Chat n° 239 - Tarih: 01 ağustos 2004

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan wow10SCE nickiyle bağlandı

<> Selam selam hocam hoş geldiniz

 

ss hoşbuluştaran ESSELAM'a hamd ve teşekkürler CANdaşlar. Herkes-body çok selam ve selame. Selam getirmişem selam.

Hemen bir sure numarası ve bir ayet numarası (iki ayrı kişiden).

 

<> tevbe 128

 

Tek sure ve tek ayet numarası (iki ayrı kişiden). Bu gelene kadar Tevbe/128'i yazar mısınız? Ve öncesi-sonrası. (Aslında sure bitiyor)

 

<> 9-Tevbe/128: Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.

<> 9-Tevbe/128: Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü'minine raufür rahiym

 

"rasulüm"

"rasulüm"

"rasulüm"

"rasulüm"

RESUL değil ????????????????????????????????

 

<> 9-Tevbe/127: Bir sure indirildi mi "Sizi birisi görüyor mu?" diye birbirlerine bakar, sonra da sıvışıp giderler. Allah, kalplerini yamultmuştur. Çünkü gereğince anlamayan bir topluluktur bunlar.

<> 9-Tevbe/127: Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba'duhüm ila ba'd hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun

<> 9-Tevbe/129: Eğer aldırmazlarsa de ki: "Bana Allah yeter! O'ndan başka ilah yoktur! Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın sahibidir!"

<> 9-Tevbe/129: Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym

 

"Eğer aldırmazlarsa" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (O kavl vaki olduğunda....... >>> Bu ayeti yazınız)

"Bana Allah yeter!" >>>>> ŞAHİT olarak Allah yeter >>>>>>>> MİSAK ayetini yazınız.

"O'ndan başka ilah yoktur!" >>>>>>>>> Bunu İLK kez RESMİLEŞTİREN İbrahim'dir >>>>>>>>>> ilgili ayeti yazınız.

 

<> 27-Neml/82: O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dabbe (mahluk) çıkarırız da, bu onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.

 

"Ben O'na dayanmaktayım" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DABBE tül ARZ (Dayanılacak en son nokta, bunun bir arkası daha yoktur)

"ve O, o büyük Arş'ın sahibidir!" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HIZIR'dan başka hiç bir kimse (melek, insan vb.) O ARŞ'a azamı/Alayı İZLENCE yetkisine sahip değildir...

 

<> 43-Zuhruf/26: "..inne ni beraün min ma ta~büdune in la elledhi fetara ni fe inne Hü se yehdi ni"

<> 43-Zuhruf/26: ...doğrusu ben tapıyor olduklarıñızdan beriyim, añcak ki beni fatreden/yaratan dışında doğrusu o beni doğru yola doğrultacak.

 

Şimdi TEVBE 128'i TOPARLAYINIZ ltf.

 

<> 9-Tevbe/128: Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.

 

"rasul"

"rasul"

"rasul"

Vallahi RESUL değil. (Son resul = Hatemül Enbiya)

 

<> 9-Tevbe/128: Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere ise daha şefkatli, daha merhametlidir.

<> 9-Tevbe/128: Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü'minine raufür rahiym

 

Resul >>>>> [9-Tevbe/128] ????

MEHDİ'nin >>> SONUCU >>>>> 300 yıl sonra bunlar bir ekip. Mehdi'nin  N E D E N İ  >>> ????????????????? Result of Mighty, daha sonra Reason of Mighty. (KARN+EYN'in iki ucunu tutanlar)

RASUL mü? Resul mü? (128: "Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir") RASUL mü??? (ONUR=ŞERİF -şeref'ten-)

 

<> rasul

 

Bu ayet efendimizi bağlamıyor. Bağlasaydı >>> HATEMÜL ENBİYA (en en en sonuncu, zincirin sonuncusu NEBİ) olamazdı, çelişki doğardı. Bu çelişkiyi siz anlayabilirsiniz -Ama Edip Yüksel asla-. Hatemül enbiya (nebilerin hitamı) olan efendimizdir ve Resul diye bile anılmamıştır === NEBİ denmiştir!

N E D E N  ???? NİÇİN?

NABİ, NEBİ, RAsul, REsul farkları nedir?

 

<> 59/13: Onların gönüllerinde, korku bakımından siz, Allah'tan daha zorlusunuz. Bu böyledir, çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.

 

(Tşk)

YAHYA (ölümsüz fakat selef)

HIZIR (ölümlü fakat  H A L E F  )

MESİH (önce İsa RESUL, sonra Mesih RASUL)

ÜÇLER MECLİSİ.

RAHİM

RAUF (Raf raf derecelendirilmiş >>> Örneğin Levhi Mahfuz'u (Yahya dahil) ondan başkası üst irtifalara çıkarak okuyamaz.) (Yahya, sadece Hızır'ın öldürülmesini bekler.)

Hızır'ı bu evrende hiçbir varlık öldüremez. Öldürülmesi için???? ?????? ?

 

<> deccal

 

EVET! Hızır'ı bu evrende hiçbir kimse öldüremez...

 

<> Paralel Evren'iñ bizden saniye farkı olması yüzünden

 

Yahya'yı da hiçbir evrende kimse öldüremez! Allah'ımız YAHYA'nın yaratılmasından sonra adı (Izrail, Azrail) olan meleğinin adını KALDIRIP "melekült mewt" adını verdi. İndirilen Kur'an'dan (Levh'den değil) Azrail adı silindi.

Çünkü Cibril-Cebrail gibi ismen verilseydi Yahya'yı da öldürmek ZORUNDAYDI. Yahya Hızır'a ölesiye muhtaç. Ve İsa Yahya'ya ölesiye muhtaç. Ve Hızır ölesiye (Ruhül kuddüs'e) muhtaç. (İsa'ya değil!!!!)

Melekül Mevt, elinden iki kişiyi kaçırmıştır:

1. Ölümü taddırıp öldürmediği İDRİS'i

2. Hiçbir zaman öldüremediği-öldüremeyeceği YAHYA'yı

;)

"Külli nefsün Zaikatül MEWT" ne demek?

