Chat n° 241 - Tarih: 03 ağustos 2004

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan msccp10SCE nickiyle bağlandı

<> slm slm efendim

<> hoşgeldiniz hocam

 

ss candaşlar. DSL (adsl) diye bir şey var. ;) Bende de biri "Gelecek/Linux" ve diğeri WİN (MS) diye iki ayrı partition var. Birine DSL yüklemişiz, ötekine yüklememişiz... Derken KISACA biraz geciktim. Beni mahkemeye verebilirsiniz.

 

<> estf..

 

ESTUF diyeceğinizi biliyordum. ;) Gerek el-HaMD (Ahmed, Muhammed, Abdülhamid, Hamdi vb.), gerekse Esteban (Estağfurullah gibi, Mustafa vb.) Efendimizin adıdır. O tertemizdir (muSTaFa). O esta(ğ)firullahi ile korunmuştur.

Estefa >>>> Mustafa

Estağfirullah >>> DEDİĞİN GİBİ olsun demek.

Estaf(urullah) >> Allah'ın dediği gibi olsun demek.

ESTA(ayn)+Ğayn >>> Dediğin gibidir demek (ĞAYN korsanız).

Estai(ğayn yok)fil Allah >>> Allah'ın dediği gibi olsun demektir.

Bu gereksiz ayrıntıyı niye verdim? Çünkü gerçekten efendimizin adı geçmiyordu. :(

Benim için efendimiz çok önemlidir. O İbrahim atamın kanı, geni ve son ahfadıdır. Onun uğruna ölürüm. O İbrahim atamızın zürriyetinin SONUNCUSUDUR. (Ehli beyt ile İbrahim atamızın İsmail dalı SON bulmuştur).

 

<> 33-Ahzap/40: Muhammed, sizin ileri gelenlerinizden hiçbirinin babası değildir;O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor

[] 33-Ahzap/40: Muhammed, sizin (erkek/dişi) rajalarınızdan hiçbirinin ebası (babası/atası/dedesi) değildir; o, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah külli şey'in'e (her şeye) Alim'dir.

 

O Kevser'dir. Kimin soyunun kuruduğunu, kimin kısır olmadığını görsünler diye,

EBTER

VENHAR

KEVSER

anlayan bilir bunları, ne demek istediğimi.

Ona sonsuz bir ECİR vardır, sevab defteri devam etmektedir.

Fakat >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HANİF (İbrahim'in bereketi) soyundan, onun milletinden olan kimselerle...

Efendimize Salli Ala (Ümmet)

İbrahim atamıza (Kema barakte ala İbrahıyme...)

Bunları niye yazıyorum?

Böyle bir şey olmaz candaşlar! EFENDİMİZİN bizim dualarımıza ihtiyacı var İMİŞ -doğrulandı-. Bizden selavat istiyor, ama "Kema barekte" iseniz. İbrahim dininden iseniz.

Bunları bir "mesaj" üzerine hızla yazdım. Dağınık gibi oldu. Fakat biliniz ki, İbrahim bereketine, Salli ala...dan daha çok ihtiyacı var. Teyid edildi.

Efendimizin ecir defteri açık ve lütfen, lütfen, lütfen de lütfen efendimize "selam selam" deyiniz. BUNU ÖZELLİKLE dedem istedi.

 

<> SelamenSelam

<> SalatüsSelam

 

Bu bir devrimdir: Efendimizin dualarımıza ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Onun defteri sonsuz ECİR için açık, açık tutulmuş yegane defter. Onun kredisi "Hanifoğlu Hanif kulların selatüsselamı ile DOLDURULACAKTIR". Efendimizin defteri açık. SİZİN İÇİN açık, ona çok bağlanın.

Bunun için:

1. Asla ve asla (Hızır'ın=Şahidin doğrulamadığı) hiçbir HADİS'e inanmayınız.

2. Sünneti Muhammed'e inanmayınız.

3. Efendimiz ile ilgili mezheb içtihadlarına inanmayınız. (İlmihal palavraları)

Efendimiz size-bana BİZLERE Kur'an'dan başka  H İ Ç B İ R  şey getirmedi. O asla kendiliğinden (Ayet olarak) konuşmadı. O Kelamullah olarak vahy aldı.

Efendimiz bize İBRAHİM ATAMIZ'ın sonuncu vasiyetidir. Ehlibeyt'i yok edildi. İbrahim soyu İSMAİL dalında EBEDİYEN tükendi. İsrail dalı ise LANETLENDİ. O bir mırdardır.

EFENDİMİZ ÖKSÜZ KALDI.

Efendimize (Hz. Muhammed sallalahü aleyhivesselem -veya kısaca selatüs selam-) İBRAHİM adına ve aşkına bağlanın, onu yad edin. O BİZİMLE iftihar ediyor, bizimle KIVANÇ duyuyor, gurur duyuyor.

Salli Ala Muhammed'e selam ve selam.

Efendimizin soyu kurumadı. İbrahim atamızın da soyu kurumadı. HANİF MİLLET diye bir kavram hepsinin yerine  J O K E R  gibi geçti.

Allahümme barik ala.....

Efendimizden mesaj var (Dedeler yalancı değildir), der ki: DAHA ÇOK SS ister  E R B A B I  olan Hanif milletten...

 

<> selam selam

[] 33-Ahzab/56: Şüphesiz Allah ve melekleri, nebiye salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve SeLaM edin SeLaMa girerek.

<> İki kez SELAM edenlerin SalatüsSELAM'ı.

 

Çok zor bir ilhamı veya dolaylı vahyi kelimelere dökmek, ama ben dökmeye çalıştım.

Efendimiz bize MUHTAÇ demiştim, bunu yine tekrarlıyorum, Efendimize sarılınız. Bize muhtaç. KEVSER (ihlas) suresinin  h a k k ı n ı  veriniz.

Bildiniz mi neymiş KEVSER SURESİ????

 

<> 108-Kevser/1: Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik. = İnna a'taynakel kevser

<> 108-Kevser/2: Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! = Fe salli li rabbike venhar

<> 108-Kevser/3: Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan! = İnne şanieke hüvel'ebter

 

"sana Kevseri'i verdik."

"sana Kevseri'i verdik."

"sana Kevseri'i verdik."

(Kesiri, kesintisiz KREDİ defterini, küsuru, teksir'i vb. verdik.)

Sana apaçık bir defter tuttuk -senin hakkını verenlerce=Sana emrettiğimiz Hanifliği yaşayanlarca-

onlardan gelecek İHLASLI selatüsselamlar ile

ve Allah ve Meleklerinin selatüsselamından

BAŞKA

YAPTIRIM GÜCÜ OLAN

HANİF KULLARIN selatüsselamlarıyla,

seni kesintisiz (kevser budur) bir kesir ile ödüllendireceğiz.

 

"Fe salli li rabbike venhar."

