Chat n° 252 - Tarih: 19 aralık 2004

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [ ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg'e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.

 

[] Kaptan msccp10SCE_ nickiyle bağlandı

<> selam selam kaptanım hoşgeldiniz :)

 

ss. Hoşbuluşturana şükür, geç ve güç de olsa buluştuk. :)))

 

<> çok şükür, elhamd.

<> [.......] dostlardan da selam ve selam

 

Selama selam tüm dostlarımızın, Halillullah dostlarımızın selamlarına selam.

 

<> 13-Rad/17: İndirir/indirdi, el semaa'dan, bir maa/su; o halde saal/seyl oldu/olur vaadiler, qaderleri ile; o halde haml etti/eder el seyl, zebeden raabiyen (bol/taşan/yüzeye çıkan bir köpük); ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi. İşte böyle(ce), Darb eder Allah, el haqq'ı ve el baatıl'ı; o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas'a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz'da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale'yi.

<> Ayette, "emsale/misaller" geçiyor. Misal açmak haddime değil, ancak anlamaya çalıştığım veya anladığımı sandığım; (Allah bilir, RZİ amin) "Her nefs bir kitab", misali, "Her insan bir değer, cevher, maden..." Hanif'lik ise bir pota, yani bizLER potası, misali. Bu potaya giren her maden, erimek durumunda. Yani, buz fazındaki her nefs, potada eriyerek bizLERe karışmak zorunluluğunda. Aksi takdirde köpük olarak atılıp gidecek. Her nefs/ben, "Bir BEN var, benden içeri" misali, kendi nefs/benini, bizLER potasında eritecek, bizLERe katacak; "Ben ben ille ben" inadı ile amel etmeyip, içerideki BENi hissedip bizLER olacak.

 

Esir (ether)in bir fazı. Esir nedir biliyoruz artık. Külli Şey'in'lerin (tüm sonsuz küçük noktaların) SIFIRLARIN bileşimi ve birleşimi.

Bileşim dedim, çünkü ASLİ'dir.

Birleşim dedim, Çünkü mesela 10 bin tane külli şey'in bir KÜME oluşturur ama ayrılmaz yine içindedir, (Su buz, buhar kar vb.) hepsi aynı potadadır.

Pekiyi nasıl KÖPÜRÜR? ???

Arş'ın YUKARISINDA KÜLLİ ŞEY*İN vardır. Yani mutlak olmayan bir sıfır, toplamı (şeylerin toplamı) SIFIR olan bir sıfır.

Arş'ın yukarısında ne var?

 

[] Gayb

 

Allah elbette bizleri bu ĞAYB'e muttali etmez. (O zaman Allah Allah olmazdı.) (Veya ortak ettiği sayıda Allah ve vekilleri olurdu.)

Külli şey'in nedir?

Kocaman bir sıfır.

Allah (AL=1) + Küllişey'in (LA=0).

Bunu digit olarak değil matematiksel toplayın >>> Bir artı sıfır eşit yine BİR!

Külli şey'in, Allah'ın ortağı değildir.

ARŞ da bir süper cisimdir. Külli şey'in SÜPER CİSİMLERİN TAMAMINI (Levh, sur, cennet, kürsi, kalem vb.) kuşatır.

Allah ise KÜLLİ ŞEY'İN'i kuşatır.

Buraya kadar tamam mı [candaş]?

 

<> ok'tur

 

:)

Külli şey'in'in bir diğer adı >>>>>> WHOLEGRAM.

Açar mısınız? (Çünkü biliyorsunuz.)

The Whole+gram. (Veya grafi veya musavvir.)

 

<> who-log-ram

 

The Whole candaş. Örneğin Wholesale (whole+sale). (Açıklama yok mu?) The Whole nedir?

 

<> whole-grafik küllişeyini biraraya getirdi

<> Whole hole: Ğaybatın alemi. Tüm hologramlar.

<> tüm

 

Evet, Allah'ın EL MUSAVVİR ve VEHHAB isimlerinden oluşan bir bütün.

Eğer hatırlarsanız, Yıllar önce (1985'de) MATRİX'i yazmıştım. Matematiksel bir MATRİSS'in geometrik olarak açılımı=GRAFİĞİ demiştim. Bundan 18 yıl sonra "The Matrix" filmi çevrildi. Filmin teması neydi? Pozitif felsefesi?

 

<> hologram

 

Yesevinin anlattığıydı: "EVREN BİR HAYAL". Evren bir düş.

Sınav gereği >>>> Bize tanıtlatmak üzere düzenlenmiş bir düş! Tasavvuf böyle çıkış yaptı.

Şunu da anımsatayım:

Gelecekte Laser teknolojisiyle öyle değişik bir hologram yöntemleri bulunacak ki sizler KIVAMLI (konsantre) bir köpük sayesinde oluşturulan bir hologramı bir plastik kalıp yapabileceksiniz.

O kalıp (matrix) eğer bir insan ise onun midesindeki YEMEĞİ çamaşırının rengini bile görebileceksiniz.

Artık karanlık oda esaslı kameralar kalkacak yerine digital fotoğraflama yöntemi gelecek. (bunu 1985'de söylüyorum :) )

Bundan ileride bir tarihte de artık kişilerin veya nesnelerin 3D resmini çekip dilerseniz onu kıvamlı köpük halinde elinizin altına koyacaksınız.

Bunları yazdığımı hatırladınız mı?

 

<> zaten çok sayıda yazdığınızı geçen zaman içinde genel kabul gören teoremler olarak bilimin tepe noktasına oturduğunu gözlemledik kaptanım (1985 deki kitaplarınızdan bu güne)

<> "Halu-Grafi, Halau(Halo)grafikler, Hole-grafikler,  Holly-grafikler, Whole-grafikler, Whole>> Külli Şey'in. Allah Külli şey'in (Her bir noktasal koordinatı) bir araya getirdi. Whole-gram bu anlamda." [21 Ekim 2001 (011b) chatinden]

<> Hologram: Evren bir hologramdır. Bir şey tüm evreni (külli Şey'in) temsil eder.

 

Kıvamlı köpüğü, hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı detaylandırıldığı kitabımızda bulabilirsiniz: RA'D suresinde. ;)

Arş bir kesit, üstünde KÜLLİ ŞEY'in denen sıfır (ama yokluk değil) dışında ALLAH var. (kuşkusuz ehadün vahid tek)

Pekiyi aklınıza şöyle bir soru gelebilir mi: "Yahu, Allah'dan başka bir şey (ismi ne olursa olsun) VARMIŞ, bu Allah ile İKİ adet etmiyor mu?"

Evet tahkikidir Hanif İslam dini, (ötekisi taklidi), SORABİLİRSİNİZ. Bu sizin hakkınız! Sorduğunuzu varsayıyorum candaşlar ve yanıtlıyorum.

Eğer MUTLAK yokluk (Allah bile yok demek) olsaydı, Allah bile yoktu (kaldı ki biz hiç yoktuk). EVREN tamamen MUTLAK Bir halindedir.

(Mutlak sıfırı hatırlatayım: Çarpanı, böleni, katsayısı dahi SIFIR.) Mesela 0x0^0/0 gibi.

Ama bizim sıfırımızı anımsayın >>>> 1.0^1/1 olan sıfır. İşte bu, KÜLLİ ŞEY'in olan sıfırımız.

Yani ALLAH var olduğu için, MUTLAK YOKLUK yoktur. Allah VAR olduğu için, MUTLAK SIFIR YOKLUĞU hiç yaratılmamıştır. MUTLAK VAR onun yerine geçmiş ve kendisi bir tek olduğundan kalan ise 1.0/1 üssü 1 vb. = KÜLLİ ŞEY'in olmuştur.

Bu Külli şey'in >>>>>>> ALLAH'a şirk olabilir mi? Yoksa AL(1)LA(0)HU anlamında mıdır? Yorum bekliyorum.

 

<> hiçliği de yaratan HU

 

Evet kuşkusuz.

