAMDIR.

c) Üreme içgüdüsü: Nikah (Miras hukuğu, Çocukların eğitimi vb.) baba ve anneyi bilme hakkı kutsaldır. Nikah yoluyla ÜREYECEKSİN. Başka anne ve babalara Zina/fuhuş yoluyla tecavüz etmeyeceksin.

On emir gibi bir şeyler (Komşunu sayacaksın, yardımlaşacaksın, anne ve babanı sayacaksın Üf bile demeyeceksin, Haksız yere adam öldürmeyeceksin, iftira atmayacaksın, yalan söylemeyecek ve münafıklık (200lülük) yapmayacaksın.)

Yani Kur'an'da tek tek bildirilen tüm SALİH AMELLER DİNİN ta kendisidir ve DİN DEVLETİ, TEOKRASİ gerektirmiyor. Mehdi bir DİN devleti ile gelmeyecek, Mesih İsa da öyle...

DİN BİZLER İÇİN VAR! İSLAM İNSAN İÇİN VAR! Kök olarak aynı ve sankritçe:

DNY kökünden:

a) DNY = DİN'İ

b) DüNYa = Dünyevi...

DİN Öteki dünya için geçerlidir!

"Maliki Yevmüd  D İ N "

(Din gününün tek sahibi)

Orası DÜNYA DEĞİL! Kıyamet ardından başka bir mekan, DİN orası için var.

Zaten son AYET bunu anlatmıyor mu? Maide-3. ayete bir bakın, ortasındaki bir paragraf son ayettir. (Bunu artık biliyor olmalıyız)

Orada O KAPANIŞTA diyor ki: "Dininizi kemale erdirdim... (Ekmeltü..) Sizin için din olarak İslamı seçtim ve bundan razı oldum!"

O kapanış ayetidir. Neden EN SONA DİN kelimesi saklandı biliyor musunuz? DİN ÖTEKİ DÜNYANIN, Kıyamet ardından gelecek olan DNY'dir.

 

<> 5-Maide/3: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, -canları çıkmadan önce kesmemişseniz, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanları- dikili taslar üzerine boğazlananlar ile fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kilindi; bunlar fasikliktir. Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlarını kesmişlerdir, onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet'i beğendim. Açlıktan darda kalan, günaha kaymaksızın yiyebilir. Doğrusu Allah Bagislayan'dir, merhametli olandır.

<> Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlarını kesmişlerdir, onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslamiyet'i beğendim.

 

İşte bu SON AYETTİ. Ve bu  S O N  ayetin sonunun başı başının sonu ise "Yevmid DİN"dir.

"DİN GÜNÜ" Öteki aleme ait... Burada din günü yok.

Din var ama... Putperest, anemist, totemist'ten başlıyor ve ehli kitaba kadar geliyor. Tepeye Müslümanlık konuyor...

Fakat müslümanlık da fırka (FRAKSİYON) dini olduğundan Müslümanlığın tepesine zirveye/doruğa ise dinlerin en güzeli gelmiş geçmiş tüm dinlerin tartışmasız ve her çağların tek LİDERİ olan HANİF din konmuştur.

Allah bize Ali İmran'daki gibi "Müslüman olarak can verin" ya da son ayetteki gibi: "Size din olarak islamı beğendim ve bundan razı oldum" derken, ASGARİ MÜŞTEREK'i anlatmış oluyor.

Hafif, Hadis ve Hanif olarak ortak paydamız İSLAMİYETTİR. Ortak elçimiz Resulullah s&s efendimizdir. Kelamullah (Hadis değil, Allah kelamı) KUR'AN'DIR.

Bu ORTAK PAYDA yüzünden biz MÜSLÜMAN olarak son nefesimizi verirsek, Cennet var. Cennet her iman edene verilir. Ama iki kez iman edenlere ikinci kez Cennet verilir ve İki kez İslam olmaya ise HANİFLİK deniyor.

 

<> anlamadığım bir mevzu var... Nur-2'yi uygulayan devlet din devleti değil midir?

 

Nur ikinci ayeti yazalım hemen.

 

<> 24-Nur/2: Zina eden kadın ve zina eden erkekten herbirine yüz değnek vurun; eğer Allah'a ve ahıret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulamada bunlara bir acıyacağınız tutmasın! Ayrıca müminlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit olsun!

