Chat n° 213 - Tarih: 11 ocak 2004

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan wow_10sce nickiyle bağlandı

<> slm our captain slm

<> selam selam

<> slm slm dabbetimiz hoşgeldiniz

 

Slm slm MİH. Hoşbuluştuk. Bugün dertsiz buluştuk gibi.

 

Bu haftanın hikayesi de, sistemi değiştirdim. Karşınızda yeniden Linux! B. Gates kusura bakmasın! Windows'un zaafları çok. (Sanal bellekim ise Mac.) Birini haklarlarsa, ötekini giriyorum. :)

Bizim ülkümüzde zaman kaybı olmaması gerekiyor. Mazeret ve kaytarma da olmamalı!

Bizimle en gizli örgütlerin uğraştığı da bir gerçek. Oysa biz MİH'in tek bir kutsal uğraşısı var: biz Allah ile uğraşıyoruz. Uğraştıkça da Rabbimiz bize destek oluyor.

Allah'tan başka bir GİZLİ güç daha yoktur. Bizimki EN EN EN Gizli örgüttür. Çünkü Allah'tan başka bir gizli güç daha yoktur.

El Batın >>>> Allah'ın üzerimizdeki ÖRGÜT adı... En gizli örgüt odur: Alemül Ğayb'dır Rabbimiz. Ondan başka da bir gizli örgüt yoktur! O öyle bir örgüttür ki, CIA'in bile lafı olmaz. Mesaj yerine gitmiştir umarım.

Bugün chat öyle uzun olmayacağı için konuya girelim. (Eşleriniz bana çok KIZIYORLAR.) Konuyu belirler misiniz? Bir ucundan bismillahi tutalım. Konu veya soru lütfen. (Üç saat chat yapacağız.)

 

<> Yusuf/6: Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana rüya tabirinden bilgiler öğretecek. Bundan önce ataların İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi, nimetini hem sana, hem de Yakup soyuna tamamlayacaktır. Muhakkak ki, Rabbin alimdir, hakimdir.

<> Yusufun Ataları İbrahime ve İshaka verildiği kastedilen Nİ'MET "EHADİS'İN TEVİLİ" yani Rüya yorumu mudur? yoksa Haniflik midir?

 

Rüya/Rüyet nedir? Bu AŞAĞI MISAL ALEMİNDEN gelen GERÇEKLERDİR. Evren, yani bu hayatımız/dünya yaşamımız sadece bir HOLOGRAMDIR. Rüya gerçektir. Bu gerçek sandığımız ise RÜYADIR.

Yani bedenlenmek bir RÜYADIR. Bir hologramdır.

Ama gerçek olan ÖTEKİ ve DEVAMLI alemdir.

Ahıret, Kalu Bela vb. Bunlar GERÇEKTİR.

Cennet ve Cehennem'deki ebedi yaşamlar GERÇEKTİR.

Dünya ise RÜYA! (Kur'andaki adıyla rüyet) Rüya-Rüyet, Hülya - Hülyet. (Hologram kelimesi buradan geliyor)

Efendimize Allah'ımız bir "RÜYET"ten söz ediyor.

Ayet efendimize ÖZELDİR ve "Sana gösterdiğimiz rüyet....." diye bildirilmektedir. Onu bulabilir misiniz?

 

<> Saffat/105: "Gerçekten sen, rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz."

<> İsra/60: Hani, sana: "Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır." demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı da Kur'an'da lanetlenmiş bulunan o ağacı/soyu da insanları sınamak dışında bir sebeple göndermedik. Biz onları korkutuyoruz ama bu onların kudurganlığını artırmaktan başka bir katkı sağlamıyor.

<> İsra/60: Hani biz sana: "Muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır" demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı insanları denemek için yaptık, Kur'an'da lanetlenmiş ağacı da. Biz onları korkutuyoruz. Fakat (bu) onlarda büyük bir azgınlıktan başka bir şey arttırmıyor.

<> İsra/60: Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas* ve ma cealner ru'yelleti eraynake illa fitnetel linnasi ves seceratel mel'unete fil kur'an* ve nühavvifühüm fe ma yezidühüm illa tugyanen kebira

 

Teşekkür ben tam arapçasını ararken yazmışsınız bile. :))) Ruyet "ru'yelleti" biçiminde. Bu hangi rüyadır? Bilen var mı?

 

<> duru görü denilen tür mü?

<> mirac

 

Herkes HAKLI! Geniş anlamlıdır. Mir'ac'ın DİKİNE bölümü de bir rüyettir. Dikine çıkışı olan kısmı Rüyettir.

Cebrail: "Ben buradan -ki sidre- yukarı çıkamam" dediği andan itibaren RÜYET biçiminde yukarı çıkmıştır.

Dikine çıkışlar (Mearic=Mir'ac+LAR demektir) yine BEDENSİZ ASTRONOMİ, GEZİCİ DURUGÖRÜ, ASTRAL PROJEKSİYON denen "Bedenin değil de, RUH'un seyahatlerini" ilgilendirir. Beden de zaten buna uyar.

(Unutmayalım, ruhen atmosfere çıkan Philadelphia tayfaları ve bazı clair voyance sahipleri yerde/dünyada oldukları halde, bedenleri ŞIHAB etkisiyle yanmakta yani kozmik ışınlar ile vurulmaktadırlar.)

Kendiliğinden yananların sayısı milyonu aşmıştır. Bu küçümsenmeyecek bir rakamdır.

Bunların tamamı magnetik DİK alanları doğrultusunda >>> GÖĞE DÜŞMEKTE"dirler. Yukarılarda ise KORUNMUŞ TAVAN yoktur, yukarıdaki tavan ötesinde "Şeytanlar taşlanmaktadır".

Gök korunmuş tavan aracılığıyla "Taşlanan şeytandan korunmaktadır". Eğer tavandan yukarı çıkarsa BEDENSİZ ASTRONOT, yerde (dünyada elektrik alanda) bıraktığı bedeni de ÇAKIŞIK olduğu DÜĞÜM noktasından itibaren bedeni de etkilemektedir ve YAKMAKTADIR. (Kendiliğinden yananlar)

 

Hatırlamanız gereken veya etüd etmeniz gereken "Dalga mekaniği" çizimleridir: Özellikle dipole dalga grafiğine bakınız: Elektrik ve magnetik alanlar birbirine ÇAKIŞIK değildir, DİKTİR. KARIN noktasında bu iki alan (beden) birbirine EN EN EN EN uzaktır. Ama aynı zamanda DÜĞÜM noktasında TAMAMEN ÇAKIŞIKTIR.

Böyle bir grafiği bazı yeni candaşlarımız "Gözlerinde canlandırsın" diye link verebilir misiniz? (Şifre kelimeler emfield dipole amplitude vb. olabilir.) Türçke DÜĞÜM ve KARIN kelimeleri olarak da araya bilirsiniz.

Link bulamazsanız, Arzdan Arşa Sonsuzluk kulesi ikinci cilt içinde bir grafik çizmiştim. Orada anlatmıştım.

 

<> Evet 298. sayfada.

<> sayfa 290

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/elektromagnetik-alan-hi.jpg sonsuzluk kulesi 2.cilt >>> resim 21

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/12/213-00-elektromagnetik-dipole.jpg

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/dipole.jpg

<> to the phase of the oscillatory EM field,.... Radiation from a single dipole*. Scattered wave is spherical in wave form (but amplitude not. even in all directions

[] http://web.archive.org/web/*/http://langley.atmos.colostate.edu/at622/lectures/lecture13.ppt

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/spectrums-field.jpg

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/emfield.gif

 

Bilmemiz gereken şunlar:

1. Her dalga bir ELEKTRİK ve MAGNETİK iki alanın üstüste gelmesiyle oluşur.

a) Elektrik alan >>> SOMUT ve ölçülebilir alandır.

b) Magnetik alan SOYUT ve dolaylı ölçülebilir (EHADİS) alandır.