 

<> bütün nefsler ölümü tadacaktır

 

ÖLÜM=MEVT ???? (Mevta ölü mü; diri mi? >>> Onlara ölü demeyin asıl ölü sizsiniz, onlar diridir.)

 

<> vefat ne olacak, mevt ölümse?

 

Yanlış bir  T Ü R E T M E  [candaşım]. :)

EMİR olan asla ölmez, ancak geçici bir sure olarak (inikas anlamında değil)  M E V T  olur.

RUH Rabbin EMRİNDENDİR.

 

<> 40/15: O Refi'dir, dereceleri yükseltendir; arş ın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için emrinden olan Ruh'u kullarından dilediğine indirir.

<> 40/16: O gün onlar ortaya çıkarlar. Hiçbir şeyleri Allah'a gizli kalmaz. Kimindir bugün mülk/saltanat? O Vahid ve Kahhar olan Allah'ın!

 

Rabbin emri görmüyorlar mı inip duruyor. (Rabbin emrinde kesinti olur mu?)

 

<> "vefat ne olacak, mevt ölümse?" derken öyle olmadığını yazmak istedim

 

Ben anladım [candaşım]. :)

VEFAT >>> Hologram aleminden REEL aleme geçiş  K A P I S I  demektir.

Kuantum teoremi der ki:

İki PARÇACIK (beden >> Biri benimki diğeri Azrail) çarpışma anı öncesi ve sonrası QUANTUM kuramı içindedir.

İki parçacık tam ÇARPIŞMA anında  D A L G A C I K  (MEWT) olurlar (Eylemin adı vefat) Çözülürler ve bu arada KUANTUM teoremi (Yani ışıktan yavaş her şey)  G E Ç E R S İ Z  olur!!!!! Geçerli olan sadece DALGACIK (parçacık değil) kuramıdır!!!!

[Candaş], işte mevta -ki vefat eder- ama MADDECİK/Parçacık olarak bedenini bırakmış, DALGACIK (Emrillahi >>>> Rabbin emri)

Allah'ın/Rabbin emri PARÇACIK=Ecsam/Beden üzerine  D E Ğ İ L  ! Bu Sünnetullah (Evren yasaları)dır.

Ama Evren üstü evren yasaları olan RUH RABBİN EMRİDİR.

Rabbin emri nedir? Rabbin emri, Kalu bela'daki sözü tutup tutmadığımızın (hesap defteri aracılığıyla) bize İSBATIDIR.

(Allah'ın isbata gereksinimi yok. Şahit olarak Allah yeter. Alimdir, Ezelden her şeyi zaten bilmekte ve kullarının ne yapaCAK'larını da bilmekte, bunları Kiramen Katibin'in zapta geçtiği bir "HISAB DEFTERİ" ile bize tutanak (rapor) olarak sunmaktadır.)

Konu ağır mı? Anlaşılmaz mı?

 

<> hayır

 

İsterseniz mütelaa ederek, başa dönerek SİZLER tarafından yorumlayalım.

İlk soru geldi:

Bedenimiz (m) ile bir bedeni olmayan (Aslında C kare) Azrail çarpışınca... O bizi mevta kılıyor ve ne trajikomiktir ki Her ölen AZRAİL'i de öldürüyor.

Azrail her melekut gibi ölümsüz olduğundan anladığımız anlamda ölmüyor, ama inanılmaz bir CAN ÇEKİŞİYOR.

İdris onu neredeyse TAM öldürecekti. Allah acıdı da Azrail'i devre dışı bıraktı ve bunun yerine İDRİS yüce bir makama alındı...

Bu soruları sormak nereden geldi aklınıza candaşlar??? Şimdi iyice aklımız karışacak değil mi? ;))

 

<> hayır, tersine

 

Bana 128(Tevbe)yi hangi candaşımız sordu? (Bugün ay tam dolunay ve onun etkisinde)

 

<> [Ö]

 

Doğum tarihin nedir [Ö]? (yıl değil ay ve gün)

 

<ö> 10 kasım

 

Atatürk'ü öldüren sen miydin? ;)))

 

<> :)

 

***

 

<f> 9-Tevbe/128: Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir.

<> 9-Tevbe/129: Eğer aldırmazlarsa onlara de ki: Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın Rabbidir.

 

RAHİM ve RAUF ([F] Allah'ın iki adını zikrediyor) Tevbe suresinin meşhuuuuuur polemikli SON İKİ AYETİ (veya sonraki ayetin -iniş sırasında 112) başı. Bunu önceden yazmıştım. (Son  N A S R  + Maide içindeki bir pasaj). Maide 111 değil mi? 111. sure değil mi?

 

<> NASR

<> 3 - Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir.

<> 110-Nasr/1: Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

<> 110-Nasr/2: insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

<> 110-Nasr/3: "artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

 

(İniş sırasında Maide 111, Nasr 114 değil mi?)

 

<> Evet 114 NASR

 

113 hangisi? (İniş sırasına göre.)

 

<> 113 = Tevbe

<> iniş sırasını bilmiyoruz ki tam olarak

 

Son iki ayeti ekleyelim NASR'ın başına. (Hatırlamak için)

 

<> Fetih

 

(Fetih=Nasr; Kıtal=Muhammed gibi.)

 

<> 9-Tevbe/128: Yemin olsun, içinizden size onurlu bir resul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere ise daha şefkatli, daha merhametlidir.

<> 9-Tevbe/129: Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben sadece O'na güvenip dayanırım. O yüce Arş'ın sahibidir.

 

Bu iki ayete NASR'ın tamamını ekleyiniz. Ve buna: "Bugün kafirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamı beğendim".

 

<> 9-Tevbe/128: Andolsun ki, size kendinizden gayet izzetli bir peygamber geldi; zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze çokça titriyor; mü'minlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

<> 9-Tevbe/129: Eğer aldırmazlarsa de ki: "Bana Allah yeter! O'ndan başka ilah yoktur! Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın sahibidir!"