"Fe salli li rabbike venhar."

"Fe salli li rabbike venhar."

Rabbinin (senin rabbinin) İbrahim duasında küçük oğlunun en küçük oğlu olan sana (Muhammed ss) İsmail'i VENHAR KILDIK. (İsmail venhar idi >>> Kurban olarak adanmıştı)

İsmail'i senin için (Sen onun soyundan geleceksin diye) KURBAN ETTİRİP KESTİRMEDİK, onun yerine bir VENHAR (kefaret) gönderdik.

Eğer o, o gün kurban edilseydi, BUGÜN sen olmayacaktın Muhammed (ss).

Beni anladınız değil mi? Beni içtenlikle anladınız değil mi? Beni en maksimum ihlas ile anladınız değil mi? Ve de İHLAS'ı (Bu kul hüvellahi olmayan ihlastır) anladık değil mi?

 

<> evet

 

"İnne şanieke hüvel'ebter."

"İnne şanieke hüvel'ebter."

"İnne şanieke hüvel'ebter."

inne >>> Yanlış olan >>> Muhakkak veya doğrusu

doğru olan >>> İnne biz

Şanieke > senin ŞAN'ını

hüve >>> O

al (Harfitarif)

E B T E R

Ebter. Bu kelime Sanskritçe'dir.

Bed (Kötü)

Bed nam >> Kötü isimli gibi. KÖTÜ demek, bedbindeki gibi, İngilizce'deki BAD gibi.

Dikkat ediniz: Bad Worse Worst. OK?

 

<> ok

 

Dikkat ediniz GOOD, BETTER, BEST.

BAD neden BETter oldu? Good neden BET (aslı bad) oldu, better oldu?

Old english (Angloca) Badder (Daha kötü değil; daha iyi demek.)

Olması gereken şudur: BAD, BADDER, BASTARD ama öyle değil, GOOD, BETTER, BEST.

(Bastard Sanskritçe'dir, İngilizce'de de kullanılır. Anlamı??????)

Bastard? Sözlüğe bakınız ltf..

 

<> Gayri meşru çocuk demek diye biliyorum

<> nikahsız doğmuş çocuk

 

Evet, EBTER budur.

Şimdi, Rabbim Kevser (aslında İhlas) suresinde ne demek istemiş? Yorumlarınızı bekliyorum, buradayım.

 

<> Alışılmamış şekilde şanını artıracağız.

 

Evet doğru, devam ltf.

 

<> Çokluk ve bereket verilmiş.

 

Evet devam.

 

<> Peygamberi alaya alanları alaya aldıkları konuyla kuşatacağız.

 

Evet devam. (7 anlamlıdır devam lütfen)

 

<> Senin soyundan olmayan gayri meşru soyunla seni yücelteceğiz. Duyulmamış, şu ana kadar bilinememiş Haniflerce şanın artırılacak.

 

Efendimize ve İsa Mesih'e "PİÇ" dediler. :(((

 

<> Herkesin Muhammedin amcası zannetiği Ebu Lehebin Amcası olmadığını Allah ilk defa açıklamış oldu. Zaten bir tuhaflık vardı, ya da açıkca belli oluyordu da ben ebterin anlamını bilmediğim için garipsiyordum. Çünkü Amca Ebu Talib (gerçek amca) hep arka ÇIKTI, korudu ama Ebi Leheb (sahte amca) Düşman oldu.

<> duyulmamış, şu ana kadar bilinememiş haniflerce şanın artırılacak

 

Hepsi doğru.

 

<> ikincil düzeyde eninde sonunda insanlığın Kuran gerçekleri ile kuşatılmış adil ve Hakikatça bir sisteme kavuşacağının müjdesi

<> A'tayna: ita ve atiye'den, verdik, anlamınadır?

 

a'tayna >>>>>>>>> Kesintisiz akan.

Kevser >>> Kesintisiz küsur (Bereketle katlanan anlamında).

Ebter=PİÇ (Nesebi gayrı sahih)

Kısacası, Kevser'i özellikle bunun için okuyoruz.

Burada İSMAİL soyundan efendimiz ve İSRAİL soyundan (Aslında Huri) Mesih, ikisinin birden EBTER (piç) olmadığı ve ikisinin de soyunun ALLAH tarafından  d e ğ i l  KULLAR tarafından bitirildiği.

(Efendimizin tüm Ehli beyt denen ahfadını Emeviye Kurayzası bitirdi, katletti ve EBTER'i yaşattıklarını sandılar.)

İsa Mesih'in çocuğu olmadığını, evlenmeden öldürüldüğünü yani EBTER olduğunu söylediler. Oysa EBTER için XX ve XY genleri geçerlidir. İsa ise (annesi Meryem dolayısıyla) YY'dir.

Her 8 kuşakta (7. kişi tarafından) mutlaka bir YY kanı ortaya çıkar. Yani YY kanı EBTER değildir, DOĞALDIR. 8 kuşakta (7. kişi olarak) ortaya çıkar.

XX'i sadeleştirirseniz, x'tir.

YY'yi sadeleştirirseniz, Y'dir.

Ve ikisini karma ederseniz, XY'dir.

Şu anlama geliyor: XX'den >>> x, YY'den >>> Y, ikisinin bileşiminden >>> XY doğar, değil mi?

 

<> evet

 

Denklem eksik >>> YY >>>> ???? O nerede?

Rabbim, XX (Havva) ile XY (Adem)i evlendirdi, ilk ve tek çift onlar. Pekiyi XY'nin Y'si nereden geldi???? (Erkek XY'dir, YY değildir ama YY olmalıydı mantıken, bu doğru değil mi?)

Adem'in en en en önce iki çocuğu oldu, ikiz olduklarından 4 sayıyoruz. Kabil gerçek çocuklarıydı, Habil ise YY. Evlenmesi yasak olanlar KARDEŞLERDİ, yani Kabil ve kızkardeşi (Labuda) birbiriyle evlenemezdi. Ama malum cinayet bunu engelledi. Zorla kızkardeşine sahip oldu.

Kabil (insan) kendi batınından Labuda ile evlendi (Huri) ve denge bozuldu.

Hurilik her kuşakta çıkacağına 8 kuşakta (7inci taşıyıcıdır) çıkmaya ve insan soyu ifsad ile bozulmaya koyuldu.

 

<> ensest ilişki düşkünlerinin atası belli oldu şimdi

 

Evet.

Oysa YY olanlar, XY ve XX ile ÖZKARDEŞ değillerdir. YY cinsi Cennet'ten (kovulma olmaksızın) indirilmiş bir çifttir. Bunlar bir insan + bir huri biçiminde bir çift yaratıldılar.

 

<> Göğüsten doğan Labuda(YYx), Rahimden doğan Kabil (XXy), aynı anadan, dolayısı ile kardeşler?

