024 - 23 Kasım 2001 Cuma


"Allah’ın Halifesi" Yukarı

Allah'ın Halifesi iki türlüdür:

1. Halife olan (Hilafet, hulefa vb.)
2. MU-HALEFET eden, Allah'a muhalif olan Müslüman anlamında.

Yeryüzünün ilk Halifesi Melekler idi (Melekler MUHALEFET yapamazlar. Meleklerden kim "Ben de bir tanrıyım derse ateş ile cezalandırılır). Daha sonra CİNLER (Enerji insanlar) yaratıldı. Onların NEFSİ yani özgür iradeleri olduğundan, HALİFELİK kurumunu İHTİLAF ve MUHTELİF haline getirdiler. Allah iktidarına karşı Muhalefet yapmaya kalkıştılar. Sonra Allah İnsanı diledi (Madde) İnsanın da nefsi var olduğundan:

a) Halife=Hanife
b) İhtilaf/Muhalefet/Muhtelif olma hali

Yani HLF (Halife) kelimesi içinde MuHLF (Muhalefet= Halifeye başkaldıran ya da karşı duran) anlamı da var. HLF ve SLF Arapça değil sankritçedir (Eski Hintçe: Kalif/Kaliv=Halife ama Qualified anlamında ya da kalifiye dediğimiz anlamda. KLF=Kalfa kelimesinde olduğu gibi Kalite(Quality) denen kelimenin ta kendisidir.

1. Önce ışıktan hızlı varlıklar (Melekler/Takyonlar)
2. Sonra ışık hızındaki varlıklar (Enerji/Cinler vb.)
3. EN SON MADDE (Işıktan çok yavaş ve enerjinin yoğuşmasından oluşmuş insan)

Bu üçüncüsü gecikmeli olarak yeryüzündedir. Ötekiler SLF (Selef)dir. Sankritçe Self=Toz-toprak olmuş=Kalifiye-kalfa'nın tersi yani QUANTİTİY denen nicelik durumurdadır. Dolayısıyla takyonlar ve luksonlar SELEF olmuştur, insan ise HALEF'tir. Ancak Allah insan için iyi şeyler de söylememiştir: KENUD demiştir.

Bu kelimeden ödüm kopar benim... O kelimeyi NANKÖR diye çeviriyorlar Halbuki KENUD nankör değildir, daha da korkunçtur... Kenud al Hilafe, Kötü HALİFE (İhtilaf halinde ve muhalif olan; Mahud Al Halife, Adem'in görevini yapan. Yani yeryüzünün İYİ HALİFESİ. Allah'ın yeryüzündeki VEKİLİ. Mahud çünkü zikredilen insandır (Yeryüzünde yeni bir halife yaratacağım dediğinde, meleklerin tavrını ve itirazını biliyoruz diye ayetleri yazmıyorum).

HLF çift köklü bir denklemdir. Hem HALİFE hem MUHALEFE anlamında. Melekler İTİRAZ etmelidirler. Bu onların doğasında var. Çünkü nefisleri YOK ama bir makine-robot da değiller. Hem CANLIlar hem de NEFİSLERİ yok... Bu yüzden doğal İTİRAZ HAKKI verilmiştir. Buna itiraz değil "ÖNERME" demeliyiz aslında. Meleklerin sayısız cinsi vardır:

1. Ruh durumundaki melekler
2. Esir durumundaki melekler
3. Takyon
4. Antitakyon durumundaki melekler...

Takyon durumundaki melekler, "Geleceği geçmişte yaşarlar", yani zamanları bildiğimizin tersine akar. Bu yüzden Adem'e itiraz eden melekler "ANTİTAKYON" durumundadır. Yani zamanları bizimki gibi İLERİ akmaktadır. Bunu şundan anlıyoruz: "Yeryüzünde bir Halife mi yaratacaksın? Biz halife olabilirdik" diyorlar. Sonra da Takyon melekler ile istişare edilince, "Ya rabbi biz bir şey bilmeyiz, senin bildirdiklerinden başka..." dediler... Ayetleri biliyorsunuz.

Geri Dön     Yukarı