104 - 23 Haziran 2002 Pazar

Selam ve Selam,


“Beyyine” Yukarı

Beyyine 1: Ehlikitap'tan küfre sapanlarla, müşrikler, kendilerine beyyine/açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi.
Beyyine 2: Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.

Beyyine >>> Beyan+at, demeç (Beyin ile ilgisi var, beyin sahibine hitaptır)... Ama şu arapların sözlükleri ne yazar bilemem! Onlar boş atıp boş tuttururlar... Dabbet ise atmadan DOLUDUR. Fark var tabii.

Beyyine kanıt değil: AYET kanıt delil/kanıtlar kanıtttır. Beyyine ile kanıtın NE alakası varmış o sözlüklerde? Hanif kelimesinde BEYYİNE vardır. ÜLTİMATOM, MANİFESTO, DEKLARASYON gibi... İşte beyyine bu beyanatlardır.

AMR İBNÜL AS, aşağılık kafir! Ona beyyine gelmişti Ali İmran Suresi’nde... O gece okudu... Ali’ye takacaktı yüzüğü, tuttu Muaviye’ye taktı. Ali İmran diyordu ki, (105) “Sıcağı sıcağına bu ayetler geldikten sonra dini MEZHEBLERE / DÜŞMAN KAMPLARA bölenlerden olmayın” (Mesela Aleviye düşman olmayın, Şii de size düşman olmasın, TEMELDE zaten mezheb yoktur, Allah'ın ipi=Sünnetullah vardır.

Ali İmran 105: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

“Apaçık deliller”, “beyyine” kelimesi buna KARDEŞ. “Parçalanıp ayrılığa düşenler, MEZHEB KURANLAR”, mezhebim var diyenler. MEZHEB HARAM! Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın (Ali İmran 103). AYRILDIK. Ayrılan kafirdir. Oh maşallah! Biz Ehli Sünnet mezhebindeniz! Hem de mesela Hanefiyiz, Hanbeliyiz, HAK mezhebiyiz!

Evet, gidin şimdi bir NUR evine, ya da patırdıtıcı bir Halveti toplu ayinine bunları görürsün. "Biz kalabalığız, herkes aynı fikirde" derler! ALLAH'ın DEMEDİĞİ tek şey budur! Gidin Taliban, Kaide karargahlarına... "BİZ KALABALIĞIZ" derler ve aralarındaki anketten %100 HAK dini (Hakk dini değil) olduğunu size savunacaklar. Hizbullah >>> Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: "İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın" (Ali İmran 105-106). Buyrun Allah'ımızın PARTİSİNE, fırkasına... Allah'ımız -haza- Genel başkan! Verin reyinizi Allah'a...


“Dabbet” Yukarı

Şimdi şöyle düşünelim! EĞER 310 yıl önceye bir biçimde MESAJ gönderebilseydiniz ne yapardınız? Daha açalım: Bir alıcı bir verici şartı var değil mi? (Receiver/transmitter)... Ve alıcı ile verici ÇOK uzak/en uzak köşegenler olmalıdır. Kur'an'da buna işaret var: Toprak (Arz) ve Faz (Phasis Sema/Tarık seması). Yani bir TARIK (Sema) ve DABBET (Arz) alıcı verici görevini deruhte ederler. İfa ederler kural budur! (Zaten başka HİÇBİR KURAL da yoktur, tek kuraldır >>> Sünnetullah'tır bu). Şimdi size Transmetreleri (Parametre değil) veriyorum:

SEMA/TARIK da geçen bir saniyeye karşılık, DABBET/ARZ'da 1080 saniye geçmektedir. 1 saniyeye karşılık 18 dakika diye hesapladım. Tarık ile gelen biri (Çıktı/Zil), Dabbet olunca (Arz/Zal) araya böyle bir zaman amplitüdü giriyor. İndi, Zal / Çıktı, Zil...

Şimdi daha önce sözünü etmiştim: Eğer bir pili ışık hızına yakın bir hızda ileriye gönderirseniz, pil GEÇ biter ama mutlaka BİTER! (Şeytan, Hızır, Yahya / Misakçı vb. herkesin pili GEÇ de olsa bitecek ve ölecektir). Hz. İsa (Mesih)in kabri bile hazır, GERÇEKTEN ölecektir. Deccal ve Arz debelenicilerinden Yecüc Mecüc de... Külli nefsün zaikatül mevt! Hatta ölümsüz İdris bile ÖLÜM TADDIRILIP, ÖLÜMDEN GERİ alındığı için o bile ölüdür. Misak MUAVİNİ Yahya (John the Baptist) bile ÖLDÜRÜLECEKTİR. Allah'tan başka hiçbir şey (Huri, Azrail vb.) kalmayacaktır. KÜLLİ ŞEY'İN BİLE ÖLDÜRÜLECEKTİR. Çünkü Allah Vahid (Tek kalıcı) ve Kahhar'dır (Kendinden başka herşeyin öldürücüsü ve illa ki YENİDEN yaratıcısıdır. Eğer Allah'ımız BİZİ YARATMASAYDI, bu onun yaratabilme / en azından yeniden yaratabilme yetersizliği olurdu ve o zaman da O Allah olamazdı. Herşeyin PİLİ bitecektir. Bu zamanda ileri giden herşey için geçerlidir.