Yani elektrik ve magnetik alan birbirine EŞDEĞER olarak varsayılmıştır. Doğru ama, böyle bir rastlantı sanki 3 x 8=4 x 6 kadar TESADÜFtür.

Magnetik alan, BEŞİNCİ BOYUT (11 boyutun beşincisi, Kaluza boyutu) denen TÜNEL ağzındadır. Tünel ise bildiğimiz Hablilverid başlangıcı ve/veya kuantum corn/worm Hole tünelleridir.

Yani kuantum köpüğü teoremine binaen SÜPER UZAYA >>>>>> Aşağı Misal Alemi'ne açılmaktadır. RÜYALAR da AŞAĞI MİSAL ALEMİNDEN gelir.

Rüya görmek için 90 derece (dik açı derecesi) DİPOLE (çift kutuplu) olmak gerekir. Yani beden (Elk alan) ile BİLİNÇ (Magnetik alan) birbirine DİKGEN gelmelidir ki (Daha küçük açılar Hallucination açılarıdır) Holloween bölgesinden (Cin etkilerinden) çıkıp gerçek RÜYA'ya girmek gerekiyor.

İşte bu noktada artık EHADİS ayrılmaktadır. Rastgele bir kelimenin (elk alanda) bir magnetik tıpatıp karşılığı olmaktadır. İkisinin bileşenleri aynı değildir ama sonuçları aynıdır. 24=3x8=4x6.

O zaman EHADİS (uydurma tevil, yorum, desteksiz atış vb.) yerine RÜYANIN gerçek eşdeğerliliği/yorumu-tevili ortaya çıkacaktır.

Yani NORMAL'in (elk alan normaldir) PARANORMAL (esrarengiz magnetik alan) KARŞILIĞI olan Ehadis tevili ortaya çıkacaktır. Normal olanlar, çevremizdekilerdir -elk alan-, paranormal olanlar ise çevremizde yoktur.

Bunlar bir MİSAL deposundan bize RÜYA vasıtasıyla İNMEKTEDİRLER.

Hani hatırlayınız: Bazı ayetler TAHKİM, bazıları MÜTEŞABİH. Birincisi NORMAL olan; ikincisi de PARANORMAL olan yani normalde tüm insanların anlayacağı değil de, bazı özel bilenlerin TEVİL edeceği, yorumlayacağı karşılığını vereceği bir yapıdır.

Süper Uzayda SONSUZ dallanıp-budaklanma vardır. (Schrödinger kedilerinden sonsuz tane vardır.) Bir PİRAMİT gibi dallanıp budaklanır. Bütün ihtimaller orada çiftin çiftinin sonsuzuncu çifti biçiminde ve BELİRSİZLİK ilkesince yer almaktadır.

Yani RÜYA dediğimiz şeyin GERÇEK karşılığı bulunmalıdır. O da yukarı misal alemindedir. Orada DETERMİNE'dir. Besbellidir, bir büstü vardır!

Neden hem aşağı hem de yukarı MİSAL alemi var? Çünkü AŞAĞI misal alemi (Süper uzay) IŞIK HIZINDAN HIZLI TİTREŞEMEZ! Işık hızı yasağı vardır.

Ama YUKARI MİSAL ALEMİ ise >>>>>>>>>>>>>>>>>> alttakinin tersine indetermine değil, DETERMİNE'dir. Yani belirsizlik yerine BİRE BİR KARŞILIĞI vardır. O zaman tüm olasılık ve tahminlerin (İkisine EHADİS denmiştir) tersine TEK MUTLAK EMR'i temsil etmektedir.

EMR kelimesi DETERMİNE kelimesinin ta kendisidir.

EMİR kelimelerinin geçtiği birkaç ayeti yazar mısınız? (Çünkü bunlar "EHADİS=İndeterminist" değildir/Tanrı ZAR atmaz.) O diler ve o şey oluverir. Rastlantı HİÇ YOKTUR. Hiçbir OLASILIK o EMR'den kaçamaz. Çünkü bir OLASILIK DALGASINI o kuşatmıştır/ihata etmiştir.

 

<> 3-Ali İmran/186: Andolsun, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici (sözler) işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız (bu) emirlere olan azimdendir.

<> Nisa/59: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah'a ve elçisine döndürün. Şayet Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

 

(AMİR kelimelerini geçiniz. Benim aradıklarım Ruh Rabbin emrindendir... veya Allah'ın EMİR ve Kazası durmadan iniyor gibi EMİR kelimeleri.)

 

<> 17/85: Ve sana ruhtan sorarlar. De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir. Ve size, ilimden sadece az birşey verilmiştir."

17/85: Ve yes'eluneke anir ruh* kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitüm minel ilmi illa kalila

[] 65-Talak/12: O Allah ki yedi Semâ yaratmış. Arzdan da onların bir mislini, aralarından emir inip duruyor; şunu bilesiniz diye ki: Allah her şey'e kadirdir ve Allah her şey'i ılmiyle ihata etmiştir.

[] 19-Meryem/21: Dedi öyle, fakat rabbın buyurdu ki o bana göre kolay hem onu nasa kudretimizin bir bürhanı ve tarafımızdan bir rahmet kılacağımız için, hem de o, bir kaza edilmiş emir bulunuyor

 

Şimdi "Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır." demiştik. Burada kuşatılan >>>>> OLASILIK ARALIĞI zarfıdır. Çünkü maddeyi (mesela protonu) bir elektron KABUĞU=Olasılık aralığı kuşatmaktadır. Bu OLASILIK aralığını/indeterminizmi de Allah'ın KUŞATMASI kuşatmaktadır ki bu da sonsuzdur.

EMİR kelimesi DETERMİNE'dir, mutlaka OL EMRİ GİBİ OLUVERECEKTİR. O bir ihtimal değildir artık. O OLMUŞ BİTMİŞTİR. O determinedir!

Yine ayette >>>> "Sana gösterdiğimiz o rüyayı da". Rüya burada iki aşamalıdır:

a) alttaki MİSAL ALEMİNİ GEÇEN BURAK,

b) Yukarı MİSAL ALEMİNİ GEÇEN RAFRAF (Refref).

Bu iki kelimeyi hatırlıyor musunuz?

 

<> Evet

 

Efendimiz, sonsuz olan -dikkat sonsuz diyorum- aşağı misal aleminden BURAK ile çıktı. Burak olmasaydı, SONSUZ içinde, sonsuz paralel evrenler içinde kaybolacaktı. Asla bir çıkış bulamayacaktı.

 

<> Burak ve Rafraf Miraç araçları.

 

Burak evren tarihinde iki kişiye tahsis edilmiştir.

1. Kur'an'da bildirilen ZÜLKARNEYN'e,

2. EFENDİMİZE.

Diğer Zülkarneynler >>>>> Tarık/Dhurakhapalam ile bu evren içinde kalırken (Küçülüp yeniden doğarken) Efendimiz ve bu birinci Zülkarneyn SEMA'dan çıkmışlardır.

Buna da Burakh (Burakhapalam, Nirwanen/nurvanen/nirvimana vb.) denmektedir. Zülkarneyn (Zaman içinde yaşça küçülüp, yeniden bebek olarak doğması gerekmeden)...

 

<> Zülkarneyn ile birlikte giden zikir sayesinde Kuran tevrattan önce konuma geçiyor

<> pardon özür dilerim

 

Hayır [candaş], HAKLISIN.

