Chat n° 063 - Tarih: 01 mart 2002

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan aiberg nickiyle bağlandı

 

Slm ve slm Hanifcandaşlar. Sanırım diğer kanalda bir sorun var.

 

<> hoşgeldiniz hocam

 

Hoşbulduk Elbistan ve Every herkes body-canlar.

 

<> hoşgeldiniz dr

<> slm slm

 

slm ve slm. Ve konumuz bugün sanırım, yeniden Tarık, mı acaba????

 

<> konuya girmeden bir soru sorabilir miyim.

 

Elbette sen Editörsün, Evet ben hazırım. (Anında yanıt da hazır)

 

<> İkra-OKUmak'la ilgili yazıları toplamaya çalışıyordum da, bu konuyla ilgili: Alak suresi: 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku! 5. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir. <<< Soru: okuma fiili neden RAB ismiyle beraber zikrediliyor da Rahman veya Rahimin ismiyle değil?

 

Çünkü insanlık tarihinde ilk kez ALLAH adı 5. surede verilmiştir.

Tevrat/Zebur'da Allah adı Eloh idi, İncil'de Elah (Aramice).

İkra ile inen Kur'an'da 5. surede ise şöyle diyordu: "Elhamd al-ALLAHi RABBil alemin/Er RAHMANİR RAHİM...

Dikkat ederseniz Fatiha'nın ilk ayetlerinde:

1. ALLAH

2. RABB

3. RAHMAN

4. RAHİM adlarını göreceksiniz.

İkra (Alak/oku) suresinde ise RABB'i ve  a d ı n ı  zikrediyor, Rabbin adı olan ALLAH'ı henüz bildirmiyor.

Kalem/Müzemmil/Müddesir'den sonra ilk kez Fatiha'da bildiriyor ve Elhamd-ül-illah olarak lanse ediyor.

Bunun büyük sırlarından biri de "Rabbin adını almış, onunla adaş bir kişi daha gösteremezsiniz" ayetinde saklı. O ayeti anımsıyor musunuz?

 

<> Bakıyorum. bulabilirsem

<> Meryem

 

Allah'ın ADAŞI olamayacağı ayeti...

 

<> Meryem 65

<> 19-Meryem/65: O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?

 

Teşekkür.

"Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?"

Bu ayetin 7 anlamını birden yazmak istiyorum:

1. Allah ve Veli isimleri Allah'ındır. La İLAHE (Allah'lar) illallah ve aynı anlamda "La Evliya illelveli" diyebiliriz.

Allah tekildir ve çoğulu olmaz.

(İbranice Elohim, Aloim = Allah'lar demektir. Bu bir çok Allah'tan (!) biri ve baş tanrı ise YAHOWA imiş. Eğer Allah TEK olsaymış, kendisinden İNNA=BİZ diye söz ötmezmiş, miş miş.

Şimdiki Musevilik TEVHİD dini değildir, Çok-tanrılı poly-theist'tir. İncil dini de üçlemecidir. İslam dini de araya şeyhler, hocalar koyduğu için ikilemecidir.

Ancak  H A N İ F  islamiyet gerçek bir tevhid dinidir. Sadece Hanifler ALLAH'IMIZI bir tek kabul ederler.

Allah isimlerinden pek azını kullarına vermiştir. Alim başta olmak üzere...

Alimler=Ulema diyebiliyoruz ama Allah'ın adı olan El Alim bir tek tanedir çoğulu yapılamaz. Ulema, ulama çoğulu bizim için de tehlikelidir. Muallim daha doğru olacaktır.

Nur ismi de yanlıştır. Nurün Ala Nur denmelidir.

Bunlardan söz etmiştik.

Allah bir adını da kadın organına vermiştir: Rahim.

Bir diğer adını da bir araca vermiştir: Rafraf.

Tevbe suresinin sonundaki iki ayette geçen Rahim ve Rauf adı Resulullah'ın değildir. Resulullah'ın Burak (Rahim) ve Rafraf (Rauf) araçlarının adıdır. Yanlışlıkla onu Resulullah'ın adı sanıyoruz.

Evliya kelimesini de evliyalar VAR sanarak kullanıyoruz. Oysa Ankebut suresinde "Allah'tan başkasını VELİ (El Veli) edinenler".

 

<> 29-Ankebut/41: Allah'tan başkalarını veli edinenlerin durumu, bir yuva edinen dişi örümceğin durumuna benzer. Ve yuvaların en zayıfı elbette ki dişi örümceğin yuvasıdır. Keşke bilselerdi!

 

(Çoğulu Evliya*e) diyenler, yani veli edinenlerin durumu yukarıdaki ayette olduğu gibi ÇÜRÜK-ÇARIK ve cahil işi (Keşke bilselerdi denmesinin nedeni, sadece cahillerin yani bilmeyenlerin böyle VELİ yakıştırmasında bulunacağını vurgulamak için)

Allah dostlarına  H A L İ L  demektedir.

Allah El Veli, El Vali ve de El Evveli'dir. Bu isimlerden hiçbirini kendimize kullanmamalıyız.

Sıfat olarak el evveli ismi İbtida=İlk yerine geçmektedir.

Veli ve Vali'nin çoğulu ikisi birden EVLİYA'dır. (Eyalet ismi de buradan geliyor) Vilayetin çoğulu olan Eyalet de hep El Veli ve El Vali isimlerinden çıkmadır. Ama Vali olmakla ya da bir öğrenciye Veli olmakla biz Allah'n ADAŞI olmuyoruz.

Allah dostlarının adı HALİL'dir. Allah bizim Velimizdir. Veli olan BİZ değiliz İbrahim Halilurrahman ve Halilullah'dır. Allah ve Rahman'ın dostudur.

Allah nötr, Rahman=Baba, Rahim=Anne demektir.

 

<z> 39-Zümer/3: Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah'ındır. O'ndan başkalarını veliler edinerek, "Biz onlara, yalnız bizi Allah'a yaklaştırmaları için kulluk ediyoruz" diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü vercektir. Şu bir gerçek ki, Allah yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.

 

Ve [Z] taşı gediğine koydu: Hanif müslümanlıkta "VELİ" yoktur. Sadece eski dininizde vardır. Evliya masalları ve menkıbeleriyle dolu eski dininizde...

Elhamdülillah ARTIK din değiştirdik. Hanif Müslümanlar olarak can vereceğiz.

 

<> inşallah

 

Bir daha yineliyorum: Din bizim için var biz din için yokuz...

Bunun anlamı şu: Allah bize ŞAHDAMARIMIZDAN YAKINDIR. Bizim yakın olmamız gereken Allah'tır. DİN DEĞİL! Dini Allah'a has kılmalıyız. Yani eşittir HANİF olmalıyız.

 

<z> 42-Şura/9: Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost....

 

Sağol [Z].

Biz ALLAH'a yakın olmayı deneyeceğiz. Dine tapmayacağız. Allah'a tapacağız. Biz Allah'a yaklaşacağız, yakınlaşacağız.

Din ile yakınlaşılmaz. Dine ve aracılarına (Rahiplere ve bizim yerli papazlarımıza) yaklaşarak Allah'a yakınlaşılmaz.

Allah'ın ARACISI yoktur. Aracı bizzat kendisidir, bizzatihi Rabbimizdir.

Allah Kuluna şahdamarından yakındır ve bu yakınlığa DİN dahil hiç bir kimse veya şey (Şahdamarımız bile) GİREMEZ.

Allah bize zaten yakındır. Bir de biz yakın olabilsek...

Ama tercihimiz şu: "Biz dine yakınız"

Rahmetli Bölükbaşı'nın dediği gibi "DİNDEN EKMEK YİYOR TÜM POLİTİKACILAR".

Dünya ve din aynı şeydir. DİN GÜNÜ ise başka bir şeydir...

O gün dirilince bunu göreceğiz. O zaman "Bugün sizin dininizi tamamladım" sırrını da öğrenmiş olacağız. Çünkü bu ayet (Maide-3 içinde) DİN GÜNÜNÜN yani ahiretin BİR ADIM  Ö N C E S İ 'dir. Başlangıcın sonunun başlangıcıdır.

Bu son ayet ile birlikte KUR'AN tamamlanmıştır. Kur'an tamamlandığı andan itibaren artık "KIYAMETİN" kitabı olmuştur. Ya da YEVMİDDİN'in....