<> 110-Nasr/1: Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

<> 110-Nasr/2: insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

<> 110-Nasr/3: "artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

<> Maide/3: Bugün kafirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim.

 

Şimdi bu sureyi baştan toplayıp yazınız. Çünkü bu surenin gerçek adı (Hitam veya VEDA suresidir).

 

<> Veda(Hitam)/1: Andolsun ki, size kendinizden gayet izzetli bir peygamber geldi; zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze çokça titriyor; mü'minlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

<> Veda(Hitam)/2: Eğer aldırmazlarsa de ki: "Bana Allah yeter! O'ndan başka ilah yoktur! Ben O'na dayanmaktayım ve O, o büyük Arş'ın sahibidir!"

<> Veda(Hitam)/3: Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

<> Veda(Hitam)/4: insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

<> Veda(Hitam)/5: "artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

<> Veda(Hitam)/6: Bugün kafirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim.

 

EL-VEDA suresi 6 ayettir. İlk ikisi Tevbe'nin son iki ayeti. Üçü Nasr. Sonuncusu ise: "Bugün kafirler, dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslamı beğendim".

Bunun Arapçasını yazınız ltf. (sonuncunun)

 

<> elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn* elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı'metı ve radıytü lekümül islame dına

 

"elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn* elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı'metı ve radıytü lekümül islame dına."

"elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la tahşevhüm vahşevn* elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm nı'metı ve radıytü lekümül islame dına."

Bugün ehli kitab kafirler dininizden ümidi kesmişlerdir. (İslam bu kafirlere dahildir)

Ana soru >>>>>> Allah katındaki tek ve en makbul yegane din hangisidir? En hoş tek din...

 

<> hanif

<> Nisa/125: "Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah'a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah'ın indindeki en güzel din olan İbrahim'in dini Hanif'liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim'i dost edinmiştir."

 

Bu dinden ümidi kesmişlerdir. HANİFLİKTEN ümidi kesmek demek >>> ATALARIN DİNİNİ benimsemek (ehli kitab mesela Kur'an kafiri olmak)

Anasoru 2: Korkulması gereken KİM?

 

<> Allah

 

Ana soru üç: Kimler Allah'tan korkar?

 

<> Alimler

 

Ana soru dört: Hanif olMAyan alim olur mu? Allah'ın MİSALLERİNİ anlayabilir mi?

Allah'ın misallerini anlamak demek >>>> DABBETÜL ARZ'ın "O söz başlarına geldiğinde...." ayetiyle anlatılan ve Kur'an'ın yeterince (Dağın bir yamacını görmek) anlaşılmadığını vurgulamaktır.

Özetle >>>

"Onlardan korkmayın, benden korkun."

"Onlardan korkmayın, benden korkun."

"Onlardan korkmayın, benden korkun."

Mütteki olmak budur. İtteka (Tek korkulacak merciden hakkıyla korkmak) budur!!!

EKMELTÜM >>> Kemale erdirdim

Neyi??? İSLAM olan dini.

(Kemal ile mükemmellik aynı köktendir ama farklıdır. The best >>> Mükemmelliktir. Better >>> Kemal'dir. Arapça gramerlere bakınız)

Demek ki MÜKEMMELİK henüz son ayetle yakalanmamış o halde asgari olarak >>>>>>>>>> "Size din olarak İslamı beğendim". Yani MÜSLÜMAN OLARAK CAN VERİN ayetleri gibi...

Çünkü müslüman olanın Ashabı meymene olma ŞANSI var. Yani cennete girer/girebilir -umulur-.

Ama bir sır var: O ÜST CENNET ve şifre şudur:

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

NAİM CENNET yani??????

 

<> ALlah'tan kullarından añcak alimler haşyet eder; şu misaller insanlar içindir alimlerden başkası akledemez

 

(Ni'met ve Na'im aynı köktendir. Nimet'i Mukarrebun ve Sabıkun'da arayınız.)

 

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

 İşte burada >>>> HANİFLERE özel bir mesaj var.

Bunu hatırlamak için: Üç sınıf olduğumuzda

ashabı meşeme

ashabı meymene

bir de NAİM CENNETTEKİLER var.

(Vakıa-6 ve davamı)

 

"size nimetimi tamamladım."

"size nimetimi tamamladım."

Nimet >>>>> THE BEST=Mükemmellik (Kemal değil, Kemal: better than)...

Vakıa/6 ltf.

 

<> 56-Vakıa/6: Hepsi un-ufak olup dağılmıştır.

<> 56-Vakıa/7: Ve sizler, üç çift/sınıf oluvermişsinizdir.

<> 56-Vakıa/8: ki, sağda sağın adamları, ne mutludur onlar!

<> 56-Vakıa/9: Solda solun adamları, ne mutsuzdur onlar!

<> 56-Vakıa/10: önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar!

<> 56-Vakıa/11: Naim cennetlerinde

<> 56-Vakıa/12: (Allah'a) yakın olanlardır.

<> 56-Vakıa/13: Onların büyük kısmı eski ümmetlerden,

<> 56-Vakıa/14: bir kısmı da sonrakilerdendir.

 

Sonra uğursuz yaran ve 11 NAİM CENNET, yani NİMETLERİN verildiği tek CENNET, sadece MİH cenneti.

İnanın burayı görene bir alttaki cennet Arabistan çölleri gibi gelecektir...

Buraya niyet edelim. Haklı gerekçelerimiz var üstelik, biz MİH'iz.

İbrahim sorgulayıp protesto ettikçe ona üç nimet verildi:

1. NAİM cennet

2. Makamı İbrahim

3. Allah dostluğu (Halillullah)

MİH iseniz -isem- bu üçünü isteyiniz.

Bu Nİ'MET'tir (Adresi naim cennet)

Ve sizler selam selam (barış+barış) diyenlersiniz.

Birinci barış >>>>>> BARIŞ, HOŞGÖRÜ, selamet vb.