 

Ezzaniyetü=

1. Erkek ve kadının

2. İki kadının

3. İki erkeğin

4. İnsan-hayvan arasında olan

a) Amatör/Para karşılığı yapılmayan tür

b) Para karşılığı yapılan zina=FUHUŞ.

Burada erkek ve kadın kelimesi yok. Her biri var. Hertür ilişki hatta bestialite bile..

 

<> Bestiality?

<> Hayvanlarla ilişki

 

(Tevrat'ta Hahamlar hariç Hayvanla ilişki çok uzun uzun yer alır. Sadece Hahamlara helal gibidir.)

 

"Ezzaniyetü vezzani"=

Bilin bakalım ne demek? ????? Soru yorumlanmak için açık.

 

<> zina tipi ve zina yapanlar

 

Zina tipi 4, zina yapanlar 2 (Fuhuş ve Zina)

Kur'an'ın az kelimeyle bu çok anlatma özelliği (ve yukarıdan aşağıya okunma özelliği ve de misal kelimelerini deşifre ettirme özellikleri)ne hayranım.

Zaniyyen = Tüm zina biçimlerini (dört türünü) ve yine çoğul olduğu için PROFESYONEL ve AMATÖR iki biçimini ele alıyor. (Fuhuş=Profesyoneldir)

 

<> zina=amatör

 

Evet.

İlla ki zinayı kadın ve erkek arasına indirgerseniz, Zaniyen=Zinacılar kelimesi güme gider... Tıpkı Hımar=Üzüm şarabı demek gibi... (Eroin, morfin vb. helal sayılıyor, inanmayan Taliban'a sorsun.)

Ve "Ezzaniyetü vezzani" derken FUHUŞ VE ZİNA ikilisi de ÇOĞUL içine girmiş bulunuyor.

Zina için hükümleri biliyorsunuz, ev hapsi gibi.

Fuhuş (Para karşılılığı ve venüs hastalığı bulaştırma riski vb.) ise caydırıcı CEZA gerektiriyor. Eğer o ülkede yabancı iseniz (Nataşa diyorlar -so called-), SINIR DIŞI EDERSİNİZ. Bir daha gelirlerse taciz edersiniz. Bir daha gelirler ve mükerrer suç işlerlerse (her karakolda günlük egzersizdir) hırpalarsınız.

Ama seçilmiş kelime ÇOK önemli. Taciz CELDE ile yapılacak! CeLDe=CİLD=Cilde eziyet! Yani KAN ÇIKMAYACAK, çürük, morartı olmayacak...

Amhari ve Danakil dillerinde GELDE=Söğüt dalı. Esnek kamçı değil; Esnek sopa değil. Pekiyi ne? Söğüt dalı sadece... Birgün alıp denersiniz, bir kedinin bile canı yanmıyor, sadece "KINAMA" cezası biçiminde. Şahitli de... Öyle alıp kapalı bir yerde tekbaşına bildiğinizi okumak değil...

CELDE'yi Resulullah ve 4 halife hiç uygulamadılar. (Celdeyi uygulamayanlara 6 Hadis ile RECM=Toprağa gömüp taşlayarak linç etmek İFTİRASI bile yaptılar. "Ma kane HADİSEN YÜFTERA!")

Başka bir ayeti hatırlıyor musunuz? "Kız çocuğuna niçin diri diri gömüldüğü sorulduğu zaman..." diyor. Hatırladınız mı?

 

<> Tekvir

[] Tekvir/8-9: Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda - Hangi günahtan dolayı öldürüldüğü.

 

Bu ayet Cahiliye devrindeki çocuklarını gömen Araplar için değil; DAHA SONRAKİ İslam içindeki MÜSLÜMAN GENÇKIZLAR kastediliyor.

7 anlamı var ya:

"Atatürk Türkiyesinde İlkokul mecburi diye kızımı okula gönderiyorum. Bana kalsa 8 yaşında evlendiririm" diyen anne-babalarımızın oranı Türkiye'nin yarısıydı daha dün...

"Kız çocuğunu okutmak gereksiz!" diyenler de evvelsi gün Türkiye'nin tamamıydı...

Global bir köy olan Türkiye'mizdeki örselenmiş zavallı Cahil anneler ve ardındaki Nineler neyin kurbanıydılar?

Diri diri gömülmenin!

"12 yaşında beni evlendirdiler" diyor şu nine... Görücü usulüyle... Bu ninelerin sayısı az mıdır?

