2004 Mayıs

2001 | 2002 | 2003 | 2004

ocak (211-218) | şubat (219) | nisan (220) | mayıs (221-235) | haziran (236) | temmuz (237-238) | ağustos (239-249) | eylül (250-251) | aralık (252-257)


2004 mayıs (221-235):

 • 221: 02 mayıs : tek parçabölümler

  Allahın adının anıldığı siteler, Hunnes/Chaos Kunnes/Cosmos, Gerçek ve Hakikat farkı, Cennet üstü cennet – Dabbet Yeşili, Mahşer, Doppler etkisi, Haniflik, Cehennem, Allah, Melamilik – Haksızlık, Siyonizmin Türkiye planları, Bilderberg, Ekonomi, BOP, Avrupa birliği, 2023 – Kuranda Siyonizm, Şuursuz seçmen, Gaflet Delalet Hıyanet, Ordu, Kıbrıs, Ecevit, Göçebelik, Türk toplulukları, Moğollar, Asimilasyon – Filistin, Overwrite, Paranormal, Spildağı, Radyoaktivite – Sınav, Hanif’in fiyatı yoktur, İbrahimin kırmadığı büyük put, Şahidin gözleri, Protest, Öncülük, Jüri – İçimizden biri Dabbet, Kuran, İnsanlar ayetlere ikna ile inanmıyorlar, İbrahim, Allahı anmak


 • 222: 03 mayıs : tek parçabölümler

  Müslümanların Dabbet düşmanlığı, iftira ve hırsızlık, Şeytan en çok korktuğu kişi – Şeytanın yoldan çıkaramayacağı kişiler, Dini Allaha has kılanlar, Süfyanilik, Diri diri gömülen kızçocukları – Haniflik, Allah indindeki en güzel din, Kayyum/İkame – Yapay zeka hangi dini seçerdi, Paranormal, Haanif vs Haarp, Hüsuf/Küsuf, Büyük kıyamet alametleri – Haarp, Ay tutulması ve Radyoaktivite, Hasret, Mutluluk, Dabbet – Allahın rızası, Yalan dünya hologramı, Allah Cemali, İbrahim ve Hanif Milleti, Mehdi ve Mesihin öğretmeni Dabbet – İftiralar, Fetö tuzakları, Şeytan, Dabbet Mehdi Mesih ve Zamanda yolculuk, Zülkarneyn – Zülkarneyn, ABD Canada ve Soykırım yalanı – Ay ve Radyoaktivite, KMA ve gizli deneyler, Zamanda yolculuk, Ters nedensellik – Kaf dağları, Spildağı, Meryem ana – İsa ve Muhammed arasındaki peygamber Meryem, Belirsizlik ilkesi, Eshabı Kehf ve Rakim, Dabbe yeşili – İlmi yakınlık, Zaman yolculuğu hastalıkları, Kaburga-Omurga doğumu, Walhalla-Şira-Deccal


 • 223: 04 mayıs : tek parçabölümler

  Kısa haberler, Siyonizm ve Türkiye, Ladin, Dost tarikatı suikastı, Simya – Geçmiş zaman enerjisi, Nur/Takyon, ışıktan hızlı soyut sonsuz özenerji, Melekler – Takyon, Somut ve soyut boyutlar, Zaman 3 boyutludur, Havadan sudan – Meleklerden kim ilahım derse cehennemle cezalandırılırlar, Bigbang sıcağı, Meleklerin korkusu – Titreşim, Zilzal suresi, Yer-Parçacık ve Gök-dalgacık – Dabbet arzı, Kehf, Deprem, RadyoAktivite ve AY tutulması, Diyn ve Dünya


 • 224: 05 mayıs : tek parçabölümler

  Süfyanilik, Din tüccarları, Siyonizm uşağı müslümanlık, Kıbrıs, İslam devleti tuzağı – Siyonizm, Avrupa Birliği tuzağı – 2099 – Kuranda Türkler – BOP ve Büyük İsrail, ABD – Etimoloji, Arapça, Ceviz, Koza, Örtü – Yalan, Düşmanlar, Şeytanın Allah affeder tuzağı, Nefs, Akıl – Akıl Mantık ve Zeka farkı – Allah kimi affeder, Allahın 5 kanaldan Affetmesi, Allah vaadi – Samimiyet


 • 225: 06 mayıs : tek parçabölümler

  Teknoloji, Buluşlar, Vestel City, Dabbet – Allah, Rahman Rahim, Kulluk, Şeytan Hanifler dışında herkesi yoldan çıkaracak, Allah dini ve uydurulan din – Siyonizmin Ortadoğu projesi, Türkiye planı, Ordunun yokedilmesi, Avrupa Birliği tuzağı – Gelecek, 2099, Turan Birliği, Nefret dini Süfyanilik – Namaz ile azanlar, Nankörlük, Dabbet farkı, Ayetlere ikna ile inanmak, Allaha küfredenler – Teknoloji, Buluşlar, İnsanlığa hizmet edenler, Tesla, Karl Michael Allein, Zigzag, Gizlilik – Philadelphia deneyi, Gizli kahramanlar – HTTP sırrı, Lailaheillallah – Allah isimleri Matematik ve Bilgisayar, Cifir