İkinci barış ise Allah'ın bize verdiği gönül mekanı uzlaşımı ve paylaşımı, yani bizi cehennem çukurundan uzak tutan tek bir SİGORTA ki bu sigortanın adı >>>> KARDEŞ OLMAKTIR!

Ali imran 102 lütfen.

 

<> 3-Ali İmran/102: Ey iman edenler! Allah'tan, kendisinden korkmaya yaraşır biçimde korkun. Müslümanlar olmanın / Allah'a teslim olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin.

<> 3-Ali İmran/103: Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

 

"Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın."

"Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın."

"Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın."

Bu BİZİM İÇİN >>> ÖZEL.

 

"Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin."

"Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin."

"Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin."

Bu da NİMET olmayan (yani herşeye rağmen candüşmanı olmuşsun)

 

"Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin."

"Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin."

"Müslümanlar olmanın dışında bir hal üzere sakın can vermeyin."

BARİ MÜSLÜMAN kalınız.

 

Cennet müslümanlar için yaratıldı. NAİM CENNET ise Hanifler için:

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

"Önde, en öne geçenler, işte o ileride olanlar! - Naim cennetlerinde (Allah'a) yakın olanlardır."

 

NİMET ve NAİM, ikisi aynı şey Hanif Müslümanlar için. Öteki de MÜSLÜMAN olarak ölenler için :((((. Kardan zarar.

 

<> Nail olmak?

 

(Hayır nail olmak umduğuna kavuşmak demek. Erişmek demek.)

NAİM ise (NİMETLER -ki sonsuz- demek).

HANİF MÜSLÜMAN DİNİ ÜZERİNE ÖLÜNÜZ!

Müslümanlıkla yetinmeyiniz candaşlar!

Museviler de, nasraniler de müslüman; bizim katil müslüman ehli kitab da müslüman, Cinler de müslüman, Adem de müslüman, herkes müslüman, geniş bir yelpazenin adı

AMMAAAA HANİF MÜSLÜMAN, bunların hiçbiri değildir!

İsbatı?

"Nisa/125: Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah'a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah'ın indindeki en güzel din olan İbrahim'in dini Hanif'liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim'i dost edinmiştir."

HANİFLİĞE TABİ OLAN MÜSLÜMAN eşsiz, tek, biricik, yegane, ünik bir müslümandır. PARDON, HANİF MÜSLÜMANDIR. (Müslüman yetmez! İstemem kalsın!)

 

"Nisa/125: Kim vardır ki, ondan daha güzeli var olsun? İyilik halinde, tam bir ihlas ile kendini Allah'a teslim etmiş (Yaratan ile barışmış) ve Allah'ın indindeki en güzel din olan İbrahim'in dini Hanif'liğe tabi olmuştur. Allah İbrahim'i dost edinmiştir."

Allah ile DOST olmadan buraya gelmeyin!

(Burası Allah'ın adının anıldığı evlerdir/adreslerdir ve burası bir danışma merkezidir, size NAİM CENNET'in adresini veren bir bürodur.)

ALLAH İLE DOST OLMAYAN yani

"Allah İbrahim'i dost edinmiştir"

"Allah İbrahim'i dost edinmiştir"

"Allah İbrahim'i dost edinmiştir"

gibi MİH olarak dost olmayan lütfen bizi şu anda bıraksın.

Allah ile dost olmak için UPGRADE olarak dualarınızı "Hanif kullarının yaratıcısı Allah'ımız, bize lütfen senin dostluğun olan Halillullah sıfatını ve bunun adresi olan cemali şerif mekanı NAİM cennetini ver -AMİN-".

 

<> amin

 

Evet, Upgrade zamanı. Update'ler bitti, yeni versiyon çıktı. Allah'a müstakıym olarak DİREKT ulaşma zamanı.

ÜST-LAİKLİK zamanı.

Üst laiklik demek beni-bizleri bile araya koymadan KENDİNİZ için birebir isteyiniz demek... ÜST-LAİKLİKTE birebirlik vardır.

İbrahim -ki her duası kabul edildi-, AZER babasını kurtaramadı. Nuh oğlunu kurtaramadı.

SUR-LAİSİTE budur. BİREBİR kendiniz için isteyiniz. ŞİMDİ İSTEYİNİZ. Gizlice isteyiniz.

BEN iki dk. susacağım, siz isteyeseniz diye...

.

.

Amin.

 

<> amin

 

Bu Allah ile sizin aranızda idi. İbrahim bile arada yoktu, kimse yoktu. RABBİNİZ ve birebir nefsiniz vardı.

Temsemail diye bir melek veya temsail, sanırım adı buydu, mümessil bir melekti, müvekkel değildi, müekkil olarak gönderilmedi.

Tekabbel Al Allah!

Allah HABİRü, Haberdar oldu ve karşılığında HABERDAR etmesi gerekirdi. (Sağır diyaloğu değildi kuşkusuz)

Temsail geldi, haberdar etti gitti.

(Dedemden nakil. Ben görmedim. Ben bugüne kadar hiç melek görmedim).

Soru bekliyorum.

 

<> Bu gün soru kaydımız yok efendim, konu içinden soru varsa candaşlar bilgi versin pls.

 

Melek gören bir tek kişi tanıyorum: Edip yüksel. Ona Cebrail gelir bir geceyarısı... Ve der ki "Ey Edip, ben tevbe suresinin son iki ayetini hiç getirmedim! İnsanları kandırıyorlar!" demiş ;)

Oysa biz bu iki sureyi inceledik!

Herkes kıyamet alameti olamıyor!

 

<> Hem de vahiy meleği görmüş

 

Ah [candaş], bir de ben görseydim şu Cibril'i Emin'i, gerçekten gelseydi ve bildirseydi, bu YENİ BİR KİTAP olurdu, kitab indirilmiş olurdu. (Ben de peygamber olurdum -mesela- ;))) )

 

<> Olamayacak duaya amin dedirtecek Edip Yüksel :)

 

Ama Hatemül Enbiya'nın hitamına getirilen kitabdan başka kitab yok, demek ki ben peygamber olamam (İyi ki değilim), 228 bin içinde kaynayıp giderdim. Ama Dabbetül ARZ bir tek tane var. Yumuşak -rahmani bir alamet-. Karşıtları kesinkes EBİ LEHEB tayfası.

