Chat n° 070 - Tarih: 17 mart 2002

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan aiberg_ nickiyle bağlandı

<> Selam ve Selam Sevgideğer Hanif Dostlar

<> Slm slm

<> selam selam hocam hoşgeldiniz

 

Slm ve slm. Sevgiyle dokuyanlara, öylece "Oku"yanlara... Sevgideğerlere, Hanifcandaşlara, İbrahim Milleti'ne, Resulullah ümmetine, 3M'nin hürmetine, Üç majisyene...

 

Üç majisyeni sordular (Özelden):

1. Mighty (Mehdi Resul)

2. Messiah (Mesih İsa)

3. Almighty (Maitrea=Deccal ile savaşan Hızır Korkut dedem)

 

<> Slm slm

 

Ve herkese selam.

Geçmisteki 3M'ye de. Biri Muhammed, Mahmud Mustafa (Selam ve selam) (Salatüsselam)

 

<> Dr, "12 maymun", "L.I.N.X", "pi" filmlerini seyrettiniz mi, veya bilginiz var mı, holywood da bazı şeyler mi dönüyor, dünyayi birşeylere mi hazırlıyorlar???

 

Hayır, seyretmedim. Sinemaya gidecek HİÇ zamanım olmuyor. Oysa çocuklar gibi istiyorum.

Bruce Willis'in filmi mi?

 

<> Evet, konu son yıllarda hep zaman makinesi

 

"Yeryüzüne çıkmanın sakıncaları, aşırı bir dezenfektan ve steril dünya..." Oysa doğa kendini -insana rağmen- yeniler ve sterilize eder.

Bu filmi senaryosundan tanıyorum, görmedim.

 

<> Holywood'da bir zaman gezmeni yönetmen olabilir mi???

 

Hayır, ama Geller (ki Spielberg'in en yakın arkadaşlarından biri) aracılığıyla belki "Birşeyler" empoze ediliyordur.

Bu konuda Avrupalı yönetmenler fazla kültür filmine ve uçukluğa kaçıyorlar. Ama ABD'li yönetmenleri illa ki "Dikkatle izleyiniz". Onlar çok dolambaçlı ve görkemli olarak bu işi yönetiyorlar.

Musevi endüstricileri yanında Ermeniler de çok sayıda... Mesela Mike Topoozian böyle biri. İlginç bilim kurgu mesajları (Erotik kılıf) arkasında saklıyor.

 

<> Holywood'un %98 i sermaye olarak ellerinde

 

Elbette tamamı ellerinde, Elia Kazan (Kayserili ermeni) filmi olan midnight express'i doğrudan NY Hahamları finanse etti.

 

<> Senaryolar şaşırtıcı ölçüde dini kaynaklara yakın!!! tevrat-incil ve kuran.

 

Ve de "Antik Yunan-Anglo sakson" ve de en başta İbrani üçgeninin karmasından oluşan "Dünya medeniyeti".

 

<> Hocam konudan konuya atlamış olacağım ama kusurumu hoşgörün. Kuran'da yokluğun yok edileceği yazıyor bu nasıl açıklanır? Yokluğun yokedilmesi bir anlamda varlığın yok edilmesi degil midir? Ya da yokluk dediğimiz kavram sizin anlattığınız alemler içinde hangisinde yer alıyor?

 

Konu yokluğun yok edilmesi ve matematik.

1. MUTLAK YOKLUK ya da absolute sıfır evrende yoktur.

Olsaydı ne TANRI ne BİZ olurduk...

Bu sıfır değil aslında, boşluk (espace, blank) da değil...

Mutlak yokluk şöyle anlatılır: Çarpanı, böleni, üssü ve paydası sıfır olan bir sayı... Bu ana sayı sıfır ve çarpanı da sıfır (o X) paydası da sıfır (O/o) ve üssü de...

Ama bu sayı yok. Bu sayı olsaydı mesela BİR sayısı için kullanalım:

0 x 1/0 üssü sıfır...

Bu durumda YARATAN olmazdı.

Ama yaratan yoksa BİZ yaratılanlar nasıl yaratıldık? Biz varız da Tanrı mı yok?

Bu sayı matematikte tek imkansız sayıdır ve kullanamazsınız.

Gelelim ikinci duruma:

2. MUTLAK bir vardır ve mutlak bir olduğu için, karşısındaki MUTLAK  S I F I R  ebediyen yok olmuştur. Yani tanrı vardır ve mutlak bir'dir.

Mutlak bir var ise mutlak sıfır HİÇ yaratılmamıştır.

Bu konuda anlaştıksa, üçüncü şıkka devam edeceğim.

 

<> MUTLAK S I F I R'dan Kastınız (anlatmak istediğiniz) ne? Yokluk mu.

 

Mutlak sıfır şudur:

Ne tanrı ne biz varız. Sadece mutlak sıfır vardır...

Ama durum böyle değil: Biz (ve dolayısıyla Yaratanımız) var olduğumuz için MUTLAK SIFIR  h i ç  var olmamıştır. Anlaşıldı mı?

 

<> Evet hocam

 

Ve gelelim diğer statüye:

Mutlak sıfırın olmamasını temin eden, mutlak sıfırı iptal eden MUTLAK BİR=Tanrıdır.

Tanrı yaratmasa da MUTLAK (Ezeli-Ebedi-Daim, Baki, El Evvel vel Ahir, Muahhar olarak var) olduğundan YARATMAYI daha sonraya ertelemiştir...

Allah'ın en büyük ismi lokomotif ismi EL EVVELA'dır.

Hu!

Allah'ın HİÇ BİR İSMİ YOKTU tek ve mutlak bir iken Onun ismi otomatikman EL EVVELİ idi.

Adı Allah da değildi. (O'nu ilah edinen kullarıdır.)

Rahman-rahim de değildi. (Olması için yaratması ve merhamet etmesi gerekir.)

Adı Aliyyül Azim, Mütekebbir vb. de değildi. Bunların olması için BÜYÜKLÜĞÜNÜN bir YARATIK ile  k ı y a s l a n m a s ı  gerekir -ki bu da şirk olur-.

Allah'ın isimleri yoktu ama kelamı(söylemesi) vardı.

Allah kendisiyle konuşur...

Şöyle ki: Yani kendi sorar ve kendine yanıt verir: Tüm insanların ve evrenlerin canı alındığında "Bugün mülk (Varlıklar) kimindir?" diye sorar.

Onu yanıtlayacak hiçbir kimse olmadığından "Bugün mülk Vahid(Mutlak bir) ve Kahhar (Yarattıklarına kahreden) ALLAH'ındır" diye kendini yanıtlar...

 

[] Mümin/16: O günün ki onlar meydana fırlarlar, kendilerinden hiçbir şey Allaha karşı gizlenmez, kimin mülk bu gün o vahıd, kahhar Allahın

 

Bu kıyamette iki sur arasındaki mutlak şuursuzluk halimizde olacak olan soru-yanıt biçiminde konuşmasıdır.