 

<> Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Mevcut, Vahdet-i Şühut gibi kavramlar da buralardan çıkarılmış...

 

Allah acze düşmez ama ben Spinoza'nın bir sorusunu sorup değiştireceğim sonra: "Allah kaldıramayacağı taşı yaratır mı?"

Şimdi bunu Hansça yazıyorum, daha doğrusu soruyorum: Allah mutlak yokluğu (kendi bile yok) yaratabilir mi?

 

<> Mutlak yokluk olsaydı, dolayısı ile biz de bu soruyu soramazdık :)

 

Soruyorum o halde varım. Sorguluyorum o halde varım. Ben varsam mutlak yokluk yoktur, o halde Allah da var! La ilahe illallah.

 

Şimdi bundan sonraki aşamada küllişey'in'i en küçük bileşenine indirgiyoruz:

(0.000000000000000000000000000peryodik0001). Sonsuzda bir. Yok gibi ama VAR.

Bunlardan (sonsuzda birlerden) sonsuz tanesi ne eder?

Elif noktasından küçük bir sonsuz eder. Elif noktası kuşkusuz BİR ise, bundan küçüğü elbette sıfırdır. (La mewcude illa HU).

Elimizde bir şey var ama kocaman bir sıfır. Olsun elimizde BİR ŞEY var ya! 1 ve 0 ikilisi var elde. Biri yaratan diğeri yaratılan. Biri baki diğerleri fani. Biri bir tek (Ehadü) ötekisi KÜLLİ (sonsuz kadar).

Buraya kadar OK?

 

<> OK

<> Yunus/4: İleyhi merciuküm cemya* va'dellahi hakka* innehu yebdeül halka sümme yüyydühu li yecziyellezyne amenu ve amilus salihati bil kyst* vellezyne keferu lehüm şerabüm min hamymiv ve azabün elymüm bima kanu yekfürun

<> Yunus/4: Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, ALLAH'ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece inanıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

 

Tşk.

Allah Arş'ı istiva etti. Allah'tan başkası istiva edemez. Ama O'ndan başkası İSTİLA edebilir (müstevlileri anımsayınız).

Dikkat! Allah Arş'ı işgal etmiyor (meşgul etmiyor yani, Arş Allah'tan daha mı önemli?) Allah bizleri İSTİLA etmiyor. (Allah bize kulum diyor, KÖLEM deMİyor. Bununla özdeştir.)

Allah kuşkusuz İHATA edici (bloklayıcı, abluka edici, kuşatıcı).

Allah'tan başka HİÇBİR  ş e y  bloklayamıyor, ihata edemiyor. ALLAH istiva ediyor. Müstevli değil, ama Müstawi. (Bu Allah'ımızın Kur'an'daki adıdır.)

Şimdi bundan sonraki aşama: Arş katı bir cisimdir. (Üstünü bilemeyiz, alt yedi tabakasını biliriz.)

ŞİMDİ: Yukarıda  A Y R I K  olarak duran KÜLLİ ŞEY'İN'den "B a z ı   ş e y l e r" AŞAĞIYA NASIL  t r a n s f e r  olur? (Off klavye düşüncelerime yetişemiyor.)

İpucu: Arş yedi tabaka. Şimdi bana mesela MA(may, su)yun nasıl 7 fazı olabilir bunu söyleyebilir misiniz? Üçünü biz biliyoruz. Katı (buz), sıvı (su), gaz (buhar) fazları (halleri), kalan DÖRT!?

 

<> köpük, quantum köpüğü, esir/takyon vs... gibi mi?

 

Quantum köpüğü DÖRDÜNCÜ hali candaş. Yani dördüncüyü bildiniz :)

 

<> plazma

 

Evet, zaten dördüncü hal > Plazma demektir. Kuantum KÖPÜĞÜ (Süper uzay dolgusu) zaten suyun dördüncü halidir (fazıdır).

Şimdi TAKYON etherodynamiğine dönelim:

Takyonlar:

1. Sanal madde olan

2. Sanal enerji (NOOR, EN-Nur) iki fazdır

Etti 6. OK?

 

<> ok

 

Nasıl ki enerji (nar) biçimlenmemiş seyrek madde ise bunun tersine soyut enerji (NUR) çok sıkı BİÇİMLENMİŞ bir dokudur. Bunu açmak için şöyle örnekleyelim:

Bir melek SOYUT maddedir (Takyondur). Yani biçimlenmiş ana maddenin bir  B O Ş L U Ğ U  'dur. (Bizim bedenimizin doluluğu demek, ruhumuzun oradaki BOŞLUĞU demektir.)

E=mc² gibi, Takyon E'si (AL NOOR) biraz ters de olsa, ya da bizdeki her doluluk oradaki boşluk ve/veya tersi ise (İF) onun takyon formülü de tersine olarak çalışmaktadır.

( >>> bir parantez ne kadar büyük ve sonsuz olursa olsun, önüne gelen bir eksi işareti, parantezin içindeki tüm cebirsel ve işlemsel işaretleri tersine çevirir.)

Bu da anlaşıldı mı?

 

<> Nur >> Nar ilişkisi Magnetizmadan elektromagnetizmaya geçiş. (Bu da 5. hali idi). Ardından magnetizmanın çıkış ucu olan takyon ile 6. boyutu açıklıyoruz, desek eksik olur mu kaptanım?

 

Sevgideğer [candaş], nasıl ki BURADA suyun bir çok halleri (kar, tipi, dolu, don vb.) var ise, söylediklerinin tamamı da bunun misalidir.

Sözünü ettiğim ÖTEDEKİ SU (MA) fazıdır. Yani onun da sayısız sub-phaze'ları var. (Kırağı, çiğ, işba/şebnem gibi.) Biz alt fazlardan değil, şu anda üst 7 fazdan söz ediyoruz.

 

<> ok

 

Sadede geldiğimizde, KÜLLİ ŞEY'in'in istiva aleminden AŞAĞI geçişiyle ortaya çıkan emfazın adı  E S İ R  'dir.

Allah Esir'in tüm fazlarını Kur'an'da saymıştır:

1. Külli şey'in

2. Kevser

3. Küsur veya kesir vb.

Bunların hepsi MA (Örneğin "Arş'ı istiva etti.", "O'nun Arş'ı SU üzerindeydi.")

MA hem en yukarıda (50 bin yıllık bir gün ötede), hem de, şuna Allahüekber diyorum ki: YERYÜZÜNDEDİR!

Elbette bu MA yeryüzündeki MA olana kadar Aşağıların aşağısı fazlardan geçiriliyor, yani bu MA (içtiğimiz su) ESİR değil. (Umarım Kevserimiz olur Allahinşa.)

 

<> inşaAllah

 

Suyun fazları saymakla bitmez. (Çay, dere, ırmak, nehir, derya, umman, göl, gölet vb.) Sıfatları da bitmez. (Soğuk su, ılık su vb.)

Candaşım o yüzden sana bu fazları saymaktan imtina etmiştim. Ama asli olan su=H2O'dur.

 

<> DENİZ su değil mi?

 

Evet, Derya=Deniz, Umman=Okyanus, o anlamda yazmışım. ;) Kur'an'da Bahr ve Umman kelimeleri vardır. Ama bazı SU'lar ESİR (veya kevser) değildir. Mesela deniz kızı SU değildir, ama cennet ırmakları cehennemin kan irin ödem akıntıları kezzap nehirleri yine SIVI'dır (eriyik anlamında).

İSTİVA'dan İSTİLA'ya aktarılmış Külli Şey'in ESİR'ine (Ether), Arş'ın altındaki MA diyoruz. Bunu diğer fazları izliyor.

Sonunda RA'D suresine geliyor ve örnekseniyor. Kuantum KÖPÜĞÜ (Süper ve Hyper uzay esirileri) burada anlatılıyor.

Şimdi bana bir daha RA'D suresinin ilgili ayetlerini bu örnek çözümleme bilgi süzgeciyle bir daha yazar mısınız?