Böylece Allah'ın adına hiç kimse ADAŞ olmasın. Dikkat ediniz lütfen...

Ve ikinci bir anlamını veriyorum bu ayetin... Tevrat'ta KUL=AVTİ ya da Apti, İncil(Aramice)de Afti ya da Apti.

Tevrat'ta Moşe>>>Moiz>>>Musa, Avram>>>Abraham>>>İbrahim.

Yani Araplar'a Kur'an inmeseydi, Moşe/Moiz diyecektik ya da Avram/Abraham diyecektik.

Eğer Kur'an'da ABD=KUL kelimesi olmasaydı Avdi>>>Apti diyecektik.

ALLAH diye inmeseydi (Fatiha'da) Eloim>>>Eloh diye bilecektik.

Allah'ın kulu=Apti Eloh'dur. Arapça Kur'an ile bunun ABDULLAH (Abd Al Allah) biçiminde evrimleştiğini gördük.

Yani Resulullah 42 yaşındayken ABD ve ALLAH kelimeleri RESMEN indirildi ve biz de ilk kez öğrenmiş olduk.

Yasef'in Yusuf; Jonas'ın Yunus olduğunu vb. öğrendik.

Eğer bunlar kur'an ile inmeseydi YENİ BİÇİMLERİNİ  a s l a  bilemeyecektik...

42 yaşında Resulullah kendisinin ABD AL ALLAH (Abdullah=Allah'ın kulu) olduğunu İLK KEZ ÖĞRENİYOR.

Ve bir komedi daha:

42 yıl önce Resulullah doğduğunda babasının adı ABDULLAH İMİŞ, ortada ne ABD var ne de ALLAH adı...

Ve PUTPEREST BABASI birden müslüman oluverdi. (Kınamayın, İbrahim'in babası AZER de putperest idi) Müslüman adını alıverdi.

Yani erkek kardeşleri olan Ebi Leheb ve Ebi Cehil'den ayrı bir dindenmiş gibi MÜSLÜMAN yapıverdik.

Ona 42 yıl sonra inecek olan ayetlerin adını verdik Abdullah dedik. Resulullah'ın putperest babasını islamın inmesinden 42 yıl önce MÜSLÜMAN yapıverdik...

 

<> neden böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissettiler...

 

Hatta Hadis uydurduk sayısız:

"Resulullah Mirac'da babasını gördü, babası da kendisine iman etti böylece Abdullah da müslüman oldu" dediler.

KANDIRILDIK.

Ve Ölümden sonra DÖNÜŞ yoktur. Bu imtihan dünyasıdır. Dünyada doğruyu bulursun, ikinci bir fırsat kimseye verilmez, kural ve adalet bozulur.

Allah bizden MİSAK aldı ve bize unutturarak sınav açtı ve bize ruhundan üfledi. İlk nefeste unuttuk, son nefeste ise hatırlayacağız. Ondan sonra dönüş yok.

Son nefeste tevbe kabul edilseydi, Musa'yı kovalayan Firavun'un tevbesi kabul edilirdi...

Son nefesten sonra HİÇKİMSEYE torpil yok.

Nuh oğlunu kurtaramadı. İbrahim babasını kurtaramadı. Lut karısını kurtaramadı.

Fakat bizim Süfyanist yezidiler Resulullah'ın ÖLMÜŞ babasını bile MÜSLÜMAN yapıverdiler.

Resulullah doğmadan önce babası can vermişti. Resulullah annesini de hiç tanımadı. (Bebekken hemen Halime hanıma teslim edildi) 4 yıl sonra döndüğünde ANNESİ ölmüştü. Amca ve dede elinde büyüdü.

İslam tarihi DOSDOĞRU BUDUR ama neler uydurdular neler...

O ayetin ikinci anlamı da "Resulullah'ın babasının adının ABDULLAH olmadığıdır".

Bu da bir mucizedir...

Eğer olsaydı bu kez hristiyan ya da yahudi olmalıydı ve adı da Apti Eloh olmalıydı...

Bizlere Resulullah'ın babasının adını "ABDULLAH diye yutturan" zihniyeti kınıyorum.

 

Şimdi bu konuda düşüncelerinizi bekliyorum. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi bekliyorum.

 

<> Peki asıl adı neydi

<> muaviyeye RadiAllahüanh diyen adamdan Allah razı olur mu!!!!!!

<> bunlar muaviyeyi en büyük hafıdı diyen zihniyetin bize göstermediği gerçekler

<> resulullahın babasının adının ne olduğu önemli değil. Ne olmadığı halde ve niçin öyle gösterildiği önemli.

[] Kaptanın bağlantısı kesildi.

<> Dr. düştü

<> Saldırı var galiba

<> Hayır ping time out oldular

<> Ne demek o?

<> Meraklanmayın, karşılıklı haberleşmede kesinti olursa bilgisayarlarda timeout oluyor, saldırı değil

<> ok

[] Kaptan bir süre sonra tekrar bağlanabildi

 

Geldim mi?

 

<> evet

 

Aradığım yönde tüm hatlar doluymuş. Ttnet=Hizmette sınır yoktur ama  S İ N İ R  vardır, sinir oldum.

 

<> =))

<P> öyle demeyin ben de ttnetteyim

 

[P] DEVLET ile çalışmak nasıl bir şey? Saat 17.00 mesai bitti... Taaa Pazartesi 09.00'da ttnetçiler benim telefonuma cevap verebilecekler.

 

<P> Allaha şükür daha bulaşmadım devlete, yani ttnet ile bağlanıyorum demek istedim... ve tembellği hiç sevmem

 

ttnet = Laçka devletin laçka kurumu.

 

<> Dante ve ilahi komedya için bir kaç birsey söyleyebilir misiniz, Sn aiberg. Konuya başlamadan?

<> Konumuz başkaydı.

 

Ne diyebilirim ki?

Machiaveli'nin de on hikayesi vardı Goethe'nin faust'u Mephisto'su. Bunların tümü bir dalga geçme akımı.

 

<> Artık rotayı TARIK'a çevirmenin zamanı gelmiştir kaptanım

 

Abdullah konusunda son sorulacakları sorup, geçebiliriz Tarık'a.

 

<> Meryem 65 üçüncü anlam ya da

 

Soruları bekliyorum.

 

<> peygamberimizin babası gibi geçerli din olmadığı dönemde yaşayanlar ahirette nerdeler?

 

Azer ve Nuh'un oğlu Yamm ile birlikteler. Allah onları kafir diledi.

Mirac'da babasıyla görüşmedi, bunlar kocaman birer yalan.

 

<> herhangi bir dine mensup değil miydi, hristiyan vb.

 

Resulullah'ın babasının adı Aptil-Lât idi. (Abd Al Lat = Latın kulu) Lat, Uzza ve Menat. (Üçüncüsü Yahowa)

İyi bir numarayla kandırdılar bizi... Dediler ki: "Babasının adı Abdullah idi"...

Mevlit'te Süleyman Çelebi de "İndiler melekler gökten saf saf...." diye bizi kandıranlar arasında.

Ve ne büyük bir haksızlık ki, Yezid soyu Resulullah'ın babasını Mirac hadisiyle kurtarıyor. Ama ANNESİ Amina'yı kafir olarak öldürmekte beis görmüyor. Çünkü Kureyş ve Kurayza tipik bir kadın düşmanıdır. Kadınları kaale almaz, diri diri gömer.

Resulullah'ın hiç tanımadığı babasını kurtarıyorlar, müslüman yapıyorlar, ama annesini bir çırpıda harcıyorlar.

Süleyman Çelebi de imdada yetişiyor: "Cebrail'den Amina'ya müjdeler getirtiyor ve Cebrail'i gören ve konuşan herkes gibi Amina'yı da PEYGAMBER" yapıyorlar...

Beyazıd'ın adamı ne de olsa Süleyman Çelebi...

Bu kadın düşmanlığına ne dersin? Ne diyorsun bu adaletsiz işe...

 

<> Arap kavmiyetçiliği mi

<> Kadın düşmanlığına mı?

 

Abdül-Lat'ın bize Abdullah diye yutturulmasına.