Pekiyi ya daha önce?????????????????????????????????

Daha önce sadece bir tek şey biliyoruz: Kendisini EL EVVELİ olarak tanımladı... Başka HİÇBİR adı yoktu. (İhtiyaç yoktu).

Söz söylemesi, kudreti, metaneti, Hayyül kayyum vb. oluşu sıfattandır yani  İ S İ M  değildir, TEK olanın isime ihtiyacı yoktur. Ama TEK'in yine bir tek adı olmalıdır: EL EVVELİ.

İşte size İsmi Azam'ı takdim ediyorum Hanifcandaslar!!!!

Hu!

O isim El Evvela'dır.

Anlamını biliyoruz: Herşeyin en öncesi.

Aman İLK İLE KARIŞTIRMAYIN (İPTİDA=İLK)

İbtidai=ilkel yani primitive demektir.

Allah'ın yegane ismi Mutlak BİR anlamındaki EL EV VE LA'dır.

EL=1

EV=Veya

VE=VE

LA=0

bunları yazmış çizmiştik.

Yani Allah'ın isminin dijitalizasyonu şudur. (Arapça ters yazıldığı için):

1 ve/veya 0

İşte tüm yaratılış sırrı bu BİNARY cebiri üzerine kuruludur, ikili sistem üzerine...

MUTLAK bir var ama karşılığında MUTLAK SIFIR HİÇ YARATILMADIĞINDAN... ikili sistem için Üçüncü bir sayı gerekmiştir:

İşte onun adı da bildiğimiz sıfırdır.

Yani şu bizim "Elde var sıfır" dediğimiz şey mutlak sıfır değildir. FANİ sıfırdır. Çünkü YARATIKTIR.

Ve sözlüklerde bile "Sıfır" vardır. Ve bu sıfırın çarpanı, böleni, üssü, paydası MUTLAK BİR'dir.

1x0/1 üssü bir biçiminde yazılır.

Bir çarpı sıfır demek "BİR TANE SIFIR" demektir.

BİR TANE (Mutlak bir)

Sıfır (Mutlak olmayan/Gayrül İtlak)

sıfırın görünmeyen çarpanıdır, bölenidir ve üssüdür, üstelik de paydasıdır.

İşte ALLAH bu BİR olarak bizleri yaratmayı diledi.

Şimdi gelelim ikili sistemdeki İKİNCİ SAYI olan mutlak olmayan sıfıra...

Daha önce yazmıştım ama, bir kez daha tekrar edeyim:

Bir elmayı alın ve üçe bölün. Sonra onu birleştirin.

Yani 0,33333333333333333333333333333333333 x 3 =0,9999999999999999999999999999999999999 olup bunu da TAM SAYI olan B İ R'den çıkarın.

1,0000000000000000 - 0,999999999999999999999999999999999999 = 0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

Bu sayı SONSUZDA-bir demektir.

Sonsuzda bir demek yine bir sayıdır. Ama bu sayıya en yakın tek sayı ise  S I F I R 'dır.

Yani bildiğimiz sıfır aslında SONSUZDA-BİR denen 1/n sayısıdır.

Mesela 2 x 2 = 4 değildir. Çünkü her biri birim olarak 0.99999999999999999999999999999 ise bundan dört tanesi 3.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999996  eder... Yani sonunda 6 çıkan bir sürü dokuz.

İbrahim Tatlıses'in dediği gibi iki iki dört eder olmuyor.

Zaten dört ile çarpıyorsunuz. O dördün de her birimi (unit) yine 0.99999999999999999999999999999999999999999999999999.

Böylece RASYONEL sayılar[ın] hiç de Rasyonel (Akıllı) olmadığı da ortaya çıkıyor...

MUTLAK BİR = tastamam BİR'dir... O da bizde yok, sadece Vahid ül Ehad olan Rabbimiz'e aittir.

SADECE ALLAH'ımız MUTLAK BİR'dir! Bizler ise daha küçük GEÇİCİ birleriz...

 

<> Gerisi benim anlama kabiliyetime kalıyor. Değerli vaktinizi aldığım için özür dilerim... konuyu bilen arkadaşları boşuna bekletmiş oldum

 

Est. Konu aslında herkesi ilgilendiriyor.

Bana gelen e-mailleri görseniz, Geçen hafta GÖNÜL'den söz açıp yine matematik ormanına dalmıştık. Çok tutmuşsunuz onu. Chat yayınlanınca da okuyan ve soran oldu bugün... O yüzden konuyu ilerletmeyi öneriyorum.

(Demokrasiden asla taviz vermeyiniz, Çünkü HANİF yarışmaz, EŞİT olarak yanyana saf ve saffat tutar). (Bu konuyu, yani EL EVVELA yaratılışı biraz koklayalım mı?)

 

<> evet

<> nasıl isterseniz Dr.

 

Tamam o halde.

 

<> Ben ilk defa katılıyorum hocam sınırlı zekamla da zor anlıyorum...

 

"Sınırlı zeka" diye bir şey yoktur. Sadece kanallar açılmalıdır, beyine yeni kıvrımlar (Kuvviret, tekvir) konmalıdır.

Elbette anlattığım konular ÇOK ZOR fakat anlatan kolaylatıyorsa, din gibi kolaylıyorsa, Allah'ın matematiği de rahatlıkla anlaşılacaktır.

Özelden sorulduğu için yanıtlıyorum:

K-V-R = Kürre/Küre, uzayın KIVRILMASI vb.

Göklerin dürülmesi (TEKVİR)

Uzay-zamanın eğrilikleri (KÜRE)

Karadelik kuyusu = Kuvviret.

Yani bildiğimiz KIVRIM kelimesinden başka bir şey değil bu...

Dr.larımız da destekleyecektir:

Yeni doğmuş bir bebeğin beyninde KIVRIM yoktur. Öğrendikçe yavaş yavaş başlar... Yani bir erik kadar düzdür. Sonra giderek Ceviz (içi) gibi KIVRIMLAR almaya başlar.

Bunun nedeni HOLOGRAFİK hafıza denen ve tıbbın henüz açımsayamadığı bir olay.

 

<dr.F> Evet hafıza ve zeka kıvrımlarla, nöronlar arası bağlantıların çokluğu ile direk alakalıdır.

 

Aksion, nöron, dandrit vb. bahane... onlar sadece ARAÇ, Amaç RUH'a (Bilinç ya da zihinsel boyuta) iletmek.

Holografik hafıza kısaca şudur:

Bizler NEFS denen AYRIK BİR KİMLİK sahibiyiz.

 

<> Diğer memelilerin beyinleri doğdukları günkü gibi kalır ama insanınki doğumdan sonrada gelişir.

 

Evet ve çocukluk evresi EN UZUN olan varlık da insandır.