 

Evet kaburga-omurga doğumu.

 

<> kabil ve labuda karındaş, habil ve ikizi göğüsdaş

 

Evet göğüsdaşlardı.

 

<> Biri göğüsten, diğeri rahimden, ama ana aynı.

 

Ana aynıdan öte, birinin annesi, diğerinin taşıyıcı annesi ve/veya tüp annesi.

Adem'in KABURGA kemiği meselini biliyoruz değil mi??

 

<> evet

<> hadis değil mi?

 

Hadis bir yana, TEVRAT'ın baş umdelerinden biri. Yani Hadis onun yanında hafif kalır.

Bir kaburgadan Havva, bir omurgadan da >>> HURİ yaratıldı dersem, ne anlama gelir?

 

<> Yaratılış kitabı: Yar.2:21 RAB Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.

 

Tşk. Yani bunun yanında HADİS önemsiz kalır. :)

 

<> Yaratılış kitabı: Yar.2:22 Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi.

<> Eyüp: Eyüp.40:18 Kemikleri tunç* borular, Kaburgaları demir çubuklar gibidir.

<> Daniel: Dan.7:5 "İkinci yaratık ayıya benziyordu. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında, dişleri arasında üç kaburga kemiği vardı. Ona, 'Haydi kalk, yiyebildiğin kadar et ye! dediler.

<> tevrattan

 

Evet biliyorum, Tevrat'ın tamamına yalan dememek için Allah Tevrat'ı çoğu yerde yüceltmektedir (Kur'an'da). Bunun aksini söyleyebilir misiniz? Hiç Allah'ımız Tevrat'ı yerden yere vuruyor mu? Asla.

Sadece "Vay o kitabı elleriyle değiştirenlere" diyerek, "Vay onların yazdıklarına ve bir kaç kuruşa sattıklarına" diyerek, TEVRAT'ı değil; onların yazdığı KİTABI (Talmud gibi) yerden yere vurmaktadır.

Hiç Tevrat'ın aşağılandığını gördünüz mü? Varsa bu ayeti bulunuz ltf.

 

<> 5-Maide/43: İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken, nasıl oluyor da senin hakemliğine başvuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kişiler değillerdir.

<> 5-Maide/66: Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirilenleri uygulasalardı onları baştan ayağa nimetlere boğardık. İçlerinde ılımlı bir toplum varsa da çoğu kötülük işlemekte.

 

Evet. Tevrat'ı Allah dışarlamıyor.

Din sınıfı diye bir şey var. Bunlar yetkin olup, teoloji bilgileriyle bu kitapları tefsir ve meal olarak te'vil ederler. (Yani haber veren Ahbarlardır) Bunlara yanlışlıkla DİN alimi diyenler de var! Din'in alimi olmaz! Din'in ruhbanı papazı olur!!! Ve bunların MAAŞI olmaz.

Bunlara mesela kiliselere veya cami derneklerine altın (maaş) ve gümüş (Yan gelirler: Lojman, nikah ve cenaze için ücret vb.) VERİLEMEZ.

 

<> 6-Enam/91: Allah'ı, kadrine/şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Çünkü "Allah, insana hiçbir şey vahyetmemiştir." dediler. De ki: "Musa'nın insanlara bir ışık, bir kılavuz olarak getirdiği Kitap'ı kim indirdi? Siz o Kitap'ı birtakım parşömenler yapıp ortaya sürüyorsunuz, birçoğunu da saklıyorsunuz. Size, sizin de atalarınızın da bilmediği şeyler öğretildi." "Allah" de, sonra bırak onları saplandıkları batakta oynayadursunlar.

<> Din'i kimden gaspedip "adamı" oluyorlar?

 

Çooook doğru söylüyorsun.

Ve bu onların dini. (Bizim dinimiz kuşkusuz Allah indindeki tek makbul din olan Hanif İslam'dır.)

Onların dini onlara, benim dinim bana, ben onların taptığına tapmam. Onlar da benim taptığıma tapmazlar.

Onların taptıkları >>> ALLAH o'nun uğruna zavallı TÜRK şoförümüzü, ALLAH ve DİN adına üç kurşun sıkarak şehid ediyorlar! Ben onların ALLAH'ına tapmam. Ben onların dininden de değilim!

Ben MÜSLÜMAN DEĞİLİM, ben HANİF MÜSLÜMANIM. HANİF kelimesi yanında olmazsa, tüm islamları REDDEDİYORUM.

Alsınlar İslamlarını başlarına çalsınlar. Benim TIR söförümün başına kurşun sıkanlara söylüyorum. Sanal alemde nick arkasına saklanan sahte kabadayılar gibi, bir de yüzlerini KAPAMIŞLAR, saklanıyorlar. Korkak müslümanlar!

Müslümanlar korkaktır. Müslümanlar intihar yasak olduğu halde canlı bomba olarak intihar ederler. (Yağmurda bile savaşmak yoktur)

Müslümanlar cahildir. Müslümanlar aşağılıktır. Ama neyse ki BİZLER  H A N İ F  Müslümanlarız.

Unutmayınız candaşlar, asla MÜSLÜMAN olduğunuzu söylemeyin, hep ve daima HANİF müslüman olduğunuzu kıvançla belirtiniz.

 

<> 5-Maide/65: Şüphesiz el kitap ehli iman etse idi, ve itteqa etse (mütteqı olsa) idi, kefrederdik/örterdik onlardan kötülüklerini, ve dahil ederdik onları NAİM CENNETe.

<> [] 5-Maide/66: Şüphesiz onlar, iqame [QıYaM/QaYyiM] etseler idi, el Tewrat'ı, ve el İncil'i, ve Rablerinden kendilerine indirileni [Kur'an'ı], besenirlerdi/yerlerdi (nimetlenirlerdi) üstlerinden ve ayakları altından; ve onlardan muqtesıd (ıqtısadlı) bir ümme(t) vardır; ve onlardan çoğu(nun) yaptıkları (işledikleri) kötüdür

 

Her semavi din MÜSLÜMANLIKTIR, ama Allah indinde tek müslümanlık var:  H A N İ F  'liktir.

 

<> Mecusilik de, Sabiilik de Müslümanlık.

 

Evet, mecusilik özellikle İslam dinidir. Allah (Hürmüz) ve Şeytan'ı (Ehrimen) birlikte tanrı kabul eder.

 

<> 5-Maide/69: Şüphesiz iman edenler, ve hadular, ve sabiiler, ve nasraniler; {onlardan} kim, iman eder {ise}, Allah'a, ve ahır güne, ve amel eder/işler salıh olarak; o halde havf/korku yok onlara ve onlar hüzünlenmezler/üzülmezler (mahzun olmazlar).