Çünkü Zülkarneyni Ahbar soruyor. Yani "En eski ilahi bilgi bizdedir" diyen Cohenler. Kime soruyorlar? Efendimize... Niye soruyorlar? "Haydi oradan, sen dünki çocuksun, sen kimsin Allah'tan kitab getirecek MUSA gibi bir insan kim?" demeye getiriyorlar.

Ama ayet geliyor ve cevap CUK diye ağızlarını tıkıyor. Daha sorarlarken gelen nadir ayetlerden biri "Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki size ondan HABER+LER vereceğim."

Oradaki Haber kelimesinin arapçası nedir? (Kehf 83)

 

<> 18-Kehf/83: Sana Zülkarneyn'den de sorarlar. De ki: "Size ondan bir hatıra okuyacağım."

<> 18-Kehf/83: Ve yes'eluneke an zil karneyn* kul seetlu aleyküm minhü zikra

 

İşte yanıtı buldunuz. Hatıra, Zikr gibi 7 anlamın tam bir karşılığı var >>>> HABER+DAR olmak. Ötekiler yani soranlar ise >>>> AHBAR olanlar ama ZİKRİ kaybetmişler. Yani Kur'an >>> KORUNMUŞ ZİKR'dir. Tevrat korunamamış ve AHBAR elinde  E H A D İ S  olmuştur.

 

<> zümer-22 ilgili mi?

<> Zümer-22: E fe men şerahallahü sadrahu lil islami fe hüve ala murim mir rabbih* fe veylül lil kasyyeti kulubühüm min zikrillah* ülaike fy dalalim mübyn.

 

Evet.

 

"Kul seetlu aleyküm minhü zikra"

Dikkat ediniz ZİKRA deniyor. 49 anlamından biri de size KUR'AN'DAN okuyacağım demektir.

Sizin tevratınız tahrif edilmiş, korunmamıştır >>>>>>>>>> ZİKR değildir. Sizler ZAKİR değil, Ahbar'sınız! Ama sizin soru sorduğunuz Resulullah AHBAR değil, ZAKİR'dir!

(Zakirdir çünkü daha o dönem efendimiz sağdı ve Kur'an'ı GERÇEK sırasıyla hafızlar biliyordu.) (Daha sonra ZİKR içinde ayetler yer değiştirdi. Efendimiz döneminde Kur'an tamamlanmamıştı ve ZİKR sırasına hafızlar ile vahy katipleri HAKİM idi.)

İşte Ahbar ve ZAKİR farkı budur.

Ahbar ile ilgili bir iki ayet lütfen. (Ahbar, Hazan, bunlar Musevilik deyimleridir.)

 

<> 5-Maide/44: Gerçek şu ki, biz Tevratı, içinde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmuş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun) ve yüksek bilginler de (Ahbar), Allah'ın kitabını korumakla görevli kılındıklarından ve onun üzerine şahidler olduklarından (onunla hükmederlerdi.) Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır.

<> 5-Maide/63: Bilgin-yöneticileri (Rabbaniyyun) ve yüksek bilginleri (Ahbar), onlari, günah söylemelerinden ve haram yiyiciliklerinden sakindirmali degil miydi? Yapmakta olduklari ne kötüdür.

 

"Ve yüksek bilginler de (Ahbar)"

Bunların şimdiki ve bundan 300 yıl sonraki döneme kadar adları B'B'lerdir. Bunlara COHEN/KOHEN (Kahin) deniyor aynı zamanda.

 

<> big brother

 

Evet Big Bross ve Big Boss.

"Bilgin-yöneticiler (Rabbaniyun)" >>>>>> BİG BOSS,

"ve yüksek bilginler (Ahbar)" >>>> BİG BROSS (Brothers'in kısaltılmışı). Yani Rabbaniyun >>>> RABBİ demektir. Rabbi ibranice ne demektir?

 

<> haham

<> Yahowanın yeryüzündeki temsilcisi; UG kendisine RABBi diyor internet sitesinde.

 

Evet HAHAMBAŞI demektir. Yahudilerin PAPASI, BAŞPİSKOPOSLARI demektir.

 

<> Uri Geller

 

(ÜÇ MAJİSYENDEN biridir! Hem Big Boss, hem Big three BROSS.)

 

<> Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, onu satun alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Özbenliklerini sattıkları şey ne kötüdür.

<> (bunlar kahinler mi? ilim öğreneceklerine zararlı şeyleri öğreniyorlar)

 

Evet... Onun için, Efendimize "Zulkarneyn"i sordular.

 

<> ahbar ve rahip kelimelerin bir arada geçtiği ayet vardı; bizim paralı imamlara da örnek teşkil ediyordu

<> 9/34: Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!

 

Bizim imamlarımızın da adı AHBAR'dır. Ahbar, Ruhban'ın MAAŞA BAĞLANMIŞINA deniyor.

Ehli kitap KAFİR dinler ÜÇE ayrılır. Ortak paydaları da MAAŞ almalarıdır:

1. Musevi din adamları

2. Hristiyan din adamları

3. Müslüman din adamları...

Bunlara EHLİ KİTAB KAFİRLER denmektedir.

(Hanifleri tenzih ederim. Onun için protest islam geldi CİHANA!)

 

<> "ahbar" eli kalem tutan demek değil midir?

<> ahbar= haber

 

Kelime kökü >>>>>>>> KABALA'dan HABER VEREN anlamında HABUR. (Tekili Habur, çoğulu Ahbar.) Allah'ın adı da EL HABİR'dir. (Haberdar olan ve haber veren demektir)

Ama HABİR'in  a s l a  çoğulu olmaz! (Veli=Evliya, Allah=İlahe gibi Habir=Ahbar gibi  Ç O Ğ U L   y a p a m a z s ı n ı z . Yaparsanız anında EHLİ KİTAB   K  A  F  İ  R   olursunuz.

Diğer putçulardan tek farkınız size semavi bir kitap inmiştir. Diğerleri masumdur ama SİZ DEĞİLSİNİZ! Çünkü gelebilecek en büyük kitap elinizdeyken daha sonra DİNDEN çıkmışsınızdır. O zaman adama MÜRTED derler.

Mesela Ali İmran'da Mezheb fırkalarına bölünenlere, "İMAN ETMENİZDEN SONRA MI KAFİR OLDUNUZ HA?" diye sorulacak ve  e b e d i  cehennemde yüzleri en kapkara biçimde tutulacaklardır.

Çünkü İMAN etmek şudur: "Topluca Allah'ın ipine (Habl) tutunun, sakın MEZHEBLERE bölünen ÖNCEKİLER gibi (Mesela Hristiyanlar) olmayın."

 

<> 3-Ali İmran/103: Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

<> 3-Ali İmran/104: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirleneni emreden, kötülük ve çirkinliği belirlenenden alıkoyan bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere eren işte onlardır.

 

(Bu sizlersiniz.)

 

<> 3-Ali İmran/105: Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır.

<> 3-Ali İmran/106: Bazı yüzlerin ağaracağı, bazı yüzlerin de kararacağı gün... Yüzleri kapkara-kesilecek olanlara: "İmanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık olarak azabı tadın" (denilir).

<> 6/159: Dinlerini parça parça edip guruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.

 

Ve dikkat:

"Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır."

Kendilerine BU AYETLER geldikten     S    O    N    R    A     çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar (Hristiyan ortodoks-katolik mezhebleri) gibi olmayın.

"Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır" >>>>>> MEZHEB TAASSUBUNDAKİ HERKES için bu MÜRTED azabı en muazzam en acıklı azaptır.

 

Bundan kurtulmanın yolu bu Katolik ve Ortodoks kültlerden kurtulup, HANİFLİĞE (protest islam, ayrılmış islam Ali İmran-104) yönelmek yani Allah'ın ipine tutunup TEK BİRLİK olarak kalmaktır.

Doğru DOĞU (104) ve BATIN BATI (114) her ikisi de kurtuluşa erenler (110) ailesi içindedirler.