 

<z> "Allah'tan başkasına secde edilmesi helal olsaydı, ilk önce kadının kocasına secde etmesi gerekirdi", "Cehennem halkı bana gösterildi; çoğunluğu kadın idi", "Kocanın vucudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalasa yine de kocasının hakkını yerine getiremez"

<z> "Namaz kılan birinin önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur" "Es Sahih", Buhari. Buhari'den "Hadis Eğlenceleri"

 

[Z] hadis nakletti ;))

Buhariyi Allah buharlaştırır İnşaallah... Cehennemde...

 

<> İnşa ALLAH

<> Bu komedyayı bizlere deşifre etttiğiniz için RABBıma şükür ve hamd olsun hocam. Emevi komedyası...

 

Amina'nın Meryem'e eşit olduğunu, Resulullah''ın babasını mirac'da müslüman ettiğini yazan o aşağılık BUHARİ ve MÜSLİM.

70 bin perde var her bir perde de 70 bin karanlıktan oluşuyor. Allah bu kadar perde arkasından Resulullah ile konuşuyor.

İyi de Buhari ve Müslim zındıkları bunu unutup bir de şöyle yazıyorlar: "Ettehıyyatü=ALLAH İLE DİZDİZE, dizlerimizi içiçe geçirerek konuştuk."

 

<> kadın düşmanlığı araplara yahudilerden bulaşmış hocam

 

Evet, Yahudiler Havva'nın düşmanıdırlar. Hiç bir yahudi kadın Eva adını almaz. Yani yahudi kadınları bile Havva'ya düşmandırlar.

Tevrat masallarında ve Talmud'da Havva'nın Ademi yılan (Şeytan) ile yatarak aldattığı ve ondan bir ırkın doğduğu yazılıdır.

Filistin ırkıymış bu, Golyath(Calut)ın ırkı, Musa'nın öldürdüğü devin ırkı...

(Nefilimler ayrı, bunlar ise Allah'ın oğulları ile insan kızlarının çiftleşmesinden doğmuşlar mış mış mış...)

 

<> diyanet ve türevleri de bizi kadın düşmanı yapmaya çalıştılar yıllarca

 

Diyanetin politikaları salt kadınları perde arkasına kapamak üzerine kuruludur.

(Hz. Hatice anamız ise tersini yapardı, hem de müslüman olduktan sonra...)

Ortada en çok gezen ve iyiliği emdredip, kötülüğü yasaklayan ilk KADIN müslümandır o... Kureyşli de değildir...

Saçı tamamen açık ve hatta çöl sıcağına en transparan (Tül) kıyafetlerle ortada çırpınırdı Hatice anamız.

Diyanet bunları yazamaz ki...

İhanet vakfının esiridir.

Tüm mesture mağazalarının sahipleri ya da birinci dereceden yakınlarının tamamı DİYANETTE memurdur.

 

<> 24-Nur/31: ...Mü'min kadınlar zinetini ibda' etmesinler, zinetden açıkta olanı dışında... we mü'min kadınlar ibda' etmesinler zinetini kocaları... we kadınların avretleri üzerine, hakkında bilmeyen baliğ olamış çocuklar dışında we mü'min kadınlar zinetinden sakladıkları şeyleri belli etmek için ayaklarını vurmasınlar...

<> 24-Nur/60: Nikah ummayan kocamış olan kadınlara zinetini göstermeksizin giyeceklerini bırakmaları (soyunuk olmaları) günah değildir...

 

Evet bu iş bu kadar... Ayetler açık. Ayetten öte hadislere mi inanacağım ben?

"Bir kadının saçının bir teli tarak üzerinde kalır ve bu tarağı yabancı bir erkek görürse, o kadına Allah ve melekleri kıyamete kadar lanet ederler... "

(Lanet sadece Bir ağaca, Şeytana ve Yahudilere yapılmıştır, dördüncü bir lanet yoktur.)

 

<> münafıklar yok mu hans?

 

Cehennem'in en kalabalık bölgesi MÜNAFIKLARLA doludur.

 

<> HUTAME

 

Hutame ve ğayye ile veyl çukurları ise her katmanı geçen bir asansör boşluğudur. Oraya düşen karadelik tekilliğine düşmüş gibi.

(Dönmeyen karadelik, bir insanı ya da bir deveyi iplik gibi çekerek inanılmaz bir azap oluşturur.)

Allah bizleri ikili oynamaktan, 200lü olmaktan korusun.

 

<> amin

 

Maskeli balodur münafıkların yaptıkları...

Ebu Süfyan ise babalarıdır.

 

<> MAUN suresi ise tokat, yukezzibubid din

 

Evet...

DOSDOĞRU kılınmayan namaz ise "KILANI AZDIRMAKTA"dır. Oruç ise "SADECE AÇLIKTIR" diyor Rabbimiz, o tür oruç tutanlara.

Yüzlerine ateşten bir maske olarak giydirilecek, Namazları da oruçları da.

Allah'ımız bizi şaşmaktan, şaşırmaktan şaşı bakmaktan kurtarsın ve sıratel müsakiym üzerinde hidayet dosdoğruluğunda ihya etsin.

Allah'ımız ilmimizi artırsın ki, İSLAM adıyla bize yutturulan bunca Abdullah masalını görelim.

 

<> amin

<a> 107-Maun/1: Gördün mü o, dini yalan sayanı?

<a> 107-Maun/2: İşte odur yetimi itip kakan

<a> 107-Maun/3: Yoksulu doyurmayı özendirmez o.

<a> 107-Maun/4: Vay haline o namaz kılanların ki

<a> 107-Maun/5: Namazlarından gaflet içindedir onlar!

<a> 107-Maun/6: Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.

<a> 107-Maun/7: Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekata/iyiliğe engel olurlar.

 

Ve [A], İMAMLARIMIZ (Papazlarımız) "Altın ve gümüş biriktirsinler", Vatikan gibi servet edinsinler. Biz de arkalarında namaz kılalım... Maaş, lojman, rüşvet oh keka!

 

<> namazla azmanın en belirgin özelliği nedir hocam?

 

Namazla azmanın 19 belirtisi vardır:

1. Namaz kılan kılmayana DİK ve kınayarak bakar.

2. Namaz kılan Allah'tan çok Resulullah'ı; Resulullah'tan çok şeyhini sever ve ona teslim olur.

3. Allah'ı İLMEN bildiğini iddia eder.

4. Allah'ı gözüyle görüp-konuştuğunu iddia eder.

5. Allah ile birlendiğini iddia eder ve "Enel Hakk" der. (Aslı "Ene'l Abdül Hakk" olacak.)

6. Sünnetullah'tan çok Hadis Sünnetini sever ve bunun adına Şeriat der, DİNİ YALAN SAYAR.

7. "Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır" diyerek ŞUARA suresindeki akıbetini hazırlar. Böylece laikler laiki Allah'ımız ile kulu arasına linkler, baz istasyonları kurmaya kalkar.

8. İkindi ve Yatsı namazı kılan herkes Maundur. (Farz niyeti edilmeyecek.)

9. "Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz" (Kıraat farzı) ayetinin tam tersine KURAN dışı ilahiler ve yamalar okuyarak BOZAR. Hem de kolayını değil en zorunu yapar.

10. Teyemmüm jokerini hayatında bir kez bile kullanmamıştır. (Öyle ki gün boyu boy abdestsiz gezmiştir. Oysa 15 saniyede alınan teyemmüm ile SÜREKLİ abdestli ve tertemiz olmak kolaylığını Allah bize sağlamıştır.)

11. Allah'ın farzını değiştirmiştir. (Örneğin namazın 2 rekat olduğu apaçık yazılı olduğu halde) 4 rekata çıkarmış ya da akşam namazı gibi üç rekata indirmiştir ve keyfidir.

12. PARALI, MAAŞLI imamın arkasında namaza niyet ederek "Günah benden gitti" diyerek kılan namaz AFETİNE tutulmuştur.

13. Mezheb farkı gözeterek ya da tarikatlerin, cemaatlerin parsellediği (Örneğin Hizbullah camileri) mescidlerde namaz kılmak kocaman bir günahtır. Çünkü o caminin YIKILMASI Allah'ın emridir. O cami yıkılmış olmalıydı ve o kişi oraya gitmemiş olmalıydı.