 

<> Rad/17: İndirir/indirdi, el semaa'dan, bir maa/su; o halde saal/seyl oldu/olur vaadiler, qaderleri ile; o halde haml etti/eder el seyl, zebeden raabiyen (bol/taşan/yüzeye çıkan bir köpük); ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi. İşte böyle(ce), Darb eder Allah, el haqq'ı ve el baatıl'ı; o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas'a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz'da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale'yi. o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas'a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz'da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale'yi.

 

Dikkat ediniz, Arapça ve Sanskritçe TAMAMINI sohbetin başından beri yazmış ve anlatmış oldum. Artık çocuğun adını sizler koyacaksınız.

Kuantum köpüğü şunun şurasında 1999'da akıl edilmiş. 2003 yılında ise quantumize edilmiştir.

Kur'an'ın şu büyüklüğüne bakar mısınız? Allahuekber. El Kebir. El Mütekebbir.

Kuantum köpüğü "EMANET geçicidir", yani KIYAMET ile birlikte tümden köpük yok olacaktır. Geriye kalan ne???

 

<> "o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas'a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz'da."

 

MEKS şudur: Dev bir parantezin önüne getirilen bir tek EKSİ işareti. Bu işaret ne yapıyordu???????????????????? (Eksi de Meksi de SANSKRİTÇEDİR.) (Bereket >> Birikim gibi.)

 

<> herşeyi eksi yapıyor

<> "Fİ >>> bir parantez ne kadar büyük ve sonsuz olursa olsun, önüne gelen bir eksi işareti, parantezin içindeki tüm cebirsel ve işlemsel işaretleri tersine çevirir."

 

Evet. EVREN bir MATRİX, hayal. Sınanmak istedik -gönüllü-. Sınav için MATRİX yaratıldı (Hayal hologramı). Bunun için KIVAMLI KÖPÜK yaratıldı. (Biz bunu gerçek sanıyoruz.)

Kıvamlı köpük >>> ZEBED.

Kuantum köpüğü uçar gider (Aynen Ankebut gibi dayanıksızdır), sadece yer ve göğün ayrılmasına (Tek bir düzlemin Dabbe ve Tarık olarak aniden ŞİŞMESİNE) yol açan bir MATRİX'tir.

Bunu Tarık'tan inen, Diplere giren ŞAHİDİ olarak söylüyorum. (Böylece Teori değil  D E N E Y  bile oluverdi.)

Kimse Allah'ın söylediklerini deneyleyemez. Ama herkesin MUTMAİN olmaya hakkı vardır.

Bana aranızda şu ana kadar yazdıklarımdan MUTMAİN olmamış bir candaş bulunuz. Mutmain olmadığı halde mutmain görünen Allah indinde İbrahim düşmanıdır. Bana açıkça mutmainliği (doyumluluğu) yazın, sorun.

 

<c> ben

 

Evet candaş, bekliyorum. Varlığımın nedeni de budur. Varlığımın nedeni İbrahim atamızdan farklı. Atamız Halillullah İbrahim MUTMAİNLİĞİ arıyordu.

Ben ise tersine bir ayeti yerine getiriyorum: "İnsanların çoğunun klasik inandığına ilişkin" DABBE ayetini. Ben mutmain olan ve bunu isteyen değilim. Ben MUTMAİN etmek üzere gönderilenim.

 

<> Mümkünse izin verirseniz özelinize yazmak istiyorum. Genele yazarsam konu dağılabilir

<> Özel değil, genele ltf. Mutmain değilim dediniz, sizi beklemekteyiz buyrunuz.

 

O ayeti bir daha yazarsanız, Benim için KANAT indirmekle birlikte, o andan itibaren MUTMAİN olmak isteyen değil, MUTMAİN EDEN olduğumu göreceksin.

 

<> Neml/82: O söz tepelerine indiğinde, yerden onlar için bir dabbe çıkarırız da onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler.

<> Hicr/88: Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!

<> İsra/24: İndir onlar için rahmetten tevazu kanadını ve de ki: "Rabbim, merhametli davran onlara, tıpkı küçüklüğümde beni koruyup büyüttükleri gibi."

<> 26-Şuara/215: Müminlerin sana uyanlarına kanadını indir!

 

Ben mutmainliği aştım. Allah aşırttı. Ben sadece MUTMAİN edenim, bunun için bir alametim ben.

Candaş buyrun. Bizim birincil ilkemiz AÇIKSÖZLÜ ve asla riyasız olmaktır. Çekinme sor veya başka bir arzun varsa gerçekleştir.

 

<c> Mutmain değilim çünkü konuşulan bir çok şeyden eğitimim dolayısı ile fazla anlamıyorum. Maalesef dün akşam buradaki yaşadığım bazı şeyler, bazı arkadaşlarımızın oldukça önyargılı olduğunu gösterdi.

 

Bana onlardan söz edebilirsin? Ben müneccim değilim (olumlu anlamda). Bize söz et ltf.

Gruptaki kişisel psikolojilerden beni sorumlu tutma lütfen. Zaten bunun cezasını sürekli geri bıraktırılarak yaşadık. Kırgınlıklarla engellendik. Küsenleri barıştıramadım daha. Allah elimizden büyük atılımları bekletmeye aldı. Bunu ben çoğumuza anlatamadım. Allah'ın NİMETİ VE NİYETİ ERTELENDİ.

 

<c> Hayır kesinlikle sizi sorumlu tutmuyorum ama yardımcı olunması gerekmez mi bilenler bilmeyenlere?

 

Beni sorumlu tutmayın. Ben hep BARIŞ salih amel Selam sevgi toleranstan söz ettim. Beni suçlama candaş. Çünkü bunu hak etmiyorum.

 

<c> hayır kesinlikle sizi suçlamıyorum

 

Ben SELAM SELAM (Barış barış) yani BARIŞIN diye yaklaştım. Hep bunları SEVGİ üzerine kurdum. Hep sevgideğer dedim sizlere, ama hepimizin nefsi başka.

 

<c> Ben sizin yazdıklarınızı okudum buraya geldim, dayak yemediğim kaldı.

 

Ben böyle dedim, başkası diyemez. İnsan halife ve ihtilaf için gönderildi. İnsan şu bir iki saliselik MATRİX dünyasında birbirine kırılmak, zulmetmek, savaşmak, günah için ihtilaf yapan bir halifedir. Beni suçlama candaşım. Ama derdine deva olabilirim.

 

<c> Olacağınızı tahmin ettiğim konuşma ihtiyacı hissettim

<> konu anlaşıldı sanırım, buraya çok sık gelen saldırganlar yüzünden biraz sıkı davranıyoruz burada. Sizi buraya ben aldım, yoksa giremezdiniz chate

<> dabbet şikayet mercii değildir, lütfen.

<> [c]yi tanımıyoruz, kendisine soru soruldu, bunu anlamak istemedi nedense, bu şekilde konuyu dağıtmasına üzüldüm ayrıca, ne kadar yardımcı olmaya çalıştık oysa ki...

<c> konu dağılmaması için hatırlarsanız özel yazmak istedim

<> Sn Aiberg de grubumuz içerisinde sadece bir katılımcı ve bizim de rehberimiz/kaptanımız. Grubun şikayet merci başkanı operatör/moderatör değil... şikayet ve sorunlar yetkililere iletilir...

 

Bizde paranoya yoktu olmazdı da. Fakat öylesine düşmanlıklar yaptılar ki ilk dönemlerimizde, Buraya selam atıp da bana küfretmeyen kalmadı neredeyse.

Arkadaşlarımın KONTROL mekanizması haklı olarak beni korumak için. Ben neyim ki beni niye korusunlar ki? Kimse karakaşıma karagözüme aşık değil ki!