Dogmatik doğu ise 116'dan sonra anlatılanlar ve Şuara sonundaki Şeytan-şeyh ayetleridir. Bunlar da Azabın en büyüğüne toslayacaklardır. Af kapıları azgınlıklarıyla orantılı olarak kapalıdır veya aralanmıştır.

"Azabün Aziym" şudur. Sonsuza kadar cehennemde sadece terlemek var -ama temelli orada kalmak şartıyla-. Bir de HER SALİSE içinde bigbang patlatan AZAP var. Değil bir yıl -geçici-, BİR SAAT bile kalsanız, o ebedi kalan TERLİ günahkardan ÇOK BÜYÜK AZAP görürsünüz.

Cennete alınsanız bile o azabı unutmanız mümkün değildir. O Azap alnınızda kapkara bir lekedir.

(Cennette ATEŞ sadece lanetli ağaçta vardır. Cennette siyah ise sadece azabün azim görmüş olanlarda vardır. Cennette SİYAH hiç yoktur. O yüzden KARA GÖZLÜ Huriler diyen palavracı müfessirlere aldırmayınız.)

Cennetteki tek SİYAH alınlarında CEHENNEM izini taşıyanlarda vardır.

Yüzleri ağaranlar için ise bu Cennetin üzerinde NAİM bir cennet vardır. O yüzden Allah bizleri aşağıdaki CENNET'ten bile korusun -değil cehennemden-, -anlayana-.

Allah bize GÖNLÜMÜZDEKİ CENNETİ versin. Üç sınıftan mukarrebun olanlardan kılsın!

 

<> amin

 

Hanif olan diğer aşağı İKİ SINIFI da protesto eder! Ben gönülsüz cennet istemiyorum. Cemali şerifi göremeyeceğim bir Cennet istemem -şahsıma-. Ben tevbesi kabul edilen bazı tiplerle veya Zalim Haccac ile Amr ibnel As ile aynı yerde olmayı istemem. Hamza'nın kalbini oyan Vahşi ve onun efendisi Hind ile aynı cenneti istemem.

Allah bunu (irad ettiğimi) kuşkusuz bildiğinden ÜÇ SINIF yarattı bizleri!

Öteki molozlar ile aynı yerde olmak istemem! Bu kadar emek vermişim -karşılığında hidayet almışım-, ondan sonra gidip mesela Ebu Süfyan'a "Selam" diyeceğim = Komşu olacağım!

Hayır ben "Selam selam!" diyeceğim ve MİH ile komşu olacağım, Allah ile orada dost olacağım Sabıkun'u isterim.

Duygulandım, bir çay alıp geliyorum.

 

Bizim konumuz rüyaların EHADİS'i ve bunların yorumcusu AHBAR'lardı... Ama ben duygulanınca (ki hep duyguluyum, iki kez iman gibi iki kez duygulanınca) böyle konuyu duygularımın coşkun akışı mecrasına çevirebiliyorum. O kadar kusur kadı kızında da var ne yapalım!

 

<> Hepimiz aynı şeyleri hiisediyoruz kaptanım. Bu da kusur ise varsın kusur olsun.

 

Biliyorum, ALLAH'ın ipi birtanedir. Ona tutunan KARDEŞ'tir ve kardeşler TEK BİR DUYGU taşırlar. Kul ipi çok ve iç-içe geçmiştir.

Sünneti Muhammedİ, hanbelİ, nursİ, şu sondaki "İ" harfleri yok bizde. Bizde kul ipi yok! Sünnetullah tek iptir. Haniflik tek iptir. Bizler çok ipli (kukla) değiliz. Bize bir tek ip yeter >>> HABLİL VERİD! Hablil Verid'in  H A B L 'i. Allah'ın ipi. Biz Allahİ'yiz.

Habl kelimesinin açılımını yapayım:

HA >>> HANİF. Vallahi de billahi de aynen böyle.

AB >>>> Abraham. Vallahi de billahi de aynen böyle.

BL ise değişik bir şey: türkçedeki: "......+bilmek", mesela ola+bilmek.

Sanskritçe ve Aryaca Bil,

ingilizce Able, örneğin içile+BİLİR su=drink+ABLE water. To be able yani, to CAN/could vb. değil!

Able=bil=ABL (Habl'in BL'si).

Tutunacak tek ata (ABu) İbrahim'in tutunduğu HANİF ip'den başkası tutuna+BİLİR ip değildir! (Ebu/Ab >>> BABA/ata demektir.)

 

<> 3/95. Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme hanifa ve ma kane minel müşrikın : (MİH olabilmek)

<> ava il ABLE

 

Avail >>>> Havale almak, Avion=uçak. Arapça HAVA, İbranice Hababla.

Gördüğünüz gibi herşeyin bir SES ve SAYI dönüşümü var. İngilizce bunları EN GENİŞ olarak içinde toplayan dildir. Çünkü öz-ingilizce diye bir kaygıları olmadı. Her dilden kelime aldılar. Ve o daha kıyamete kadar yaşayacak tek dil olma özelliğinde. Öyle ki, ingilizce adeta diğer dilleri istila ediyor.

Bilgisayar dilini, günlük dilimizi (Bugün Big Mac yedim ama ketçabını beğenmedim. Zaten ben mayonezle severim.), teknik dili.

O ses ve sayı dönüşümü KUR'AN dilinden. (Ki o da kelime haznesi olarak Sanskritçedir)

 

<> Avail >> derken sondaki İL kelimesi genelde Melek isimlerinde bulunur... Anlamı da HAVALE ALMAK(elçilik) olduğuna göre.. Meleklerle bir ilintisi var mı? Kaptanım

 

(Par Avion >>>>> Uçak (postası) ile. Buradaki PAR >>>> By plane'in BY'ı. Yani Avec=With değil. Hava il >>>>>>> Hava ile anlamında / Hava yoluyla anlamında.

Aria dilinde ve Arapça'da  H A V A L E  (etmek, çıkarmak, ihale etmek, indirebilmek vb.).

AVİ >>>>> HAVA demek. Avion=Airplane demek. Avi'nin arapçası Heva, Yani Hava...

İngilizceyi günlük hayatta kullanabilirsiniz ve içeriği ARİA dilini taşımaktadır. Siz onu hissedemezsiniz. Çünkü İbrahim zamanında bu diller birbirinden ayrıldı ama-ayrılmadı.

Bugün gittiğim BAR'da vokal ve koro harikaydı.

BAR >>>>> ÇUBUK. Aria dilinde BAR=BİR TEK ÇİZGİ. Yani BİR rakamı. Şimdi rastgele bir dilden alalım bunu. Bar-a-bar. (Bar=1, a=ve)

 

<> bir ve bir = beraber

 

Evet!

Bir+iki+m gibi birikim gibi.

Barabar whangar, Bire-bir karşılık demek ARİA dilinde.

Barabar dhamangh, Bir karşısına ikiyi koymak. Bariyer/barrier/barikat yapmak.

Agarthart. Aga=İki, tart, trat=Üç.

Agharti >>>>> İkinci DÜNYA,

Agartha >>>> İkinci dünyanın AHALİSİ;

Aga >>> İKİ, ber+eke+t gibi iki.

Diyeceksiniz ki bunların Türkçe ile ne ilgisi var?

Brahman=Birinci adam.

Latinceye çevirelim: Pre Human. (Priman, pre humoni)

Türkçede biliyorsunuz BAŞ kelimesi PAŞA (başa geçen) deki gibi B ve P dönüşmesi taşır. Pre, pro kelimesiyle Turancadaki BİR (İdil fincesinde Pur, Aryamanca Pir) aynı kelimedir.