14. HANİF olmayanın, "İbrahim'in ihdas ettiği biçimde namaz kılmayanın yani İbrahim milletinden olmayanın namazının kabul olmaması" bizzat İBRAHİM'in ALLAH'INDAN RİCASIDIR ve Allah İbrahim dostunun her arzusuna EVET demiştir.

15. Seferi iken namazı yarılamayanın ve fazladan sünnet namazı kılanların yüzüne namaz çarpılacaktır.

16. Namaz kıldığı halde Allah'a borç vermeyenin, cebinde akrep olanın ve VENHAR'ı idrak edemeyenin namazı hem maun hem melundur. (Lanetlenen burada namazın ta kendisidir.)

17. Salat ile Ekıymetüssalat'ı, Allah'ı tesbih etmek, hamdetmek ve zikretmek ile namazı karıştıranların akıbeti acıklı azaptır.

(Çünkü sizlere namazın vakti, tesbih etmek, anmak, zikretmek ve salat kelimesi NAMAZ diye yutturulmuştur ki, beş vakit bulduğunuzu sanasınız.)

18. MEZHEBİ olanın namazı mezheb pekiştirenlerle birlikte yüzleri ebedi kararmış olarak Cehennemdedir ve bu namaz ile azarlar.

19. Resulullah'a "Sadece  S A N A  mahsus olmak üzere.... namaz kıl" dendiği halde, "Sadece sana" kelimesini silip de yerine kendilerini koyanların namazı ise Allah'a isyan olarak Siccin defterine yazılmaktadır.

Namazın 19 afeti bunlardır. Şimdi soru alabilirim. Mutmain olmak ASIL İŞİMİZ çünkü...

 

<k> tüm kalbimle söylüyorum, ALLAH senden pekçok (sonsuzlar defa) razı olsun hans

 

Allah senden ve 23 şehidimden de razı olsun [K]...

 

<> "14. HANİF olmayanın, İbrahim'in ihdas ettiği biçimde namaz kılmayanın yani İbrahim milletinden olmayanın namazının kabul olmaması bizzat İBRAHİM'in ALLAH'INDAN RİCASIDIR ve Allah İbrahim dostunun her arzusuna EVET demiştir?" bu 14deki İbrahimin duası ile ilgili ayetleri yazabilir mi bilen arkadaşlar

[]  İbrahim/40: Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et!

 

Evet.

1. La ilahe illallah diyen ilk kişidir İbrahim.

2. Beytullah'ı oğluyla (İsmail) işaretleyip, ilk Hacc farizasını yapan İbrahim'dir.

3. 30 günlük orucu (Ak-iplik kara-iplik) KOYAN İbrahim'dir.

4. Kazancının 14'de birini beytül mal'a vergi/zekat olarak aktaran ilk kişidir İbrahim babamız.

5. Aya-Güneşe-Yıldıza (Üç vakit) secde eden ve bunun affı için namazı kıyam ile başlayıp, Rüku (Kare dalga) ve secde (Elektronun olasılık aralığı eğrisi) olarak islamın 5 şartını koyan kişi İbrahim'dir.

 

<> 1/12 değil mi?

 

12 evlatlar ve yakınlar (Nine dede, dul kardeşler vb.)  iki de çekirdek ailenin karı-kocası. Toplam 14'tür.

 

<> ok thx

 

Rekat=2

Zekat=12

Aşr=10

Asr=100 gibi.

14 (Fourteen) ile 40 (Fourty) karıştırılmıştır...

 

<> anladım

 

:) Sorunun yanıtını aldın mı? Mutmain misin?

 

<> evet aiberg saol. Bir de sn aiberg tüm kalbimle şunu da söylemek istiyorum.. yıllarca Maun namazı diye tarif edilen namazı kılan yaşlı hanımefendi büyük annelerimiz var... onlar için ne yapabiliriz.. içim acıyor.. kanıyor.. paylaşmak istedim sadece. bu konuda muzdaribim..

 

DUA çözer bu işi.

 

<> Çok ediyorum. Bir büyük annem var, yaşlı. Çok saol

 

Allah onlar için "Ya ebeveynleriniz hiçbir şeye akıl erdiremeyenler olsa da mı onlara uyarsınız?" diye soruyor.

 

[] Bakara/170: Allahın indirdiğine uyun denildiği vakit de onlara yok dediler: Atalarımızı neyin üzerinde bulduksa ona uyarız, ya ataları bir şeye akl erdiremez ve doğruyu seçemez idiseler demi?

[] Maide/104: Bunlara: "Gelin Allah'ın indirdiği hükümlere ve peygambere." denildiği zaman: "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter!" derler. Ya ataları birşey bilmeyen ve doğru yolda bulunmayan kimseler idiyseler de mi?

[] Lokman/21: Onlara: "Allah'ın indirdiğine uyun!" denildiği zaman: "Hayır biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa onun ardınca gideriz." diyorlar. Ya şeytan onları kızgın alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse de mi?

[] Zuhruf/23-24: Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri: "Biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız." dediler. - Gönderilen uyarıcı; "Eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız?" deyince, onlar: "Gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz." dediler.

 

Yapacak bir şey yok. Hanımlar mevlid'e de inanırlar. Telli babaya da. Türbeye mum yakmaya. Buna bir çare yok... Tören ve ayini seviyorlar.

(Erkekler de öyle değil mi?) Muharrem'de Aşure, Kandillerde helva...

(Sadece Kadir gecesi kandildir, diğerleri değil.)

 

<> YARATANIMIZ Lütfeder inşa-allah.. dua ile belki katil-masum olduğu gibi belki onlarda bir hal olur.

 

Olacaktır, Allah DUA NİYETİNİ duadan saydı bile... Senin niyetin YOLA ÇIKMADAN AMACINA ULAŞTI. Ona ve benzerlerine YAKINLARI kılığındaki melekler gelecektir. Mesela anneannenin annesi gibi...

"Artık Allah'ın yanına geliyorsun, Şu şu şunlar YANLIŞ idi... Allah sana TEVBE ETMEN İÇİN AZ BİR SÜRE VERDİ. Hayır hasenatların ve torunun duası ile sen bu tevbeyi getirirsen hakkında hayırlı olacaktır" denecektir.

Haşa- Allah ZALİM değil; Allah Zalimlere karşı Kahhar ve Müntekimdir.

 

<> 13. madde de bahsettiğiniz mescid türleri tevbe suresi 107-110 arasında

[] "13. Mezheb farkı gözeterek ya da tarikatlerin, cemaatlerin parsellediği (Örneğin Hizbullah camileri) mescidlerde namaz kılmak kocaman bir günahtır. Çünkü o caminin YIKILMASI Allah'ın emridir. O cami yıkılmış olmalıydı ve o kişi oraya gitmemiş olmalıydı."

 

Evet, LOKAL mabetler yıkılmalıdır. (O mahalledeki insanları kovmak yerine, binanın yıkılması emredilmiştir.)

 

<> isterseniz bir dostumuz yazsın bu ayetleri

 

Evet bu ayetleri candaşlardan biri yazsın lütfen. Ben de bir lavaboya gideyim.

 

<> 9-Araf/107: (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

<> 9-Araf/108: O mescide hiç girme! İlk gününden beri Allah'a karşı gelmekten sakınmak için kurulan mescidde bulunman daha uygundur. Orada, arınmak isteyen insanlar vardır. Allah, arınmak isteyenleri sever.

<> 9-Araf/109: Yapısını, Allah'tan sakınmak ve Onun hoşnudluğuna ermek için yapan kimse mi daha hayırlıdır; yoksa, yapısını kayacak bir yar kıyısına yapıp da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden kimselere doğru yolu göstermez.

 

Allah o camiyi YIKTIRDI. Kendi evini istimlak etti.

 

<> Dirar Mescidi?

 

Evet. Kiracıları kovdu böylece.

VENHAR çok önemli, Allah'a borç vermek. (Kurban kelimesiyle zerrece ilgisi yok.)

Allah'a ödünç verilenlerin biri de mütevazi/temiz ve işlevsel bir mesciddir. Eğer işlevi yerine orası bir fırka, hizb, parti, klik ve kulis merkezi olduysa, HEMEN yıkılmalıdır. Çünkü insanların KAHVEHANESİ haline gelmiştir. Allah'ın evi/mabedi değildir artık...

