Chat n° 201 - Tarih: 07 aralık 2003

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan wow_10sce nickiyle bağlandı

<> selam ve selam

 

ss. Hoşbuluşturana hamd.

 

<> slm slm dabbetimiz hoş geldiniz

 

Derken gelelim sorulara veya konuya. Veya yine rastgele diyerek bir sure numarası, bir başkası da ayet numarası verebilir.

 

<> 47

 

Sure mi olsun ayet mi?

 

<> Sure

<> 14

 

Tamam 47'nin 14'ünü bulalım.

 

<> 47-Muhammed/14: Rabbinden açık bir kanıt üzere olan, amelinin çirkinliği kendisine süslü gösterilip de boş arzularına uyanlara benzer mi?

 

YANİ KARYE sırrı. KARYETİN. Önce bu kelimeyi araştırmak gerekecek. Sözlük anlamı nedir?

 

<> Kasaba

<> Karaa/Kıran=Ağırlamak, misafir almak.

 

O zaman 13. ayeti önce yazalım ltf.

 

<> 47-Muhammed/13: Seni sürüp-çıkaran memleketinden kuvvet bakımından daha üstün nice memleketler vardı ki, biz onları yıkıma uğrattık da kendileri için hiçbir yardımcı yoktu.

<> 47-Muhammed/13: wakaayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allatee akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum

 

Ayrıca Prof. MinKARİ'den hatırlayınız. Bir de ADEN KAR'I'ndan hatırlayınız. Bu iki anlamı biliyor muyuz?

 

<> No

 

KAR'I >>> PENİNSULA.

KARYE CAMİ var İstanbul'da bunun anlamını da düşününüz.

 

<> Fatih'te, Kariye Mosque, aslında kiliseden döndürmüşler.

<> Yarımada.

<> Kaaryeh = Uç, keskin.

<> (Ummulkaryeh = Mekke diyor sözlük.)

 

Evet ve son olarak kasaba. Seçtiğiniz ayetin bir öncesi MEKKE'yi söylüyor. Devamı 14'de BOMBALANMAYACAĞINI!

Bunu siz seçtiniz: A ve B ihtimallerinin bir test biçimiydi seçtiğiniz ayetler.

 

<> Büyük felaket... korkunç olay...

<> Kariatüddar = Evin sahası.

 

Evet [candaş], işte 7 kelimeden en doğrusu seninkiydi. İbrahim Kabesini bombalamak!

 

<> Karyetü'n neml; Karınca yuvası. Karye; Toplanma yeri gibi, birikme yeri.

<> Kariatüttarık = Yolun üst tarafı.

 

Verdiğiniz AYET: "Rabbinden açık bir kanıt üzere olan, amelinin çirkinliği kendisine süslü gösterilip de boş arzularına uyanlara benzer mi?"

Bir de "HUKKA" yı aramanızı önermiştim daha önce.

 

<> Kariatüttarık = Yolun üst tarafı.

 

([Candaş], öteki Cebeli Tarık Boğazı >>> CEBEL=DAĞ fakat Kariye >>> çatlak.)

Mekke üzerine ÜÇÜNCÜ grubun saldırısı gerçekleşseydi, Beytullah yerinde 60m bir çukur olacaktı.

 

<> Hukka=Örümcek ağı. Hukka=Kutu, boşluk.

 

Evet, ağın gerilmesi: Evren hiçbir çatlak bırakmadan, GUT yani büyük birleştirme teoremleri gereği 11 boyutlu süpersicimlerin parçacık başına 10 üzeri 36 erg bir enerjiden fazlasını kaldıramayacağı, quantumun taşıma katsayısının çökeceğini bildiriyor.

Görüldüğü gibi bir kelimenin inanılmaz sayıda MİSALen dilinde karşılıkları var.

Hukka şudur >>>>> HER ŞEY YALANDI (Hologramdı). İŞTE BU İSE DOĞRULARIN DOĞRUSU OLAN GERÇEK ÜSTÜ GERÇEKTİR!