<> 22-Hacc/17: Şüphesiz iman edenler, ve hadular, ve sabiiler, ve nasraniler, ve mecusiler, ve şirk koşanlar; şüphesiz Allah, qıyamet günü onların arasını fasıl eder. Şüphesiz Allah, külli şey'in'e Şehid/Şahid'dir.

 

Ahuramazda dini, İSLAM dinidir. Vedd dini (Budizm) islam dinidir. Bunlar şamanizm ve paganizm değildir, çıkışları islamdır. Taoizm, bu da ilk kuşak islamdır. Buddhacı cinler bile var. Minat denen put bile İSLAM sembolüdür. Böyle yüzlerce İslam var.

Ama bana öyle bir islam söyleyin ki, Allah'ın indindeki TEK VE EN DOĞRU ve EN GÜZEL DİN OLSUN! Allah İbrahim'i dost edinsin! Bana bu dini belgeleyin ltf.

 

<> 4-Nisa/125: Güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde Ibrahim'in milletine uyarak yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim'i dost edinmişti

 

Neden sadece İbrahim dost edinildi Rabbi tarafından? Neden bu kadar peygamber EDİLMEDİ? EN GÜZEL İSLAM DİNİNİ BULDUĞU İÇİN. En güzel İslam dini ne demek?  H A N İ F  demek...

 

<> "la ilahe illallah"

<> 30-Rum/30: O halde yüzünü bir hanif olarak dine tut, Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtratına Allahın yatışında değişme yoktur, dosdoğru sabit din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

[] 30-Rum/30: O halde, iqame et vechini, hanif olarak el din'e (Hanif Diyn'e); {ki Hanif Din} Allah'ın fıtratı'dır; {Allah'ın fıtratı} odur ki, el nas'ı onun üzerine fatr etmiştir. Allah'ın halq edişi bedellenemez / değiştirilemez. İşte budur Qayyim Din. Velakin, el nas'ın ekserisi / ENÇOĞU bilmez!

 

Evet işte bu mücbir nedenlerden dolayı ALLAH indinde tek bir İslam var >>> HANİF İSLAM DİNİ.

Siz o dinin mensubusunuz. Bunun için İbrahim atamıza ve geçmiş MİH ile gelecek MİH'e selam selam deyiniz. Haydi durmayın.

 

<> selam selam

<> 2-Bakara/130: Nefsini beyinsizliğe itenden başka kim, "İbrahim Milleti"nden yüz çevirir? Biz onu dünyada seçtik. Şüphesiz o, ahırette de salıhlardandır.

 

Selam >>> Allah'ın adıdır. Allah'ı zikretmekten mi kaçıyorsunuz?

 

<> selam selam

 

NAİM (Sabıkun) Cennet ehli birbirine selam selam der.

Diğer aşağı sınıf ise "Allah'ın selamı üzerine olsun" der.

CÜMLE baştan yanlış!!! ES-SELAM zaten Allah'ın adı. "Es-Selam'ın selamı üzerinize olsun" ne demek? Sanki Allah bir paketmiş gibi, Al bu paketi dercesine...

Selam Allah'ın adı olan Es-Selam'dır. (Al Salaam) Allah'ın SELAMI olur mu? Bir düşünün tuhaf değil mi? Hans'ın hans'ı der gibi.

O halde asla kendimizi Allah yerine koyup (şirk budur) "Esselamü aleyküm...." demeyiniz.

Bizim bu klasik saçmalıklarla yolumuz ayrıldı. Biz birbirimize selam verirken, Allah'ın ES-SELAM adını iki kez yineliyoruz. "Allah'ın Allah'ını senin üzerine (aleyküm)" diye saçmalamıyoruz.

 

<> (Es-selamü denmez, Kuran'da sadece selamü aleyküm geçer)

 

Ve Allah der ki: "Benim selamım=Selametim barışım şu şu şunların üzerine olsun". Bu ALLAH'ın bir cümlesidir, sen onu taşıyamazsın.

Mesela Allah bir tektir, "Ben de bir tekim" diyemezsin. Beni NET anladınız mı?

 

<> evet

 

Anladığınızı biliyorum, ama GELECEK için de bunları yazmak için soruyorum.

 

<> "Selamün aleyke"nin kimlere kullanıldığını keşke bilselerdi.

 

Evet selamen aleyke >>> Selam üzerlerine olsun >>> Bu kelimeyi sadece ALLAH kullanabilir. BİZ ALLAH mıyız?!

Sadece sana mahsus olmak üzere gece namaz kıl! Ben kılmıyorum, çünkü ben PEYGAMBER MİYİM?

Sadece peygamber eşlerine ve refakatçiylerine mahsus olmak üzere CİLBAB giysinler. Benim eşim cilbab giyemez! Ne ben peygamberim, ne de eşim peygamber karısıdır.

 

<> Ayrıca cilbab tanınmaları için giydikleri pelerin, türban değil, peçe hiç değil

 

İslam aleminin neredeyse tamamı CİLBAB giyiyor, hem de kara çarşaf haline sokmuşlar, çift kat peçe takmışlar. Yuh be! Yuh ki yuh! Herkes peygamber olmuş, eşleri de peygamber karısı olmuş, yani annelerimiz olmuşlar, tövbe yarabbi!

Ve tüm klasik öğretilerde herkes Kur'an'ı çözdüğünü söyleyegelmiş. Hiçbiri Kur'an'ı bilmiyor.

Sanskritçe bilen bir tek müslüman din adamına rastlamadım. Bilselerdi Ğussa*e kelimesinin PETROL olduğunu bilirlerdi.

KHUS >> Sanskritçe bildiğimiz anlamda KUSmak demek.

SAE (Turanca su, İngilizce Sea gibi.)

ĞUSUL, Ğasil, bunları bilmeden AYETLERİ kendilerine göre yorumluyorlar.

Oysa Sanskritçe ANA dilimizdi. Babil'den ayrılmadan önce tek dil kullanıyorduk.

(Kusu >> Turanca kusmaktan ve su'dan türeme) yani bir SIVI vardı daima, bu sıvı dönüşmüş bir PETROL idi. Eğer biraz bilselerdi, biraz anlasalardı mealciler, zaten petrolün ğussa'e olduğunu çoktaaaaaaaan söyleyeceklerdi. (Ala suresi 5 ltf.)

 

<> 87-Ala/5: fece'alehu ğusaen ahva

<> 87-Ala/5: Sonra da onları kupkuru çöpe çevirendir.

<> 87-Ala/5: Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirmiştir.

<> 87-Ala/5: Sonra onu kapkara, kuruca bir ota çevirdi.

<> 87-Ala/5: Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

<> Adamlar süper meal etmişler. (Görülsün [ibret olsun] diye paste ettim).

 

Haklısınız.

Pekiyi YNÖ neden ĞASİL, ĞÜSUL'ün suyla ilgili olduğunu bilir de, aynı KÖKTEN gelen ĞUSSA'nın SU-sıvı yerine geçtiğini AKIL EDEMEZ?