Bendeki "BEN"e demin ayette yazılan "O söz başlarına geldiğinde...." sırrına saygıyla beni koruyor, beni manen ve madden destekliyorlar. Eğer o destekler gelmeseydi, ben bugün bir yıllık kontrat yapıp, tlf. hattımı çekmiş olarak ŞU AN ve ŞURADA sizlerle buluşamazdım.

Biz günah ve sevabımızla "OLDUĞUMUZ GİBİ" insanız.

Grupta birbirine kırılmayan kalmadı. Sen de o kırgınlardan birisin.

Bendeki Allah vergisi, BARIŞ (selameyn) bileşkesine rağmen birbirini kırmayan neredeyse kalmadı.

Ben hariç! Kimseyi kırmadım. Kırdın diyen çıkmayacaktır. Artık O SÖZ BAŞINIZA GELDİ. Artık kırgınlıklar yok.

 

<c> Sayın Aiberg barıştan söz ediyoruz misyonumuz barış ama bazı arkadaşların ilkesi barış değil gibi

<> Şimdi bu konu üzerine eğer mutmain olmazsan, Sabret, eğer istersen zamanla buna mutmain olacaksın

 

Ben çok kırıldım. Kimseye belli etmedim. Bana toplam 11 kurşun sıkıldı muhtelif zamanlarda, yine kırılmadım. Öldüm dirildim yine kırılmadım. Oysa ben kırılgan ve naif bir insan iken böyleyim.

Artık kıranlara niye kırdın diye sormayı terk ettim. Sizlere artık KIRILMAYIN hoşgörün yaratandan ötürü demeyi yeğledim. Belki bu da başınıza gelen bir söz!

 

<> bakın arkadaşlar, ben dün de söyledim, eğer buraya tesadüfen gelmiş biri olsaydım bir an durmaz giderdim. Herkesin çok akıllı olduğunu düşünmeyiniz, benim gibi eğitimsiz, fazla bilgisi olmayan, ama art niyeti olmayan birinin de geldiğini düşünün.

 

Candaş. Buraya hayr ve şer için gelinir. Şer için gelenler Ebi Leheb olarak lanetlenip gittiler. Ama sen Hayr için buradasın. Ve benim geçmiş chatlerimi oku lütfen. Göreceksin ve burada "Anladığını söyleyen" herkes Resmi ve geleneksel bilimin üç asır sonrasından yazıp çizdiğimi göreceksin.

Eğer sadece benim yazdığım (mesela yukarıdaki konu gibi) bir tek şeyi idrak ile okuyup anladığında, değil Türkiye'de, dünyada bunu akıl etmiş bir tek prof veya bilim adamı bulamazsın.

 

<c> Benim bunlarda bir tereddütüm yok

 

Kendimi methetmiyorum. Diyorum ki: Burada SEN dahil tüm candaşlar, Dünyayı Einstein'lar istila etse, YİNE DE bilim gibi bilimi bilmekte TEKSİNİZ.

Size yazdıklarımın çoğunu HAWKİNG'e bile söylemedim. (Söylemler kitap yazmakla olur, ama yazmıyorum. Hawking ise bunları burada okuyamıyor.) Hawking'de çelişki VAR ama, inan BİZ+LERDE sıfır çelişki var.

 

<> bakın [c], aylardır bu chat bekleniyor. Lüften engel olmayalım. Daha sonra çok pişman olma ihtimaliniz var. Bunun ne demek olduğunu iyi bilirim. Aynı hataya düşmeyin. Sabr sabr lütfen.

 

Bizi birleştiren ortay, yönel vektör, kuşkusuz BİLİMDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜMÜZDÜR.

Dinlerin ENGÜZELİNE sahip olmamızdan öte bunu ilk ve tek bizim BULMAMIZDIR. Bunların önemi (Başınıza gelen bu söz vaki olduğunda) artık kırgınlıkları aşıyor.

Ana yöneyimiz sadece sadece HANİFLİK denen başımıza gelen söz ve İbrahim dininden ARTI olarak BİLİMDEKİ eşsiz üstünlüğümüzdür.

Sevgideğerim Candaşım. İddia ediyorum, sadece iki sayfalık herhangi bir chat'i OKU, sonra Hawking dahil istediğine git. SEN ONLARIN TAMAMINDAN ÜSTÜN olarak bilmektesin.

Çünkü bu söz VAKİ oldu başına geldi. Hanif Protestant İslam (efendimize inen dini gibi) BİR MİLLENİUM ile birlikte İNDİ.

Candaş, acele etme oku ve de ki: "Rabbim ilmimi artır." Göreceksin ki, üni profları eline bile su dökemeyecek cahiller kalacak yanında... Ben kefilim. Allah da şahidimdir.

O söz başına geldi. Ben en barışçı ve yumuşak alametim.

Allah benim aracılığımla insanlara gazap ve azap vermeyecek. Ama benden sonraki alametler, ğadab ve kangölü olacak. Ben merhametiyle kanat indiren (O kanadı Allah taktı) ve kanatlarını terk eden bir alametim.

Barış barış barışın. Birbirinize karışın. Barışçıllakla yarışın!

Birbirinizi SEN O gibi görmeyin, BİZCİLLİK'tir şiarımız, umdemiz. Başın ağrırsa bu senin VÜCUDUN. Miden ağrırsa o da senin vücudun. Çünkü BİZ*LER tek vücuduz.

Yineliyorum: Artık birbirinizi "Kırmayın" demeyeceğim. "Kıranı affedin" diyeceğim. Hatta artık bunu bile demeyeceğim.

Sizler akil-baliğ, kemaliyetli/kamil, yetişkin sorumlu yükümlü insanlarsınız. Kamil ve ergin olana çocukmuş gibi "NASİHAT" edilir mi? Ben nasihatçı mıyım. Ben hepinizin en en en en en küçüğüyüm. Benden daha küçük bir tek kişi bile yok aranızda.

 

<> [c] lafı uzattığı için Hans'ı bunca yazmaya mecbur bıraktığı için kasıt aramama sebep oluyor, lütfen konu bitsin. Ben aldım buraya [c]yi.

 

Ben yazmadım bunları. Ellerim yazdı. Daha önce hiç sağ elimle böyle yazmamıştım. Yemin ederim VALLAHİ ilk kez böyle oluyor. Ben yazmadım, sağ elim yazdı, sol elim de onu tamamladı. Bu bir hayır işareti bence, bu ilahi bir işaret.

 

<> Anlıyorum dr.

 

Ben secde etmek zorundayım, iki rekat sonra geliyorum...

Beklettim. Fakat ikame ettiğim salat değil, üzerine okuduğum salat uzun sürdü.

Mesajlar yerine oturmuştur umarım. Ve beni arabulucu yaparak bilimden çalmayın. Özkimliğiniz (nefsiniz) ile hesaplaşın.

Ve Kur'an=Bilim saatine dönüyoruz. Nerede kalmıştım?

 

<> "Bunu Tarık'tan inen, Diplere giren ŞAHİDİ olarak söylüyorum. (Böylece Teori değil  D E N E Y  bile oluverdi.) Kimse Allah'ın söylediklerini deneyleyemez. Ama herkesin MUTMAİN olmaya hakkı vardır. Bana aranızda şu ana kadar yazdıklarımdan MUTMAİN olmamış bir candaş bulunuz. Mutmain olmadığı halde mutmain görünen Allah indinde İbrahim düşmanıdır."

 

Eğer İbrahim atamız Allah'a dalkavukluk yapsaydı, "Mutmainim en başından beri" deseydi, Allah'ımızı kandıramayacağına göre... İyi ki riyakar değilmiş. ATA olmak böyle hak edilir işte... Ben de torun olarak bunu benimsedim.

Quantum köpüğünü azbuçuk anladık. Şimdi Hologram teoremlerinin Kur'an şifrelerine dönelim mi?

 

<> Tmm

 

Matematik bir film emülsiyonu (matriss) üzerine lazer tutulduğunda birden ÜÇ BOYUTLU (3D) bir geomatrix anlam kazanır. O halde bazı Kur'an terimleri MetaMatriss, bazıları da (MİSAL=Örnekseme modeli) yani müteşabih olarak GEOMATRİX'tir.