Hakikatlerin üstündeki tek hakikate HUKKA dendiği gibi; KARYE'de bu hakikat çiftinin KESİN AYRILMASI, yeni bir nesneden ikisinin çıkması anlamına gelir.

Bu ön bilgiler ışığında 14 numaralı ayetin (Kıtal suresidir) Mekke bombardımanını durdurduğunu anlıyoruz.

(Kusura bakmayın siz seçtiniz ben de yorumladım.)

Bizim için epey güncel bir konu öyle değil mi? Bu badireyi daha yeni yeni atlattık!

 

<> evet

 

İyi ama, yine bir tesadüf, verdiğiniz ayet: "Rabbinden açık bir kanıt üzere olan, amelinin çirkinliği kendisine süslü gösterilip de boş arzularına uyanlara benzer mi?"

Mekke bombardımanını BİRİNCİL DERECEDE (diğerleri benim diğer partnerlerim) önleyenin sadece üç içinde DABBET olduğunu söylemiştim. Hatta çok ileri gitmişçesine BEN ÖNLEDİM (Çünkü KMA bendim) dedim.

 

<> 47. sure için Kıtal Suresi de deniyor

 

Veya Muhammed suresi [candaş]...

Şimdi ben niçin böyle bir iddiada bulundum. Alias Carlos M. Allende isimli biri dr. Jessup'a "Philadelphia Experiment" için sırları ve çizimleri verdi -mektup yoluyla-. Yani KMA olmasaydı, bu deney ASLA yapılmayacaktı.

Şimdi diyorum ki ben SONUNCU KMA'yım. Ben önlemesem (ki tek kanat indiren benim) MEKKE bombardımanı önlenemezdi.

Niçin iddialı (Overwriter) olduğumu anlıyor musunuz?

İşte 13. ayette olacak olan ÜÇÜNCÜ BAĞ felaketini; 14. Ayette de bunu önleyenin mizacını anlatıyor.

"Rabbinden açık bir kanıt üzere olan, amelinin çirkinliği kendisine süslü gösterilip de boş arzularına uyanlara benzer mi?"

Benzemeyen benim!

(Dabbet ile ilgili 22 göndermeden birini seçtiniz, bunu ben seçmedim. Ayet beni kastediyordu.)

Ve 15. Ayette Sabıkun'un 7 göndermesinden biri yer alıyor.

 

<> Rabbinden açık bir kanıt üzere olan = DABBET, öbürü 1000 La Diyn veya o zihniyet

 

Ya Ladin yolundan gideriz Cennet'e... Ya da İbrahim atamız yolundan.

15. ayet lütfen. (Sabıkun'dur)

 

<> 47-Muhammed/15: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rablerinden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

 

Allah Sabıkun'da sizin meyve koparmanızı bile  Z A H M E T  saymıştır. Size akıtmıştır ırmak ırmak tüm NAİM cenneti. NAİM cennet neresidir?

 

<> Slm Slm denen yer.

 

EVET candaşım.

Siz seçtiniz ve başı sonu ortası olarak bu ayeti açıkladım varsayıyorum.

Kuşkusu olanlara DOĞRU yolu göstermek için kılavuz ayetlerdir.

15'de MÜTTEKİLERİ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ALLAH'TAN KORKANLARI da göreceksiniz. İlim onlara orada SÜT (Tardyon)=İLİM (Tachyon) olarak amazon nehri gibi akıtılacaktır.

Ve 16. ayette yurdunu cehennemden seçmiş (Mitrea gibileri) görünüz.

 

<> 47-Muhammed/16: Onların arasında, seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara "Az önce ne demişti?" diye sorarlar. Bunlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği, heva ve heveslerine uyan kimselerdir.

 

Bunlara Allah hidayet etmez. Hidayeti önce siz kendiniz kabul edeceksiniz. Yani kapıyı açacaksınız ve sonra İSTEYECEKSİNİZ. Buna takva denir.