Böyle ilan edildi 09 Temmuz 2004 yılında. (Ben ilan etmedim ben mübaşirim sadece, tebşir ederim.)

Bir de NEZARET ederim, asla lafı havada bırakmam, RAİNA demem, kıvırmam, kaçmam, muğlak konuşmam, mutmainsizliğe hiç yer bırakmam, bana yasaklanan üç-beş şey dışında, asla ve asla bilgimi imece etmekten ve bilgimin infak üz zekatından kaçmam.

Bendeki herşey -her mülk gibi bilgi de- sahibinindir -Allah'ındır-. Allah bana cimrilik yapmadıysa, benim CİMRİ olmaya hiç bir hakkım yoktur.

Nekes, pinti olanlar da bu mübarek Allah evlerini terk etsinler.

Kimin malını kimden saklayacağım. Mülk kimin? Malikül mülk kim? (Ben kiracıyım)

 

<> 39/44: Kul lillahis sefaatü cemia lehu mülküs semavati vel ard sümme ileyhi türceun

 

Evet ayette dünya hayatının İCAR (kira) olduğu açıkça belli.

Başkanım, canım canandaşım, candaşım, soru geldi mi?

 

<> evet kaptan geldi, kayda aldım.

 

Hemen alalım.

 

<> Vicdan nedir? herkeste var mıdır? İsra/14: "kitabını oku, buğün hesap görücü olarak sana nefsin (vicdanın) yeter deriz"; nefs, vicdan yerinde midir?

 

Hayır [candaş]'ım, WİJDAN sanskritçedir. Nefs başka vicdan başka. Ama ikisi birbiriyle işlevsel olarak ilintili.

KALB >>>>>>>> RUH+BEDEN+NEFS'in ortak ve TEK odağıdır.

KALB katıdır (şaşırdınız mı?) Mantık çerçevesinde çalışır.

 

<> 27-Neml/14: Ve vicdanları bunlar(ın doğruluğun)a kesin bir kanaat getirdiği halde sırf zulüm ve kendilerini büyük görme yüzünden onları inkar ettiler; fakat, bak o bozguncuların akibeti nasıl oldu!

 

Mesela sevgi MANTIK kapsamında değildir. Üç merkezli bir sistemde:

1. Kalb >>>>>>>> BEDENİ (katı mantığı) yönetir.

Şimdi WİJDAN (yazıldığı gibi okunur):

a) Yüreklilik (mesela şehadet için)

b) Aşk (Aslında HUB, yani sevgi) için, veya DUYGU bağlamında gereken GÖNÜL MEKANI vardır.

Bu gönül mekanı KALB gibi değil, KALB gibidir. (Yani ilk kalb gibi değildir, kalpazan kelimesindeki gibi sahtekarlık, yalancı sevgiler vb. de vardır.)

KALB gibi değil ama KALB gibi demek, insanı HALİFE yarattım kelimesiyle aynıdır. (Halife=İktidar ve/veya halife=Muhalefet eden), hem iktidar hem muhalefet gibi.

KALB kelimesi de gerçek KALB veya KALPAZAN kalb olarak iki türevi vardır.

Ama kalblerinde maraz (arıza, hastalık) olmayanlar için işte bu WİJDAN kelimesi vardır.

Bize Aort damarımızdan daha yakın olan ALLAH'ımız

sevgilerimize

yürekliliklerimize

kalbi mantıklara

MÜDAHALE etmez.

Onun tek MÜDAHALE girişimi vardır: WİJDAN.

Sevgim samimi miydi? geçici miydi? Bunları Allah bize bırakır. Ama WİJDAN bambaşkadır.

Adem ve Havva'da WİJDAN yoktu. (Evet yoktu) Oğlu Habil'de de WİJDAN yoktu. (Evet yoktu) Katil olduğunda KAABİL'de de WİJDAN yoktu -evet yoktu-.

İyi ama bir eksik var: WİJDAN!

O öyle bir azaptır ki, Allah'ın RAHİM+RAHMAN=MERHAMET >>> WİJDAN adaletini KULların kalbine taşır (Kulubihim) ve ALLAH'ın adaleti VİCDAN olarak size bağırır.

Katiller bile 20 yıl sonra vicdan azabından gelip teslim olurlar. (Örneği çok bunların.)

YENİ SORU veya bununla ilintili soru var mı?

 

<> 27/14 ayetindeki kelime "wijdan" değil "enfüs".

 

Evet, NEFİSLER demektir [candaş]'ım.

VİJDAN azabı nefse en büyük RAHATLIKTIR. Zalimlerin vicdanı yoktur, onlar nefslerine en büyük eziyeti yaparlar.

Vicdan azabı (Allah'ın direkt adaletinin sesi ve tecellisi) ise nefsi öldürür.

Nefsinizi öldürün ama asla zulüm yapmayınız. Nefse zulüm yapanların wijdan'ı yoktur.

Kimse bir diğerinin nefsine zulmetmez. Ancak kendi nefsine zulmeder.

Wijdan'ın sesini duyabilirsiniz:

a) önce

b) sonra

bir iyilik yaptığınızda o rahatlık, POZİTİF vicdan sefasıdır, veya bir şeye zarar verdiğinizde (istemeden otomobiliniz bir hayvanı ezdi diyelim), o KALBİN sesi size NEGATİF bir uyarı verecektir.

İkisi de bizim İYİLİĞİMİZ İÇİNDİR.

Pekiyi vicdan kelimesi nereden geldi? Bilen var mı?

Sanskritçe ve yaşayan Ari dillerinde "Özkimliğinizin size İTİRAZ etmesi" demek, kendinize İTİRAZ demek.