Yeryüzünü bize mescid kılan, yüzünüzü nereye çevirirseniz orası kıblenizdir diyen RABBİMİZ'dir.

Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Sevdirin nefret ettirmeyin, zora koşmayın, Dini Allah'a HAS kılın (Dine tapmayın, Allah'a tapın) diyen Allah'ımızdır...

Şimdi lavaboya...

Gitmişken de bir abdest: Niyet, yüz ve dirseklere kadar kollar, baş ve çoraplar ise MESH (elle sıvama), kalanı da ense kulak arkasında kurutacağım. İşte bu abdesttir.

Gidiyorum...

 

<> buyrun

<L> kabe?

<> Bakara 144 açık, en kısa yoldan Ka~be'ye. Mesela [New York]taki Kuzey Kutbuna dönecek, ya da carlos güney kutbuna, değil mi?

 

Ben geldim. (Allah tarafından getirildim)

Şimdi de boy abdesti alacağım: Önce tarif edeyim:

Penceremi açtım, Dışarısı TOZLU, ellerimi toza vurdum, üç şartıyla teyemmüm aldım.

(Şimdi alacağım ve böylece, namaz abdesti yanında bir de boy abdestim olacak.)

Tamam şimdi boy abdestimi de aldım.

[L] Kâbe'yi sormuş.

 

<L> evet

 

İleride kolonilere yerleşeceğiz, gezegenlere ve uydu uçan kentlere... Kıble DÜNYA. Dünyada isek Kıble Mekke. Mekkede isek Kıble Beytullah. Beytullah'da isek onun DÖRT duvarı (İki doğu iki batı) her yanı kıble. Tamam mı [L]?

 

<L> tamam aiberg, tşkr

 

Ve başka bir soru:

İki kıble=Kıbleyn. Kuzey Amerika kuzeyinde meridyeni izleyerek kuzeye yöneldiğinizde Mekke üzerinden geçen boylam, Harita üzerindeki Mekke'ye yönelmekten daha kısadır.

Chicago'da mesela camiler İKİ KIBLE'ye de yönelebilirler, çünkü EŞİT.

İlginç değil mi?

 

<k> evet

 

Hem Kuzeye hem de klasik Mekkeye dönebilirsin. Olay bu işte...

Demek ki "Yüzünüzü nereye dönerseniz orası kıblenizdir" ayetinin 7 anlamları ard arda çıkıyor.

 

<k> daha önce hiç bunu düşünmemiştim

 

[K], Siz Hans'a vekalet verdiniz, "Farzı kifaye" yaptınız. Yani birimizin yaptığı diğerlerinin üzerinden farz yükünü alıyor. Bu işi sizlerin adına ben farzı kifaye olarak üstlendim. Sevabı sizindir.

Yani KUR'AN ile konuştuk ve size aktardım.

 

<> ALLAH razı olsun dr.

 

Allah'ımızın anıldığı evlerdeyiz ki Allah zaten Hoşnut. O'nu anıyor, zikrediyoruz ve tesbih ediyor münezzeh kılıyoruz. Allah sizden hoşnuttur.

Allah sohbetimizde, Chat room'da.

İbrahim Allah'ın dostudur, Biz de İbrahim'in. Dolayısıyla Allah ile karşılıklı dostuz. Hisssetmiyor musunuz?

 

<> evet

 

Allah bizi seviyor.

Seviyor diyorum. Seviyor bizi... Kullarını seviyor...

HANİF kelimesinin sadece bize saklandığını ve şimdiye kadar İbrahim'den sonra kimseye verilmediğini Mighty/Messenger hattından öğrendiğimden beri (Evvelki gün) Allah ile girift oldum.

Messenger söylemeseydi, bunu HİÇ aklıma getiremezdim.

BİZLERE SAKLANMIŞ HANİF KELİMESİ

İBRAHİM MİLLETİ KELİMESİ

ve yeryüzü tarihinde İLK KEZ BİZLER KULLANDIK. Millenium'a doğru ve sonrası.

Bu Allah'ın bir lütfudur. Hissedin, Allah SİZLERE SAKLADI bunu. Sadece bu Chat room'a... Hissedin...

Hissettim. Secde edeceğim. Ali İmran'daki gibi 113'de "Onlar geceleyin Allah'ın ayetlerini okurlar ve secde ederler" uyarınca secde edeceğim.

 

<a> 22-Hacc/31: Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri (O'nun birliğini tanıyan müminler olun). Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş (bir nesne) gibidir.

<a> 98-Beyyine/5: Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam din de budur.

[] Kanal korumasından dolayı [A]nın bağlantısı kesildi

<> [a] de bugünün kurbanlarından :(

<> Uzun bir metni paste edince oluyor

 

Olsun bekleriz gelmesini... Bizde terk yoktur. İleri geçmek yoktur, rekabet yoktur.

Allah'ın huzurunda ben ve mesela [R] HANİF olduğumuz sürece EŞİDİZ. Eğer randevumuz Sabıkun'da gerçekleşirse göreceksiniz, bir alttaki Cennet gibi kat kat değil, Eşit.

Tepemizde sadece İbrahim makamının tutunduğu Arş nuru var. İbrahim-İdris-Yahya dışında oradaki tüm HANİFCANDAŞLAR eşittir.

Oraya randevu veriyorum. (Gelemiyebilirim, ama benim nefsim oradaki SİZLERİ istiyor.) Sizlerle buluşmayı istiyor. Nefsimin keyfi böyle istiyor.

[S]-[P] ile tanışmak istiyor nefsim, ORADA...

 

<P> inşa ALLAH efendim

<S> inş

 

Nefsim [İ] ile uzun stratejik sohbetler istiyor, [Z] ve babaannesiyle yürümek istiyor nefsim.

 

<i> Ya ALLAH Ya ŞEHİT

 

Nefsim Elbistan ve Orhaneli'ni o bölgede kurmak istiyor.

 

<> inşallah hocam

 

(Dilemekle bunu Allah veriyor hemen.) Nefsim [JP] ile japonca konuşmak istiyor. (Orada her bilgi hazırdır)

:)) Ne kadar bitmez tükenmez isteği olan nefsim var değil mi?

Allah VEHHAB'dır, sınırsız ve ebedi tüm isteklere misliyle hediye eder oralarda... Allah nefsimizi doyursun. Allah nefsimize eziyet etmemizi önlesin.

 

<> amin

 

İşte bunlar bir melami dervişinin halleridir. Adı Hans'tır. Hunnes'tendir. Bir de reklam merakı olmasa garibimi hiç kimse tanımıyacak. ;)

Bu tanıtım işini yapan Allah'a aracı olan [Z]'dir. Onun emekleri boşuna gitmesin diye buralara geldim.

Meğer ikimiz de farkında değilmişiz: Yukarıdan Milatium planlanmış. Almighty onu bu işin içine çekmiş. Mighty de onu seviyor...

Ve tuhaf olan o ki Mighty ile İLETİŞİM doğdu.

İlk mesajı da şuydu:

"Hanif kelimesini Allah 2000 miladına saklamışmış meğer."

BİZLER SAKLI bir kelimeyi üstlendik. Bunun için secde ettim.

İkinci mesaj da şu:

WEMB

WE

3M biçiminde olabilirmiş.

Yani

We=Biz

3

M (Mighty, Messiah, Maitrea)

Torunlarla konuşulabiliniyor, inanılır gibi değil! Hele onun adı Adler ise... Bu da imkansızın ötesine geçmek oldu resmen. Biz şanslıyız. ;)))

 

<> :)

 

Şu ömrümde beni en vuran şey "HANİF" kelimesinin ALA suresindeki sır uyarınca SADECE BİZLERE rezerve edilmesi ve kullanma izni verilmesi...

 

[] Ala/6-7: Sana okutacağız da asla unutmayacaksın. - Ancak Allah'ın dilemiş olduğu hariç. Şüphesiz O, açığı da gizliyi de bilir.

 

Öyle ya, Ali İmran 104'de "İçinizden iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan bir grup ayrılsın" HER ÇAĞ için geçerlidir. Ama muhatabı kimdir?

İşte onun yanıtı geldi: O BİZLERİZ.

 

[] Ali İmran/104: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden grup bulunsun. İşte onlardır felah bulanlar.