 

<dr.F> Sadece 10 yıl elimizi kullanmayı öğrenmekle geçiriyoruz

 

Neredeyse Üniversiteye kadar sırf öğreniyoruz. Bir o kadar sonra da biriktiriyoruz. Ve bir o kadar sonra da "Üretiyoruz" yani öğretmen olabiliyoruz.

Kur'an'da bunu 40 yaş olarak vermiştir. Yani 40 yaşına kadar HEP MASUMUZ.

O ayeti hatırlayan var mı? 40 yıl MASUMLUK, ayet böyle diyor.

 

<> 40 yaştan çok bahsediliyor

<> İnsan da Ahiret boyutuna geçince gelişimi sabitleşiyormu?

 

(Her bir insan tüm insanların bildiğini bilecektir. Orada KÜLLİ ZEKA var.)

 

<> Ahkaf/15: Biz insana, anne-babasına çok iyi davranmasını önerdik. Annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz aydır. Nihayet, yiğitlik çağına gelip kirk yıla erdiğinde şöyle der: "Rabbim; beni, bana ve ebeveynime verdigin nimete sükretmeye, hosnut olacağın iyi bir iş yapmaya yönelt! Soyum içinde, benim için barışı gerçeklestir. Sana yöneldim ben, sana teslim olanlardanım ben!"

 

Evet ama MASUM olan 40 yaş ayeti çok önemli... Çünkü "Kırk yaşından önce ölenleri bile SABİ sayıyor" bu ayet. O ayeti bulabilirseniz...

(Siz o ayeti bulurken ben de bir reklam yapayım:

Bana doyum olunmaz!

(Ben=Kur'an)

 

<> evet size doyulmaz

<> ortalama prof. olma yaşı da herhalde kırk felan

 

O ayeti bulabilseydik, çooook şaşıracaktınız.

 

<> Ahkaf/15

 

Bir daha ayet var, onu arıyorum. Onu şimdi olmasa bile mutlaka bulalım ve açıklayalım.

 

<> Zaten hayvanlara baktığımızda doğduktan hemen sonra yürümeye ya da yüzmeye başlar ama insan türü uzun bir süre ciddi bir bakıma ihtiyaç duyar.

 

Evet insan bir evrim sonucu oluşmamıştır çünkü dünyalı değildir. Uzay üstü uzaydan (Firdevs) SÜRGÜN ile gönderilmiştir. İnsan dünyalı değildir, dünyaya ADAPTE olmuştur.

Dünyaya adapte olmamış yani sürgüne gönderilmemiş ANA ırk da var orada. (Huri denen erkek ve kadınlar)

 

<> peki insan benzerleri? Homo sapiens neanderthalis

 

Bilim için zaman ileri ve geri akar. YANİ ikisi de bilim için EŞİTTİR.

Eğer biz mükemmele gidiyor isek buna evrim denir ve geçmişten geleceğe giden bir ZAMAN OKU vardır.

Ama bunun tersi olan Feynmann Reel zaman oku da tersine Gelecekten geçmise akmaktadır. O zaman mükemmel olan İLKELLEŞİYOR ve tersine bir evrim çıkıyor.

 

<> Selam... ben ilk defa chate katılıyorum

<> Hoşgeldin

 

Hoş geldin seni hepimiz kucaklıyoruz. Barış, sevgi ve dua ile. ;)

Buraya hiçbir kimse KENDİLİĞİNDEN gelmedi , G E T İ R İ L D İ  Rabbi tarafından...

Rastlantı tesadüf yoktur... Allah'ın dilemesi (İradesi, istenci) vardır sadece...

 

<> Rabbim sizleri eksik etmesin hocam

 

Rabbim SİZLERİ eksik etmesin çünkü GELEN/gelmeye niyet eden sizlersiniz. Ben zaten BURADAYDIM. Gelen önemli. Gelmeye niyetlenmesi önemli.

BEN=KUR'AN'ım.

Duvara asmıştınız beni, idam etmiştiniz beni.

Beni 7 kat kefene sarmıştınız, size en uzak yere en yukarılara asmıştınız beni.

Allah "Oku" diye indirmişti beni...

Benim canıma okudular, beni antika kabul ettiler...

Oku emrini OKUMA SAKIN anlamışlar. Beni muska sandılar, beni şarkıcıların tekstleri, güftesi sandılar... Beni ARAP sandılar...

Ben=Boynu bükük bir kur'an'ım...

Ben Kur'an'ım çünkü "MİSALLERİNİ" anlayanım... Ve sizlere aktaranım.

Ben bunun için Kur'an'ım ve Misal (Müteşabih) olmayan Kur'an (Muhkem) ise benim EN İYİ ARKADAŞIM.

Benim en iyi arkadaşım >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SİZİN EN İYİ ARKADAŞINIZ olsun/olmalı/Oldu bile...

 

<> amin

<> inşaALLAH

 

Kur'an yukarılardan sizlerin kabrine aydın arkadaş olarak insin.

 

<> amin

<> inşaALLAH

 

Evin en yüksek yerine asmayalım onu, elimizin altında, başucu ve başvuru kitabımız olsun o....

 

<> amin

 

Yani kısaca SİZLER geldiniz KUR'AN'A.

"Eger doğruculardan iseniz, Kur'an'a dayanarak (İlmi) haber verin. Kur'an'a dayanmıyorsa o ilme inanmayın."

BİZLER=KUR'AN'IZ demek >>>>>>>>>>>>>>>>>> Hanif'iz ne mutlu demek!

 

Kadınlar günündeki bir vahşeti o günden beri biliyordum. Ama bizim medyamız bugün verdi: 15 ölü ve 50 ağır yanık (birinci dereceden) yaralı, hepsi gençkız ve öğrenci. Çarşaf ve peçesiz çıktıkları için yanmaya zorlandılar.

İtfaiye kurtarmaya geldi "Namahrem" olduğu için dayak yedi hem kızlar hem itfaiye erleri...

İşte Kur'an'ı BÖYLE OKUYAN DA VAR. Onlar Kur'an'ı EN YUKARI asarlar, ellerine almazlar, çünkü abdest şartıyla onu bizden uzaklaştırmışlardır.

 

[] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/suudi-arabistani-reforma-zorlayan-yangin-38396637 Yirmi dakika içinde binayı saran yangın yaşları 13-17 arasında değişen 15 genç kızın ölümüne neden oldu. Çünkü kapı kilitliydi ve ahlak polisi sivil savunma güçlerinin içeri girmesine izin vermemişti.

<> Tekvir/8: O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda.

<> Hocam onları yakanlar 40 yaşın altındaysa masum mu?

 

Masumiyet Hanifler içindir Hainler için değil. Zaten onlar MÜSLÜMAN da değil. Tevbe/97 ve Hucurat/14'ün ARAPLARI onlar...