Türkçedeki anlamı bir sayısı yerine ÖN (Turanca ON) demektir. Pre-historic gibi ÖN-Tarih.

Turancada ONdalık olan On yerine ÖN (Bir) geçmiştir. Ama edat olarak ÖN kelimesi yaşamaktadır. ÖNde gelen gibi....

Sayı sıfatı olarak da ON (10) yerini almıştır. Tıpkı UTRU (üç)ün UTUR=OTUZ olması gibi.

Ön kelimesi tüm İbrahim ayrılmasında kendini belli etmektedir:

uno/una

un/une

one/only

ein vb.

Bu da Türkçedeki sayı olarak (Rakim >>>> ON) ve koordinat belirteci olarak (Kehf) ÖN TARAF (front, not rear).

Turanca Tift, Sanskritçe ve yaşayan tüm hind-iran dillerinde ÇİFT. Latin ve Germen dillerinde TWİT, TWO, TWİN, TWEEN, İKİ kelimesidir.

Latin dillerinde yine Do, Double, Due, di(al), duell(o), Dübai, Doppel, doblo, Sanskritçe DWA'dan gelmektedir. İKİ KAT anlamındadır, iki kelimesi değildir aslında...

İşte Dev (Dew sanskritçe, Dewa Aryaca). Avrupa dillerinde DEV anlamında Dewil, Devil ÇİFT BÜYÜKLÜKTE demek (şeytan da demek. Ama asıl şeytan Aria dilindeki Davemonstradır. Daemon'a bakınız veya monst/monster'e bakınız.)

Diva >>>>> Devlerin devi, en büyüğü demektir.

 

<> diovolo/diablo yani

 

Evet, di+ablo. Devil ing., Teufel almanca vb.

Diva kelimesini önemle hatırlayınız. Çünkü arapçası karşınıza DUAYEN olarak çıkacaktır. Du'a da DEV kelimesinden gelmektedir.

Agartha'yı hatırladınız mı? (2+3 dünyası) veya HER İKİ DÜNYA anlamındaki TiBET: ti (duble) Bet. Bet ne demek acaba?

Haydi SAÇMALAYALIM, ingilizce BOOTH diyelim. Booth ne demek veya yeni ingilizce BOTH (are gibi). Both. (old English booth)

 

<> both=ikisi, beraber

 

Evet ikisi beraber!

Pekiyi burada nasıl bir saçmalık yaptım (mı acaba?)

Ti+bet'in BET'ini anlayalım: Bana öyle bir etnik kelime bulunuz ki mesela BOOTHİA diye geçsin. O kavmin adı BODO'lar olsun. Bunları bulursanız ingilizceye ulaşacağız.

BOTHİA da aynı kavmin adı. Bunlar BHU+tan diye bir ülkede de yaşarlar. Bu ülkenin kuzeyinde yer alan devamına da TİBHUTHA (Tibet) denmektedir -halen-.

Bodo, Bothia, bunları bulabilir misiniz?

 

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/bouthan.jpg

<> http://web.archive.org/web/20031205163557/http://it.travel.yahoo.com/t/wc/124/0170504.html

<> In occasione del decimo incontro bilaterale, tenutosi nel dicembre del 2000, Nepal e Bhutan hanno compiuto passi significativi per risolvere la questione dei profughi nepalesi. Entrambe le parti hanno concordemente avviato un processo unitario di verifica delle condizioni di vita negli accampamenti dei rifugiati in Nepal, in previsione di un loro rimpatrio in Bhutan

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/bhutan-flag.gif

<> bhutan'lıların bayrağı da ilginç; bir çok mitosdaki diablo tasviri olmuş ejder

<> http://people.cornell.edu/pages/rr10/himalaya/map_t.gif

 

Bodo, bothia, bunları arayınız. Çünkü Bhutan'lılar bunların bir üyesi. Mesela tibet halkının ORİJİNAL ismi nedir? Etnik yapıyı araştırınız. Bodo/Bothia isimlerini araştırınız. Veya Nepal'in etnik yapısını araştırınız. Bod, both birer etnik isimlerdir.

Hüüpleyip geleyim.

 

<> Hep ingilizce olmayan siteleri veriyor

 

Türkçe arayınız. Mesela tibet veya nepal'in etnik yapısı diye türkçe bulabilir misiniz?

 

<> Tibetliler'in ilk dini neydi? "Bezeklik el yazmalarının bulunuşuna kadar Budist kaynaklar ve Bon dini, Bon'un Tibetliler'in ilk dini olduğunu söyleyerek büyük bir yanılgıya düşülmesine neden olmuşlardır. Artık Bon ve Budizm'in yayılmasından çok önce Tibet'te Gcüg adlı bir dinin (insan dini) olduğunu biliyoruz, karmaşık, ama tutarlı bu din İran'ın etkisiyle olgunlaşmış, yeni yıl kutlamalarıyla kendini göstermiştir. Rakip dinlerin nefretiyle bu din yok edilmekle kalmamış, varlığı tamame>>

<> http://www.crwflags.com/fotw/flags/bt.html

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/himvat.jpg

<> bu adreste coğrafi var

<> türkçe hiç yok

 

Türkiye nüfusu kadar bir halktır Bodolar, Bodalar, Bothianlar. :( Türkçe sitelerde tenezzül etmemişler.

 

[] https://en.wikipedia.org/wiki/Bodo_people

<> Sherpas, Lopas) appelées Bhotias, du mot Népalais Bhot qui signifie Tibet

[] https://en.wikipedia.org/wiki/Bhotiya

 

Evet BHOTİAS, yani Bhot'lar (Tibet'in tibhot'u, Bhutan'ın Bhot'u, Burma'nın Bhoturma'sı, Nepal'in Boothia'ları, Tibet'in Bodaları).

Anlamı >> İKİ'den (Bi kini gibi), Her iki parça demek. Tibet dilinde Booth: iki parça. Bhoto-bothia aga(iki)rta. Agartha'nın HER İKİ (Both are) halkı.

Aga=2

Bho=Bi >>> İKİ

Booth=Her ikisi

Bhutan >>> Her iki dağ. (Ejder ve budizm kelimeleriyle ilgisi YOK)

 

<> http://www.thamel.com/htms/people.htm

<> çinlilerin işgaliyle BÖN dinleri yok olmuş tibet'lilerin diye öğrendim bu doğrumu hocam

<> Bhutan dağlarında yaşayan kadınlar tıpkı afrikada bir kabilenin yaptığı gibi boyunlarına halkalar geçirerek boyunlarını uzatıyorlar.. bağlantısız iki coğrafya da da aynı geleneğin olması ilginç bir ip ucu olabilir diye düşündüm

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/agarta.net_.jpg

<h> http://www.crystalinks.com/hollowearth.html

 

Evet Agartha. Aga=Eke (ber EKE t gibi),

Eke=İki (Türkçe).

Agaras: İkinin bire baskın yapması. Agresif.

Shamballa, shamberas (Resesif) Savunmak demek.

Agartha'nın hep shamballah'a (xambalis) saldırdığı söylenir. Shamballah diye bakabilirsiniz.

Agarthiler için iki etnik isim kullanılmıştır.

1. Yanlış olarak GURKA/Gurkha'lar... Bunlar GÜRHANLI Hint-Türk imparatorluğunun şimdiki kalıntıları olan melez ırk. (Gürkan/Gürhan)

2. Doğru kelime Gcür/Gcüc >>>>>>> ??????????????????????? ;)

Bu topluluk ise [H] candaşın verdiği linkteki Quetzalcoatl bahsinde geçiyor.

Agartha haritası ise doğrudan KAFDAĞLARI (ifrit coğrafyası/oyuk dünya) ile ilgili. Tüm efsaneler birbirine geçmiş ama, gerek Zülkarneyn gerek Kafdağları DOĞRU bilgiler üzerinde... Yani Yecüc-mecüc'ün İFRİTLER ile ilgisi yok. Ama kafdağlarının bir SED olmasıyla DOLAYLI bir ilgisi var.