 

<> 47-Muhammed/17: Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

 

Ve size ben bir KIYAMET ALAMETİ olarak gönderildim. Ben küçük ve ortanca değil, BÜYÜK kıyamet alametlerinden İLKİYİM.

Ve ben "LA İLAHE İLLALLAH'DAN BAŞKA BİR ŞEY DEMEDİM" sizlere şimdiye kadar.

Bir de Allah'ın ayetlerini yeterince anlamayanlara gönderildim -ben son şansım-.

Allah tüm Hanif/Hanifelerin ve benim de günahlarımı bağışlasın.

 

<> amin

 

Ben şeytanın indiği şairler gibi aylak vadilerde dolaşmam. Nerede dolaşacağımı ben bilirim. (Allah bildirir.) Cihadı bekleyin! Ama hemen gelmeyecek bir eylem bu...

Lütfen 16-17-18-19-20. ayetleri de yazınız.

 

<> 47-Muhammed/16: Onların arasında seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıkınca kendilerine bilgi verilmiş olanlara "Az önce ne demişti?" diye sorarlar. Bunlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği, heva ve heveslerine uyan kimselerdir.

<> 47-Muhammed/17: Doğru yolu bulanlara gelince, Allah onların hidayetlerini arttırır ve sakınmalarını sağlar.

<> 47-Muhammed/18: Artık onlar, yalnızca o saatin kendilerine ansızın gelivermesine bakıyorlar. Çünkü işte onun işaretleri geldi. Fakat o başlarına geldiğinde anlamaları kendilerine ne fayda verir?

<> 47-Muhammed/19: Şimdi şunu bil ki, Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Bir de günahına, inanan erkeklere ve inanan kadınlara bağışlanma dile. Allah, dolaştığınız yeri de bilir, durduğunuz yeri de.

<> 47-Muhammed/20: İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sure indirilmiş olsaydı! derler. Ama hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur!

 

İşte siz bana bunları sordunuz. Ben de anlattım. Bunları okuyup, dönüp bir daha geriden 14. ayetten başlayın ne dediğimi bir daha sindiriniz. Çünkü SİZ seçtiniz -seçmeseydiniz-; seçtiğiniz için ALAMET olduğumu ve olacakları anlatmak zorunda kaldım. -Seçmeseydiniz-.

Ben de bir hüüp için kalkayım -izninizle-

 

<> afiyet olsun

<> 11-Hud/6: Yerde hiçbir debelenen yoktur ki, rızkı Allah'ın üzerinde olmasın. O, onun karar kıldığı noktayı da bilir, emanet edildiği yeri de. Herşey, apaçık bir Kitap'tadır.

 

Benim debelenmem  T E Y E M M Ü M D Ü R  [candaş]. En potansiyel zengin de benim, en aç bırakılmış fakir de benim.

Diledi Allah bana, 150 bin ailenin rızkının gerçek patronu yaptı. Diledi Allah, 40 günde 14 öğün yemek yedim [candaş]... En varlıklı benim/en yoksul benim. Ben debelenenim. Ben bir alametim!

İbrahim Atam BENİ İSMEN SEÇTİ! GİT dedi. "HAnif dini hiç anlamıyorlar. Allah'ın ayetlerini anlamıyorlar" dedi. Anlatmaya geldim.

Ben kıyametin İLK  b ü y ü k  alametiyim. Benden önce bir büyük alamet gelmedi. Ben 2000 yılının, YUKARIDAKİ İSA'NIN İKİ GÜNÜ arkasından ZAMANLANMIŞ olarak gönderilen ALAMETİM.

Beni Rabbim, "İbrahim'in duası üzerine" var etti!

