HANS VON AIBERG'İN

ZİG-ZAG ÖĞRETİSİ

 

 

Bu yazı dizisinde, “Hızır Tezkiresi” ve “Zig-Zag Öğretisi” ile ilgili olarak sunulan bilgiler, “Hans von Aiberg”in bugüne kadar yayınlanmış olan yedi kitabından derlenmiştir.

Bilinmezliğin sınırlarını zorlayarak okurlarının tüm dünya görüşlerini altüst eden ve onları, Kur’an’ın önderliğinde, çağımızı aşkın üstün bilgilerle donatan Aiberg’in eserleri, Dünya’da sadece Türkçe olarak yayınlanmış olmasına rağmen, konuyla ilgili bilim adamları, öğrenciler ve belli bir kitlenin dışında, ne yazık ki Türk kamuoyu ve medyasının ilgisinden uzak kalmıştır.

Okuyanlarca inanılmaz, çarpıcı ve şok edici olarak nitelenen bu eserlere karşı medyanın bu anlaşılmaz tavrı, belli kalıplar içersinde şartlanmış olmasından ve sadece günlük, yüzeysel haberler peşinde koşmasından kaynaklanmaktadır. Medya, Aiberg’in kitaplarında yazılanları, konuyla ilgili gerçek bilim adamlarını harekete geçirerek kamuoyuna sunabilseydi, bu kitapların toplumca benimsenmesinde önemli bir görevi yerine getirmiş olurdu. Bu fırsat kaçırılmıştır.

Oysa, Aiberg’in kitaplarındaki inanılmaz bilgiler, son derece tutarlı bilimsel verilerle sunulmuştur. Kur’an’ı çok iyi bilen, içerdiği bilgileri cifir ilmiyle yorumlayan ve kozmoloji (evren bilimi) ve kozmogoni (yaratılış bilimi) ile bağdaştıran Aiberg, bugünkü resmi bilimin çok ötesinde, XXI. yüzyılın bilimi diyebileceğimiz ileri bir düzeyi, Kur’an’ın önderliğinde yakalama şansına sahip olmuş eşsiz bir kişidir. Bu bakımdan, eserlerinin daha geniş kitlelerce bilinmesi ve benimsenmesi gerektiği görüşündeyiz.

İleri bilgileri içermesine rağmen, bunları, lise fen dersi eğitimi almış bir kişinin anlayabileceği bir düzeyde sunmaya başlayan ve genelde bunu çok iyi başaran Aiberg’in eserlerindeki bilimsel verilere bu yazı dizimizde fazla girmeyeceğiz. Çünkü, kitaplarının değişik yerlerinde, birbirleriyle bağıntılı ve uyumlu olarak sunulan bu bilgilerin daha fazla sadeleştirilmesi veya özetlenmesi zaten olası değil.

Diğer taraftan, bu bilgilerin yanısıra, Aiberg’in eserlerinin bir çok yerinde sözü edilen ve ortaya konulan bilimsel verilerle atbaşı giden, okuyucuya çok ilginç gelecek iki konu var: “Hızır Tezkiresi” ve “Zig-Zag Öğretisi”. Bu yazı dizimizde, birbiriyle içiçe olan bu iki konuyla ilgili bilgileri toparlayıp biraraya getirirken, özellikle Zig-Zag Öğretisi’ni mümkün olan kronolojik sırayla sunma amacını güdüyoruz.

Bu arada, konulara açıklık getirmek üzere, özellikle internet sitelerinden yararlanarak oldukça geniş bir literatür araştırması yapmış bulunuyoruz. Bu araştırmada ulaştığımız kaynakların, Aiberg’in kitaplarında açıklananlarla büyük bir uyum içinde oldukları ortaya çıktı. Alıntı yaptığımız kaynaklar metin içersinde belirtilmiş olup, referans numarası verilmeyen bilgilerin tamamının, Hans von Aiberg’in eserlerinden derlenmiş olduğunu belirtmek isteriz.

Geniş bir okur kitlesine hitap eden Aiberg'in bir Internet sitesinin olması kaçınılmazdı. Bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Sitemizi izleyen okurumuzun düşünce ufkunun tamamen değişeceğini, İslamiyet’e sımsıkı bağlanacağını ve daha fazla ayrıntı ve bilgi için, doğrudan Aiberg’in eserlerini okumaya başlayacağını iddia ediyoruz.