İyi ki reel anlamda bir DİN ALİMİ yok.

Din ilim değildir; ilimler, din'in itikadı için ibret dersidir. İlim insanın Allah'ını bilme (kulluk) borcudur. Din bir borç değildir. Din bir mekanizma değildir.

Din Hanif için vardır. Hanif DİN için yoktur! Bu bakımdan Hanifler, Ortodoks ve Katolik Müslümanlardan kesinkes ayrılmışlardır.

Adamların yüzlerinde kar maskesi, arkalarında kelime-i tevhid yazılı, ellerinde tabanca, beyne sıkılan üç kurşun. (Nefsi müdafaa da yok)

Bunlar DİN için var! Bunlar ortodoks ve katolik müslümanlar. El Kaide veya Hizbullah her ne zıkkımsa, bunlar din için var! Bunlar canlı bomba olarak din adına intihar etmek için var! Bunlar Hablemitoğlu'nu öldürmek için var.

Bunun adı DİN, bunlar DİN için varlar. Ama benim için DİN, Allah'ın bana "Lütfettiği" dindir. Yani DİN BENİM İÇİN var! Ben din için yokum! Alsınlar dinlerini başlarına çalsınlar!

Gonca Kuriş'i bunlar kabadayılık yaparak öldürerek DİN'lerini kullanıyorlar. Bunun barış (selam selam) neresinde? Adları müslüman (barışık) demek değil bunların!

Ben müslüman değilim. Ben HANİF MÜSLÜMANIM.

 

<> "la ikrahe fi el dini"

 

Dinden ikrah ettirdiler beni bile... Haniflik olmasaydı -şayet olmasaydı- yemin ederim ben dünyanın en büyük ateisti olurdum.

Görevimiz bu dini sevdirmek ve kolaylatmak -Allah'ın ölçüleri zaten bu kolaylığa dayalı- işimize geleni okumak, iyi örnek olmak. Yani iyiliği emredip, kötülüğü emretmemek. (104, 114, 110)

 

<> "Dinde ZORLAMA yoktur" mu diyor ayette, "İKRAH YOK" diyor Allah. İKRAH demek ZORLAMA (Darb, Cebr) demek mi?!

 

(İkrah > Kerahat=Tiksinmek, iğrenmek, nefret etmek, demek)

Ve başardılar >>> Ben İslamiyetten İKRAH EDİYORUM, NEFRET EDİYORUM. Hele hele canlı yayınlarda tiksiniyorum.

Ben sadece HANİF İSLAMI SEVİYORUM. Protestant İslamı seviyorum. Allah'ımızın sevdiğini seviyorum. Allah'ımızın sevmediğini ise protesto ediyorum.

 

<> Allah kahretsin onları.

 

Allah kahretsin -evet- onları. Amerikan askerleri esirlere taciz ve kötü şeyler uyguluyorlarmış. Kıyaslayın bakalım, bir şoförün, bir sivilin -üstelik müslüman- gözlerini bağlayıp beynine kurşun sıkmak, ikisini kıyaslayın bakalım! Görünüz hristiyan Amerikan askeri ile müslüman din kardeşimin yaptıklarını. Sonra ikisini İLAHİ bir mahkemede yargılayın.

 

<> Baktım mı şeytanı görüyorum onlarda. Ne İsevi, ne Musevi, ne Muhammedi...

 

Şeytan yanlarında masum kalır. Çünkü şeytan bugüne kadar bir tek kişiyi öldürmüş değildir. (Öldürseydi Adem'i öldürürdü) Ama müslümanlar Kuriş'i Hablemitoğlu'nu şoförü ve gizli mezarlarında yatan sayısız kişileri öldürmekle meşhurdur.

Neyse ki müslüman değilim / HANİF MÜSLÜMANIM! Bu bir denklemdir, bir eşitliktir.

 

<> elhamdülillah

<> hamdolsun

 

Ve yeni bir konu arayalım kendimize. Söz sizlerde.

(Bu kez kahve içeceğim, 1 dk. sonra buradayım)

 

<> Enam/79: Ben bir hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben.

<> kaptanım kayıtlı sorularımız vardı.

<> "meşxun", eğer candaşlar izin verirlerse?

<> G.Afrikada bir kızcocuk göğüsten doğdu. İsmi de nhlahla (mucize), acaba gezmen mi? Yoksa huri mi?

 

Meşhun ve göğüs doğumu veya kayıtlı sorular, hangisi sizler karar veriniz. Onun için soruların sırası önemli değil, önemli olan Dabbetçe açıklamaktır sadece...

 

<> Kayıtlı sorular varsa sıraya gireyim.

<> soruyu pasteleyebilir miyim?

 

Sıra bir haktır, o halde sıradaki sorularla işe başlayalım. Lütfen ilk soru.

 

<> "Kaabil gerçek çocuklarıydı, Habil ise YY. Evlenmesi yasak olanlar KARDEŞLERDİ; yani kaabil ve kızkardeşi (Labuda) birbiriyle evlenemezdi. Bir huri ile bir İNSAN soyu olan (özçocukları) çapraz evleneceklerdi. Kaabil (insan) kendi batınından Labuda ile evlendi (Huri) ve denge bozuldu. YY olanlar XY ve XX ile ÖZKARDEŞ değillerdir" >>> Bir insan ile bir huri evlenecekse ve habil huri olduğuna göre ikizi insan, kabilin ise diğer batından huri ile evlenmesi lazım ama diğer batındaki huri olan habil, bu nasıl olacak?

 

(Cennette de insanlar ve huriler arasında nikah olacaktır).

Sistemde iki hurinin veya iki karşıtcins kardeşin evliliği yasaklanmıştır, ancak bunlar ÇAPRAZ olarak evlenebilirler. İki öz kardeşten (bir çift insan veya huri çifti) birbiriyle değil ama çapraz olarak evlenebilirler. [Candaş]? Yoksa ben soruyu mu anlamadım???

 

<> kabilin çaprazında huri olan habil değil mi?

 

İki insan iki huri var, insanlar hurilerle evleneceği yerde, insanın biri diğer insanı öldürüyor. Tek erkek iki kadın kalıyor.

 

<> habilin ikizi insan oluyor

 

Kaabil XY.

 

<> kabil de insan, bu çapraz evlilik nasıl olacak?

 

Şöyle genelleyelim:

xy olan erkek yyx olan kadınla evlenecek, ama xx olan kadınla evlenmeyecek. xx kadın ise yyy erkekle evlenecek.

Bunlardan biri öldürülüyor. Kaabil'e hem kızkardeşi hem de gerçekte evlenmesi gereken öteki kız ikisi birden kalıyor. Labuda'yı kaçırıyor, hem ondan hem ötekinden çocukları oluyor.