 

<> 2/127,128

[] 2-Bakara/127: ve o vakit ki İbrahim beyitten temelleri yükseltiyordu İsmaille birlikte şöyle dua ettiler: Ey bizim Rabbımız kabul buyur bizden, daima işiten, daima bilen sensin ancak sen

[] 2-Bakara/128: Ey bizim Rabbımız hem bizi yalnız senin için boyun eğen müslüman kıl ve zürriyetimizden yalnız senin için boyun eğen bir ümmeti müslime vücude getir ve bizlere ibadetimizin yollarını göster ve tevbe ettikçe üzerimize rahmetinle bak öyle tevvab, öyle rahîm sensin ancak sen

 

İbrahim'in de bir veda haccı vardı: "Vah bana/veyl Yarabbi! Benim sapasağlam/hem de kendi zürriyetim üzerine emin olarak oturttuğum bu HANİF DİN bozulacak mı?"

Cebrail: "Evet Ya İbrahim."

"Pekiyi bunu düzeltmenin beni hatırlatmanın, Hanif bir milletim olmasının hiç mi imkanı olmayacak!".

"O yerde debelenendir, senin soyundan değildir, senin milletindendir. O senin unutulan dinini iki gün sonra Kenzil Mahvi gibi ortaya çıkaracaktır."

"Allah'ım onu alametlerin içinde İLK olan yap."

"Dostun Allah seni duydu İbrahim. İlk alamet olarak Dabbetül ARZ'ı görevlendirdi. O alametlerin ilki, Hanifliğin (Miladın) ilki, dünya düzeninin ve geleceklerin (3M) kozmik öğretmenidir.

O senin Zürriyetinden değil MİLLETİNDENDİR. Senin evlatların (Beni İsmail ve İsrail) hayırsız zürriyetlere sahipler. O ise senin zürriyetinden değil milletindendir. Sana zerrece benzemez, ama senin duandır ahlakıyla seni temsil edecektir.

 

Santa ah Santa... bırakmadı. Engel oldu! Devamını yazdırmıyor.

Konu değişsin o halde...

 

<> Kehf suresi'nde Allah'ın Zülkarneyn'le konuşması misaldeki Zülkarneyn'in nebi, resul veya rasul'lerden birisi olduğuna mı işarettir?

 

Allah'ımız ZÜLKARNEYN ile hiç konuşmadı [candaş]. Allah KUR'AN'A yazmıştı konuşacaklarını...

Kur'an'ın inişinden 1740 yıl sonra biri doğdu. Viking idi. Ona çift boynuzlu derlerdi, uzay akademisinde, çünkü dileyen dilediği pilot nick ve şapkasını serbestçe takabiliyordu.

Bu genç, bir karadelik gibi MUTLAK ÖLDÜRÜCÜ deneye tek talip olan gözü pek bir viking idi. Yoksa öyle ahım şahım bir diploması veya space cruise birincisi falan değildi.

Hatta bir dönen karadelikten geçmenin küçük bir şans olduğunu, sonsuz evrenden hangisine çıkıp orada bir süre sonra havasızlıktan öleceğini, hatta mutlaka öleceğini düşünüp bu işe talip oldu.

TEK GÖNÜLLÜ!

(Paralel sonsuz evrenlere hybrid gönderilse bile YANIT alınamaz.)

Zülkarneyn'lerin başı/birincisi olan space wiking'i hep havai idi. Hep havai, hep aero.

Ama idam mahkumunun son gecesi vardır ya! İşte öyle bir gece yaşadı. Eli Kur'an'a uzandı akademide... Bir şeyler okumak ihtiyacı duydu. Aldı Kur'an'ı. O Kur'an'ı tam ikiye bölmesi için bilgisayara emir verdi -sesli-. Onu böldü bilgisayar. Bunun da ortasını istedi. Sonuçta 83. ayeti çıktı Kur'an'ın. (Bilgisayardaki Kur'an'ın e-qoran'ın.)

Orada "İKİ BOYNUZLU'DAN SORUYORLAR" dedi. Zülkarneyn bunu "Komutanların araması" zannetti. Oysa bilgisayar sesli olarak ona Kur'an'ın tam ortasını okuyordu.