Keşke ABD onları da kurtarsa... Samimiyetle söylüyorum...

Suudiler bir felaket ve faciadır...

Keşke Saddam Suudilere de saldırsaydı ve ilhak etseydi -ki ABD orayı kurtarmaya BAHANE olurdu-.

Sular karışmadan durulmuyor, çok karıştırılması gerekli Ortadoğu'nun.

Israel ve arapların arasını AÇMAYA en çok ben taraftarım... Dinsizin hakkından imansız gelsin diye...

 

<> Lakin onlar gizli dostlar

 

Evet onlar üstelik kardeş çocuğu kuzenler. (Beni İsrail ve Beni İsmail)

Ve Ortadoğudaki hatta Toroslara kadar olan bir çok ARAP aslında İbranidir, onların KAYIP kabilelerinin çocuklarıdır.

Filistinliler yoktur, Arap değildir. Onlar KENAN'lılardır, İbranidir ve Fenikelidirler...

Saf arap Resulullah döneminde bile yoktu. Biri musevi diğeri arap iki kabile birbirine kız verip alıyordu...

 

<> Yani TC'deki araplar da onlardan mıdır???

 

Hayır bir kısmı... onlardan.

Mesela Midyat ahalisi olduğu gibi ibrani hrıstiyanlarıdır. Kapalıçarşı kuyumcularının yarısı da onlardır.

 

<> Süryaniler???

 

Evet tüm süryaniler (Asurlular) değilse de suriyelilerin çoğu (Nusayriler hariç, onlar Fatimi devletinden kalan saf araplardır.)

Arap yarımdasında sadece 12 kabile Araptır. Gerisi araplaşmışlardır.

 

<> Antakya yöresi?

<> Antakya yöresi nusayridir

 

Özellikle önasya (Asuri, Nebati, Geldani vb.) arap olmayan SAMİlerdir. Sami derken, Semitic ırktan söz ediyorum: Yani İBRAHİM'İN İKİ DALI bunlar... İbraniler ile Araplar yani...

Bunlar baştan da birbiriyle evleniyorlardı.

(Hatta İbrahim'in iki eşi Hami Hacer ve Sami Sara'dır.)

Hami ırkı Tüm kuzey Afrikayı kapsayan (Tuareg ve Berberiler, Habeşi, Somali, Sudanlılar vb. dahil) Nuh'un oğlu HAM'dan gelmedir. Ama islam etkisiyle tamamı ARAPLAŞMIŞLARDIR, Mağribi milletlerinin hiçbiri arap veya yahudi değildir.

Fakat İbrahim'in iki oğlu birbirlerine evlilik yoluyla karışmışlardır. Yahudi, Araptan kız alınca o melez soy yahudileşmiş ve tersi olunca da Yahudi kızlarıyla evlenen arap erkeklerinin melez soyu ise araplaşmıştır. (Kureyş ve Kurayza'yı anımsayınız.)

Yahudilerin on kabilesi Araplara asimile olmuştur. İki kabile (Amon ve Moab oğulları) ise bugünkü tüm dünya yahudileridir.

Yahudi Tevratına göre, Lut iki kızıyla ensest yapar ve Amon ve Moab diye iki oğlu olur kızlarından...

 

<> Juda ve Levi bunlar mıdır?

 

Evet Yuda ve Leviath'lar bunlardır.

Çünkü Lut çok eksi bir peygamberdir.

 

<> Mümkün ise biraz da "kabbala" ve "sanhadrin hahamlarindan" anlatır mısın? Lütfen.

 

Bunu bir başka gün yapsak olur mu? Mesela ilk chat'te...

 

<> okur

 

;)) Anlayışından dolayı teşekkür ederim.

 

<> İlk chat???

 

Çarşamba chat'i ilk chat... OK?

 

<> Anladım, ben sadece sordum o kadar önemli değil. Ayrıca böldüğüm için özür

 

O konu çok önemli, dünyanın efendilerinin anatomisini bilmemiz gerekli. Dünya ekonomi imparatorluğunu...

 

<> Çok iyi olur... lütfen buyrun

 

Aslında Türkiye'den bir devlet memuru 13 bin dolar alacağı yerde, hangi söğüşlemelerle 150 dolar alıyor bunun bilançosunu yapmamız şart.

Çok iyi bir konuya parmak bastığın için onu rezerve ediyorum.

 

<> tşklr

 

Canımıza okudukları için Allah da onlara lanet etti.

 

<> Dünya efendilerinin anatomisi demiştin hans

 

(Onlar Yahudilerdir.)

 

<> Ayrılmak zorundayım hayırlı geceler iyi sohbetler kafe kapanıyor

 

Yine .NET Kıraathanesi problemi ;((

 

<> Hans lütfen buyrun devam ediniz

 

Konunun başını arıyorum.

Evet beyin kıvrımlarını anlatmışız, ama asıl konu mutlak bir ve mutlak olmayan sıfırlar...

Bir ALLAH var idi. (Adı EL EVVEL ve sayı sıfatı Ehadün Wahid=MUTLAK BİR)

Ve MUTLAK SIFIR yoktu...

Onun yerine sıfıra en yakın sayılar vardı. Adı "Sonsuzda bir" olan sayılar yani sıfırlar.

Sıfır NOKTA ile yazılır.

Sonsuz küçük nokta (Kur'an'da NUN=Kalem suresinin başındaki harfi mukattaa) fizik olarak ESİR'dir yani YOK OLAN ama yine de var olan esir'dir.

Esir (Ether, Aether) YOK iken aynı anda NASIL var olur?

 

<> O an bu andır. indi sanide kainat bir nokta idi

 

Evet!

Nun=Nukta=Nokta ve SIFIR.

Kalem=Tek boyut=Uzunluk ya da BİR sayısıdır.

Bir doğru (yarı doğru ya da doğru parçası)dır kalem.

Ve bir çizgi/doğru üzerinde SONSUZ TANE nokta vardır.

Ayet ne diyor?

"NUN (Nokta) ve Kalem'in yazdıklarına and olsun."

Ya da söyle çevirelim:

NUN (Sıfır/La) ve Kalem (1 ve EL).

Zaten matematik postulatı ne diyor?

Bir doğru üzerinde sonsuz nokta vardır. Ya da bir doğru sonsuz tane koordinat noktasından oluşur. Ya da boyutsuz (sıfır) noktalardan TEK boyut (Tekillik=BİR ve çizgi oluşur...

Nun harfinin sırlarından sadece birine değindim. Daha neler var arkada ama, sırayla...

Merak etmeyin Allah can verdikçe, bende konu bitmez.

Çünkü "Ağaçlar yontulup kalem" yapılsa ve denizler mürekkep olsa ALLAH'IN SÖZLERİ=KUR'AN bitmeyeceğinden ve bendeniz de KUR'AN ile evli olduğumdan KONU bitmez, her sefer yeni veririm, rutin ve tekrara girmem.