Yani eşlerinden biri kızkardeşi Labuda ise babası-annesi olan Adem tarafından yeniden kurtarılıyor, ama ortaya İKİ ayrık ırk bırakıyor. (Labuda tecavüze uğradı)

Labuda daha sonra diğer sürekli ikizlerden biriyle evlendi. Bu 7. kuşaktandı. Ömürler çok uzun olduğundan kuşaklar sorun olmuyordu, sadece çapraz evlilikler KURALI vardı.

 

<> bir doğumda bir insan ve bir huri değil mi?

 

40 çift (ikiz doğdu), bunlardan İLK Habil Kaabil ve kızkardeşleriydi. Bu konuyu yazı olarak ve şematik asmak istiyorum. Çünkü gerçekten karışık.

(Karıştıran ben değilim ama karışık ve formülasyona tabi)

 

<> 40 çift'e girilirse çözülüyor. İki çift yetersiz kalıyor.

 

40 çift kardeşten sadece iki tanesi HURİ (İlk dördüzlerden ikisi huri).

 

<> bu huriler habil ve labuda mı hocam?

 

Formülle anlatmalıyım, bunu açıklayacak ayet aslında "8 besili sığır, sekiz cılız sığır" diye geçen ayette. (Bir rüya üzerine >>> Bu rüyayı yorumlayacak olan ise YYy olan Yusuf'tur.)

Jana da huridir. (Ben ve Hawking değiliz.)

 

<> 6/143: Sekiz eş: koyundan iki, keçiden iki, de ki: İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinin müştemil olduklarını mı? Eğer sadıksanız bana bir ilm ile haber verin

<> 6/144: Ve deveden iki, sığırdan iki, de ki: İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinin müştemil olduklarını mı? Yoksa Allah size bu tahrimi ferman buyururken şahidler miydiniz? Öyle bigayri ilmin nasi ıdlal için uydurduğu yalanı Allaha isnad edenlerden daha zalim kim olabilir? Her halde Allah zalimler güruhunu doğru yola çıkarmaz

 

Yusuf'un rüyasını yazar mısınız?

 

<> 12-Yusuf/43: Kral dedi ki: "Rüyamda yedi semiz inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; ayrıca yedi yeşil ve yedi kuru başak... Ey seçkinler, rüyaların yorumunu yapabiliyorsanız bu rüyamı bana çözüverin."

 

Evet, 8 kuşakta bir Hurilik çıkar. (7incisi Huridir).

12/43'ün diğer yorumu şudur >>> SEKİZİNCİ OLAN YUSUF'tur. Bunların da formülasyonu var. Bu saatlerde formül anlatmak sıkıcı gelecektir.

 

<> Yusuf'tan sonraki Elizabeth?

 

8 kuşaktır, bunlardan sonuncusu (Onlara Danseden Kraliçe deniyor) taşıyıcı annedir. O mutlaka göğüsten doğurur. Irk ve dil önemli değildir, herhangi bir ırktan doğabilir. (Unutmayalım ki ATAMIZ BİRDİR)

Jana'nın çıkışı (gelecekte) HURİ değil, ama geçmişte doğumunda MUTLAKA HURİ bir anneye rastlaması gerekiyordu. Dolayısıyla geçmişteki atasından da ister istemez huri geni aldı.

(Geri giderek küçülüp doğduğu için, ikinci anneden huriliği alıyor) ama ilk annesinde bu yok. Tıpkı Zülkarneyn-1'in müslüman olmadığı halde geçmişte MÜSLÜMAN olması gibi. (Anlatabildiğimi umarım)...

 

<> Yes sir

<> 7-Araf/33: Rabbim, ancak şunları haram kıldı: İğrençlikleri-görünenini, gizli olanı-günahı, haksız yere saldırmayı, hakkında hiçbir kanıt indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmayı, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemeyi.

<> Bu ayette ki diğer tercümelere göre her günah haram mı? O zaman içki içip sarhoş olmak günah olduğuna göre, içki içmek ve günah kazanmak haram mı oluyor? İçki içmek haram mı oluyor? Her günah işlemek haram mı oluyor kısaca?

<> 7-Araf/33: "Rabbım" de, "ancak şunları haram buyurdu: Bütün fuhşiyyatı, açığını, gizlisini ve her türlü vebali, ve haksızlıkla bağyi ve Allah'a hiç bir zaman bir bürhan indirmediği her hangi bir şeyi şirk koşmanızı, ve Allah'a bilmediğiniz şeyler isnad etmenizi."

<> 7-Araf/33: Kul innema harrame rabbiyel fevahışe ma zahera minha ve ma betane vel isme vel bağye bi ğayril hakkı ve en tüşriku billahi ma lem yünezzil bihı sültanev ve en tekulu alellahi ma la ta'lemun

 

Alt alta yazarak okumaya çalışıyorum.

Kelime fuhuş değil >>> FAHİŞ (Fahiş fiyat gibi) fakat ayette CÛNAH (günah) kelimesi yok. Günah kelimesi hiç geçmiyor. Sadece HARRAME (haram kılınanlar) var.

Şimdi bunu açalım: İçkiliyken namaz kılınabilir. Ama sarhoşken kılınamaz. İçki haram değil, günah değil; fakat sarhoşken namaz kılmak GÜNAHTIR, ama dinden çıkmazsınız. Bu farkı iyice anlayalım.

SEKRET halinde namaz kılmak HARAMDIR. Ama alkollüyken (hatta uyuşturucu etkisindeyken) namaz kılabilirsiniz ne haramdır ne de günahtır. Tıpkı trafik polislerinin belli bir promil alkole izin vermeleri gibi. Aynı şekilde Allah da böyle bir izin veriyor.

Çünkü tarihin yarısı ve dünyanın yarısı içki başta her beyni örten şeyi kullanıyor. Bütün bu insanlar içinde iyi, Allah'a yakın ve namaz vb. kılmak isteyen yok mu? Kesin bir çizgi çekerek hepsini CEHENNEME mi göndereceğiz? Veya teokrat bir rejim kurup kafalarına kurşun sıkıp öldürecek miyiz?

İÇKİLİYKEN namaz kılınabilir,  S A R H O Ş K E N  kılınamaz. (Cunahtır)

 

<> Cünax için 2/158,198,229,230,233-236,240,282; 4/23,24,101,128; 5/93; 24/29,58,60,61; 33/5,51,55; 60/10

<> "SEKRET halinde namaz kılmak HARAMDIR." Peki sekret nedir?

 

İçkili ve sarhoş olmak, ikisini ALLAH'ımız ayırmıştır. Birinciyi mazur görürken, ikinciyi (Sekar hali=Kusmak, sızmak, çift görmek, yürüyememek, konuşamamak, saçmalamak vb.) hoşgörmez.

"Sarhoşken namaza yaklaşmayın" ayetini yazar mısınız?