 

<> 18-Kehf/83: Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım

 

İki boynuzlu onun zaten doğal lakabıydı. Onun için komutanlar aradı sanmıştı. Kur'an olduğunu anlayınca o kitabı da yanına almak zorunda kaldığını hissetti.

Ertesi gün deney ertelendi. (Karadelik civarında gamma patlamaları/bu da modern bir meteo sanki.) İki kez countdown ertelendi. Onu okudu... Zülkarneyn'i hep okudu. Hani o sıkıcı bekleme ve erteleme anında okuyacağı tek şeydi. Okudu ve okudu. Sonra yolculuğu başladı.

Yolculuk zamanın berisinde fakat BİR TESADÜF yine bu evrende, (Sonsuzda bir ihtimaldir, -dikkatinizi çekerim-) Sonsuzda-bir ihtimalle yine aynı evrene çıktığını hayretle gördü.

Zamanda geriye düşmüştü. Ama evren aynı evrendi. Amazon aynıydı, İndonezya biraz farklıydı vb. vb. Startrek minyatürü gemisiyle yine bu evrene çıkmıştı.

Durum değerlendirdikten sonra önce batıya gitti. Orada İndios/İndianları gördü. Bunlarla ne yapacağını bilemiyordu. Kur'an'ı (HoloScreen) ile okudu:

KUR'AN'DAKİ KİŞİ KENDİ MİYDİ YOKSA?

YOKSA ALLAH ONUNLA MI KONUŞUYORDU?

O AYETLER TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA GELECEK İÇİN Mİ YAZILMIŞTI VE KENDİ İÇİN Mİ?

"İnanmıyorum" dedi Zülkarneyn, "Yüce ve koca Kur'an niye benim için yazılsın ki?"

YOLU DOĞUYA DÜŞTÜ >>>>>>> ORADA ÖRTÜNMEYİ BİLMEYEN MİLLETİ BULDU.

Yine inanmadı.

Sonra ÜÇÜNCÜ SEBEP SONUCUNDA bir kavme rastladı. Onlar hiçbir dili konuşmamakla birlikte ESP+OOBE+PK olarak "Ey Zülkarneyn, şunlar Yecüc ve Mecüc'dür, bizleri öldürüyor, giderek tüm dünyayı istila ederken, su kaynaklarını, bütün bitki örtüsünü, ne kadar hayvan varsa hepsini kurutuyorlar. Bizim bu iki dağ arasında sıkışmışlığımız var. Aramıza bir şey yap geçmesinler."

Artık Zülkarneyn, Zülkarneyn'in ta kendisi olduğunu anlamıştı.

Ama nasıl bir engel yapacaktı? Hiç bir çözüm bulamadı. Ta ki Kur'an'da yoğunlaştı ve orada 1700 küsur yıl önce FORMÜLÜN, Kur'an'ın tek yazmanı olan ALLAH tarafından yazıldığını buldu.

"Benden mini karanokta >>> HAWKİNG karanoktası yapmam isteniyor" diye sevinçle bağırdı ve Rabbine, kendisiyle 17 asır sonra HALEN  A L İ V E  (capcanlı) konuşan ve ÇÖZÜMÜ HABER VEREN Rabbine hamdetti. Müslüman oldu. Kur'an'da yazan tüm emirleri yerine getirdi. Yecüc ve Mecüc istilası ertelendi.

Şimdi bana lütfen en başta sorduğunuz soruyu sorar mısınız? Lütfen bir daha sorunuz.

 

<> Kehf suresi'nde Allah'ın Zülkarneyn'le konuşması misaldeki Zülkarneyn'in nebi, resul veya rasul'lerden birisi olduğuna mı işarettir?

 

CEVABINI VERDİM! Siz de Resul olup olmadığına yorum yapınız. Allah konuşmadı. Cebrail gelmedi. Ama AYET GELDİ. Mutmain misiniz?