 

O ayet bizim için yazılmış ezelden. Bunun için secde ettim ve siz de ediniz.

(Bir kere sübhanallah) diyerek bir iki saniye secdede kalınız.

O nefsimizi (Enerji) de MADDE olmaya zorluyor. Secde ile Nefsimiz de madde kıvamına girip, uçarılıktan kurtuluyor.

Şeytanın yapamadığı ve asla yapamayacağı tek şey olan SECDE'yi yapıyorsunuz.

Ve ma edrake???????????

 

<> evet

 

Şeytan'a külahı ters giydirmek için kurnaz olmaya gerek yok: Secde edin çığlığını dinlesin kainat.

 

<> addam=madde

 

Evet Add, İdd, Madde, Tadd, Müeyyide vb. MADDEDİR. Maden kelimesi de. (N çoğulu)

 

<> Allah'ı bilebilmek... yaklaşmak... keşfetmeye yaklaşmak.. offf tarif edemiyorum....... BiLMEK....

 

Evet.

Allah'a kulluk borcumuz var:

Allah bilinmeyi istedi. Bilmek bilimle olur.

Bilim Alim olan Allah'tan Kelamı olan Kur'an ile muallimlere verilir. (Misaller)

Ve onlar da bir terennüm ettiler mi ALLAH bilinir.

Bunu hiç bir din dersi öğretmeni kadrolu, bordrolu bir din adamı, Fethullah Gülen'in gözyaşları, hiç kimse bunu veremez.

HANİF oldun mu böyle tüylerin ürpererek ALLAH'ı bilirsin yani KULLUK BORCUNU ÖDERSİN.

"Bugün Allah için ne yaptınız?" sorusunun yanıtını şöyle veriniz gururla...

"Bugün Allah için KULLUK BORCUM OLAN  B İ L M E  yükümlülüğümü yerine getirdim. Allah'ı Allah ile HİSSEDEREK yaşadım. Hiç bir riya, samimiyetsizlik, Hadis ve yalan girmeden ALLAH ile EN SAMİMİ OLDUM BUGÜN" deyiniz ve ondan sonra ALLAH'TAN RAZI olunuz.

Çünkü hepimizi buraya toplayan ve niyetimizi halis bizi saf kılarak, berraklaştırarak ALLAHÇA yaşatan Rabbimizdir. Ona hamdedin, tesbih edin. (Zaten yaptıklarımız da bu)

İşte en sonunda sizleri de BİZLER olarak benim dünyama getirdim.

Gördünüz mü? Neler hissedermiş bu esrarengiz sanılan adam.

Nasıl bir dünyası varmış?

Nasıl dolu dolu Allah'ı yaşarmış.

Hanif olmayı başarmış.

Co-Captain'iniz konuşuyor... ;)

 

<> Captain my Captain... =)

<JP> Hocam haramlarla ilgili bir soru sorabilir miyim?

 

Elbette :)

 

<JP> Haram yemenin vücudumuza ve ruhumuza biyolojik etkileri nelerdir? Haram et falan

 

Mesela Domuz.

 

<JP> Domuz veya Japonlar gibi müşrik ya da dinsizlerin kestiği hayvanlar

 

Nasıl ki Hımar (Eroin, Morfin, Afyon, Kokain, tüm ilaçlar ve ....................... en sonunda da içki demekse, Hınzır da "İğrendiğin tüm etler"dir. Böcekten başla .......... en sonunda domuz.

(7 anlamı olduğundan bu söylemle yazıyorum.)

Domuz kendi pisliğini yiyen yegane hayvandır. (Tavuklar pisliklerini gagalarlar ama içlerinden sindirilmemiş tane aramak için.)

Gaita ise şudur: ARTIK HİÇBİR ŞEYE YARAMAYAN HİÇ BİR BESİN DEĞERİ OLMAYAN posadır.

(Bu yüzden Allah ona iğrenç bir koku vermiştir.)

Gaita ve idrar sadece üre asitleridir. Derişik yerine sulandırılmış asitlerdir. (Asit normallerini hatırlayınız.)

Domuz kendi pisliğini yediğinde, bu İKİNCİ KEZ AYRIŞTIRILAMAZ. Besin değildir ki sindirilsin, zehir değildir ki karaciğere gitsin.

Domuz onu elektroliz bir yağ dokusu içinde tutar. Yani hücre kofulları niyetine kendinden yağ dokusu içinde bloke eder. O eti yediğimizde üre asitlerinin her türlüsünü alırız. (Kağıdın iki kere yanmaması gibi.)

 

<JP> evet

 

Üre asitleri mideye gittiği için gizli midemizde bekletilir.

(Bir insanın midesini alsanız da yaşar. Cerrahlar bağırsaktan aynı işi yapan bir mide dikebiliyorlar.)

Saframız pankreas/Öd kesesi vb. diye bildiğimiz salgı merkezleri bu YAKILAMAYAN KAĞIDI nötralize etmek için VİTAMİNleri çağırırlar.

Vitaminlerin biri hariç diğerleri ASİTTİR.

Asit (Örneğin skorbit asit gibi) vitaminler ve üre asidi olan tüm gaitalar kimyasal doğaları gereği reaksiyona girmezler.

Fakat bir istisna var: E vitamini.

Asit olduğu halde Eğer bolca bulunduğu tahıl/hububat içinde örneğin BUĞDAY un ve bulgur işlemlerinde halen ASİT gibi davrandığında

Ammmaaaaaaaa pişirildiğinde (Kızarmış mis gibi ekmek olduğunda) Muğlak ASİT yapısını  B A Z A  çeviriyor.

Tek başına aside karşı koyuyor ve onu (dolayısıyla kendisini) nötralize ediyor. Ve E vitamini kaybı doğuyor. Ama Domuz da hallediliyor.

İyi ama E vitamini nedir?

Cinsel istek ve sperm-yumurta sağlığı başta olmak üzere ZÜRRİYETİMİZİ idame ettiren  T E K  vitamin.

Doğuda:

1. Domuz yenmiyor bol ekmek yeniyor.

Batıda:

2. Domuz çok yeniyor, Ekmek çok az yeniyor.

Böyle bir ters orantı var...

Ekmek BİR  N İ M E T ...

1500 yılında Danimarkanın Nüfusu 3 milyon idi. 2002 yılında 4 milyon. İsveç üç asırdır 7 milyon. İngiltere üç kuşaktır 55 milyon, Fransa 50 milyon yerinde sayıyor...

Domuzu en çok tüketen millet İNGİLİZLER nüfus artışını yabancılara ihale etmişler. Her dört erkekten biri HOMOSEKSÜEL ingiltere'de... (Resmi rakamlar) En çok intihar İsveç ve Skandinavyada...

Gerekçe sadece doygunluk değil "Cinsel isteksizlik" yani onu kendine TEK dünya eğlencesi görüyor ve gençliğin daha başında yitirince de mutsuz oluyor.

Dünyada (İsveç porno endüstrisi, Danimarka sex fuarları, Norveç aşk gemileri vb.) düzeyinde onları bu endüstrilere yönlendiren olay sadece Domuz tüketimidir. Yani beceriksizlikleridir.

 

<JP> Japonlar da öyle

 

Dünyada kendi erkeğiyle en az evlenen kadın İsveçtedir. Yunanlı bulur, İspanyol bulur, Zenci bulur ama kendi erkeğinin pilinin biteceğini bilir, işi sağlama alır.

Zaten kuzeyli kadını kısırlaştıran da yine Domuz'un bizden E vitamini çalmasıdır.

 

<> Bunu öğrenecekler mi acaba bundan sonra? Yani bilim domuz etinin ucuz maliyetinin önüne geçecek mi acaba avrupalılar için?

 

Ben söyledim ya, ŞU ANDAN İTİBAREN BİLİNMİŞ oldu.

 

<> =))))

<JP> Allah razı olsun

 

Amin cümlemizden.

 

<JP> Bence Amerika'daki fasiküllerde hemen yayınlanmalı

 

Evet [K] ile bu hafta çok sıkı bir plan yapmalıyız.

 

<JP> Bu arada Maide 3'te domuzdan başka hayvanlardan da bahsediliyor.

<JP> 5-Maide/3: Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş, -(henüz canlıyken yetişip) kestikleriniz hariç- dikili taşlar üzerine boğazlanan (hayvanlar) ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır (günahla yoldan sapmadır.)