Elinizi vicdanınıza koyun! Müslüman KIZÇOCUĞU böyle gömüldü işte...

"Beşikten Mezara kadar KADIN ve ERKEK için  F A R Z " olan    B   İ   L   İ   M   'i nereye koyacağız şimdi?

Allah'ın ilk ve son emri olan  O K U ne olacak şimdi?

Kız çocuğuna NİÇİN GÖMÜLDÜĞÜ SORULDUĞU ZAMAN...

Böyle diyor ayet! Hem de diri diri.

Ve dikkat ediniz "Mağdurecik olan kızçocuğuna soruluyor." Yani gömene değil! Alın ve düşünün lütfen! Acaba niçin KIZÇOCUĞUNA soruluyor... Kızçocuğu ne? Tanımla!

 

<> Female

 

Anne olma yetisini kazandığı gün (7 ila 15 yaş... İklime göre değişir. Türkiye 11 yaş, İsveç 15 yaş, Arabistan, Güneydoğu Asya, Hindistan ve Güney Çin 6 ila 8 yaş). Yani ANNE olabiliyor biyolojik olarak... Ama KIZ+ÇOCUK...

İşte ayetleri böyle boyutlandırmaya alışın. (Yani bana alışın)

Bu yedi anlamından biriydi. Gelelim bizim Nur-2. ayete.

 

<> Hans'a alışın, ayetlerle anlaşın. Reklamlar sunulduuu

 

Merci (mek) bien Monsieur.

 

<> :) Bugün bana kız istemeye gittik ondan geç geldim hocam

 

İnan çok sevindim. Nihayet "Eve"riliyorsun. Yani Adam "Eve"sini buluyor.

 

<> sağolun

<> Hocam bir de bunu devamında evlilik konusuyla pekiştirsek...

 

Ama orada Dinillahi kelimesi var.

Miete ne demek? (ASR=100 demek) peki miete ne demek? Ayette "miete Celdetiv" diyor. "100 sopa" lafını oraya kim koydu?

Mesela on sopa için "AŞRete Celde" diyoruz. Yüz sopa için Asrete Celde diyoruz. Bana lütfen YÜZ kelimesini gösteriniz. Bekliyorum. Arapça bilen mutlaka vardır ve bana ASR=YÜZ kelimesini bulsun. Örneğin Kadir suresinde ELFİ=BİN kelimesi var, apaçık orada duruyor. Bana burada YÜZ kelimesini bulur musunuz?

 

<> Demek ki yok

 

Ben tıpkı "taşlayarak öldürmek diye bir ayet varmış ya" onu BULAMADIĞIM GİBİ YÜZ SOPA kelimesini de bulamadım... Ya bakıp yazdığımız MEALLER nereden buldular acaba?

Üç vakit ile beş vakiti (Hatta 55 vakitmiş) karıştıranların oyununa mı geldik yine?...

Ne diyor meal:

"Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer sopa vurun"

"Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz sopa vurun!"

Hayır, öyle demiyor!

Diyor ki: Fuhuş biçiminde 4 türlü zinayı uygulayanlardan AKTİF olanının CİLDİNE eziyet edin.

AKTİF kelimesini bilinçli kullandım.

Bosna'da bir başka dram daha yaşadık. Gizli bir dram!

Müslüman kadınlara sırplar tecavüz ettiler ve Hamile bıraktılar ve kimi kadını kocası/babası kendi öldürdü... Kızlarımızı sırplar dışında da (Birkaç yüz seçmece teenager gençkız hamile kaldığında müslüman babaları tarafından öldürüldüler. Çünkü hamile oldukları otopside anlaşılıyordu.)

Bu talihsizlerin 6 ay'dan fazla (Nato ancak kıpırdadı) kışlalarda zorla tecavüz edildiği ve kurtarıldıktan sonra öldürüldüğü maalesef biliniyor. Az değil 200 kadar hamile ve 15 yaş cıvarında kız evlatlarımız...

İşte ikinci bir meal "Kız çocukları böyle DİRİ DİRİ GÖMÜLDÜ".

Sırp gömmedi: Çünkü onun "Çocuğu olması ve sırp kanı taşıması, devşirilmesi İŞİNE GELİR. Bunun için tecavüz ediyordu SIRP zaten!..."

Uyanın da Balığa gidelim!