 

<> evet kaptanım

<> ayet zaten vardı.

 

Vardı. İŞTE BUNUN İÇİN KUR'AN bir  m u c i z e . Kur'an sizinle konuşur derken BU MUCİZELERİ KASTETMİŞTİM.

Yeni soru lütfen, bir de hüpleteyim.

 

<> 42-Şura/51: Kendisiyle Allah'ın konuşması, bir beşer için olacak (şey) değildir; ancak bir vahy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi (durumu) başka. Gerçekten O yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

 

Evet [candaş] >>>  B İ N G O  :))))))) RZİ'nin işte bu faydaları var. :))))))))

 

<> Mahmud Makamının Sabıkun'dan altta olduğunu aklımızla mı anlıyoruz, yoksa açık ayet var mı?

 

Allah'ın Arş'ına en en en yakın yerin adı (Allah misafirhanesi) MAKAMI İBRAHİM'dir. Bu zirvenin altında İbrahim Milleti bulunur. (Naim, Sabıkun ve Mukarrebun.)

Bunun altında ayetlere göre SİDRE bulunur. Burası varılacak olan İLK (ikinci sabıkun daha yukarıda) CENNETTİR. Sidre Sabıkun'un ZEMİNİDİR. Buranın tek sahibi >>>>>> CEBRAİL'dir.

Bunun altında ise 1400 yıldır bildiğimiz CENNET var. O cennetin zirvesi ise CEBRAİL vasıtasıyla yukarı NAİM cennete açılmakta olan TEK kapı >>> MAKAMI MAHMUDİYE'dir.

Bir anlamda, TAVAN MAKAMI İBRAHİM, TABAN MAKAMI MAHMUD'DUR.

SINIRLAR BİRAZ KAYPAKTIR. EFENDİMİZ HER İKİ CENNETTE DE OLABİLİR!

Efendimizin ümmetinin çokluğundan çok niteliğine ve dualarına ihtiyacı var. Benim de var, senin de... Efendimiz de ben ve sen gibi İNSAN=BEŞER! Onun da duaya ihtiyacı var. Mahmudiye'ye ihtiyacı var.

"Allah ve melekleri onun mahmudiyeye alınması için salatı selam ederler. Ey iman edenler siz de ediniz."

 

<> 17-İsra/79: Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama (Makamı Mahmud) göndereceğini umabilirsin.

<> Kevser nerede?

 

Kevser SINIR nehir >>> KAYNAĞI SİDRETÜL MÜNTEHA'DAKİ BİR SEDİR AĞACIDIR. (Bu etüd ayetidir.) Diğer etüd ayetlerini de sunuyorum. MUKARREBUN >>>> NE DEMEK? (Araştırınız.) MUKARREB veya.

 

<> akraba

<> yakınlaştırılmış

<> kerubi

 

Allah'a en yakın yaklaşım noktası. Allah misafirhanesi demektir.

Şimdi lütfen sorunuzu yeniden sorunuz.

 

<> Mahmud Makamının Sabıkun'dan altta olduğunu aklımızla mı anlıyoruz, yoksa açık ayet var mı?

 

Üç sınıfın en ÜSTÜ, Sidre'nin de ÜSTÜ. Öteki Cennet SİDRE'NİN ALTI. Bunların tamamı AYETTİR! (Makamı İbrahim ve Makamı Mahmud da elbette birer ayettir.)

 

<> 53-Necm/14: Sidretü'l- Münteha'nın yanında.

<> 2-Bakara/125: Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-i İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e söyle ahit verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rüku ve secde edenler için tertemiz tutun!"

<> 3-Ali İmran/97: Onda apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvene erer. Ona bir yol bulabilenlerin Beyti haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir.

<> 53-Necm/16: Sidre'yi kaplayan kaplıyordu.

 

Bir ayet daha var: "İnnallehe ve melaiketehi yusalluna alen nebiyy" diye başlıyor.