 • 226: 09 mayıs : tek parçabölümler

  Teknoloji, Buluşlar, Vestel, KMA, Zigzag, Organ şehitliği, Kulluk – Çeçenistan, Süfyanilik, Kadın-anne – Mutantlar, Evrim, Doğal olmayan seleksiyon, Parabiyoloji, Cifir – Yaratılış, 6 gün, Madde ve Antimadde, Gamma patlaması, Nefhi Sur üflenmesi – Yeniden yaratılış, Nar ve Nur – Zülkarneyn, Karanokta üretimi, Elementler, Simya – Aknokta patlaması, Yecüc-Mecüc istilası – Kanser tedavisi ve Edoferon, Hırsızlar – Tarlalardaki gizemli motifler, Ufo, Yer ve gök, Paranormal – İlahi aşk nedir, Haniflik, İlmi yakınlık – Gerçek tasavvuf, Nefs, Ruh, Yaratılış, Fıtrat – Ölmeden Nefsini öldürmek, Gerçek tasavvuf, Sünnetullah, Şehitlik – Kolay din, Zorlaştırılan din, Namaz, Teyemmüm – Haniflik farkı, Dabbet, Kuran, Selam selam


 • 227: 11 mayıs : tek parçabölümler

  Türkiye ve Siyonizmin Akp planı, Ordu, IMF – Üniversiteler, IMF, Bilderberg, Kuranda Siyonizm, Süfyanilik, İrtica – Şeytan panikte, Haniflik, Şehitlik, Allahın konuşması Kuran – Kolay dini zorlaştıranlar, Allah ile arasına aracı koyanlar, Dini bölenler – Kuranın güzelliği, Kabir arkadaşı Kuran, Mahşer, Sırat köprüsü, Ölümden korkmayanlar – Kendiliğinden yürüyen taşlar, Denizin birleştiği ve yarıldığı yer, Mizan, Demir, Musa Yuşa ve Hızır – Buluşların bütün insanlığın hizmetine verilmesi, Havadan sudan


 • 228: 13 mayıs : tek parçabölümler

  Siyonizmin Türkiye planı, Üniversiteler, Ekonomi, Babacan – Juri-Şura ve Hanif Millet – Ether-Esir, Süper cisimler, Yaratılış, Esir-Kevser farkı – 11 boyutluluk, Cennet, Temel elementler – Şifa, Ana kitap, Yalancı mealciler, Haniflik farkı, Hidayet – Allah ile dost olmak, Allahtan korkmak, Laiklik, İbrahim


 • 229: 23 mayıs : tek parçabölümler

  Yeşile yapışmak, Ğayb, Secde – Din bizim için var biz din için değil, Ayetler – En güzel din Haniflik, Selam dinleri – İslam, İki kere iman etmek, İslam-Eslem farkı – Süfyanilik belası, Ebu Süfyan, Araplar – Abese suresi, Sünnilik faciası, Kuranı geriye atanlar – Kuranı terk edenler, Dabbetül Arz neden gönderildi – Havadan sudan, Renkler ve Paranormal, Elemenler, Renkler, Sesler – Kan grupları ve Dört yollu evren, A, B, AB ve 0 evrenleri


 • 230: 24 mayıs : tek parçabölümler

  Uyku ve Ölüm, Ömür-Hayat farkı, Cifir, Külli Şeyin, Nome matematiği – Mevt ölüm müdür, Objektif-Sübjektif, Ömür-Hayat farkı, Elektrik ve magnetik dipole alanlar – Phildelphia deneyi – Astral vizyon, Piri Reis haritaları, Kuranda herşey vardır, Şahidin gözleri, Dabbet, Şehitlik – Allah rızası, Askerlik, Devleti sömürenler, İmamlar


 • 231: 25 mayıs : tek parçabölümler

  Allah neden Biz der – Allahla birlenilir mi, Hakikat kelimesi türevleri – Dilbilim, Özneler, Ruh+lar, Allahın Whoo-Hu öznesi – Allahın işleri, Mülk kimindir – Laik Allah, Tur dağında Allah ve Musa, Mahşer, Hızırın sohbeti engellemesi – Hızır, Sınav, Bereket, 70, Matematik, Kehf ve Rakim – Şirk, Tekil ve Çoğul, Yaratılış, Ruh ve Nefs, Chaos ve Cosmos, Osmos – Tekil ve Çoğul, Haniflik, Bizler, Fıtrat dini Haniflik – Hamdetmek, Selam selam, Allahın isimleri, Muhammed ilahlaştıranlar, Peygamberler arasında ayrım – Yer ve Gökler – Sevgi, Gönül, Kalp, Haniflik farkı, Peygamberimiz bir insandır – Hanifler, Mescid, Mirac – Türkiye, Ekonomi, Gizli devaluasyon


 • 232: 26 mayıs : tek parçabölümler

  Paranormal, Zaman kayması, MİB, İstihbarat – Kırmızı araba, Dörtlü evrenler, Etimoloji, Resul Rasul farkı – Sanskritçe, BL-BR kökleri – Zülkarneyn, Yecüc-Mecüc, Zilzal, Kıyamet


 • 233: 27 mayıs : tek parçabölümler

  Abdest, Teyemmüm, Namaz, Tesettür faciası – Etimoloji – Boy abdesti, Süfyanilik, Mezhepler, Allahın ipine tutunmak, Haniflik


 • 234: 30 mayıs : tek parçabölümler

  Chatler, İngilizce, Haniflik, Ümmet mi Amme mi, Kavimcilik mi Millet mi – Jury, Futuroloji, Wemb sistemi, Mehdi Mesih – İbrahim, Eşim=Eşitim – Hanif İbrahim Milleti, Dabbet, Hicret, Öncüler, Kuranda herşey var herşey detaylıdır, Kalu bela – Misak meclisi, Hızır, Yahya, Buluşlar, Kodlar, Veysel 2054


 • 235: 31 mayıs : tek parçabölümler

  İbrahim Milleti, Yaratılış, Mahşer, Kıyamet – Zaman, Nedensellik


ocak (211-218) | şubat (219) | nisan (220) | mayıs (221-235) | haziran (236) | temmuz (237-238) | ağustos (239-249) | eylül (250-251) | aralık (252-257)

2001 | 2002 | 2003 | 2004