Bunları somut dile dökelim.

Adem neyi buldu? Melekler neye şaştılar?

 

<> Şey'i isimlendirdi

<> eşyanın isimlerini. Rakamı harfe çevirdi

 

Evet İSM. İsim bir Metamatriss'dir çünkü NOSYON denen kavramı içermez. Pekiyi bir İSM'i nasıl Geomatrix yapabiliriz? (İpucu >> Başına C harfini getirin.) ;)

 

<> Cisim

 

Evet. Pekiyi İSM başına B getirirsek ne olur?

 

<> Bismi

 

Ve +İSMİ nereye gidiyor?

 

<> arşa kadar

 

Unutmayınız ki "Bi......................................ismi ALLAH" demiştim. Yani Bi'den sonraki şu eski yazılardaki uzuuuuun hat vardı ya oraya "Euzü besmele koyuyorlardı" sanıyorduk. Oysa oraya niyetini koyuyorsunuz: Örneğin (El Misal) "Bi ....(mesela arabaya biniyorum)....ismillahi"

Demek ki bir metamatriss olan harf-sayı dönüşümlerine bir YÜKLEM/EYLEM veya niyetinizi ekliyorsunuz. Hologram başlıyor. Çünkü arabaya binme KÖPÜĞÜ size bir balon oluşturuyor. Araba bir isim iken birden cisim (cins isim) oluyor.

Bir otomobil fabrikasında sayısız otomobil var. Üretim bandından hepsi birbirine benziyor. Bunlardan birini (modelini) seçeceksiniz. Bu ism (i=Elif olduğundan başa koydum) Bism olarak NOSYONA KAVUŞUYOR hologramize oluyor ve C+ism meydana geliyor. Bu da cins isim.

Özel ismi nasıl yapacağız? (Hologramı, seçimimizi bize kişiselleştirmek anlamında)

ism başına R harfini getiriniz.

 

<> Resim

 

İşte hologram TÜRleri adına yazdığım her şeyin başında bunlar vardı sevgideğer [candaş]ım!

Metamatriss ve Geomatrix dediğim buydu.

OK?

 

<> Duhan/58: Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

 

Sağol. :)

O ince ayrımı artık fark ettik değil mi?

 

<> evet

 

Merak ederseniz (ama sanskritçe gerekiyor) İSM başına D getirirseniz, Çift isimli anlamına geliyor. ve ikisi de İKİ demektir. (Bikini, Diyoptri gibi) (Veya basitçe iskemle=Sandalye gibi.)

Pekiyi insanlar (daha doğrusu ADEM) niçin D+ism yani ÇİFT isim koydu? Bunu düşündünüz mü?

Çünkü SAYI (Rakim) ve KEHF (ses/geometri) İKİ EŞDEĞER SİSTEMDİR. İkisi de vardır. Yadsıyamazsınız.

Size bir yılbaşı bileti uzatıyorum:

İSM >>>> BİLET

BİSM >>> BANA ÇIKARSA potansiyel hayallerim

CİSM >>>>> OTOMOBİL EV yat-kat alırım. (Hayatta almam ama laf olsun diye böyle yazdım. :) )

R+İSM >>> RESMİYET >>>> Evi ŞURADA ve ŞU ev olarak alıyorum.

D+ism >>>> Çocukları koleje göndereceğim parayı ayırdım. (Dualite çünkü NEFSİ dışında başkalarını düşünüyor >> İyi puan.)

Bu böyle gider.

İsterseniz bir de F+ismi ve H+ismi'yi irdeleyelim, sıkılır mısınız?

 

<> asla

<> never

<> hayır

<> zevk duyarız

 

(Harfleri alfabetik olarak Adem sıraladı, İdris kayıt altına aldı.)

F >>> FARK demektir. İki alternatif veya ikisinin kıyası demektir. (Irk, fark, fraksiyon vb. bunları bir daha yazmamak için) H'ye atlıyorum. (Arapça'da G harfi olmadığından H'ye atlıyorum.)

H farkı HİSSETTİRİP farkın farkından HASIM (Karşıt) veya HISIM (yandaş) arar.

(Unutmayınız ki cifirde bir tek H harfi vardır. Bunlar He, Ha, Hı diye ayrılmıyor. Sadece Ebced'de ayrılıyor.)

Biri düşmanınız olarak H+ism edilir >>> HİSSEDİLİR. Diğeri de akraba gibi yanınızdaki kimseler olarak H+ism+edilir >>> HİSSEDİLİR.

Bu kadar yeterli herhalde.

(Denizler mürekkep olsa... anlamında yeterlilik önerdim.)

Kısaca anlatmak istediğim şuydu >>> Her Rakim Kehf olabilir. (Bilim dilinde her Metamatriss aynı zamanda Geomatrix'tir.)

 

<dr> Diğer harflere devam edebilir miyiz?

 

Gerçekten mi Dr? Bir harf söyle seni kırmamış olayım, tek bir harf. (İstesem de seni kıramam) Haydi söyle bir tek harf?

 

<dr> t

 

T+ism. Sulu şeylerin veya destelerin isimleri, kategorilerin isimleri. Bir kategori seç ltf. Mesleğin ile ilgili de olabilir.

Bir klasman/tasnif ismi. T >>> İsimleri TASNİF eder. (Sınıflandırır, klasifikasyon.)

 

<dr> Kanser.

 

Tümör. Bir kategori seç. (Mesela "rie melanoma gibi.)

 

<dr> Akciğer.

 

Seni çekmiştim zaten. Rie nedir?

 

<dr> Akciğer.

 

Kategori:

 

<dr> Adeno Ca

 

Üst-alt Lezyon var! Başkanıma adresini verirsen sana onu ücretsiz gönderiyorum.

Seçtiğin harf >>>> T+asnif idi. Bunun için alt kümelere indik dr. Yani uğraştıran bir harf seçtin. Sanskritçesi DESTMİ. (Deste şimdiki Aria dillerinde.)

Bunu sana analiz etmen için ücretsiz gönderiyorum. Çünkü Japonya fabrikanın o depatment'ını kapattı. (Kâr etmiyor diye... Zaten niyetlilerdi.)

D iki tane. T ise ikiden iki tane (tasnif) ve alt kümelere ikişerler anlamındaydı. Latincesi (du, diall gibi), aynı zamanda Stereo (çift olan D harfi). Yine di+GİT (iki rakam) Bİ+NARY aynı anlamda iki rakam.

Ş+ism. Sorgu harfidir, bilinmeyenlerle uğraştırır. Merak vb. demektir. Mesela arapça Şesmi? >>> İsmin nedir demektir. Şey'den gelir, biraz da şey+tan'ın Ademce verilen ismi.)

Acıktınız mı? (Ben tokum) Yoruldunuz mu? (Ben yorulmadım).

 

<> Hayır

 

Konuya devam mı, tamam mı? Çünkü Cumartesi hariç her gün chat olabilir. Yine eşleriniz babalarınız bana kızabilir, "Bu hergele yine ortaya çıktı" diyebilirler.

 

<> hayır devam ltf.

<> Bugün olabildiğince uzun olsun.

 

Candaşım emrin olur, gerçekten emrin olur.

 

<> Siz yorulana kadar

 

Bilimi talep edene icabet etmeyen şeytandan aşağıdır. Hiçbir şey bilime engel değildir. Bilim=Kur'an=Bilim'dir.

Bilim ve Kur'an talep edildiğinde ikisi aynı şeydir. Namaz bile kılınmaz. Kur'an=Bilim yapılır veya en doğrusu Kur'an=Bilim = Kur'an=Alim Allah bilgisi = Levhi Mahfuz (ana kitap). Karışık ama bu hiyerarşi böyledir.

Allah'ın ilmi derken bize bildirilen ile sınırlıdır. Kuşkusuz kalanı ĞAYB olup sadece Allah katındadır.