 

[] Lokman/27: Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakıkat Allah, azîz hakîmdir

 

MERAK ETMEYİN, anlatacaklarıma ömrüm yetmeyecektir, inceldiği yerden kopana kadar Allah yolunda DEVAM...

Bu reklamsız reklamdı aynı zamanda...

 

<> ALLAH yardımcın olsun her zaman hans!...

<> Rabbim uzun ömürler versin hocam

 

Allah cümlemizin yardımcısı olsun.

 

<> Dr. Kuran la evli olmak var ise sözlenmek de var mı? Sözlenmek basamağı haniflik mi?

<> Ben Kuran sevdalısıyım

 

Kur'an ile her tür aşk birlikteliği vardır.

Konuya dönersek:

Ve işte NUN'un ikinci bir anlamının da ŞEY yani sonsuzda-bir olan o minik sıfırlar olduğunu artık biliyoruz.

O kadar küçük ki: bir sıfır yazın, bir virgül koyun ve sonra kıyamete kadar sıfırlar yazın, evrenin en uç köşegenine kadar sıfırları yazın ve en sonuna bir (1) deyin..

 İşte ŞEY budur kur'an'da geçen.... Yani Esir'dir yani sıfırdır ve pratik olarak YOK sayılır... (Konu yokluk ile başlamıştı.)

Ama ESİR aynı zamanda vardır: Çünkü sonsuzda-bir ŞEY'lerden sonsuz tane var: Sonsuz çarpı sonsuzda-bir eşittir 0.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999.

Demek ki BİR'e en yakın sayı. Yani BİZLER de böylece olduk.

Buna Külli şey'in deniyor. Formülü şöyle: 1/n x n = Külli şey'in (Tüm her bir şey...)

Buna GELECEĞİN MATEMATİĞİNDE (Metamatriks) biz WHOLE-GRAM diyoruz. Yani herbir şeyin matematiği... Kaos teoremleri vb.

"Whole sale" kelimesinden Külli şey'in'in ne olduğunu çıkarabilirsiniz.

Şeyler bir araya gelince KÜLLİ ŞEY'İN yani HERBİR ŞEY oluyor ve tek başına ESİR YOK iken Külliyen bir araya gelince ortaya ESİR çıkıyor.

Yani esir ha-vet gibi hem var hem yok.

Boşuna arıyorlar Esir'i bilim adamları... Sıfırı arıyorlar...

Ne zaman bulacaklar? Nome(İsim) matematiğine girince...

Esir NONE NOME (Nonom)dur... HİÇ BİR ŞEYDİR.

Allah ise Mono Nome (Monom)dur. Mono Nome=Mutlak bir (Elif sayısı matematiği: Cantor ve Hilbert'in sonsuz ötesi setleri Aleph/Elif noktaları).

Şimdi NASIL yoktan var ediliriz? Ayet diyor ki: "ÖNCE ALLAH ve yanında KÜLLİŞEY'İN vardı".

Bunu klasik vahhabistlerimiz "Allah'ın her bir mülkü vardı" diye yutturdular ve tutturdular. Oysa orada MATEMATİK bağırıyordu.

Nonom-Monom-Binom-Antinom bir matematik vardı. Nominal idi.

Nome=İsim demek (Name gibi). Yani okuduğumuz matematikteki örneğin BİNOM açılımları vb. aslında SAYI (Number) değil; Nome=İSİM olarak yer alır.

Hatırlayınız: Adem EŞYALARA  İ S İ M  koymayı başardığında tüm melekler şaşkındılar.

Çünkü NUMARAYLA yani RAKİM denen tek dil ile anılan bir evrende İkinci bir dil, Nummer yerine Nome=İSİM geldi... Q A H F  dili... Kehf geometrisi...

İşte bu NOME açılımlara bizler HOLOGRAM diyoruz.

Biraz daha derinleşelim:

Şey=Sonsuzda-bir yani sıfırlar. Her birine NEFS denir. (Her biri sonsuzda-bir nefsdir.) Külli/Global değil, TEK başına davranır nefs...

Bir tablonun bir minik atomudur ve kendini BİR ŞEY sanır nefis (Özelleştirilmiş kimliğimiz, özgürlük verilmiş kimliğimiz.) Ve nefs sadece kendini BİR ŞEY sanır.

Bu tablo aslında Külli Şey'in'dir. Yani tablonun bir atomundan (Nefsinden) tüm tabloyu göremezsiniz ammaaaa HOLOGRAM teoreminde bir tek şeyden TÜM TABLO görünür.

Her bir atomun üzerine HOLOGRAFİK HAFIZASI olan bir Laser projeksiyonu tutarsanız. O bir atomdan tüm EVREN ortaya çıkar...

(Holografik Hafıza derken ve beyin kıvrımlarını anlatırken bunu kastetmiştim, Dr.larımıza duyurulur.)

Böylece BEBEK bir nefs sanmaktadır kendini ama TÜM İNSANLIĞIN bir parçasıdır.

Yani tüm gelmiş geçmiş insanlığın, gelecek olanların, cinlerin tüm biyosfer canlılarının ve meleklerinin TOPLAM hafızası HOLOGRAFİK olarak doğan bebekte "Aleka Alak ile alakalı" olarak VARDIR.

Alak suresinin bir anlamı da TOPLAM ALABİLMELİ HAFIZA'dır.

Zaten Kalu Bela'daki RUH=KÜLLİ ŞEY*İN'in ruhu, RUHU KÜLLİ, Akıl=Külli Akıl yani tüm canlıların aklı idi.

Sadece Nefs "Tekil" idi: Ama o da Külli şey'in içinde ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ. O Külli Şey'inden ayrılıp da ŞEY olduğunda kendine eziyet eder.

Nasıl SIRLAR ve gerçek tasavvuf ortaya çıkıyor mu?

 

<> evet

 

Sırların bir bir açıklandığı günlerden biri bugün. (Tarık suresi)

 

<> Fakat tasavvufu anlamadım

 

Anlamadılar ki anlatsınlar tasavvufçular... (Yesevi dışında)

Arapça bilenleriniz bilir:

ŞEY=LA yani bilinmeyen bir şeyin adıdır. (Türkçede aynen kullanıyoruz) "Aklıma bir  Ş E Y  geldi", ya da "ismini unuttum şeydi galiba" derken No, Non, None ve Nonome anlamında kullanırız. (Kein gibi) Çünkü O ŞEY bilinmemektedir.

Bir benzeri analojisi bulunması gerekir.

 

<> "A beautiful Mind" izleyeceğim.

<> Pardon

 

O bir matematikçinin yaşamı...

Fiziksiz, ve diger pozitif bilimler olmadan SALT matematik gerçekten şizoid zeminlerde seyreder. Oysa pozitif bilim demek, "fiziko-matematik bilimler" demektir.