 

<> 4/43'de; "ya eyyühelldhine amenu la taqrebu al Salate we entüm sükarà xattà ta'lemu ma tequlune..." "ey iman edenler, salata yaklaşmayın, sükarà/sakir/sarhoş iseniz, ta ki söylediğinizi bilinceye değin..."

<> Demek ki sükarà/sakir/sarhoş olmak, ne dediğini bilmemek. Yani içkili olmak değil.

 

"sükarà/sakir/sarhoş iseniz..."

 

<> Ayrıca bir bardak şarabınyemekle içilmesi kalp damar sertliğini önlediği gibi, dildeki tad alan sinir uçlarını örten yemekten oluşmuş zar gibi örtüyü yok ederek asırı yemek yenmesini de önlüyor. Fransada çok yağlı yemek kültürü olmasına rağmen günde 3 öğünde 1 bardak şarap içen ailelerde hiç kalp krizi yaşanmamış, araştırmalara göre...

<> Bir insan hipnoz, ilizyon, aşırı ve kontrolsüz (sözde) zikir, saatlerce dönerek, kafasını oraya buraya sallayarak da bilinçsizleşebilir, bunlar da sarhoşluğa yol açabilir. Bilincin yitikliğini sadece teskin edici maddelerin aşırı kullanımına bağlayamayız.

 

Evet haklısın. Kendilerini sahte ekstazilere, dinsel fantazilere, vecd ve haşyeti bir tür tören-ayin içinde toplu hipnoz gibi kullananlara, yani obsesyon denen sahte tadları almaya da bir tür esrime (sarhoşluk) diyebiliriz.

 

<> A: İçkiliyim: Namaz kılmam ne günah, ne de haram. B: Sarhoşum: Namaz kılmam GÜNAH. C: Sekret halinde namaz kılmam HARAM? B ve C'deki fark nedir?

 

B=C,

"sükarà/sakir/sarhoş iseniz"

Yani A ve B var, C yok.

 

<> ok anladım, teşekkürler

 

Şarap=Sirke aynı şeydir. (Alkol veya sirke asidi ikisinde de vardır). Üzüm şırası bekletilirse kendiliğinden şaraba döner. (Resmen hissedersiniz ve içerseniz kafayı buldurur.)

 

<> Peygamberimiz sirkeyi çok severdi deniyor hadislerde, bu doğru mu acaba?

 

Hadislerde değil SİYERLERDE. Her salataya mutlaka sirke kordu. (Turunçlar bilinmiyordu, ekşiltmek için sirke kullanılıyordu.) Şarap muhtevasına tuz eklerseniz tuz asidi yoluyla SİRKE asidi oluşur. (Sirke bir asittir, organik asittir.)

İnsan doğasında ise BAZ özelliği vardır. Sirke ve şarap pH değerimizi nötrler.

Elbette bu saydıklarım asla "İçki için keyfinize bakın" demek değildir. Beni örnek alacak iseniz (Ki tavsiye etmem) son üç ayda iki kez içtim.

 

<> sızmadan mı içelim? (içmeyenlere sözüm yok)

 

Hani dendi ya, bir kadeh şarap

 

<> ilim olmayınca putlaştırılıyorlar. Teskin edici ot çiğneyen bedevinin içkiyi, hapı haram ilan etmesi gibi

 

Afganistan ahalisi olduğu gibi haşhaş çiğnerler, dünyaya buradan gizli satış yapılır. Fetva ile bu otlar legalleştirilmiştir. Ama kolonya yasaklanmıştır. Kolonya ile ilgili fetva'da: "Güzel koku kadını çağrıştırır. Bu bakımdan erkek ve kadınların güzel kokuları (parfümeri) ve zındık adetlerini bırakıp, çiçek özleriyle veya gülsularıyla yetinmeleri gerekir."

Çelişki şu ki: Gülsuyu da güzel bir koku değil midir? Ve çiçek usarelerinden yapılan alkolsüz preparatlar, daha kötü bir alkol türüyle, öldürücü ve kanserojen alkol (Etil alkol değil, metil alkol) ile yapılmaktadır.

Hatırlarsanız, bu sahte fakat öldürücü alkolden sahte rakı ve votkalar üretilmiş, bir kaç kişi de komaya girip ölmüştü. Şimdi bu alkol, tüm Tesettür ve islami mağazalarında satılıyor, bunları sürüyorlar, sürüştürüyorlar.

İslamda yeni bir adet: Kardeşim ben müslümanım, Etil alkol değil metil alkol kullanırım. ;)

 

<> :)

 

Yani Alkoller ikiye ayrılır:

a) Yararlı etil alkoller -ki bunu ayyaşlar ve şehvaniler kullanır-

b) Zararlı metil alkoller -ki bunu da müslümanlar kullanır-

Bir dinde bu kadar çelişki nasıl bir araya getirilmiş???

 

<> hadisler ve fetvalar ile

<> müslümanlıkta zaten herşey terstir!

<> 5-Maide/91: inne ma yüridü el şeyTanü en yuqıA beyne küm el Adawete we el bağDae fi el khamrı we el meysiri we yeSudde küm An dhikrillahi we An el Salate fe hel entüm müntehune

<> Bu ayet de yanlış yorumlanıyor.

 

HAMR >>> Beyni örten. MEYSİR ???? Şimdi ayetin Türkçe'sini yazar mısınız?

 

<> 5-Maide/91: Şeytan; uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve şiddetli nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan, namazdan geri çevirmek ister. Artık son veriyorsunuz değil mi?

[] 5-Maide/91: Şüphesiz şeytan, murad eder, aranıza düşmalık ve bağz sokmayı, hamr ve meysir içinde, ve sizi Allah'ın zikrinden uzaklaştırmak, ve salattan. O halde nehyeden / nehyetmiş / nehyedilmişlersiniz, değil mi?

<> bireysel kumar

 

HAMR ve MEYSİR (Hımar ve kumar) için YASAK yok. Burada nefsiniz ile şeytan arasında bir savaş veya işbirliğinden söz ediliyor. HAMR (Tüm uyuşturucular) sizi sarhoş etmedikçe  Z A T E N  namaz kılabilirsiniz. Değil mi?

 

<> evet kılabiliriz

<> "Hamr ve meysir"in nehyi değil de, şeytan'a uymaktan nehy olunmak gibi. O hale gelmeyin deniyor? Doğru mu?

 

Evet, NEFSİN zaafından söz ediliyor, ki "Nefsin tutkuları 72 şeytan kuvvetindedir" denilegelmiştir.

Ben dinimizi değiştirmiyorum, kesinlikle ödün vermiyorum, kesinlikle tavizsiz OLDUĞU GİBİ Kur'an'a dayalı olanı anlatıyorum.

İçkiliyken namaz kılınır demek, "Arkadaşlar için ve namaz kılın" demek değildir. "Ben uyuşturucu bağımlısıyım" diyen varsa -ola ki-, "Yok arkadaş sen sakın namaz kılma" mı diyeceğiz?