 

<> Herşey Allah'tansa hamile olarak hayatta kalanların hayata devam etmeleri ceza mı sınav mı?

 

Kabil kendi kız kardeşiyle evlendi. Onun soyundan nice peygamber çıktı. Bu en genel yanıt!

Ehlibeytin tamamı katledilerek öldürüldü. Eğer o cellatlar, o Süfyanilerin emrinde ORDU olmasalardı, O ehlibeyt hiç ÖLDÜRÜLÜR MÜYDÜ?

Bir İbni Hakem çıktı ve hakemlik yapacağına, tuttu maçı sattı. Sünnilik ve şiilik denen ilk NİFAK tohumunu ekti. Bu kadar mıydı? Bu kader mi oldu şimdi?

 

<> Uyanığız ama kanalda konuşmak yasak ondan sadece dinliyoz

<> konuşmak gümüş ise sizi dinlemek altındır. (reklamlar)

 

Evet, bu reklamı sevdim: "söz sükut ise gümüş altındır".

 

<> :)

 

Hay aksilik. Yanlış mı yazdım acaba? Hiç gümüş altın olur mu?

 

<> simya

 

Hani bilirsiniz adam çok heyecanlanmış ve "Ben HAKİMİM  M A S U M  bey" demiş!

 

<> :))

 

Bir zamanlar bir stadyum vardı maçları koşar orada izlerdim. (Adı sonra İnönü stadyumu oldu) Mithatpaşa stadyumu. Ona da Stadpaşa mithatyumu derlerdi.

 

<> :))

 

Benim türkçem kıt olduğundan o yıllar, bütün ansiklopedilerde "Stad paşa" diye bir Osmanlı paşası aramıştım.

 

<> :)

<> Miziroğlu Kustafa bey de derdim ben ayna'yı dinlerken

 

;=))

Öküz Mustafa paşalar, yedisekiz hasan paşalar vardı ama, şu Stadpaşa'yı bulamamıştım. Meğer aslı Mithatpaşaymış.

 

<> :)

<> 11 dil nasıl öğreniliyor? Ben 1,5 yılda geçemedim şu hazırlığı

 

İsveççe-Norveççe-Danca-İzlandaca ZATEN TEK DİL gibi. Türkçe içinde ayrıca iki dil var: Arapça ve Farsça. Bunlara da geçmek kolay oldu, etti yedi. İngilizce okul dili, Almanca yardımcı dil etti dokuz. Sankritçe (Ölü ama İbrahim'in dili olduğu için ona ben hayat vermek için öğrendim) Etti on.

 

<> Fransızca

 

Latin dillerine aşinayım (Fr, İt, İsp vb.) Diğer germen dilleri ise çok kolay (Flamanca, Frizonca vb.)

Rahmetli Müfide Annem ise anadili gibi Rusça bilir ve öğretirdi.

(Rusça, Çuvaş, Başkırt, Kazan Türkçelerinin ayrışması yüzünden ORTAK dil yerine geçiyor. Nitekim 400 dilin konuşulduğu ve kimsenin kimseyi anlamadığı Hindistan'da İNGİLİZCE RESMİ DİL, herkes herkesi anlıyor böylece)

Ama en çok sevdiğim dil Sankritçe oldu. İbrahim'in Nemrut dönemi/Babilonya kulesi olayına kadar EGEMEN TEK DİL idi.

 

<> 50: Onlara, rahmetimizden nimetler bağışladık. Ve kendileri için yüksek bir doğruluk dili oluşturduk.

 

Evet Meryem-50.

 

<> Hocam bir de evlilik dili vardı.

 

?????? Bunu anlamadım.

 

<> Evlilik mevzusu demek istedim.

<> Nur suresi 2 anlatılırken yine araya girilmesi üzerine konudan uzaklaşıldı.

 

 

Pekiyi... Şimdi [Nur-2'nin] Arapçasına baktığımızda YÜZ SOPA da yok. Sadece Cilde eziyet edin var. (Askerde tokat yemeyeniniz var mı? Ben yedek subay olduğum halde tokat yedim.)

Cilde eziyet:

Üç yaşındaki çocuğunuzu nasıl döversiniz? En kızdığınız anda? Öfkenize hakim olamadınız vurdunuz: Parmağınızın ucuyla dokundunuz yani... Yine de kıpkırmızı oluyor orası...