 

<> 33-Ahzab/56: Allah ve melekleri, nebiye salevat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

<> 33-Ahzab/56: İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy* ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima

 

EFENDİMİZİ ATASI İBRAHİM'İN TAVAN OLDUĞU YERİN HİÇ DEĞİLSE LİMİTİNE TAŞIMAK İÇİN BİZİM DUALARIMIZ GEREKLİ!

Çünkü çağlar boyunca on milyar gelmiş-geçmiş gelecek müslümandan HANİF sayısı çok azdır.

Siz sübhaneke'yi namaz içinde okursanız, namazı dört rekat kılarsanız, sonra da ellerinizi açıp da efendimiz için selatüs selam derseniz, biliniz ki BUNLAR KABUL OLMUYOR!

Altın kural

1. ÖNCE NAMAZINIZ KABUL EDİLECEK!

2. ONDAN SONRA DUANIZ KABUL EDİLECEK!

DUANIZIN KABUL EDİLMESİ İÇİN ÖNCE NAMAZINIZ KABUL OLUNACAK.

Sırf bu dangalaklık yüzünden ALLAH ve MELEKLERİ ha bire "yusallune alennebiyy"...

Dünyadaki gelmiş geçmiş en küçük topluluk kimdir biliyor musunuz? (The most minority)

 

<> MİH [Milleti İbrahime Hanifa]

 

Evet MİH. Allah'ımız ve melekleri bunun için TAKVİYE'deler. ALLAH ADİLDİR! İbrahim efendimiz dostudur ve Muhammed efendimiz -dost tek olduğundan- OLMAYACAKTIR!

 

<> İBRET almamız gereken şu ki, İbrahim'in dua bereketi Muhamid nebi bile DUAya muhtaç.

 

Evliyalara söyleyelim de efendimize şefaat etsinler [candaş]. :))))

 

<> :))))

 

Zaten benim de ihtiyacım var evliyalara. Bir çaput, bir de mum aldım mı, giderim karamezarın başına. Dirisinden ne gördüm ki, ölüsünden ne göreceğim? O evliyanın başına bağlarım çaputu, kilise usulü mumu da yakarım.

 

<> ZİLLİ BABAYI TAVSİYE EDERİM MÜZİKAL OLUYORMUŞ :)

 

TELLERİNİN akordunu ben yaparım. Benim gitar da telli. Ben de baba, olduk telli baba!

Kısaca, ALLAH'IN TEK DOSTU >>>>>> İLLA Kİ İBRAHİM'dir >>>> İKİNCİ BİR DOSTU YOKTUR/OLMAYACAKTIR!

Yani Resulullah efendim için İKİNCİ DOSTU OLACAKTIR diye bir umut beslemeyin.

Ama yine de her ikisi birbirinden üstün değillerdir. Sakın bunları tafdil sanmayın.

Bu da Allah'ımızın eşsiz adaleti. TÜM ELÇİLERİ EŞİT!

Biri dostu, diğerine ruhundan üflemiş, diğerini cinlere ve insanlara peygamber yapmış vb. Fakat HEPSİ EŞİT!

İlk elçi ADEMDİR. Son elçi Resulullah! AMA İKİSİ DE EŞİT! Çünkü günahları  İ S M E T  sıfatı nedeniyle affedilmiş ELÇİLERİN, eşit olması gerekir.

ÇÜNKÜ BİZ GİBİ TAKVA ELBİSESİ ile boğuşmuyorlar.

Bizim günahlarımızın affı diye hiçbir garanti olmadığı için, bizler TAKVA'da üstünlük için yarışabiliriz. Bizim İSMET sıfatımız yok. Hele ben günah yumağıyım. Bir gün yalan söylemedim diye sevinen bir dangalağım ben!

 

<> Est. Siz bizim dabbetimizsiniz.