EL ALİM ALLAH bazılarımızı yine el-Alim kılar fakat ĞAYB'ı vermez. Kimse ğayb'a muttali değildir.

Bunu en acı örnekle Mighty (Adler) anladı. Geleceği belirlediğini sanırken bir de baktı ki YERİNDE yok ve bir Hristiyan olan ADLER bu sayede hepimizi sollayacak bir MÜSLÜMAN olarak ortaya çıktı (çıkacak ha/vet). Müslümanlıkta beni sollar ama, Hanif müslümanlıkta BURADA YAZDIKLARIMIZA TABİDİR. (Kendi itirafı)

İyi bir alışveriş. O bana islamı ben ona Hanifliği DİKTE ettirdim. Zülkarneyn de müslüman değildi (Gelecekte), sonra müslüman oldu (geçmişte).

Bunlar ALLAH'ın işleridir (Affairs), kimsenin aklı ermez. Sadece tecrübeyle yaşar görürüz...

 

[] Kaptanın eşi [s] bağlandı

<s> bölmeden ss

 

[S] selam hayat arkadaşım selam altı numara, ça va?

 

<> ss kaptan, bien çok çok çok bien

 

Gott sei Dank. Elhamdülillah.

 

<> ne güzel sizleri aramızda görmek

 

Biraz sabret! Efendimiz medine'ye eşini götürmedi. Biraz sabret. Doğrusu Allah sabredenlerle birliktedir.

 

<> amin

 

Ebi Leheb ilan etti Allah onları... Gafiller bilselerdi, ömürlerinin sonuna kadar ağlar ve secde ederlerdi, ah bilselerdi.

Yaptıkları tüm taciz ve tarizler İSLAM adına. Allah'a şükür ben İSLAM'dan değilim. HANİF MÜSLÜMANIM.

Bu neye benziyor biliyor musunuz? "Efendimizin tüm EBİ(amca)leri GEN/KAN bağı dolayısıyla kutsaldır" gibi bir zırvaya benziyor. Amcalara bakınız: Ebi Leheb, Ebi Cehil.

Onun için ben İSLAM'dan değilim. HANİF MÜSLÜMANIM. İslamı El Kaide'ye falan bıraktım, -imajımızı mahvedenlere-.

İleri mi gittim candaşlar? Beni uyarabilirsiniz.

 

<> hayır, gerçek ortada

 

Evet, şimdi çevremizdeki Ebi Leheb'ler yaptıkları herşeyi islam adına yaptıklarını söylüyorlar. Hani ikiz kuleleri bombalamak ne kadar meşruysa, intihar edip bomba yüklü aracı patlatmak ve ilkokulları bombalamak ne kadar doğruysa... Hepsi islam adına HA!

Tebbet ebi lehebin...

Sadece o mu? KARISI da! Peki kimdir bu karısı? 4 aydır çevremde dolaşan Fethullah kızları... Mini degaje numaraları tutmadı. Zamanında ırza geçme, babalık davaları açmaya kalktılar. TC savcıları onları ÖYLE bir kovdu ki, hiçbir mahkemeye çıkmadım. İnandırıcı değildi iftiraydı.

Aksi halde beni gazetelerde okurdunuz. Hem de öyle düşmanım var ki sekiz sütuna manşet ve ATV ana haberinde veya STV veya Kanal7, birinci haber olurdum. EĞER doğru olsaydı.

Allah doğruların yanındadır. Ben doğru olarak eksiğim. Çünkü DOSDOĞRU olmam gerekiyor. Doğruluk yetmiyor bana.

Halen günde üç beş yalan söylüyorum, bunun mümkünatı yok. Aksi halde ağzımı dikmem gerekiyor. Dilimi makasla kesmem gerekiyor... Bu kadar saçmalayamam. Dilerse bunu rabbim yapar, mesela tansiyonum 27 olur felç gelir dilim tutulur vs.

Allah'tan başkası beni susturamaz. Çünkü ben başa gelen o söz'üm.

PROTESTANT İSLAMIN KURUCUSU

Hanif Milletin Atası'nın sadık serveri.

Taaa kaç bin yıl sonra, onun DİNİ, Allah'ın özbeöz dini Haniflik, tutup "O SÖZ VAKİ (millenium) olduğunda..." ayetiyle fix ediliyor. Kaç bin yıl sonraki miras bu, düşünebiliyor musunuz sevgideğerliler? Bir hazine ortaya çıktı -anlayana-.

 

<> Bakara/129: Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden öyle bir Rasul gönder ki, üzerlerine ayetlerini okusun, kendilerine Kitab'ı ve Hikmeti öğretsin, onları hazırlasın! Kuşkusuz sensin sen, Aziz ve Hakim olan.

 

Üzerinizde test ediniz: Hans'tan önceki dini fikirlerinizi ve HS [Hans'tan Sonra] dini fikirlerinizi. Arada bir DEĞİŞİM yaşamadınız, yeni bir şey bulmadınız. Sizinle doğrudan -ben telefon hattı isem- İbrahim atanız, HALİLULLAH atanız buluştu, konuştu.

O söz başınıza geldi.

Allah'ı dost edinmek gibi kocaman büüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüyüüüüüüüüüüüüüük iddiası olan İbrahim atamızın, SİZ JURY ile siz katılımcı ile DOST olmayacağını mı sanıyorsunuz?

Ben aradan çekiliyorum. Buyrun siz artık İBRAHİM atanız ile birlikte onun çocukları değil onun MİLLETİSİNİZ.

Çocukları kancık çıktı, pislik çıktı -çoğunlukla-. Çocukların seçme hakkı yoktu (babalarını), ama MİLLETİY İBRAHİYME HANİYFA olarak bizim özgür ve özgün bir iradeyle SEÇME hakkımız vardı.

Bunu başardınız. Siz yaptınız bunu.... Ebi Leheb'lerden olmadınız. HANİF oldunuz.

Hans'ı aradan çıkaracak biçimde özbeöz hanif oldunuz. Hepinizin ellerinden defalarca öpüyorum.

 

<> Est

<> Allah razı olsun

 

Hayır, Est demeyin, öpüyorum ellerinizden ve şehidlerin ayaklarından. Benim şanım mı eksilir böyle dersem? Bende gurur mu var sanıyorsunuz? Anlamsız gururum yok asla! Anlamlıysa biraz var -artık o kadar olsun-.

 

<> vesile olandan (sizden) Allah razı olsun. Rabbimize şkrlr olsun.

<> O sözün gerçekleşmesiyle birlikte, "Hak Din" zahir edildi diğer tüm dinlerin üzerine. Yüzyıllardır hatta binlerce yıldır batın'dan seyreden Hanif Din artık zahir'e çıkarıldı.

 

Evet.

İbrahim atamız Arkeolojik kalıntı değildi. O şimdi bile sizler sayesinde yaşıyor.

Efendimiz, İbrahim ve diğer tüm isimli isimsiz resul ve nebiler arasında ayrım yapmıyorum. İbrahim atamızı ayrı bir yere koymayın. Hepsi eşit.

Ama sadece o tek başına ALLAH'ın dostu... Biz de onun dostuyuz. Basit bir Aristo mantığı yürütün.... Biz de Allah'ın dostuyuz/Halilleriyiz.

 

<> Bakara/285: Resul, Rabbinden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah'ın resullerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır."

 

Ve Cinlerden, Ademden beri bir tek şeyi DEĞİŞTİRDİK! Farkettiniz mi?

Onyüzmilyonbin İSLAM arasında sadece en doğru olan ve unutulmuş bir dini, HALİL dini, HANİF dini keşfederek çevrenizde gördüğünüz tüm İslamlardan ayrıldık.

Budistler de ilk dönem GERÇEK İslamdı. (Musevi ve iseviler gibi.) Hindular da. Şamanlar da.