KAN çıkmayacak, MORARTI olmayacak, Sadece cilt KIZARACAK...  C E L D E  (Cilde eziyet) budur.

Sopa yok, kamçı yok; demir ucuna takılmış jilet falan yok! Bir Söğüt dalı...

"Eşlerinize eziyet ediniz, onları dövünüz"?

Hayır öyle demiyor "ACİZ bırakın"

 

<> Bu ayet genel anlamda diğer tutuklu ve gözaltındakilere işkenceyi de önlüyor olabilir mi?

 

Evet. Bu İŞKENCEYE KARŞI bir ayettir.

AŞI NEDİR? Aşı ZAYIFLATILMIŞ KUDUZ mikrobu mesela, Tüberküloz mesela, mikropların VÜCUDA VERİLMESİDİR.

Kuduz vücudunuza veriliyor! Duyunca insanın kanı donuyor değil mi? Sapasağlam insana tetanoz aşısı yapılıyor.

CELDE aşıdır...

Utanır ve o Zina [Fuhuş] suçunu yapmaz. (Pardon Fuhuş diyecektim. Zinanın tek cezası vardır, Evde hapis tutup, bir çözüm yolu aramak.)

DİKKAT, size büyük bir AÇIKLAMA yaptım. Zina'nın tek cezası gerçekten ev hapsidir. (Çare üretene kadar. Örneğin iki genci evlendirene kadar ya da eşler birbirini yeniden benimseyene ve/veya reddedip boşanana kadar EV HAPSİ...)

Üstelik orada "ebediyen EVE hapsedin" de demiyor. "Kadının hamile kalıp kalmadığını müşahede altında tutun" diyor.

Ayeti size Diyanet nasıl yutturuyor? "Kadınları ölüm onları gelip alana kadar evde hapis tutun".

Bu ayet içinize sindi mi? Allah böyle bir şey söyleyebilir mi?

"Ölüm" kelimesi var ama böyle değil! AİDS'ten haber veriliyor. (Eskiden frengi de ölümcül idi) Çaresiz Venüs hastalıklarından söz ediliyor. Ne yapalım yani Aids'liyi alıp bağrımıza basalım mı acaba? Ya da acıyıp onlarla evlenelim mi acaba?

Görüyorsunuz değil mi Hanifdaşlar! Almışlar ZİNA ile ilgili ayetleri ne hale getirmişler. Tanıyana aşkolsun... Cebrail kardeşimiz bile tanıyamaz onları bu meallerden okusaydı...

Zina ve fuhuş'u ayıralım. Fuhuş CELDE eziyet ve kınama cezalı. Hemcinsler, karşıt cinsler, hayvanlar ile yapılan PARA KARŞILIĞI ZİNA=FUHUŞ ile İki gencin hiçbir maddi menfaate dayanmayan derin aşklarını sakın bir tutmayın. Yoksa Kur'an bizi çarpar!

Cennet ve Cehennemi nasıl BİR tutarsınız? Nasıl ikisi de aynı şey dersiniz?

Gelelim ayete ne diyor:

"Fuhuşun ölümcül etkilerinden dolayı ve haksız rekabetinden dolayı fahiş ve fahişenin yaptıklarına Allah'ın dini içinde acımayın".

Bu "acımayın" nedir? Cilde eziyet!

Ötekisinde ise (Amatör zina'da) Ev hapsi.

"ACIMAYIN" dediği  A Ş I  yapmaktan ibaret!

Başka bir ayette "Kadını aciz bırakın" diyor. Yine aşı...

1. Güzellikle uyar!

2. Bir gün Küskün dur

3. Üç gün arkanı dön ve yat

4. İki hafta kadar "Anne-baba" evine tatile gönder ve birbirinizi özleyin

5. Ayrı yaşayın

6. Üçte-bir boşanın

7. Üçte iki boşanın

8. tamamen boşanın.

9. Birbirinizi özleyip yeniden evlenin

......

27 kez boşanabilirsiniz...

İşte kadını ACİZ bırakan ÖNLEMLER bunlardan ibaret!

"Kadını dövün" diyen mealler milletimize hayırlı uğurlu olsun!

Artık kadınlar dövüyor.... Ben ikinci ve dördüncü evliliğimde birer tokat yedim ve HİÇ vurmadım. Bu beni onursuz yapmaz. Erkekler çok seyrek fakat öfkelidir, kadınlar çok sık fakat ASABİ'dir. Yani o an patlamışsa, anlayış gösterin. Hep erkekler patlayacak değil ya?