Bakın ne güzel bir anlamı var: KENDİNİZE  i t i r a z  edebiliyorsanız, siz zaten dabbet-ül Melami'siniz demektir. Bildiğinizi okumuyorsunuz, subop veya freniniz var demektir.

WİJDAN İç hesaplaşma demektir. Yani kendi kendinizin muhasebesini yapmak demektir.

Bu islamın ve insanın EMRİDİR.

Mesela, Bugün Allah için ne yaptınız? Bunun yanıtında ALLAH'a giden bir şeyler varsa iyi amellerdir.

(Bugün Allah'ı bilme borcu olan kulluk adına ilim yapıyorsunuz, bu da ALLAH için yapılıyor.)

Wijdan'ın iki unutkanlığı vardır:

1. Şeytan'ın unutturduğu, Yani zalimler zulüme devam ederler

2. Allah'ın unutturduğu -terapi- (Ben kaç kere karınca yuvasına basmıştım????)

İkincisi Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır. (Ala suresini anımsayınız -6 ve 7. ayetler-)

Bir lavabo süresi ödünç istiyorum.

 

<> "Zalimlerin vicdanı yoktur, onlar nefslerine en büyük eziyeti yaparlar" >>> 43/76; Biz onlara zulmetmedik, ancak onlar zalimlerdi.

<> 87-Ala/6: Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın = Senukriüke fela tensa

<> 87-Ala/7: Artık Allah'ın dilediği hariç, şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir = İlla ma şaallahü innehu ya'lemülcehre ve ma yahfa

 

Tşk. Bunlar Allah'ın OLUMLU anlamda unutturdukları. Tşk yeniden.

 

<> Est.

 

"artık unutmayacaksın. Allah'ın dilediği hariç"

 

<> Konuyla biraz ilgili soru: NDE (near death experience) denilen olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? (Şehitlik, veya ömrün uzatılmasıyla ilgisi var mı?)

 

NDE denilen olaylar BİREYSELDİR, kategorize edilemez. Beden (elektrik alan) ile soyut beden (bilinç, takyonik ruh gibi) magnetik alan birbirlerinden düğüm noktalarında (dikgenler ya) ayrılırken, vedalaşırken tam dik olmayabilirler.

Dik olunmadığında mesela 45 derece polarizlendiğimizde ŞEYTANİ/ECCİNNİ alana düşeriz.

(En sevdiğimiz -mesela karşıt cinsten biri- gelip der ki "Ben müslüman olarak öldüm ama hataymış, bari sen kendini kurtar musevi ol".)

89 açı derecesine kadar geri gelmeye şansımız var. Mesela ameliyat-narkoz vb. etkisinde olabiliriz, koma veya hayati bir şok-trauma yaşayabiliriz, sonra bu YAPAY ÖLÜM HALİNDEN çıkabilir ve geri dönebiliriz, o zaman Ölüme yakın deneyimlerimizi anlatabiliriz.

("Bir tünele çekildim, ucunda ışık vardı, kendi (bedeni)mi yukarıdan seyrediyordum ve acılarım dinmişti... Birden acılar içinde kendime geldim -kendi bedenime yeniden girdim- beni bedenimle bir arada tutan bir KARIN ve DÜĞÜM noktası kordonu vardı, onu koparmaya çalışıyordum, ama koparamayınca geri geldim..." vs. vs. vs.)

Bir başka deneyimde >>> "Anne bizi bırakma diyen çocuklarımın sesi üzerine geri döndüm"...

Bunlar BİREBİR olan şeyler.

KİMİNİN ÖMRÜNÜ UZATIYORUZ ayetinde ise "uzatmadan" MUSA-YUŞA öyküsündeki YUŞA'yı gözönüne getiriniz. Bu tür bir fonksiyon işbaşındadır, bir işlev vardır.

Elektromagnetizmanın beşinci boyutu olan tünel (kuantum tüneli) ağzındaki MAGNETİK alanın NDE'leridir bunlar.

Allah bizim her gece canımızı alır ve dilerse sabaha bırakır.

Burada GECE >>> TÜNEL İÇİ

SABAH >>> İSE TÜNELİN AĞZINDAN GERİ DÖNÜŞ misalleridir.

 

<> 6-Enam/60: O, odur ki, geceleyin sizi öldürür. Gün boyunca neler yapıp neler kazandığınızı bilir. Sonra, belirlenmiş süre işletilip tamamlansın diye, gün içinde sizi diriltir. Nihayet O'nadır dönüşünüz. Sonra, yapıp ettiklerinizi size haber verecektir.

<> 6-Enam/61: O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

 

Tşk.

"O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir."

(Sur-Laicitee)

Bizi her an ölümden koruyan bir KALKAN vardır. (Size koruyucular gönderir)

Quantum yarı ömür ilkesine göre bir gün yaşamaya devam edemeyiz.

(Bilimsel adı şudur: Hiçbir öz/quant sonlu bir uzayda SONSUZ süre kalaMAz, Mutlaka bozunur/enerjiye dönüşür.)

Evrenimiz sonlu bir uzaydır. (Riemann) Bunu bir kurşun mahfaza gibi düşünün (case), buradan en tutuklanabilir ve sızmayan parçacıklar olan ALFA tanecikleri (Helyum çekirdeği) bile kaçıp çıkabilir. Bu Alfa radyoaktif bozunması HELİUM denen bir CAN'ın ölümü demektir. Bir kurşun kab bile onu tutamıyor.

Yani dünya hayatı  G E Ç İ C İ  bir kabdır. Size koruyucular gönderir. Amaaa o gün

"Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler."

"ölüm geldi mi elçilerimiz onun canını alırlar."

 

NEDEN AZRAİL TEK DEĞİL? ??????? ?

 

<> Multicopy

<> bölünerek iniyor; saf saf

 

Ayrıca, İnsan asla tek bir bütün değildir. HÜCRELER DENEN yüzmilyonlarca CANLI içeriyor. (Ulu çınar gibiyiz), her biri ayrı ayrı bağımsız birey. (Organizmalar biliyorsunuz sembiyoz ve tekbaşına olarak iki türlüdür.)