Bana KİTAP gelmemiş ELÇİ gelmemiş bir tek -şu anda- haberdar olmamış tek bir insan gösteremezsiniz. Amazonlarda iken bile iplik kadar mayo giyen indiosların tamamı "Mohammad, Koran" diyorlardı. Haberleri vardı -sevsinler ya da sevmesinler-.

İnsan MES'ul oldu bilişim iletişim darbeleriyle. GSM'ler cepte, .net önünüzde. Surf yapın.

Kim diyebilir ki "Benim İslamdan haberim yok"?

İşte bu SÜREÇ (Allah'ın nuru) tamamlanana kadar yeraltında idi, şimdi yeryüzünde o söz başlarına geldi. Tüm insanlar, Grönland (gerçek vatanım) eskimoları dahil, islamı, Efendimizi bilmeyen mi kaldı!

Onun için millenium-milatyum dedik. Onun için taaaaaaa İbrahim atamızın dini bugüne ertelendi. Artık herkes sorumlu.

İşte bu kıyametin ilk alametinin sözleridir.

(Bu kısım Mighty ve Messiah için yazıldı.)

 

Evet sırada konuya dönersek hangi sorular var?

 

<> Atmosferin dışından biraz bahseder misiniz kaptanım?

 

Ben köpük ve matrix ile ilgili soruları kastetmiştim. :( Konumuzu [candaş] başlatmıştı. Bittiğine emin misiniz?

 

"Rad/17: İndirir/indirdi, el semaa'dan, bir maa/su; o halde saal/seyl oldu/olur vaadiler, qaderleri ile; o halde haml etti/eder el seyl, zebeden raabiyen (bol/taşan/yüzeye çıkan bir köpük); ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi. İşte böyle(ce), Darb eder Allah, el haqq'ı ve el baatıl'ı; o halde el zebed/köpük zeheb edilir (atılır) cüfaa (atık?) olarak, ve el naas'a fayda veren (menfii olan) meks edilir (kalır/bırakılır) el ardz'da. İşte böyle(ce) Darb eder Allah el emsaale'yi."

Burayı tamamen anladık mı??? Örneğin Saal/Seyl > Türkçe SEL. Sanskritçe sail. İngilizce yüzmek anlamında Sail (sailor gemici, denizci).

 

<> "ve üzerine aqıd ettiklerinizden (akıttılarınızdan, erittiklerinizden), el naar/ateş içinde, bir hılye veya bir metaa arayan (için), bir zebed/köpük (vardır), onun misli(nde)/gibi."

<> Fussion var mı bu kısımda?

 

Evet, fusion'dan başla Super Space Quantum köpüğüne, oradan da Hyper space Hollygramlarına kadar her tür hiyerarşik bilgi var.

Maddenin dördüncü hali plazma bir ATEŞ olayıdır. Yani sıvıya benzer ama DEĞİLDİR, sonsuz sıcaklıkta cehennemi bir sıvıdır.

ATEŞ ve su daima dengededirler. MA ile ATEŞ quantum köpük ve tünel süreciyle biter.

 

<> Aqıd etmek/edilmek, akide (şekeri) gibi eritme/eritilmiş, çekirdek erimesi, Kozirev'in glikoz yakma deneyi vb.

 

Evet ZAMAN ENERJİSİ de var burada. ÇÜNKÜ: Zaman enerjisi BAŞTA başka SONDA başka (farklı) akar. Çocukluğumuz adeta geçmek bilmez. (Zaman enerjisi çok az soğurulur.) Yaşlılığımız ise on yılı devirir de bir hafta gibi gelir bize.

Acceleration evrensel bir yasadır. Pardon ivme. Giderek hızlanırsınız.

Çünkü doğa sistemleri nedense asimetrik olarak başaşağı akar.

(Yoğun ve sıcaktan seyrek ve soğuğa veya kütlenin çekim topağının merkezine vb.)

Daha da ilerletelim:

Varlık yokluğa tercih edilmiştir. Madde salt enerjiye tercih edilmiştir. Yani enerjinin bir kısmı MADDE olmuş ötekisi de enerji olarak kalmıştır.

Saf enerji olarak da evren kalabilirdi... (Nitekim öyleydi. Sadece kuantum köpüğü halindeydi.)

Fakat ani şişme teoremi uyarınca evren rutin genişlerken birden KUANTUM köpüğü kuraldışı olarak ANİDEN şişmişti. Yani ışık hızından hızlı şişmişti.

Çünkü kuantum köpüğü DURUM olarak ışık hızına, fakat DAVRANIŞ olarak translumisans hızlara sahiptir. (Işığın kaynağı ışıktan hızlı gidebilir ama ışık sınırlı hızda gider demiştim.)

Bunlarda ters gelen bir şey var mı candaşlarım?

 

<> hayır

 

Tamamı KUR'AN'dandır. Benim bir fikrim katılmamıştır. Onun için sordum.

Gelelim Akaid'e: Doğrudan PLAZMA hali. (Özellikle bunu sadece Cehennem ehli gözlemleyebilir)

Cifirin doğasında basit GEOMETRİLER vardır. Ateş toprak hava su gibi.

İşte su ve toprak ÇAMUR olur.

Su ve Ateş buhar olur.

Ateş ve toprak AKİD olur. (Mağma eriyik)

Arada fazlar da vardır. Su ve Hava bulut olur, sis olur, ama aynı bulut ateş ve hava'da YAKICI duman olur; yani ferahlık bulamazsınız, astma haline geçersiniz. Bunalırsınız.

Madde canlıların doğası (Cennet eğilimi) TOPRAK-SU-HAVA tazeliği ve serinliği üzerinedir.

Cehennem doğasında ise ATEŞ devreye girer ve o hava DUMAN olur (atmosfer yerine). Mağmalar akar ve lavlar içine düşmüş gibi oluruz.

Cennet'te sürekli DAHA güzelleşen yani yenilenen simalara karşın Cehennemde sürekli daha çirkinleşen ucubik yaratıklara döner kişiler.

Biri ebediyen her an gittikçe DAHA güzel olurken, diğeri ise her an daha çirkinleşiyor. Yanındaki çirkinlere baktığında ise görülmemiş bir ESTETİK azabı çekiyor. (Non-estetik anlamında)

Yediği zakkum, tüm tuvaletlerin içeriğinden bile milyarlarca kez daha iğrenç. Ama yemek zorunda onu Usame ve Ebi Leheb'ler.

Ve ne acıdır ki, o çirkinlikler içinde bir Huri falan da yoktur. Yani beslenme içgüdüsü zakkum ile, cinsel içgüdü ise non-estetik çirkinlikler ile körelmiş.

Cennet tam savunma, mutlak savunma ve emniyet içindeyken, ötede her an bir zebani bir iğrençlik kötü sürprizler yapabilir. Giderek çirkinleşirler.

Haşa Allah zalim mi?

Yakıtı ateşi sen götürmüşsün. Şu kadar milyon asır yanacağım demişsin. (Götürmeseydin. Sözüm meclisten dışarı) HÜR SEÇİMİNİ yapmışsın. "Ben bunu istiyorum" demişsin.

ŞU MATRİX aleminde yani rüya içinde rüya aleminde saliseleri ebediyet ile değiştiren sen değil miydin?

(Ah bir hatırlasaydık Kalu Bela'da Allah bunları gösterdi)

 

<> Nebe/40: Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"

<> 13/25: Allah'a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet var. Yurdun en kötüsü de onların olacak.

 

Allah cehennemi de gösterdi. (Süper plazma fiziği uyarınca) Cehennem boynunu büktü: "Bana kim gelir ki Yarabbi... Beni kim ister ki?"

Ve evrende en yüksek tiraj trend CEHENNEMİNDİR.

Cehennem dedi ki: "Kim ister gittikçe çirkin olmayı -şu hurilere baktığında-?"

Allah buyurdu: "Doldun mu?"

Cehennem yanıtladı: "Daha var mı?"

Allah zalim mi?

Eğer buna zalimlik derseniz daha dünyada başlar bu suçlamanız. O neden zengin, bu neden erkek de dişi değil. Bu neden kedi de insan değil!...