Zaten konu kadın ve erkek değil ÖNCE İNSANIZ. İnsan dayak yer/atar mı? Kur'an'ı size/bize nasıl yutturdu şu mealciler...

İşte Allah bu konularda "Acımayın" diyor...

Üstelik kadının da BOŞANMA hakkı var, erkeği BİR KEREDE boşayabiliyor (Üç takside gerek yok) Yani DAHA SERT boşayabilir! Çünkü "KIZÇOCUKLARININ DİRİ DİRİ gömülmesini" bir kara kefen (Çarşaf da deniyor) içinde peçelenmiş, kalın tüller arkasında soyutlanmasına karşı KUR'AN!

Kırsal bölge: Kim hasadı ekip toplayacak? Çeşmeden suyu kim getirecek? Çiftlikte kim hayvanları sağacak?

Savaş çıktı: Erkek gibi FATMA ninelerimiz mermileri cepheye taşırken AFERİM, savaş bitti, "Fatma nine sen yine karaçarşafını giy, içeri gir!"

Yok, öyle şey!

Türk kadını ve aile düzeni Anaerkildir! Evi kadın-ana yönetir. Tüm çocuklarına, damat ve gelinlerine ve torunlarına emir yağdırır! Ne çabuk unuttuk AMAZON Türk kadınını?

Kentlerde: İşe gidecek kadın kim? Çocuğunu okula götürecek kadın, Üniversiteye her gün devam eden gençkız. Pazara çıkan pazarcı kadın ve ondan alışveriş yapan bizim kadınımız...

Kadını içeride DİRİ DİRİ GÖMEN ŞU ARAP ATAERKİL TOPLUM DÜZENİ OLMASIN SAKIN? Hani islam ile HİÇBİR İLGİSİ olmayan bir ARAP töresi...

Gerçekten Kur'an'ı anladınız mı? Yoksa anlatanların(!) yalancısı mı olduk?

Yol ayrımındasınız. Olmak ya da olmamak! Hadis-Hafif-Hanif.

 

<> Evliliği Haniflere yasaklanan kadınları içeren ayetlerin meallerini de sizden alsak Hocam...

 

O ayetler de tamamen çarpıtılmış. Kur'an'dan başka hiç bir kitap böyle "Gözünüzün içine baka baka" mealler ile YALAN haline getirilemez. Bu sadece Müslümanların yapacağı bir şer...

Şeytan bile yapamaz bunu. Şeytan'ın bir Euzü besmelelik işi var! Çektin mi kaçtı... Peki, Hizbullah, İbda vb. nasıl kaçırtılacak? Euzü besmele de kar etmez. Çünkü Euzü besmele cinlerden olan şeytanlar içindir. İnsanlardan olan ŞEYTANLAR için bu dünyada hiç bir etkisi yok.

 

<> Cinleri kovmak için "La Havle Ve La Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziim demek gerekiyormuş doğru mu?

 

"Tasallut" edenin ırkına/rengine bağlı bir durum... Allah'tan başka hiç bir kuvvet/erk yoktur. Ayetel kürsi.

İçinde CİN kelimesi geçen ayetler ve sureler onları çok etkiler...

Düşünün en beğendiğiniz bir karşıt cinsten mesela artist. Ona rastladığınızda etkilenirsiniz. Ama bundan daha etkili olan şey SÖZDÜR!

O idealize ettiğiniz kişi, size doğru ilerliyor ve "Sizi sevdiğini" söylüyor... İşte bu şok edicidir. Kendinize gelmeniz birkaç hafta sürer...

Sözkonusu ayetlerin de yaptığı bir ŞOKLAMA.

Cinleri öldürmenin de Kur'an'da yolları var. AMA CİNAYET YASAK! Siz ışık hızında giden bir İNSANI öldürüyorsunuz! Ya da ışık hızında gitmeyen BENİ öldürüyorsunuz. İKİSİ DE CİNAYET.

CAN öldürülmez.

Can=Cinsan=Enerjiden insan ile maddeden Cin: İlki Cinler, ikincisi biz oluyoruz. Enerji madde eşdeğerlilik ilkesi gereği, ikimiz de birbirimize eşit olduğumuzdan ikimizin de bilincine  C A N  deniyor.

Can hem insanın hem cinnin ORTAK NEFSİ'dir.