Hatta bir tek hücreli varlık düşünün, onun organelleri (Mytocondri denen enerji jeneratörü organelleri) gibi hücrealtı yapılar bile başlıbaşına bir yaratık ve bileşendir. Yani bir hücrenin de bir kaç organelden vücut bulduğunu söyleyebiliriz.

[Dr] sizi bu konuda bir kaç cümle ile aydınlatacaktır. Ben de bir çay molası verdim geliyorum... Hüp'ledim merhaba. [Dr] yok galiba, ama söylediklerimin biyoloji bilginizden yola çıkarak doğru olduğunu zaten biliyorsunuz.

 

<Dr> buradayım, nasıl özetleyebileceğimi bilemedim :(( Çekirdek, ribozom, lizozom, endoplazmik Reticulum

 

Hücrenin organelleri veya insanın hücreleri, afak içinde enfuslardır. (Veya ufuk ardındaki görünmeyen ufuklardır.)

Bedenimiz TEK BİR PARÇA değildir, hücre denen bağımsız yaşayan ama bizimle sembioz (Yani ücret olarak oksijen vb. alan) bir kompleks yaşam türüdür.

Bedenimiz bir dizi hayvancıklar-mikroorganizmalar bileşimidir. Bedenimiz bedenimiz bile değildir, HAYVANCIKLARDAN oluşmuş bir muhteşem organizasyondur. Bunlar nicelikle anlatılır.

NİTELİĞİ ise, yani demir tozlarını organize eden seyelan (akı)ları ise, KİRLİAN NEFS ALANI oluşturur.

Eğer biz bir bütün olsaydık mahvolmuştuk. (Cennet'te iyidir ama, bu dünyada asla!) çünkü eğer bütün olsaydık, bir yerimiz yaralandığında TOPTAN ÖLMEK ZORUNDA KALACAKTIK, oysa kolu ve hatta belden aşağısı bile amputee olan insanların yaşadığını görürsünüz. İyi ki onmilyonlarca hayvancıktan oluşmuşuz. ;)

Çay bitti ikincisini alıyorum. Kibarca hüüpleyerek geldim.

 

<> (zaten hergün milyonlarca hayvancıklarımız ölüp, milyonlarca yeni hayvancık doğuyor)

 

Onun için candaş, bir tek AZRAİL'in görevi somut ve soyut iki bedeni ayırmaktır.

MATRİS Azrailler ise (Mesela beyine oksijen gitmediğinden) diğer hayvancıkların ölümünü gerçekleştiriyorlar. Böylece GÖREVLİ sayısı çoğalıyor.

Yani o kadar çok hayvancık bizimle can veriyor ki, bir MATRİSS dizisi halinde AZRAİL gerekiyor.

Mesela, traş olurken biraz kanadı, şu kadar alyuvar öldü, (Ben ölmedim ya) onların AZRAİLLERİ var, bunu demeye çalışıyorum.

MELEKÜL MEWT ise beni nefsimden (Kirlian seyelanlardan) ve bedenimden (Hayvancıklardan) ayıracak olan  A M İ R  meleğin adıdır.

Türkçem yetersiz ama meramımı anlatabildim mi bilmiyorum?

 

<> est, anladık profesor, elinize sağlık.

 

Tşk. :)

 

<> :)

 

Sıkıcı yazmamak için elimden geleni yapıyorum, veya her kesimin anlayabileceği YEPYENİ bir tarz/söylem oluşturmaya çalışıyorum. Az teknik cümle kullanıyorum, çok miktarda günlük dil kullanıyorum.

Aslında yepyeni falan değil, KUR'AN'IN MİSALLERİ anlatma yöntemini kullanıyorum. Anlaşılır bir dille az kelimeyle çok şey anlatmayı denemeye çalışıyorum. Tabii ki ben bir beşerim, elbette şaşarım.

 

<>sıkıldığımız yok hocam

<> hanif olmayan müslümanlarda vicdanın sesi duyulur mu? vicdanın haniflikle bağlantısı var mıdır?

 

[Candaşım] VİCDANSIZ HANİF olur mu? Ama vicdansız MÜSLÜMAN olur. (Gonca Kuriş'i Rahmetle anıyorum.)

 

<> 19/97: Biz onu senin dilinle kolaylaştırdık ki korunanları onunla müjdeleyesin inatçı bir kavmi de onunla uyarasın

 

Evet [candaşım] teşekkürler.

 

<> 44/58: Öğüt alsınlar diye senin dilinle onu olaylaştırdık.

 

Ben Kur'an'ı taklit ediyorum. (Kötü bir taklitçiyim ama ne yapayım, benden bu kadar.)

 

<> darısı başımıza

 

[Candaş], bu dua beni ürpertti. BEN yokum, BİZLER VARIZ. BENİM olan herşey SENİNDİR, BİZLERİNDİR. Allah tüm ilmimi sana/BİZLERE olduğu gibi versin. Amin yarabbi! AMİN Yarabbi.

 

<> amin

 

Benim de İnfakım bu.

İlmimden başka bir şeyim yok, bunun zekatını veriyorum.

Bu bir saatlik ders ücreti falan değil, TAŞAN bir şelalede boğulmamak için size kapak açan bir barajım sadece, bunları vermezsem ben boğulurum. Melekler zikretmezse (nefes almazsa) BOĞULUR, bunun gibi bir şey.

 

<> acil çıkış

 

Evet, acil çıkış.

Allah'ım bana ne kadar nimet verdiyse/verecekse, hepsini tek tek hepinize versin, sizin olsun. Vallahi bir tek şey istemiyorum, bir tek bilgi bile bende saklı kalmasın, hepsi sizin olsun. Allah da bu samimiyetime şahit olsun.

 

<> amin

 

O din gününde o fecaat gününde, size tüm içtenliğimi ve ihlasımı malum etsin. Ben Allah'tan bir şey istemedim. O verdi. Bu adaletsizlik olmasın diye Allah'ım tüm candaşlarıma ver, hem de benim üstümde kat kat irtifa ile ver.