OYSA bizler SEÇTİK bunları, MUTLAK ÖZGÜR iradeyle "Kedi olacağım" dedik Maydonoz olacağım dedik, Melek-cin Mecüc olacağım dedik. Deccal olacağım dedik.

 

<> Cinsiyet seçimi de bize mi ait?

 

(Ruhların cinsiyeti yoktur. Bedende cinsiyet vardır.)

Hatta "Zenginlik verme bana rahmet ver" dedik. O zengin ben fakirim dedik.

Bunları doğarken unuttuk.

SÖZÜMÜZ neydi? "Ben zenginlik değil rahmet istiyorum".

Unuttun mu sözünü? Hatırlatır o gün sana son nefesinde Melekül Mevt. "Yaaa ben gönüllü yoksulluk istemiştim!"

MATRİX evreni böyledir. Herşey hayal aslında. Hülya, rüya... (Cümle hologramlar bir tür sanal gerçekçilikler.)

 

<> Rum/43: Allah katından geri çevrilmez bir günün gelmesi öncesinden vechini kayyim (bölünemez, değiştirilemez) dine çevir. Allah'tan onun için geriye döndürülmesi yoktur, o günde sed sed ayrılınır.

 

Evet MATRİX. Genlerimiz bir matrix aslında. Dörtlük sistem (AGCT) olası dizeler ve dizgeler oluşturuyor. Bu da bir matrix.

Ya gezegenler? Hani şu Tietz Bode sayısı vb. Bir DÜZLEM MATRİSS değil mi?

0-3-6-12-24-48-96-... diye diziyorsun gezegenleri, bunlara 4 ekliyorsun ve 10'a bölüyorsun. Çıkan, güneşten uzaklığı veriyor. Bu da MATRİSS. (Keşke Matriss'in de filmini çevirselerdi.)

Matrix tüm Gauss ve Riemann 3D'lerine yanıt olurken, Matris birleştirilmiş bir Tarık ve Dabbe (Gök ve yer) MAHŞERİ oluveriyor. Böyle bir evrenin de filmi yapılabilirdi. (Steven Spielberg duymasın -imza spilberg)

Mesaj geldi Cohn B kim diye. Cohn Bendit. Cohn veya Cohen >>> Kahin demek. Ben ise Arapça (ben ve ibn gibi) oğlu demek. Yani Kahinoğlu. Ama artık onu kınayamayız ZickZack bünyesinde şimdi. Roth da belki bu bünyeye girecek (Claudia).

Dokuz yıl sonra AB'liyiz.

 

[] http://web.archive.org/web/20041114092830/http://www.vanderleeuwlezing.nl/biografie_cohnbendit.htm

 

Teşekkür. :) Şimdi o bizden. Acaba yararlı bir şeyler yapmış mı? Onun hakkında ne biliyoruz?

 

[] http://hanifislam.com/mih/wp-content/uploads/2017/01/cohnbenditten-ermeni-kartini-oynayan-fransaya-elestiri.jpg

 

Aslında adam bizim için çalıştı, fakat nasıl bir link ise birşey anlatmamışlar. Türkiyede Gazetecilik zerrece yok. Kırca, Hakan gibi üç kişinin elinde, onların fikri kamu fikri diye yansıtılıyor.

DCBendit inanılmaz çalıştı TÜRKİYE lehine. Başbakandan daha çok birebir 150 görüşme yaptı. Ah bunları bir bilseydiniz, şaşardınız.

Verheugen saf Yahudi, sırf Türkiye için nasıl çalıştı nasıl çalıştı anlatamam. Adamın sağlığı bitti.

Bu ikisi olmasaydı, Türkiye RESMEN DİNE SARILACAK bir devlet olacaktı. Bu hangi din elbette biliyorsunuz.. Bizim olmayan bir din.

Canına minnet iktidarın. AB'nin başımıza bela olacak birincil faulü, hatta rezaleti, ABD gibi Rusya gibi tek bir devlet olmayışı sadece ekonomi devleti oluşu. Coğrafya ile ilgilenmeyişi ve çooook basit içpolitika malzemeleri çekişmeleri.

Bush karar verir, o şey olur, mesela bombalanır. Ama Avrupa daha Bosna'ya bile çare bulamadı. Geldi ABD kotardı işi.

Avrupa gerçekten yaşlı. Hatta yaşlı oranı gence göre ALARM seviyesinde %40. (Türkiye'de erken ölündüğü için bu %17.)

Norveç bunların tamamını fark etti ve girmek için değil girMEmek için refaranduma gitti ve GİRMEDİ. Yani başvurusu var. İstese bir saat sonra bile girebilir, ama GİRMİYOR.

Bunlar anlayana önemli mesajlar elbette.

 

Ve son bir dakika.

19.00'da chat'i bitirecektim. (Zigzag sırada. Aslında onlar yarındı ama yarın Avrupa'da önemli bir gün o yüzden bu gece istediler.) Kozmik ve ilahi bir takvim. (Zilzal bitimi 21 Aralık saat 11 cıvarında.) Yani o gece girebiliriz.

Geceye sarkmamak için 20.00'yi hatta 19.00'u öneriyorum Jury'ye (Kış geceleri uzun)

Yaz geceleri sabah ezanına kadar gidiyor, hava çok geç kararıyor. Fakat kış için bence 19.00'dan başlayabiliriz. Veya işim gücüm var diyenler varsa 19.30 olabilir.

21 Aralıktan itibaren (cumartesi hariç) her gün var. Allah inşaa etsin.

 

<> inş

 

Hesapta ZigZag yoktu özür dilerim. Onlar Pazartesi grubuydu. 5 buçuk saat de bize yeterli oldu.

Sağ elimin yazdıklarını çoooook iyi okuyunuz. O yazılanlar ben dahil hepimizi nefsiyle hesaplaştıracaktır.

 

<> ZigZag bizden de önemli kaptanım, onlar üretiyor biz tüketiyoruz.

 

Hem 3M, hem ZigZag, hem ZipZap, üçünü de BURADAN motive ediyoruz. Kimse kimseden önemli değil.

ZipZap Hanifliği

ZigZag bilimsel teorileri (KMA bunu hep yapar)

3M ise WEMB'i deruhte ediyor.

Yani kimse ötekinden önemli değil.

HANİFLİK mi önemli, BİLİM ÖNEMLİ, WEMB mi önemli?

Üçü de önemli! Üç ayrı dal bu.

Ve ben o kozmik öğretmeniyim üç grubun da. 3M'in de öğretmeniyim. (Muallim anlamında değil, Rehber anlamında.)

Benim için Hawking veya [Sen] veya Mighty ÜÇÜ DE EŞİTTİR, tamam mı [candaş]? M u t l a k  olarak eşitsiniz.

 

<> sir yes sir

<> kaptanım zigzag'a slm slm iletir misiniz bizden?

 

Onu otomatikman yapıyorum. (KMA da benim Ekim Bei de. Otomatikman selamlıyorum onları sizler için.)

ZigZag'ın üçte ikisi beş vakit namaz kılıp subhaneke falan okuyor. Ama Philadelphia deneyi gibi -hani neredeyse- onlara ipuçları veriyorum.

Bence önemli olan bu çağda HANİF cenah.

Gelecek çağda 3M+1+1'ler zaten İKİSİNİ birleştirecek.

Şimdi karar verdim: Bilim her zaman yapılabilir, ama HANİFLİK nasip işi.

Siz ZİGZAG'dan ÜSTÜNSÜNÜZ. Onlar dinsel hiçbir telkin almıyorlar.

Diyorum ya beş vakit namaz falan. Gündüz dört rekat dışında namaz kılınmayacağına dair Kur'an'da açık hüküm varken, onlar habire namaz kılıyorlar.

Hem yazıp hem telefonda konuşamıyorum. Hoş-bye Geronimo.

 

<> slm slm

<> hayırlı geceler

<> Allah'a emanet olunuz slm slm