Kafdağları Hollow-World (Hohl Welt) ile ilgilidir. TARIK semasından  b e l l i  bir hızla geçerken bu içiboş çevresi 7 dağ (kıt'a) olan topraktır. Bu içiboş bir dünyadır. Yer ve gök yer değiştirmiştir. Gökte kafdağları; yerde ise gök boşluğu -bize göre dünyanın İÇİNDEKİ sıcak magma-.

Burada bire-14 hızını yakalayan her Wanen+naut mutlaka KAFdağlarını ve oradaki ifritleri görür. Hatta temas edebilir, çarpışabilir. (Area 51-54 siloları)

O kafdağlarındaki KUŞATMADA açık alanlar vardır. Oraya girmeleri YASAKLIDIR. Orası TARIK seması değil DABBE Arz'ıdır. Yasaklı bölgeleri tayin eden ZÜLKARNEYN'dir.

Bu yasaklı bölgelerden (Yani kafların yegane açığı olan iki kapı) bunlardan biri >>>>>> MANİSA'dadır. Burası Tarık yolcuları ve onların hız olarak eşleştiği KAFDAĞLARI'nı içermez. Bu dağ "Ötekilerin boşluğudur". Bütün transferler ve özellikle rewrite sonucu oluşan RESİZE'lar sadece Manisa'dan yapılır. (Agarthalardan beri)

Kafdağlarının geçit verdiği ve ifritlerin/cinlerin giremediği tek yer bu boşluktur. Çünkü spil -ters düşünürseniz- cin/ifritlerin kovalandığı MAGNETİK şıhab alanıdır.

Spil içindeki yüksek elektromagnetizma ve BAZI ÖZEL kişilerdeki radyoaktivite (ZilZal enerjisi) Cinlerin buradan çıkmalarını önler ve şıhab oluşturur. Şıhab insanlara zarar vermez. (Spil içindedir, asla dışarı çıkmaz. O bir karanoktacıktır)

Şıhablı kişileri hiçbir ifrit veya cin veya şeytan elde edemez, tutamaz, dokunamaz, zaten Spil'in OYUK boyutundaki yeşil içinde anında yokedilirler. Şeytan vesveseleri çepeçevre Agartha'da HAPİS olduğundan (Kafdağları)...

 

<> arz dan arşa evren son kitabınızdaki 8 cebel de bunlar ile ilintili sanırım kaptanım

<> ayrıca bkz "Arz'dan Arşa Evren cilt 2": Apendix-40: "Cebeller ile cebelleşmek"; Sf 264-268

<> şıhablı kişiler nasıl belli olur kaptanım?

 

TARZAN olurlar [candaş]. Radyasyon ölçerleriniz inanılmaz rakamlar gösterir -ki hiçbir canlı dayanamaz-. Soğuktan etkilenmezler. (Pozitif deri direncini hatırlayınız)

Şıhab, burada ZAMAN ENERJİSİNİN  a k n o k t a c ı k  biçiminde onu taşıyan (Tabutüssekine/Ahit sandığı gibi) dışında herkese çevrilebilir bir amansız güçtür.

Bu güç ile SEKMELİ ve sıçramalı çok-zamanlar yaşayabilirsiniz. Ağır yaralıyken, kurtulabilirsiniz, polis kayıtlarına geçen suikastleri sildirebilirsiniz. Bazı gezmenleri 54 yıl (maksimum) zaman içinde iki kez nakledebilirsiniz.

O şıhab SİZİN İTİCİ ve ehlileşmiş gücünüz/enerjiniz, diğerlerinin de AMANSIZ ölüm nedenidir. Merdut olup yanarlar. Merdut rengi KIZILDIR. Kızıl asla YEŞİLİ sevmez. Yeşil onu öldürür -direnirse-. Oysa ARZ'ın  a l t ı  hep yeşildir. Hiç kırmızı yoktur. Tek kusuru bir saniyeye karşılık 18 dakika gecikecek kadar YEŞİLE yapışırsınız. Bunun dışında hiçbir olumsuzluğu yoktur.

Siz Haniflerin kabri de YEŞİL olacaktır! Yeşil içinde "AĞAÇ, çalı, bitki" desenleri göreceksiniz. Bu görüntüler sanki CENNET bahçelerinin bir GÖLGE görüntüsüdür. O flu yeşilliği aşarsanız, sanki Cennete çıkacakmış gibisiniz. Sanki cenneti kalın bir tül ardından izliyormuşsunuz gibidir. Sanki siyerde bildirilen "Kabirleri cennettten yeşil bir bahçe olur" açıklamasıyla birebir örtüşür.

İblis bu yeşilden KOVULDU. O yeşile/Dabbetül arz'a (Deepest of earth) inemiyor. Yasak! Tabii diğer cin ve ifritler de...

Şeytansız yaşamanın -şimdilik- TEK YOLU yeşil bahçemsi toprak altı!

Yüksek elektromagnetik alanın MAGNETİK (Manisa'nın ismi) alanıdır burası. Karanlık yoktur, yeşil bir NUR aydınlığı vardır adeta... O ışık size "Siluet halinde bahçeler" gösterir.

Toprak altı ÇEKMEZ! Yani yerçekimi merkezde HİÇ YOKTUR. Çünkü çekim KÜTLE ile orantılıdır. Merkeze gittikçe DIŞTA KALAN kütle sizden (dördüncü kuvvet ile orantılı olarak) daha büyüktür. Yani ARZ=Yeryüzü sizi GERİSİN GERİYE çeker.

Bunları biliyorsunuz zaten, değil mi?

 

<> evet

 

Bigbang başlangıcında EVREN küçücüktü. Sonra büyüdü, siz KÜÇÜCÜK olan merkeze gidince, burada gravitik alan da küçüktür. Ama dışınızdaki GENİŞ+lemiş evrenin ÇAPI/kütlesi daha büyüktür, o zaman merkezden (Deep-Arz'dan) yukarı (Arz-yeryüzü ÜSTÜNE) fırlatılırsınız. Bu da 21 dakika sürer.

Yeniden yeryüzüne çıktığınızda ise sizin kol saatiniz dışarıdakinden 1080 saniye daha genleşmiş bir zamanda farklılık gösterir.

Giderken gençleşirsiniz. Dönerken yaşlanırsınız. Yani Dabbe Arz'a giderken gençleşir (siz 1080 saniye yaşlanırken, dabbe bir saniye yaşlanmıştır) veya tersine dönüşte sizden 18 dakika daha yaşlıdır. Artı ve eksi birbirini götürdüğünden, yine NORMAL zamanda yaşamış olursunuz.

Dabbe dünyasını anlattım.

 

<> necm suresinde de bu konu işlenmiş olabilir mi kaptanım?

 

(Evet işlenmiş -başka surelerde de var-.)

Şimdi bu dünyayı sindirdikten sonra, işin tersini düşünün:

Gök ve yer İFRİT kafdağları dünyasında yer değiştirmiştir. Sizin ARZ DEEP'iniz (dibiniz) ifritlerin GÖĞÜ oluyor. Oraya -yasak alana- çıktıkları anda ŞIHAB ile yok oluyorlar.

Buradaki şıhab ise yapay aknoktacık/beyaznoktacık/white Dot'tan ibarettir. Zülkarneyn yapay KARANOKTACIK (Black Dot) yaptıysa -ki yaptı-, quantum ilkesine göre bunun bir de ÇIKIŞI var >>>>>>> Şıhab denen mini minnacık Bigbang akdeliği! İşte şıhab budur.