 

<> amin

 

Hayatta tanımadığım bir duygudur >>> Kıskanmak, haset etmek, kendime saklamak, kibirlenmek, ben demek. Muhlis olduğumdan beri bu duyguları unuttum.

 

<> senin tüm içtenliğine ve ihlasına inanıyorum kaptanım

 

Zaten öyleyim be [candaş]! Bu kadar yıldır bir yerde FİRE verirdim, bir gaf yapardım, kaç yıldır birlikteyiz?

 

<> 3 - 3buçuk

<> forever inşaAllah

<m> 11; siz beni ilk defa görseniz de :) kitaplarınız sağolsun

 

Tşk. [M] candaşım. Tanışmış mıydık?

 

<m> chate ilk defa girdim ama 2 senedir chat loglarından takip ediyorum sizi

 

Tmm. teşekkür.

Ben bir KMA'yım. Bu sıfat benden alınana kadar uzak kalacağım -oysa çıldırmak üzereyim tanışmak için-. Böyle bir kural kondu. KMA kişiler ortada görünmeyecek, posta/mail yoluyla haberleşecek diye.

Çoğu kimse benim gerçekten ben olduğuma bile inanmıyor. Kimi de beni Malatyalı bir ilkokul mezunu sanıyor. Ama bu her KMA'nın kaderidir.

 

<> 36/1-6; Ya-Sin. Ve Hakim (olan) Kur'an. Şüphesiz sen mürsellerdensin, sıratın müstaqim üzeresin. Aziz ve Rahim'in tenzilidir. Ataları uyarılmamış ve o halde gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için.

<> ZAN ne kötü şeydir

 

Ben gocunmuyorum. Tam tersine onlar mahvoluyor. Kiminin çocuğu intihar ediyor, kimi ölüyor. Ben sağım. Ben namusluyum ve dürüstüm, ben bozulmadım. Ama kanal7'nin spikeri başbakanı gibi MASON olabiliyor. (O sayede Sabah gazetesine geçti ya.) Masonluk moda değil mi. ;)

 

<> dinc bilgin'in başbakanla işlerini halletmek için sabaha alındı o

 

Başbakana yaranmak isteyen herkes MASON olabilir.

 

<> Kaptanım geride 2 tane daha soru var, servis yapayım mı akşama mı kalsın?

 

Başkanım saat kaça kadar gündüz chat'ini yapacağımı unutmuşum. Ne demiştim acaba? 01.30 ila......?

 

<> 17:30

 

Daha zaman varmış başkanım. 33 dk. daha var. Yeni bir soru alabilirim.

Bundan önce: Ben nihayet DEVREMÜLK (artık yarı mobile'im) bir yere yerleştim. Bugünden başlayarak 15 gün arayla ayrı ayrı kentlerde ve kışın ise 45 günlük olarak yine ayrı kentlerde devre mülk olarak oturabileceğim.

Bunu herkesin bilmesini istedim, çünkü evsahipleri terörü beni ÖLDÜRECEK :((( hatta :((((((((((((((((((((((((((((((((((

Devremülklerin bir evsahibi yok, onun için rahatım. Elk. su faturası yok, hiçbir şey yok. Hatta benim değil, eşimin adı kayıtlı (ki eşim zavallım hayatında bugünlere kadar bir tek saat bile devremülk oturmadı.) Devre mülklerden ikisi [B] cıvarında (Yaşasın!!!!), dolayısıyla çoluk-çocuk ile kronik ayrılığım da bitecek. :))))))

Teşekkürler Allah'ım!

 

<> hayırlı olsun

 

Bundan başka bir formül daha bulamadık, gerçekten hayırlı olsun. 20 gün bir yerde kalıyorsun, telefonu yok, telefon bağlat, HAFTAYA bağlarız (PTT öyle diyor), evsahipleri takmış kafayı, "Elektriği suyu üzerine al" demeye. :(((

20 gün kalacağım yerde şu nasıl bir KABİR AZABIDIR dostlar?

Bu yüzden giremedim chatlere, mirc'lere.

Ben yanlış bir zamanda ama doğru bir yerde yaşıyorum. Coğrafya doğru, Tarih yanlış. :(((

8 evsahibi değiştirdim, sekizi de yaşlı kadın, biri resmen süpürgeli cadı, hepsi takmış kafayı faturalara... Nelerle uğraşıyorum yarabbi!!!

- "Senden önceki kiracı 56 milyon lira elk. ödemedi"

- "Pekiyi onu da ben ödeyeyim -amiyane deyişle- teyzeciğim..."

- "20 günü peşin vereceksin ve ayrıca 500 milyon depozito."

- "Pekiyi teyzeciğim."

- "Eve sakın kadın girmeyecek, TV açmak yok."

-"Peki teyzeciğim."

- "Namaz kılıyor musun?"

- "Allah bilir teyzeciğim."

- "Şortla dolaşılmaz."

- "Pekala teyzeciğim"

20 gün için kıyamet kopartıyor

Ş E Y T A N

Devremülklerde bu derdim kalktı, karışanım yok, tlf bağlı, elk. kooperatifler üzerine. :)))))) Şu anda bir devremülkten yazıyorum. Evsahibi cadılar yok. :)))))

 

<> Sen aslında daha iyilerine, saraylara, layıksın kaptanım

 

Sarayın evsahibi de süpürgeli bir cadı olursa?

 

<> :))

<> Kaptanımız hep yüreğimizdeki köşkde...

 

O sizin değil benim yüreğimin sırça köşküdür başkanım...

 

[] Kaptan bağlantı sorunu yaşadı

 

Firewall otomatikman saldırgan algıladı ve kapattı. Selametimiz açısından -saldırgan devamlı başımda-, chat'i bitirmeliyim.

 

<> Tmm peki

 

Ben kesmezsem firewall kesmeye izin istiyor, kesebilir miyim?

 

<> iyi günler kaptanımız slm slm

<> teşekkürler hocam

 

İg.