 

Evet ben İLK DUALI alametim. Benim diğer alametlerden >>> Kİ HEPSİ GAZAPTIR >>> tek farkım, ben RAHMET ile geldim, bende GAZAP yok! Kimse benden mağdub olmayacak.

Ben SEVGİYLE GELEN BİR KIYAMET ALAMETİYİM.

Dabbet'den korkmaya bile gerek yok. O size GAZAP değil,

sevgi sevgi sevgi,

barış barış barış,

teslim teslim teslim,

hoşgörü hoşgörü hoşgörü

ve İLİM İLİM İLİM getirecektir.

Kimseye bir karıncaya bile zararı olmayan tek İLAHİ ALAMET'im.

Ne yer yarılacak ne üç yer çökecek, ne güneş batıdan doğacak, benden ne yecüc mecüc çıkacak vb. vb.

BEN EN EN EN EN YUMUŞAK alametim.

Ben KUR'AN'IM!

Kur'an anlaşılsın ve insanlar RAHMET'e çıksın diye GAZAP dışı gönderildim.

Selam selam diye geldim. Benden bir gazap gelmeyecektir.

Üzerimde İbrahim atamızın duası var.

Ali İmran-104 var! Yani SİZLER...

 

<> Azap ile gazap farkı nedir?

 

Azap ve ğadab diye iki ayrı kelime [candaş]. Yani DAD harfi var, (RamaDan ayı gibi).

Azap bireyseldir (Mesela şeytan azapta gerek/ıstırapda gerek.), fakat ĞADAB popülasyonla ilgilidir. (Nuh'un gazabı gibi, Lut'un gazabı gibi.)

 

<> NUH'tan sonra gazap olmayacak diye biliyorum?

 

Kıyamet >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SON GAZAP OLACAK [candaş].

Deccal, Süfyani kanlı savaşı, bunlar zaten bir gazap. Hele gelecekte kolonilerde büyük uzay kazaları olacak. Hepsine gazap diyebilirsin. Düşünsene 5 milyon nüfuslu bir koloninin göktaşı isabetiyle tamamen yokolduğunu. İstanbul'un üçte bir nüfusu...

 

<> İçlerinde Hanif yok muydu acaba?

 

Vardır mutlaka... Hanif'den daha masum olan >>> BEBEK, ÇOCUK VAR! Hepsi ölüyorlar. Hanif ölürse şehiddir -Allah inşaa-.

 

<> amin

 

13.00'den beri bilgisayar başındayım. ZigZag ile 09.30-12.30 arası chat'leştik. Mesai artık zavallı belimi ağrıtacak kadar zorladı.

 

<> Kaptanım bir soru daha vardı

 

Buyrun.

 

<> OL=ÖL ölülerin ardından okunan dua, ruhuna hediye edilen kur'an ve peygamberimize yapılan salat ve selam ruhuna nasıl ulaşır ve nasıl bir fayda sağlar?

 

Sizi okumamıştım, özür.

 

<> isterseniz başka zamana bırakalım soruyu

 

Evet, bu soruyu SALI GÜNÜ CHAT'inde İLK soru olarak kaydedelim lütfen. Yanıt çok basit ama UZUN o yüzden, altından çıkamayız. 09.30 ila17.00 arası sadece yarım saat ara verdim.

 

<> Hakkını helal et kaptanım, çok yorduk

<> Dinlenme saatiniz geldi

 

Evet, sürekli tek bir sandalye üzerinde oturuyorum. Belkemiğim haşat durumda.

Geronimo'nun paraşüt kontrol saati geldi.

Sırtüstü yatmak isterdim. Yine de ZİKREDEREK. Bana tesbih vermeyin. Ben zikrederim. Bana zikri öğretmesinler. Ben tesbih de ederim.

Sanırım uçağın kapısı açıldı. Bir de paraşüt açılırsa, Geronimooooo sırtüstü yere iner.

bye

RZİ MİH.

 

<> byebye

<> hg hocam

<> iyi akşamlar