 

<> dark matter=black dot degil mi kaptanım

 

Karanlık madde/gölge madde çeşitli bileşenler içerir (Fotino, gravitino, bozino, conandrom vb.), benim dediğim ise tersine AKMADDE'dir. Akmaddeyi bir Yahudi bilgin gözlemledi. (Rishon'ları araştırınız) Rishon ararken ben yine hüüp içerim...

Link var mı? Türkçe rişon olarak da belki vardır.

 

[] https://en.wikipedia.org/wiki/Rishon_model

<> Rabindra Nath Mohapatra Professor of Physics I.... Proton Decay and Neutron Oscillation in the Rishon Model (with H. harari and N... New astrophysical constraints on the superlight gravitino, (with J. Grifols and A... ;

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2016/07/gravelec.jpg

<> Gravitation & the Electroform Model: From General Relativity to Unified Field Theory;

[] http://web.archive.org/web/20040111015159/http://grnwd.tripod.com/unifiedsummary.html

<> The Rishon model explains how all quarks are excited or ground states of the U and D quarks. It also provides...

<> türkçe rişon'u doğru dürüst bilip internete yazacak kimse var mı ki

 

Asla yok, haklısın. Rishonları Türkiyeye türkçe veren tek kişiyim. Hem de 1985'de yazdım. (Kitaplarımda var)

Ama kitaplarıma şunu yazamazdım: Şıhab'ın ibranicesidir Rishon. Ve rishon mekanizması çok gizli tutulmalıdır. Çünkü "Yapay aknoktaCIK" oluşturuyorsunuz.

Demir'i MAGNETİK alan için üzerine kaplanan BAKIR'ı elektrik alan için oluşturuyor Zülkarneyn... Böylece yecüc-mecüc için yapay bir karanoktacık seddi oluşturuyor. Kur'an'da bize verilen bu.

Yine GİZLİCE verilen ikinci SIR ise yapay akdelikcik/beyaznoktacık anlamındaki ŞIHAB. (Türkçe Şahap ismi buradan geliyor)

 

<> kaptanım güncel bir soru olacak ama mısır tarlalarında ki şu garip işaretler ile bu konunun bir bağıntısı var sanırım ama derinliği konusunda hiç bir fikirim ya da bilgim yok; şu zuzaylıların bıraktığı sanılan işaretler :) sanki şıhablar ile çizilmiş gibi pürüzsüz işaretler

 

(Spil bunlarla dolu/fakat/sanki arap alfabesi gibi. Düzenliden ziyade bu HAT olanlar benim için çok önemli.)

Mesela eski Manisa Tarzanı'nın yaşadığı spildeki kulübenin yöresinde üç harf var: R'AD.

 

<> Rad/13: Gök gürültüsü O'nu hamd ile tespih eder; melekler de O'ndan ürpererek... Yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Allah, tuzak kuranların hilelerini başlarına geçirmede çok güçlü olduğu halde, onlar O'na karşı mücadele edip duruyorlar.

<> 2-Bakara/19: Yahut gökten boşalan bir yağmur haline benzer ki onda karanlıklar var, bir gök gürlemesi var, bir şimşek var. yıldırımlar yüzünden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah Muhit'tir, küfre sapanları çepeçevre kuşatmıştır.

 

(Saldırı dolayısıyla kopmak ile kopmamak arasındayım, biraz bekleyiniz.)

 

<> saat zaten geç oldu isterseniz bırakalım. 03.00 geçti TSİ

 

Pekala konuyu bitirmeden önce bir derleme yapalım: AHADİS (ehadis) bizi buralara getirdi.

 

<> ayette bir de yezudühune diye bir kelime var

 

(Yezid ile değil YEZDAN=Allah'ın sıfatı ile ilgili. Z harfleri farklı.)

 

<> rüyet-ehadis-emr i açıkladık

 

Ama bunun taaaaaa yapay akdeliklere kadar anlamları var.

 

<> "(Ahbar, Hazan bunlar Musevilik deyimleridir.)" Buradan sonra kelime köklerinin araştırmasından anlamlara kaydık kaptanım

 

Ahbar >>>>> İMAM EFENDİ

HAZAN >>>>>> MÜEZZİN EFENDİ aynı.

 

Rishonlar da çok önemli bir konu aslında, conondrome/conandrumlar da çok önemli. Rishonlar, bir karanoktacık yapay olarak imal edildiğinde, otomatikman GELECEK ile ilgili BAĞLANTI kurarlar. Yani o karanoktacığın aknoktacık bir GELECEK çıkışı vardır.

 

<> bodo/bothia da öyle hocam

[] http://web.archive.org/web/20031223192047/http://science.nasa.gov/NEWHOME/headlines/essd09jun99_1.htm

<> "We see clear evidence of an updraft," he continued. "We see continued discharging that has to be explained somehow." In this case, no tornado appeared. But Rison and his team have seen lightning dead spots where tornadoes did appear.

<> yaratilista micro=macro

<> bir kapı manisa dedik diğer kapı?

 

Diğer kapı MAKAMI HIZIR (Axel Heiberg yöresinde bir yer). Cinler/ifritler Spil dağını görmezler. (Dağ=Gök oluyor onlar için) Biz de KAF dağlarını görmeyiz, göremeyiz. (Işık hızının %99'unda görürsünüz ancak)

Aknoktanın görünmesi bir kıyamet alametidir. Bu da Yecüc-Mecüc'ün geçtiği bir çift yerde bildirilmiştir. (Ayetler lütfen)

 

<> Enbiya -96: Yecüc ve Mecüc(un sedleri) açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler

 

Bir ayet daha var. Y-Mecüc'ün geçtiği bir ayet daha var. (Kehf'de)

 

<> 18-Kehf/93: Seddin arasına kadar ulaştı, onların (sedlerin) önünde hemen hemen hiç bir sözü kavramayan bir kavim buldu.

<> 18-Kehf/94: Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, gerçekten Ye'cüc ve Me'cüc, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, bizimle onlar arasında bir sed inşa etmen için sana vergi verelim mi?"

<> 18-Kehf/95: Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı (güç, nimet ve imkan), daha hayırlıdır. Madem öyle, bana (insani) güçle yardım edin de, sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım."

<> 18-Kehf/96: "Bana demir kütleleri getirin", iki dağın arası eşit düzeye gelince, "Körükleyin" dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar (bu işi yaptı, sonra) dedi ki: "Bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim."

<> 18-Kehf/98: Zülkarneyn: Bu, Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince, O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır, dedi.

<> 18-Kehf/99: O gün (kıyamet gününde bakarsın ki) biz onları, birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır; Sur'a da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir.

 

İki ayetteki bilgileri toplamalıyız. Çünkü aknokta deşarjında KAFDAĞLARI ile bunların tersi olan SPİL gibi VADİLER yer değiştiriyor.

"Yecüc ve Mecüc açıldığında, onlar her bir tepeden akın ederler."

Bu tepelerin yine KAFDAĞLARI ile ilişkileri var. Fakat Y-Mecüc SPİL'den çıkıp akamıyor. Çünkü bu tarz üç dağ var (Spil, Zion tepesi, Arafat), bunlara "YER DEĞİŞTİREN DAĞLAR" deniyor. Ya da "Kaçan, oynayan dağlar".

Yüksek basınç altındaki bir hortumdan su çıkışını hatırlayınız. O hortum tazyik nedeniyle sizin elinizden kaçar adeta... Bunun almancası spiElberg, türkçesi de Spil (Berg).

Magnetik alanlar izin vermiyor.

Mesela Arafat'taki Kaf içinden ifritler asla TÜNEL oyamadığı gibi Y-Mecüc de oyamıyor. Aknokta deşarjı (mini corn hole tüneli) volkan kraterinden olduğu gibi direkt püsküremiyor. Hortum gibi KAÇIYOR, huni-ağzı olmuyor o dağların.