Can farsça Hintçe değil HER DİLCEDİR. CAN, CEN, GEN, Genom, Genial, Genius, Gon, Genetik, Cennet, cenin,

JEN, GİN, GENİİ, Gene (Hepsi cin demek).

CAN=GEN

Genociyd (Soykırım) dolayısıyla GEN=SOY da demek. Soy da kalıtım (Genom) demek değil mi?

 

<> evet

 

Gen=Can GİZLİDİR. (Cennet=Gizli ülke)

Generation (Kuşaklar boyu genlerin ardışması)

Üstelik her dilde var: Arapça Cann, Cin yanında bir de Yahya kelimesinde saklıdır çünkü Yahya (Muhyi=Hayat veren) Allah'ın adı iken Yahya'ya vermiştir onu... Ve ismini gizlemiştir.

 

<> 19-Meryem/7: Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeliyoruz; adı Yahya, daha önce ona hiç kimseyi adaş yapamadık.

 

John The Baptist. St. Jean, Juan, İvan, İan, Johannes, Ohannes, Hannes ve Hans. Ve Joao, Janos (Yanoş), Gian-Gianni...

Dünyada ismi en çok kullanılar elçi YAHYA'dır...

"Johnny go home!" derken de "İvan go home!" derken de, Almanlar ile HANS'lar diye dalga geçerken de, "Jean C. Van Damme" derken de, "Don Juan", "İan Fleming" derken de biz sadece ve sadece CAN diyoruz, yani YAHYA'nın adını kullanıyoruz.

Sizlere ben Hanifcan da diyorum... Hanifliğe CAN vereceğinizi bildiğimden.

Yahya (CAN)=Johannes=HANS... Benim bile adım YAHYA bakınız.

Dünyanın en YAYGIN İSMİ... Türkiye'de bile yeni kuşak çocukların tümü CAN üzerine isim alıyorlar. Can ve Cem moda oldu... İkisi de YAHYA.

 

<> Şahin?

 

Şahin="Şah sembolü olan kuş". Doğan, Atmaca, çaylak üçü için de söyleniyor. İranlılar ise KARTAL anlamında kullanıyorlar. Şah, Şehinşah (Kraliçe), Şahinebanu=Prenses vb.

 

<> johannes ile cihan arasında nasıl bi ilişki var??

 

Cihan farsçadır: Jeyhan'dan geliyor=Gözün gördüğü ve ömürboyu gördüğün her şey bu dünya ve iki cihan (Öteki dünya) olarak kullanılıyor. Jeyhan/Ceyhan ile ilgisi var...

 

<> Reklam: Hans'la frekanslaşın hayatınıza renk katın!

 

Saat 03. Halen dirisiniz... Yoksa kar yüzünden İDARİ TATİL mi var?

 

<> Ben diriyim ben hanslıyım! :)

 

Seni şanslı seni.

 

<> okullar tatil İstanbul'da

 

Zaten rektörlük yarın (Bugün) finalleri bir hafta erteleyen yazıyı bize ulaştırdı. Bir hafta idari tatil doğdu. (Öğretmen olarak söylüyorum)

 

<> Küçük bir soru... müsadenizle.

 

Elbette.

 

<> Ahiretin yapısıda atomik mi olacak? Bir ayet var da

 

Süper madde! Evrendeki maddeler "Geçici"dir. Bunlar bir Bigbang ile olur ve DoomDay denen bir kıyametle biter.

Bu madde bir üstteki SÜPER UZAYDAKİ GEON denen bir tek YAPIDAN elde edilir. Bir geonu yakalayamazsın. Çünkü Süper uzayda ZAMAN yoktur.

O Allah'ımızın dilediği zaman bu uzayda (Zaman sahibi olup) patlar ve sonra belirli bir ömrü olup ÖLÜR. (Kıyamet)

Geonların böyle zamansız olmasına karşılık, bir üst sistem daha vardır: Hyper uzay (Sarfatti uzayı olarak arayabilirsiniz Web Search.) Ya da Wheeler-sarfatti SuperSpace çifti... Çifti çünkü: Biri aşağı misal alemi, Ötekisi Yukarı misal alemi...

İşte yukarı misal aleminde HERŞEYİN BİR BÜSTÜ, HEYKELİ vardır ve SABİTTİR, yani geometro-dinamik yasalar yerine HOLO-STATİK yasalar vardır.