 

Evet leş, kan, domuz eti.... diye başlıyor.

 

<JP> Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar

 

Allah'tan başkası adına kesilen HELAL hayvanlar da HARAMdır.

Allah adıyla ve 4 ayaklı olanlar (İnsan iki ayaklı sayılmıştır, kurban edilemez) kurumlaşmış (Mezbaha gibi) olarak en kolay yoldan ve besmeleyle kesilecektir.

Leşin hiç bir yararı yok Çünkü zehirlidir artık, kokmuştur.

Kan ile idrar aynıdır.

 

<> Öd kesesi zehiri, karaciğer zehir pompalar

 

Kan bir tek şekilde içilir: Kandan anne adayı ve yeni anneler SÜT oluştururlar.

 

<> serum

 

Yani damla damla süt biçiminde süzer kadının süt bezleri olan sünger doku. Süt dışında kanın zerrece İÇİM olarak bir yararı yoktur. Ancak Serum ve hemoğlobin ya da her ikisi olarak DAMARDAN enjekte edilebilir.

 

"Boğulmuş" derken de ayette "Kanın akmasının şart olduğu" bildiriliyor. Yani KAN içeride HAPİS kalmayacak.

(İşin vampirlikle ilgisi yok ama, kandaki bağışıklık sistemlerini ithal etmemeliyiz. Temiz kan sadece Dalakta bulunur. Kemik ilikleri de temiz kanın materyalinin imal edildiği bir fabrikadır. (Kemikli yiyecekleri haşlama biçiminde ve iliklerini "Hüüüp" diyerek emmeniz tavsiye olunur.))

 

<JP> REKLAM: Hans'la tıbba doyum olmaz

 

"Boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış yırtıcı hayvan tarafından yenmiş"

Bunların tümü yine Leş kategorisine giriyor. Allah ayrıntı veriyor ki insanlar bir "BOŞLUK" bulmasın. Çünkü ilk insanlar nereden bilecekler, etin koktuğunu yani Bakteri ve virüs ürettiğini... Açlık bu, kokmuş eti iğrenerek yiyor ve sonra enfeksiyon kapıyorlardı.

 

<JP> Allah ayetlerini böyle açıklıyor, Ya da AÇIKLATIYOR

 

Evet [JP].

;) Reklamını yeni okudum.

 

<> Acaba yediğimiz hayvanları besmele çekerek mi kesiyorlar

 

UMUYORUZ öyledir.

Teyemmüm almayı bilmeyen bir KASAP acaba nasıl bir abdestle besmeleyle kesiyordur? Meçhul bunlar. Ama TR'de et ve balık kurumu bu işi DİSİPLİN ile yapıyor bunu biliyoruz.

 

<a-j> Tarığa giremedik bugün yine... =) (

 

[A] Sana söz TARIK artık PAZAR gününün Chat konusudur.

Ve senin hatırın için SÖYLENMEMESİ GEREKENLERİ de söyleyerek birinci kaptana karşı çıkacağım. Pazar günkü Tarık aklını başından alabilir.

 

<a-j> yeehaaa

 

Ben ne kirli çıkıyım. Daha bende neler var neler! (Reklamdı)

 

<JP> Kusura bakma, benim yüzümden oldu

<a-j> Yok yaw hiç giremedik ki bugün Tarık'a

 

Hayır senin yüzünden olmadı. Sen bana evrensel bir sırrı açıklatmış oldun. İyi oldu.

 

<JP> Reklam: Evrensel sırları [JP] açıklatır. Bu sefer kendi reklamım oldu. Grupta bir ilke imza attım

 

;)))

Sırf ben yazınca benden başkası konuşmaya korkuyor. (Benden değil, Ops'lardan kick yemeye korkuyorlar.) Hayıtımda daha karınca ezmedim...

 

<> :)))))

<> hocam adımız başka forumlarda polis çocuklara çıkmış :=) çok güldüm buna

 

Ciddi mi? Yaşar Nuri de bizim siteyi okuyor galiba. Bir çok YENİ fikri kullanmaya başladı.

 

<Z> Gecenin hadis eğlencesi...: "Namaza çağrıldığında (ezan), ŞEYTAN geri geri gidip uzaklaşır. VE ZART (zurat) diye sesli yellenerek gider. Ezan sesini işitemeyeceği yere değin uzaklaşır..." (Bkz. Buhari, e's- Sahih, Ezan/4; Tecrid, hadis no: 360; Müslim, e's-Sahih, Kitabu's-SElat/16-19 hadis no:389.)

<> HEHEHEEEEEEE

 

Allah hadisleri [Z]'nin eline düşürmesin. Resmen Hadis kıran. ;))

 

<> heheheeeee

<> :)

 

(Aslında Allah düşürsün elbette... Başka türlü bu sapık hadislerin ipliği pazara çıkamayacak yoksa.)

 

<> zart zurat yanlız.. heheheh

 

Evet Mozar'ın Kazuratı gibi.

 

<> =))))))))

 

Mozart'ın son zartı, zurnanın son zurtu.

 

<> =))))))))))))))))))

 

Uykular geldi mi?

 

<> hayır

 

Geçen chat'de isyan bastılar bana, "Hocam saat 5 git yat ki yatalım" diye. Ben de özelden yazdım "Gidin yatın, sizi tutan mı var ;)" diye. Cevaplar enterasandı: "Ya çok iyi ve bilmediğimiz bir şey söylersen ve kaçırırsam?" diyor candaş.

 

<> Hocam, gitmeden ilerde yapmamız gereken kitap veya yazılımlar hakkındaki stratejiniz nedir?

 

Bu ay bütün bunları yapacağız. [AK], [HG], Sen ve 23 tane toplam redaktör, editör var.

 

<> at your service sir

 

Daha da önemlisi MEHDİST düzeni BİZLER yazacağız.

 

<> Mehdi de uygular

 

MEHDİ üç asır sonra (Ki bir messenger kadar yakın) onu uygulayacak. Kuşkunuz mu var?

 

<> asla ve de kataa

 

HEP KUR'AN'DAN yazmadım mı? Başka nasıl bir kaynak arayacak Mighty, Hadislerle karşısına dikilen Süfyanistlere karşı?????? Var mı bizlerden başka çaresi????

Madem ki İLK HANİFLİK BİZE SAKLANMIŞ Bunu yapacak olan BİZLERİZ. Allah Ruhsat verdi aşikar.

110 tamam ama 104 ve 113-115 artık BAL gibi BELLİ HANİFLER için, ŞİMDİKİ HANİFCANDAŞLAR İÇİN.

Bir biçimde Kur'an'da yer alıyorsunuz. Buna da secde ediniz. (Ben ettim)

 

<> Herşeye secde etsek başımız yerden kalkmaz. Ben bir kere her nimete elhamdulillah diyeyim dedim, baş edemedim.

 

Secde 2 saniye. Bunun nedenini çooooooook iyi bilirim. Ali İmran 113.

İşte buna hamdü sena ve zikir deniyor. Ali İmran 113. ayeti rica etsem.

 

<> anne karnında duruş pozisyonu secde

 

Evet secde MASUMİYETTİR, nefsimiz çocuk ve sabi olur. Çocuktan öte söylediğin gibi embrio olur.

 

<> 3-Ali İmran/113: Hepsi bir değildir; ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.

<> 3-Ali İmran/113-114: Kitap ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan geceleri secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyup duranlar vardır; bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanır, kötülükten meneder, iyiliklere koşarlar. İşte onlar iyilerdendir.

 

"ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar"

"gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar"

"gece saatlerinde secdeye kapanarak"

"gece secdeye kapanarak"

gece ve secde.

Bu bizim işimiz işte.

Neden secde?

Çünkü:

"secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar"

"Allah'ın ayetlerini okurlar"

Kur'an OKURUZ DA ONUN İÇİN SECDE.

Yaptığımız iş nedir sanıyoruz ki?

BİZ BUGÜNE KADAR

SADECE

SADECE

SADECE

KUR'AN okuduk.

Başka ne yaptık ki? KUR'AN OKUDUK.

 

<> 32-Secde/15: Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan(müstekbir olmayan)lar iman eder.