Yani salt matematik beyindeki parasempatik sistem üzerinde baskı kuruyor, analiz (Çözümleme) ve simetri hastalığı yanında nummer'a (Number) NOME (Name) konmasını gerektiriyor ve bir chizufrenage başlıyor. Kişi daldan dala zıplıyor, Konuşması hızla ilintisiz konularda seyrediyor.

Number (Rakim) ve Nome (Kehf) farkını anlatmam gerekli ki, Şizofrenlik anatomisine başka bir pencereden bakmış olalım.

Şimdi salt matematikçisiniz. (Hayatınız rakam) İyi ama, matematik BİZE niçin öğretilir?

Mesela quantum MATEMATİKÇİLERİ (Jordan gibi) Quantum mekanikçileri (Louis de Broglie gibi) Quantum fizikçileri (Niels Bohr ve Albert Einstein gibi) farklı farklı kişilerdir.

Daha bitmedi Atom fiziği=Atom kimyası aynı zamanda...

Çünkü kimyanın yapısı en altta atoma, elektron valanslarına vb. indirgenir. Demek ki Nükleer fizikçi aynı zamanda Nükleer kimyacıdır diyebiliriz.

Einstein öyleydi. Ama Matematikçi değildi. Minkowski, Henrix gibi MATEMATİKÇİLER onun imdadına yetişiyorlardı. Bir zeta işlemini bile çözemezdi.

Şimdi şunu söylemek istiyorum. Öğretmeni Minkowski salt matematikçiydi. Öğrencisi Einstein ise fizikçi.... İkisi de eksiktiler. Jordan onları birleştirdi. Böylece Kehf+Rakim=Kuantum fizigi pörtledi ortaya...

Matematik ve fiziko-matematik ayrı ayrı şeylerdir. ŞEY derken, Şey matematiğe tabidir (Sonsuzda bir'dir, sıfır ile anlatılır).

Ama şeylerden oluşturulan GEOMETRİK MATRİKS'e (Kehf budur) HOLOGRAM olarak bakmalıyız ve burada tek başına BELİRSİZ bir  Ş E Y

 

<> Mib kurbanı şehidimiz?

 

Evet. :(((

Şey belirsiz Artikel olup bunun çoğulu olan aynı harflerden türeyen EŞYA ise belirli artikeldir.

Dikkat ediniz: Ayette ADEM "EŞYAYI" isimlendirmeyi becerdi. "ŞEY"i değil...

Adem şunu yaptı: Numerolojik (Rakim) evreni KÜLLİ (Kehf VE EŞYA) olarak genelledi.

Bir daha anımsatırsam:

 

[] Kaptan bir süre yazmadı

 

(Jana ile chatleşiyorum, özür lütfen.)

 

<> Bizden selam 2 kez söyleyiniz lütfen

<> Selam selam (Mehti'ye İsa'ya Hizir'a) Jannaya

 

Selamlarınızı söyledim yine izin lütfen.

 

<> düştük mü?

 

Eli felçli tek el yazıyor sabır lütfen. On parmağının yedisi apopleksli. İyileşiyor.

 

<> ALLAH acil şifalar versin

 

Uzun şeyler yazıyor sizi bekletiyorum kusura bakmayın.

 

<> est hans siz bizim kusurumuza bakmayın

 

21 Mart'ta taburcu oluyor, tekerlekli sandalye ile önce Brezilya'ya sonra NY City'ye gidecek. Birkaç ay tek koltuk değneği kullanacak.

 

<> Kendisini karşılayabilir miyim???

 

Zaten sana gelecek. (O istemişti)

 

<> Çok sevindim. Büyük sabırsızlıkla bekliyoruz kendisini!...

 

Şu felç çok kötü bir şey. Yarım felç. Yarısı sizin değil vücudunuzun... Sanki bir çuval taşıyorsunuz.

Allah'tan iyileşeceği bir tür felç..

İyileşecek ZAMAN felçleri birden gelir. Birden de geçer. (Altı ay falan sürüyor)

İyileşmeyecekler ise maalesef motor nöron biçiminde geliyor, yavaş yavaş ve sonra tüm vücudu tekerlekli sandalyeye hem de ömürboyu bağlıyor.

Arada bir duracağım, çünkü kendisi şu anda oldukça sıkıntılı ve TEKBAŞINA. Ben bilirim bu batasıca duyguyu.

 

<> Lütfen mahzun olmasın

 

Bilmediğim bir şey soruyor. Jena Jana gibi bir resmi çekilmiş UFO önünde görünürken. Öyle bir resim var mı? Adamski belki.

 

<> Soru bize mi?

 

Evet size.

"Beni bir ufonot bayan kaçırdı. Fotoğrafını çekmeme de izin verdi" demiş ve namusuna iftira etmiş Jana'nın. Cinsel fantazilerine malzeme yapmış.

 

<> Web search yapalım mı?

 

Yapalım. Çünkü GERÇEK RESMİM orada diyor.

Blue Tooth teknolojisini ivedi geliştirmemiz gerekli. (Tesla'nın lakabı Mavi diştir)

O arayamıyor, bizden search istiyor. Bana Wap ile bağlıymış.

 

<> George Adamski

 

Emin değiliz. "Uzaylı bayan jana benimle ufo içinde sevişti" diyor ve "Venüslü" diye iftira ediyor ikinci iftirası da bu...

"O resim benim resmim, bunu nereden ellerine geçirdiler diyor."

Resmin tanımı: Başında yarım baş örtüsü bir şal varmış. (Jana müslümandır) Saçları platin beyazında, yaşı 20 civarında, 20-25 gibi... "Uzaylı kadın" diye kendisinden söz ediliyormuş. Venüs'ten geldiği yazılmış.

"Venüs'e gittim ama gelecekte gittim, kolonici olarak gittim" diyor, ben Venüslü değilim diyor.

 

<> bu sayfada fotoğraf yok ama çizme bir resim var bu mu acaba?

[] http://www.gafintl-adamski.com/html/Landing.htm

 

Yarabbi resmen bilim kurgu gibi HAVET anlatıyoruz.

Neyse ki gelecekte AKLANACAĞIM, şimdi ne kadar yalancı dense bile gelecekte tersi söylenecek, bunun için müsterihim.

 

<> Yorma kendini hans, şahit olarak ALLAH size yeter...

 

:) Evet "Sırların ortaya çıkacağı o gün.."

 

<> 20 november 1952 tarihli gazete manşeti mi hocam bahsedilen konu

 

Bilmiyorum Jana'nın flu bir fotografı varmış sadece yüzünü gösteren.

 

<> Çizim var hocam

[] https://www.planetabenitez.com/ovnis/1952-adams/venusino.JPG

 

Çizim değil diyor, gerçek fotoğraf diyor.

Link'i gönderdim "Hayır" diyor.