 

<> 2-Bakara/219: Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar: O ikisinde büyük bir günah ve insanlar için yararlar var; ancak günahları yararlarından daha büyüktür de. Ayrıca, sadaka olarak neyi vereceklerini senden sorarlar: "Artanı" de. ALLAH ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz...

 

Sağol. Ancak orada bulunan büyük günah, ikisi birden yok, ayette bu geçmez (ism). Ayetin arapçası lütfen.

 

<> 2-Bakara/219: Yes'eluneke anil hamri vel meysir* kul fihima ismün kebiruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef'ihima* ve yes'eluneke maza yünfikun...

 

"Kaçınılması gereken başlıca..." demek, "başlıca" anlamında.

ism >>> Kaçınmak (eş anlamlısı imtina ve uzak durmak ve yaklaşmamak) ama GÜNAH değil. Cunah ve harram kelimeleri kullanılmamıştır.

 

<> (evet günah kelimesi bu ayette yok)

 

Ve Kebirun HER İKİ anlamdadır. Başlıca YARAR (menafi) ve başlıca ZARAR, bu ikisinde de büyük-başlıca EŞİT sayıda YARAR ve ZARAR (insanlık için) vardır.

Bu teraziyi sizin davranışınız bozabilir.

ism (peltek s ile) GÜNAH demek değildir. Günah zaten Cunah'tır ve Haram zaten Harrame'dir.

ism >>>>>>> Kaçınılması gereken

ismin Kebir >>> Başlıca kaçınılması gereken şey.

Ama devam ediyor ve yine BAŞLICA faydaları (meNaFi) olduğu da söyleniyor.

Kimin için?

Lil Nasi >>> İNSANLAR için.

Niçin cinler için değil? O da zaten önceden verilmişti "Şeytan bu yollarla aranıza buğuz ve adavat sokar" diye. Şeytan kuşkusuz cinlerdendir.

 

<> 5-Maide/90: Ey o bütün iyman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar, hep Şeytan işi murdar bir şeydir, onun için siz ondan kaçının ki yakayı kurtarasınız.

<> 5-Maide/90: Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun

 

Evet, bu ayette de düzeltilecek şeyler var: hımar, kumar'ı bağlamıyor. (Oysa önceki ayette bağlıyordu)

Cincilik, cindarlık yani ÜÇÜNCÜ şey, bu doğrudan şeytanlarla direkt temastan doğan bir ameldir deniyor.

Burada murdar dediği şu:

Cinciliğin özü, hulasası >>> ŞEYTANLARLA İŞBİRLİĞİNE dayanmaktadır.

Oysa HAMR'da şeytan (mesela alkolikler için) kabuslar biçiminde görünür, ama burada direkt şeytana sığınma ve işbirliği yoktur. Meysir'de de öyle, şeytan ve nefs ikilemi olarak direksiyon sizin elinizdedir.

 

<> Eğer 5/90'daki, tüm sayılanları kapsasa idi, "fectenibu" yerine "fectenibuHÜM" yazmalıydı.

 

Evet, hu ve hum ikisi farklıdır, onu ve onları anlamında. :)

 

<> 2-Bakara/219'de "Sana hamr ve meysir'den soruyorlar. "O ikisinde de zarar ve faydalar vardır, ancak zararlar boyutu, fayda ölçütünü aştığında daha zarar verici olur" de" diye çevirsek uygun olur sanırım?

 

Evet bu tercüme doğrudur.

 

<> Allah, "fayda vardır" dediği hamr ve meysir için "ŞEYTAN RİCSİ/PİSLİĞİ" der mi?

 

Şeytan pisliği açıkça tek bir şeydir >>>>>>>>>> CİNCİLERİN çağrı yöntemleri. İlk ikisi geçerli değildir.

 

<> Melei Ala'dan beyinlere yapılan yayın ile ayni idi yanılmıyorsam, yani şeytan pisliği?

 

Bir bakıma evet... Cin suresinde, insanların cinlere sığınıp onların azgınlığını artırdığını ve Nas suresinde de cinlerin ve bunlara uyan insanların birer ŞEYTAN olduğu bildirilmiştir.

 

<> 72-Cin/6: Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı.

 

Bakara suresinde ise büyünün kaynağı ve operatörlerinin ŞEYTANLAR olduğu bildirilmiştir.

Mesela bunlar aslında İfrit denen bir cin tayfasıdır -Süleyman'ın musahhar kıldıkları-. Bunlara baktığımızda büyünün/sihrin kaynağının >>> (Bakara-102) >>>>>> CİNLER (ve dolayısıyla şeytanlaşmış cinler) olduğu anlaşılıyor.

 

<> Bir ayette (23/89) şöyle deniyor: "... Allah, derler. Öyleyse nasıl sihirleniyorlar?"

 

Evet. Musahhar kılınmak sihirlenmek. Mecnun olmak >>> Cinlenmek, yani yine sihirlenmektir. Mecnun kelimesi çok iğrenç bir kelimedir. (Leyla ve Mecnun'a rağmen) Efendimizin olmayacağı TEK ŞEY MECNUN olmaktır.

İşte şeytan pisliği kelimesinin açılımları bunlardır candaşlar.

 

<> Cohen için Büyücü ve Profeet yani Peygamber diyor Hollandaca sözlükte, doğru mu kaptanım? Cohen=Kahin

 

Cohen >>> Kahin (ahbar) demektir. Kehanette bulunan.

Prophet biçimindeki Profet ise >>> EN SAYGIN MESLEK demektir. Daha sonra Peygamberliğe atıfta bulunulmuştur.

Mesela tüm Mısır rahipleri birer prophetus'tur, ama ayrıca tapınaklara gelmiş (Athon gibi) peygamberler vardır ki bunlar asıl peygamberlerdir. (Aten dininden söz etmiştim)...

 

<> Ok, teşekkür ederim

<> Hocam tşk ederim Allah sizden Razı olsun makamınızı Sabikun etsin

 

Bilmukabele, duanız duamızdır ve bölüşülmek için dua ederiz.

Derken ben galiba yoruldum gibi -dermişim-.

 

<> Kaptanım yeni soru?

<> Yormayalım daha fazla

 

Yeni soruları bekletelim, her gece gelmeye çalışacağım Allah inşaa. Çarşamba günleri ZigZag'ın, bunu unutmayın ltf. Olağanüstü olarak ZZ toplantıları olduğunda da giremiyorum. (Bu bir sürpriz durum)

Pazar günleri çift, Perşembe ve Cuma tek gece olarak bir aradayız bu Allah'ın adının konuşulduğu evlerde...

Geronimo gelmiş, ss, RZİ.

 

<> Teşekkür ederiz hocam

<> slm slm

<> h geceler