İşte Süper Madde yani hiç bozulmayan ebediyen yepyeni kalan sorduğun o madde, YUKARI MİSAL ALEMİNDEN tümden ve gerçekten türer...

Cennetler de böyledir.

 

<> Yerler ve gökler var oldukça.. onlar oradan (cennetten) çıkamazlar..

<> Bu ayeti anlayamıyorum..

 

Cennet 7 tabakadır.

 

<> 8 değil miydi? Allah'ın rahmeti gazabından üstündür deniyor.

 

Bir de Cennet dışında başka bir yaratılış yani ÜÇÜNCÜ bir sınıfın gideceği ALLAH misafirhanesi olan Sabıkun Naim Cenneti var. Onunla birlikte 8 oluyor, 7+1 olarak düşünebilirsin.

 

<> Ok

 

Orası ve Süper uzay ile (Arş, Kürsi, Levhi Mahfuz, Nefhi sur, Kalem, Sidre, Cennet yapıtaşıları, Cehennem vb.) malzemesi de KALICIDIR çünkü ÖMÜR değil  H A Y A T  (Ebediyet) sahibidir.

Tamam mı?

 

<> evet hocam

<> Arz-sema orada geçersiz yani...

 

Geçersiz çünkü yaşlanmanın nedeni var: 1 gün = 1 güne eşit olduğunda yaşlanırsın. Ama bir gün = Bin yıl = 365 bin gün RELATİVİTESİ işbaşına geçince YAŞLANMAZSIN. YAŞLANMAZSAN ÖLMEZSİN.

Daha da ileri giderek gençleşilen bir ülke daha var: Bir günün = 50 (bin) yıl olduğu bir hızla hareket eden bir sistem... 11 [18] milyon gün sürüyor o bir tek gün.

 

<> Fakat ruhtan yavaş...

 

Elbette. Ruh'un Allah'a yükselmesi bir gün = 50 bin yıldır.

 

<> Benim de bir sorum var... Geç oldu... Şimdi mi sorayım bir dahaki chate mi sorayım?

 

Kısa bir soruysa yanıtlayayım.

 

<> Enam-128de "ey cin topluluğu! insanların çoğunu yoldan çıkardınız" diyor. Bizi nasıl yoldan çıkarabilirler? Şeytanla Cin farklı değil mi?

 

Cinlerin yapısı Muon ve Tauon (Tau veya taon da deniyor) çok ağır bir elektron ailesi. Bunların - ve + elektrik yükü var.

Ama Bunların bir de yüksüz olanı var: Sıfır yüklü ve Zayıf elektro kuvveti yöneten Nötrinolar (Anti elektron nötrinosu, Muon nötrinosu ve Tau nötrinosu. Bunları Web'den öğrenebilirsiniz.)

İşte bu yüksüz Tau nötrinolarına ŞEYTAN deniyor. Şeytanın yapıtaşları bunlar.

 

<> Peki yüksüz bütün tau nötrinoları canlı mıdır, yani şeytan mıdır?

 

Biz insanlar "Karbon" kimyasındanız yani canlıyız. Cansız kömür, kül, kalem ucu vb. de var. Enerji de cansız (Elektrik gibi) ve Canlı (CİN) iki kısımdır. Dolayısıyla nötrinoların da Canlı ve cansız İKİ TİPİ var. Cansız nötrinolara "Zayıf akım dalgaları" deniyor. Canlı olan nötrino akımlarına (Zayıf akım) VESVESE deniyor.

 

<> Demek ki insanlar da (insandan şeytanlar) cinlere vesvese verebilirler

 

Evet ama, "Hayalet" olan onlar. Yani sen ona vesvese verene kadar o çoktan zamanda İLERİ geçer ve senden kurtulur. Ama TERSİNE sen ondan kurtulamazsın.

Nötrinolar insana SECDE etmemiştir. Yani TOPRAK/Madde olarak Enerjiyle birlikte "YAPIMIZA KATILMAMIŞ"lardır.

Racim = Taşlanmış şeytan bu anlamda E=enerji içinde var. Fakat mc² içinde yer almaz.

 

<> Detaylandırın lütfen hocam

 

Ben şu telefon yüzünden geronimo diyor ve düşüyorum. Rabbi Zıdni İlmi...

 

<> Amin

 

Aum Mani.

 

<> Amin iyi geceler