"Gelecekten geçmişe MIB için getirilmiş gerçek bir fotograf" diyor. Yani YOLA ÇIKTIĞINDAKİ RESMİ (Dünyada çekilmiş değil, düşünce fotoğrafcılığı.) Ama resmen RESME GEÇEBİLİYOR düşünce...

 

[] http://www.gafintl-adamski.com/html/Landing.htm

[] http://2.bp.blogspot.com/_ZwSbXKtxXv8/S9hMQ69AIuI/AAAAAAAAA0E/-cSk_fEB1Q4/s1600/George+Adamsky.jpg

[] http://www.bibliotecapleyades.net/imagenes_aliens/vidaalien38_01.jpg

<> Adamski'nin böyle bir fotografı yok sadece tasvirler var.

 

Adamski böyle biri, düşünceyi FİLM kağıdına geçirebiliyor. Yani telepatların NOİSY'sini alabiliyor.

 

[] http://www.billymeieruforesearch.com/wp-content/uploads/2015/05/109.jpg

 

Paranormaller=Parapsikoloji savaşçılarıdır.

Bir gün BİZLERİ anlamanız umuduyla doluyum.

Wolf Messing'i azçok biliyorsunuz ve Kont Sedir'in Dhurakapalam'ını.

 

<> Evet sanatçı messing :)))

 

Tüm tablolar "GOYA" imzasıyla verildi.

 

<> Leonardo da vinci'yi şimdi daha iyi anladıklari gibi öngörü düzeyi yüksek dostlar arasındasınız kaptanım (istisnalar kaideyi bozmaz)

 

Sağol... Bana ne diyecekler acaba? diye bir kaygım yok. Sadece ben görevimi yapıyorum. Deli desinler, şarlatan, sahtekar desinler umurumda değil.

Resulullah'a neler söylemediler ki...

 

<jp> Biz selam diyelim... Sonra arkamızı dönelim

 

Evet Slm ve Slm.

Casio firması elimizde sayılır [JP]. ABD engelleyene kadar.

Yeni şeyler var:

(1 dk. yine Jana, sonra anlatırım)

Link şu:

www.web-watches-casio.com

 

[] Not: Link artık geçersiz. Aynı içerik şurada bulunabilir:

[] https://web.archive.org/web/20030219005614/http://www.web-watches-casio.com:80/

 

O saat Zip Zap yapar. ;)

 

<> G-shock'lar mı?

[] Kaptan bir süre yazmadı

<> Hans düştü mü?

<> hocam?

[] Kaptan virüs sorunu yaşıyor

 

Herkese mutlu gün ya da Contents IE dosyalarındaki adıyla Happy Day.

 

<> =))

<> Hepimiz de aldık mı?

 

Sanırım Jana'nın verdiği linkten virüs aldım.

 

<> Sağlık olsun hans

 

Repair'i imkansız. Fakat sistem dosyası olduğundan delete edemiyorum. Chat'ten sonra bir daha sistem yüklemem gerekiyor.

 

<> Casio linki mi?

 

Hayır aynı anda Yahoo ile Jana'ya bağlıydım. (Yahoo Messenger çok korumasız.)

 

<> Anladım

<> Fotoğrafı bulabildik mi?

 

Hayır bulamadık.

JAL-Yena diye de yazılmış olabilir mi...

 

<> http://members.tripod.com/cronaius/Aliens/menschlich.html

 

Ben linki açmayacağım çünkü şu anda virüslüyüm. (Bildiğiniz gibi bulaşıcı değil)

 

<> Bu linkte yazılanlar çok uydurma ya, bayağı sallamışlar

 

Ben bunu daha sonra okurum. Türkiye'de de sallayanı var. Sirius misyonu falan diye Metapsişikçiler ve ufocular var.

 

<> Fotoğraf bulunursa biz ne yapabiliriz? hans

 

Özel konuşmalıyız (Telefonda) daha sonra.

Bugün ben de geronimo desem. Bilgisayarın nereden bakarsak yeniden yükle vb. iki üç saat işi var.

 

<jp> Hocam şu saat işini açıklasak.

 

Saat meselesi. Diyorum ya Blue tooth "Tesla"nın lakabi İDİ. Saat de o iş ile ilgili. Kablosuz bir dünyaya merhaba. ([JP] sana anlattım bunları)

 

<jp> Anladım

 

78 kişi olabilseydik, dünyalar bizim olurdu.

 

<guest> slm aranıza yeni katılıyorum Allahın selamı üzerinizde olsun

<guest> sayın hocam bana ilgisiz kaldınız üzüldüm.

 

Guest senin nick'ini bilmiyorum da ondan.

 

<guest> yanlış giriş yaptım nickim [R]

 

Almanya mı [R]?

 

<guest> Antalya sayın hocam

 

Almanya'dan [R] vardı da... birden onu çağrıştırdın.

 

<guest> Tesadüf oldu aslına bakarsanız eşim sizin hayranınız beni de sürükledi.

 

[R] eşine lütfen söyle "Asıl ben sevgideğer okurlarımın hayranıyım."

 

<jp> Hocam bir ayet sorsam çok mu geç?

 

Hem Jana ile yazışıyorum, hem virüs tarıyor. (Zone Alarm ve NDD)

 

<jp> Peki inşaaAllah başka zaman sorayım

 

Norton 2 tane Zone ise 4 tane buldu???????????????????? İkisi de güncel halbuki.

 

<guest> Eşim sizin bütün kitaplarınızı okudu ve şu anda evin en güzel köşesinde.

<> :) Guest, siz de okuyun

 

Sevgideğer [R], ben o kitaplara bildiklerimin binde birini yazamamıştım. Daha Haniflik değil hafiflik dönemiydi. Asıl şimdi yazdıklarımı okursan çok zevk alacaksın.

Hiçbir şey yazamıyordum o kitaplara... Şimdi web sayesinde özgürüm ama asıl neden artık Millenium başladı. Hafiflerden de ayrılma zamanı geldi. Artık süfyaniler ile onları ikisini de terk etmeliyiz.

 

<guest> teknoloji ne güzel birkaç sene önce sizlere ulaşmak için çaba sarfettim hatta yayın evinizi bile aradim.

 

Onlarla hiçbir ilgimiz yok [R]. Bana 6 trilyon lira halen borçlular. Ama bir milyon lira dahi vermezler... Sanki kendileri yazdı o kitapları.

 

<> Günü gelince hesap verirler: Kitsanın üstüne bir de Alem yayıncılık kurdular sayenizde hocam

 

Evet.

 

<> 78 kişi olmak neden çok önemli hans???

 

Kadin erkek 313 kişi olmamız gerekiyor.

Tic-Toc=ZipZap+Zigzag.

 

<snowhite> Hocam zipzappfr bağlanmaya çalışıyo, ona slm demeden geronimo demeyin:)

<> hans seni çok yorduk bu gun isterseniz hep beraber çıkalım

 

Strasbourg baglansin öyle gideceğim.