Buralara kıyametin alametlerinden dördü hakimdir:

1. Yecüc-Mecüc

2. Dabbetül Arz

3. Maitrea

4. İfritlerle temas

Bu dört alametten sadece Dabbetül arz, SPİL serisi dağları kullanabilir. Maitrea buradan zuhur eder. İfritler ve Y-Mecüc ise bu dağlardan SABİT (anti-spiel) olarak çıkamazlar. Arafat, Makamı Hızır ve Spil dağı bu kötü istilalardan korunmuştur.

 

<> Mesihin Ye'cuc Me'cuc ile savaşında gelecekteki Headquarter pointleri aynı zamanda (sanki)

 

;) Evet. Benim çoluk çucuğuma HASRET yaşamamın yegane nedeni de SPİLBERG'dir. İblis ve ifritin giremediği YEGANE KALE! Bana verilen 7. beratı yani overRite-read ve overSize'ı yapabileceğim TEK KARARGAH! Bu uğurda ailemden ayrı yaşıyorum. Ayrıca bir ev tutup, ikinci kirayı da -sayelerinizde- ödemek zorunda kalıyorum. OverSİZE'ı yapacağım tek yer Spil milli parkıdır.

 

<> Ye'cüc-Me'cüc saldırılarını Türkler üzerine yapacağını rivayet ediyorlar gerçek payı var mı?

 

Tüm dünyaya saldıracaklar. Mekkeye bile. (Arafat hariç)

Dünyanın en kutsal mekanlarının bulunduğu ve aynı zamanda dünyanın en aşağılık ve fasık kenti olan MEKKE'dir.

Dünyada buradan daha çok zina yapılan, uyuşturucu kullanılan, hacı kafilesi bahane edilerek o kalabalığa karışıp, yüklü bir uyuşturucu ticareti ve dağıtımı yapılan, içinde hacı olmayan sahte hacıların bulunduğu sayılı işret şehirlerinden biridir Mekke!

Kutsanan Makamı İbrahim (Kabe)dir. Yani "Emin Belde" derken orası MEKKE kenti değildir. Sadece Kabe/beytullah bölümüdür. Bir de Arafat + Hira'dır.

 

<> evet eğer şehir kutsansaydı o kafirler orda nefes bile alamazdı!

 

Evet :((( Kabeye bakan otellerde "Özel Arap müşteriler" geceliyor: Eş değişimi yapıyorlar. Bu çooook moda bir şey. Mekkelilerin tek eğlencesi!

 

<> aşşağılık kureyş

 

Evet aşağılık Kureyş! Ama dinde EN ileri onlar sanırsın. Onlar şeriatın mümtaz (!) bekçileridir! Ve tüm müslümanlarımız O araplara TAPIYOR adeta!

Erbakan Hoca'nın en en en sevdiği tek millet! Hoca Türkleri sevmez! "Ben Sinopluyum" der. Sinop'un AYRI BİR MİLLET/IRK olduğunu söyler. Hocanın öğrencileri de aynı kafadan arapçılardır. "İslamda Kavmiyetçilik yoktur" derler, ARAP KAVMİYETÇİLİĞİNİ yapan şampiyonlardır. Champ chimp.

 

<> hoca artık tarih oldu hans, yerini öğrencileri aldı hocadan daha akıllılar

 

Öğrencileri halen işbaşında!

Tüm nurcular ARABİST'tir!

 

<> corn tarlalarında işaretler ile ilgili holywood'lu jew'ler bir filim daha yaptılar kaptanım o prodüksiyonda ye'gog'ların gelmesine engel olmak için bir çiftçi evini demir kütleleri ile doldurup çitini de bakır tellerden yapıyordu.. ardından jenaratörü çalıştırıp yaratıkların giriş frekansını bozuyordu..vs.. vs..

 

Evet, Tevrat'ta böyle yazıyor zaten. (Jeneratör yerine Kahinlerin BORULARI var.) Bu borular Ericha surlarını yıkan ses topları diye bildiriliyor. Eriha=Jericho diye arayabilirsiniz.

 

<> Evet, daniken tv program da yapmıştı o konuda

<> Mesih nasıl bir silah kullanacak, milyarlarca yecüc-Mecüce

 

Bu çok uzun ve ileri teknik bir konu. Bir arı kovanını dağıtıp işini bitirmek için "Kraliçe arıyı elinize geçirebilirsiniz". Sigourney weaver'in Alien serisini hatırlıyor musunuz? KRALİÇE ile onu kastettim.

Yecüc ve Mecüc'ün "KRALİÇELERİ" onların kuluçka makineleri. Bir defada 1000 yumurta (Dikkat doğurmazlar, yumurtlarlar) ve Mecüc kraliçe ise TOMURCUK veren bitki gibidir. O da doğurmaz, tomurcuklar açılır!

 

<> Mısır mitoslarındaki AKREP KRAL hikayesi ile benzeşim kurmuşlar (sanırım hiyoroglifleri okuyabildikleri kadar bu mitolojik hikayeyi uydurmuşlar)

 

Evet tüm LEGENDS aslında bir GERÇEK hologramın üyeleridir.

Bu konuları 2054 öncesinde ayrıntılamama izin verilmiyor. ZigZag'ın fesholunup, yerine TicToc'un kurulması gerekiyor. (Öteki millenium)

Benim kitaplarımdan sonraki çevrilen tüm filmlerde bu iki bağ (Cennet) savaşı işleniyor. Konuyu yazmışsınız zaten: Matrix'in Zion kenti vb. Bunları 1965'de dahi biliyordum. Filmler ise yeni yeni ortaya çıktı. Siyonizm herşeyi kendine yontuyor.

 

<> Ayrıca MUMMY 2'de de Ye'cuc Me'cuc istilası egyp mitolojisinden benzeşimler ile aktarılmış

 

Antik Mısır'da ATHON denen peygamber var: Musa'nın Tur dağına çıkmasından bin yıl önce tek tanrılı bir din kurdu. Aten/Athon'un "KİTABINDA" yine Gogo ve mogo istilası var. Karadelikler var. (Bu istilaya bağlı neden olarak) Bu kitabın bir versiyonu da "Enuch'un kitabıdır". (Enok)

 

<> (Zul'karneyn'den hatıra)

 

Ayrıca tuhaf bir uzaylı da vardır: Dulgarlayl. (Sanki Zülkarneyn???)

Athon-Aten, Enouch, Enok, bunları biliyorsunuz değil mi? (Mutlaka linkleri vardır.) Her yazdığım Overwrite olduğuna göre mutlaka web'de de vardır.

 

<> evet

[] http://web.archive.org/web/20031203042731/http://wesley.nnu.edu/noncanon/ot/pseudo/enoch.htm

<> http://reluctant-messenger.com/enoch.htm the book of enouch

 

Aton/Aten kimdir?

 

<> akheneton diye de geçiyor

 

Evet, o akheneton diye tanrılaştırılmış biçimi. Peygamber olarak adı Aton.

 

[] http://web.archive.org/web/20040823223826/http://www.geocities.com/spenta_mainyu_2/motheism.htm

<> monotheist

<> emin-hatip (emn-Hotep)

 

Tevrat ondan bin yıl sonra indi...

 

Geronimo der ki,

ne der? :)

 

<> geronimo der

<> canım hocam beliniz ağrımıştır 6 saattir yazıyorsunuz

 

Kesinlikle belim ağrıyor. Daha bir şey anlattım sayılmaz...

Evet, böylece bendeniz geronimoo diyor gidiyorum. RZİ, bye. Selam mih selam. Bye.

 

<> hayırlı sabahlar hocam

<> byebye

<> tşk ederiz

<> Allah rahatlık versin