 

"Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar"

Bunun için şu chat boyunca 7 kere secde ettim. (Her an yeniden edebilirim.)

"Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar"

 

<> Ben ettim

 

Evet bu en iyisi. Şeytana külahı ters giydirdin.

 

<> Allah'a sığınırım

 

Secdeye kapandığımızda "Rablerini hamd ile tesbih edenler" (Elhamdülillah, Subhanallah) bunun için var.

"Ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder"

(Melami=Aşırı mütevazilik, nefsinden hiçbir şey istememek huyu.)

Şeytan bir secde edebilseydi.

 

<> elhamdülillah-madde sübhanAllah-enerji Allahuekber-Kozmiğe hükmeden Allah olmuyor mu bir manada hocam

 

Evet bu üçü çok önemli.

Ben secdede Elhamdülillah'ı

Şaşırdığım bir şey olduğunda Secdede Allahüekber'i

ve vaktim boş geçmesin diye de Subhanallah'ı kullanıyorum.

Bunlar benim özel fikrimdir.

Melamiliğim de KİŞİSELDİR. Allah'ın böyle bir emri yoktur. Yapılsa da yapılmasa da birdir.

Melami sadece kendini suçlar. Onun için saldırılarda onları tolere ediyorum. Melami "Hakettim" diye başlar böyle durumlarda.

 

<> Allah isimlerinden zikir yapmanın sakıncaları var mı hocam: A:hulusi tarzı yani

 

A.H.Akten dostumuz kendince bir yol tutturmuş. 100-200-400-800 gibi rakamlar veriyor. Rakamlar çok yuvarlak.

 

<> 75-Kıyamet/2: Ve yine hayır; kendini kınayıp duran nefse de and ederim.

 

Evet, işte ben oyum: Kendimi kınıyorum.

 

<> Hepimiz kınamalıyız aslında

 

Benimki aşırı, bunu tavsiye etmem.

Leonora diye bir bayan beni rahatsız ediyor sürekli. İğrenç şeyler yapıyor ve gönderiyor. Ben onu bile sevgiyle kucaklıyorum sanal alemde...

Eşim takılıyor: "Tabii sana evlenme teklif ettiği için onu sevgiyle kucaklıyorsun" diye...

 

<> =)))

 

Umuyorum ki, bu yahudi kızı da yola gelecektir.

Bu kadar aşırı uğraşması fikirlerime önem verdiğini ama DİNLERİMİZ farklı olduğu için o çizgiye gelemediğini gösteriyor.

Leo, Leon, Leonora adıyla bütün saldırılarında bir gizli hayranlık seziyorum. Yani müslüman olsaymış Hanifecanandaş olacakmış.

 

<> Onlara sözümüz ancak "Selam"dır

 

Elbette selam ve selam anlamında şalom & şalom diyorum zaten ona...

 

<> ne tür saldırılar hocam

 

E-Mailler, bana ilanı aşk ile dolu sonra adult resimler bombardımanına tutuyor beni. Kendini de B.Spears'a benzetiyormuş, o yüzden en çok Britney'in kötü resimleri geliyor bana.

 

<> heheheeee

<> resmini göndermedi mi hocam

 

Göndermiyor. Onun yerine şu şarkıcı Brit.Spears'ın yakası açılmamış resimlerini gönderiyor. Ben Spears'ı böyle bilmiyordum. Leonora sayesinde öğrendim. O günden beri kliplerini şarkılarını da izlemiyorum. O kadar ünlü bir şarkıcıya o meslek yakışıyor mu? Tiksindim. Bunlar bile o tiksintinin reklamı oldu. Özür diliyor ve geri çekiyorum söylediklerimi.

 

<> hocam sanırım onlar fake resim ve videolar

 

Olabilir de. Ama sanırım hile yok.

(Bu cümlem en azından o resimleri incelediğimi gösteriyor).

 

<> Evet foto montaj hocam... =)) yani bunu tüm ünlülere yapıyorlar

 

İyi de spears ve P.Anderson'un kesinlikle fake değil.

 

<> fotomontajda sınır yok

 

Bilmez miyim? Hele şu photoshop.

 

<> hımm bilmem ben sadece orda burada dolaştığını görüyorduyuyorum... (utandım)

<> şahane

 

Evet şahane.

 

<> müsadelerinizle hocam misafirimiz ayrılıyor iyi geceler diler

 

İg. slm ve slm.

Ne dersiniz

geronimooooo

oooo

oooo

oooo

o

diyelim mi?

 

<> İyi geceler

<> Bitti mi

<> Hocam özelde bir özel sorum vardı

 

[C]'nin sorusu var. İmanı neyimizle yapıyoruz?

 

<C> evet hocam

 

Üç vitesli hızımız ve içiçe üç fazımız var.

1. İlki beden (Ceset) iman etme yetisi yoktur.

2. Nefis Ya bedene dönüktür ya da öteki tarafa. Beden=Madde ile Nefis=Işık hızı.

3. ve üçüncü olarak Ruh (Bilinç).

Meleklerin mesela ruhu var (Takyon) fakat nefsi ve bedeni yok.

Cinlerin ruhu var ve nefsi var fakat bedenleri yok.

İnsanın ruhu, nefsi ve bedeni var.

Dolayısıyla bizim imanımız ÇOK ÜSTTE ve ASIL iman oluyor. Yani en şerefli yaratık olan bizler, insanlar kuşkusuz müminlerin müminleriyiz.

Eğer HANİF isen iki kez iman etmiş oluyorsun ki, ALLAH DOSTUSUNDUR.

Tamam mı [C]?

 

<C> tamam hocam.

 

İnsan ÜÇ KEZ İMAN EDER. Üç bedeni birden. Cin'in ruh ve nefsi İKİ BEDEN. Meleklerin ise ruhu var nefsi ve bedeni yok. TEK İMAN. Biz yine aslanlar gibi ÜSTE çıkıyoruz.

 

<> oh oh

 

6 dakika sonra birden ayrılacağım. Son sorular var mı?

 

<v> var. Fatihasız namaz neden olmaz demiştik, başka zamanda da cevap verebilirsiniz

 

Sevgideğer [V]

Allah 5 sure boyunca sakladığı adını Fatiha'nın ELHAMDÜLİLLAHİ bölümünde ALLAH olarak ilk kez evrene verdi.

O gün öğrendik ki, Rabbimiz kendisine EVRİMDE isim olarak Eloh, İlah yerine ALLAH adını vermiş.

Allah ve ardından aynı ayette Errahmanirrahim var. Yani ALLAH, RAHMAN ve RAHİM zaten BESMELENİN ta kendisi.

Ayrıca Hamid ve Malik ile Rabb adlarını da orada kullanmıştır ilk olarak.

Resulullah'ın okuduğu fatiha, Cinleri şaşkına çevirmişti. (Daha önce bu konuyu yazmıştım ve Kur'an'ın dikey yazılacağını da sunmuştum.)

Böyle bir besmeleyi Resulullah da çok sevdi. Fatihayı çok sevdi. (Asıl adı Hamdele)

Fatihasız da namaz kılınır. Ama İLLA Kİ KUR'ANDAN OKUMAK ZORUNDAYIZ.

Yani hiç bir şey bilmeyen Elif-Lam-Mim vb. diyerek bile namaz kılabilir.

(Mukattaa harfler birer ayettir.)

Resulullah'ın bize namaz adına bıraktığı tek doğru sözün "Size şu kuran'ı ve özünü veriyorum" demesinden anlıyoruz.. Özün Fatiha (Hamdele) olduğu meydana çıkmıştır artık.

 

<> Uğurlar olsun walhallA ve Allahlaw yolcularına... Allah'a emanet...

<> ig

<> cümleten i.g. slm&slm

 

Ve Allah İnşa pazar'a....

 

<> Üstad.. yoruldu... yorduk..

<> ben de [E]yi yoruyorum boyuna :)

 

[E] deryadır. Muhteşem bir araştırmacı, birikimci. Mükemmelcidir.

 

<> bazen pek kopya vermiyor hocam, üstü kapalı geçiyor [E]; burçtaşım benim ;=)

 

Bu satırlarını okuyunca merak etme sen...

Ve saat geldi

Geronimooooo

o

o

o

o

o

o

 

<> Herkese hayırlı geceler

<> hg

<> ig