 

<> Alsace-Lorraine nin vekili var burada hocam (snowhite)

<snowhite> zipzapp bağlanamıyor. Hocam artık ayrılabilirsiniz dilerseniz, zipzappfre selamlarınızı iletirim

 

Avrupa parlamentosu Zigzagfr.yi birakmiyor

 

<> =)))

<> iki cihan harbi oldu orada hocam..sakata gelmesin..=) marine -majuna

 

Zigzagfr onun adı. Hiç sakata gelmeyecek bir isim.

 

<> universaldir o

<> =))) Ewel_ALLAH

 

Pamuk prenses? Yani kartopu?

 

<snowhite> buyrun hocam, pardon

 

Sana bağlanmaktan bana bir türlü bağlanmaya zaman bulamadı. ;)

 

<> :)))))) that was nice joke....

<snowhite> beni burda buluyor zaaten hocam :)

 

Üzerine afiyet dersin Üni'ye, "Hans biraz virüs enfeksiyonu kapmış" dersin.

 

<snowhite> basustune:))

 

Bizim bir doktor var, adı Norton mu ne O bana aspirin yazacak.

 

<> hehehe

<> :)

<> Ben PC_CILLIN aliyorum

 

PC cilin iyidir. :)

 

<> Hans?

 

Evet.

 

<> Bazı arkadaşlar banka hesap numarası istiyorlar

 

Öyle mi?

 

<> Onlara hesap numarası verebilirmisiniz? Bana soruyorlar... eğer uygunsa siz hesap numarası verebilir misiniz? yardım etmek istiyorlar...

 

Jana'nın yardıma ihtiyacı var. 21.inde Brezilya'ya gidecek. (Şu anda İsviçre'de)

 

<> Janna Generalim bir an EVVEL iyileşsin de İNŞA-ALLAH... hocam şu karasancaklılar bir icraata geçsin, mehtinin hürmetine

 

O bizim Jean d'Arc'ımız. Hem de gerçek bir Joan of Arc...

 

<> Burgonyalılar görürler o zaman ingilizevatanı satmayı ;-)

 

Felcinden dolayı mesleğini bir süre yapamayacak. (Zaten artık yapması da gerekmez.) O süre içinde yardımcı olmalıyım.

 

<> Hep beraber tüm gücümüzle inş yardım edeceğiz...

<> Jana'ya nasıl yardım edebiliriz (her türlü yardım)?

 

Bana telefon edebilir misin?

 

<> Ne zaman edeyim telefonu hans, bu gece, yarın?

 

Senin serbest bir saatinde. Ben çok az uyuyan biriyim, sorun değil. Yarın iyi. Saati de sen söylersen iyi olur. TSİ ile yazabilirsen.

 

<> Sizde 7.00 pm nasıl?

 

Şu anda saat kaç NJ'de?

 

<> 06.55pm

 

Yani Pazar günü devam ediyor

 

<> evet

 

Tamam 07.30 en sağlamı...

 

<> olur hans

 

Tamam görüşmek üzere. Çok sağol...

 

<> ALLAH'a emanet olunuz, sizler sağolunuz

<> Teşbihte hata olmaz... (Burgonyalılaer görürler o zaman ingilize vatanı satmayı..)

 

Zaten Joan Arc'ımız ile birlikte biz hepimiz bir aileyiz. O valkyrie yaşayan bir KERAMETTİR. Ve tüm candaşlar onunla tanışacaklardır.

 

<> Evet hans biz bir aileyiz.

<> Sevindirici bir haber daha. 3. gitar da yolda.

 

Üçüne gerek var mıydı?

 

<> Her ihtimale karşı olsun.

 

Sağlam gibiler mi?

 

<> Biri canavar gibi, nerdeyse "brand new"

 

Casio'nun verdiğim linkinde de bluetooth teknolojisi saate kadar indirgendi. ABD onu da her an yasaklayabilir. Onun siparişini verdim. Göreceksin onun da imalatını yasaklayacaklardır. Çünkü inanılmaz bir mikroçipi var.

 

<> Ben de hemen order yapacağım.

 

O bana zaten geliyor. Kendine aldırman iyi olur, uzaktan kumanda ve faks vb.ye de bağlanıyor, 30 metre menzili var. Gerekirse (Ben) o menzili on katına çıkarabilirim. Saatten saate yani... Benim bir tarafım da mucittir...

 

<> neyse hans hadi seni uğurlayalım;

 

Oldu.

 

<> talk to u tomorrow...

 

Liza Minelli ve Broadway geldi aklıma "Newyork Newyork". Talk 2 u 2 morrow

 

<>  :)

<> Benim de aklıma çay balyaları ve mohikanlar... =)

 

Burgondlar çay satıyorlarmış mahsuscuktan.

 

<> Operatör dostlardan biri lütfen hansa kapıyı göstersin lütfen... Kendisinin gideceği falan yok gibi....

<> :)))

<> bence dursun

 

Bir şey daha. Ben dayak yemeden ve soyulmadan Haarlem ve Bronx'dan geçmiş tek whiteman'ım...

 

<> :)))

 

Cuma namazı kılan tek beyazdım. (Pardon bir de çinli vardı, sarıbenizli)

 

<> Maşa ALLAH

<> Amcam harlemde polislere sığındı zor kurtardı :))

 

Adamlar haklı. Yapmadığımızı bırakmamışız, sen tut onları köle diye getir, kırbaçla döv, öldür, damgala vb.

 

<> Az bile siyahların beyazlara yaptıkları, kana kan dişe diş deseler

 

Vallahi ben insanlar adına utanç duyuyorum.

 

<> ben de hans

 

Beyaz olmaktan utanç duyuyorum şunları zulümleri hatırladıkça... Yalnız uyuşturucu kullanma oranı çok yüksekmiş. (UN raporu)

 

<> Dr. kalacaksanız, sorular hazırda bekliyor.

 

Kalamıyorum, çünkü yüklediğim antivirüs programı Restart istiyor.

(Bu arada birisi iki tane birisi de 4 tane virüs buluyor. Bunlar nasıl antivirüs programı???? Bir rivayete göre 4, bir rivayete göre 2 virüs bulundu dersek HADİS gibi olacak şimdi...

 

<> :)

<> Hangi virus taramayı kullanıyoruz?

 

ZA ve NDD... Zone 2, NDD ise 4 tane buldu Happy Day diye bir sey.

 

<> Hayırlı geceler Dr.

 

Evet aniden gidiyorum. Restart şart

 

<> İ.G

 

"Aksi halde bilgisayarınız doğru çalışmayabilir" diyor.

 

<> Allah rahatlık versin

 

Diyalog kutusu tamam dememe rağmen orada duruyor.

 

<> Hayırlı geceler

<> Hadi güle güle sana hans... git artık

 

Gittim artık RESTART denen kaderime dogru.