Pekiyi zamanda geri giden Anti Evren dışında/ ya da zamanı ışıktan hızlı olan melek/takyonlar gibi nesneler ne yapar? Pilleri zamanda geri gider. Yani azalıp boşalacağına; tersine DOLUM yapar ve YENİ alınmış bir pil gibi olur. Ya da yola çıkmadan amacına ulaşmış olur. Şimdi 1692 yılına GERİ gidelim! Ya da o yıldan zamanda ileri gelelim. Geldiğimizde ENERJİMİZ (batarya şarjı) azalacaktır. Şimdi yeniden geri dönelim: Yani filmimizi herzamanki gibi ters oynatalım, BATARYA pil yeniden dolacaktır, çünkü enerjinin sakınım ilkesine göre, ENERJİ düzeyi konumunu koruyacaktır. Pekiyi bu enerji FAZLASI 1692 yılında evrene FAZLADAN olarak girmeyecek mi? Enerjinin konservasyonu ilkesine göre bu FAZLA enerjiyi nakletmek gerekiyor. Nasıl nakledebiliriz?

1. Karadelikler zaten nakleder... Ama karadelik yok elimizde...
2. Uzay sadece bize ait olamayacak kadar büyüktür: Dolayısıyla ACABA başka uygarlıklar var mı? Olsaydı , Kur'an yazardı! Şu sistemde şunlar var diye... NEFSİ olan (Melek vb.nin nefsi yoktur) Cin, insan, Yecüc Mecüc dışında bize HİÇBİR canlı (Alien) olmadığı bildiriliyor. Üstelik ÜÇ canlı türü birden AYNI dünyada değişik fazlarda aynı anda yaşamaktalar (Benim Arz'ım geniştir ayetini anımsayınız). Deccal ise BU evrenin yaratığı değil, PARALEL evrenin (çiftimiz) yaratığı... Yani o şu yıldızdan filan değil, ŞU başka evrenden... O halde bizim evrenimizde sadece DÜNYADA yaşam var. Enerji (Cin), canlı (insan, hayvan, bitki) ve İZDÜŞÜM olarak (Yecüc-Mecüc) herbirimiz AYNI Dünya’da yaşamaktayız. O halde bizden başka bir canlı daha yok. Üstelik sadece İNSAN Dünya dışına çıkabilir! Kolonileri sömürgeleştirebilir (Dominyon daha doğru kelime). İnsan SEMA'ya da çıkabilir, DABBET (Arz altındaki İZDÜŞÜM dünyasına) da inebilir. Bu ikisi arasında yani SEMA ve ARZ arasında SEMAVAT vb. var. 7 gök kaburga - omurga spiralleri, helisleri var. Eğer insandan başka bir canlı daha olsaydı, tıpkı DECCAL gibi AYRI BİR PARALEL KAİNATA KONURDU, yine bu bizim dediğimiz kainata konmazdı. BİZ TEKİZ. TEK HALİFEYİZ! Diyeceksiniz ki, "Çok geniş bir evren sadece antropik olarak bize mi verildi?”. EVET sadece bize!

Melekler ışıktan hızlı. Cinler (enerji) ışık hızında ve ışıktan yavaş (madde kaydındaki biz insanlar) sırayla HALİFE olduk yeryüzüne... Biz üstelik Hatemül Hilafetiz. Biz SELEF değiliz son HALEF'iz. Işıktan yavaşız... Hız gamının esfali safiliniyiz, en aşağısıyız. Allah bizi AŞAĞIYA koydu. Çünkü takyonlar (melek, ruh vb.) ışıktan hızlı; ışığın kendisi (cin gibi) JUST ışık hızında, fakat MADDE just enerji olmadığı için, ARZ'da...

Pil geri gitti... Ne oldu? Şimdi bunu anlamaya çalışalım. Işıktan hızlı olunca (melekler) ya BİR TEK OLUP CÜSSECE (Soyut kütle) olarak DEVLEŞİYORLAR (Cebrail'in bir noktası kainattan ağırdır), ya da MULTİKOPYA ile (Saf, haf, tavaf) halinde ORDU (Rabb’in askerleri >>> MATRİX halinde) çoğalıyorlar. Bir pil iki, iki pil dört, 8, 16, 32, 64 oluyor. Yani ORDU oluyor ve hepsi BİR TEK örneğin MELEĞİ olduğundan bir tür klonlanmış gibi İŞARETLİ (Tek bir pan-klonun) örneği oluyorlar. Ya da biz insanlar kendimize benzer bir CANLI bırakıyoruz. Ama melekler baba-anne olacak yerde, KENDİ KENDİLERİNİ kopyalıyorlar, yani sonsuz özeenerji (NUR) bir tek pili AZALTIP 1/2, 1/4 yapmıyor, tersine 2-4-... yapıyor. Ona da meleklerin saf tutması saffat vb. diyoruz.

Bunu anladığımızı varsayalım ve bu önbilgiden sonra, şimdi ZAMANDA TERSİNE giden yani meleklerin YÖNTEMİNİ izleyen zaman -geri-gezmenlerine bir bakalım: Bir tek insandan SAF tutan KOLANLAR olur mu? Evet olur. Uygun bir halka-disk tekillikli karadelik eşleğinden zıt yönde GERİ gelirseniz, siz yola çıkmaya hazırlanan kendinize rastlarsınız. Yolculuğunuzun nasıl geçtiğini SİZ KENDİNİZE anlatabilirsiniz. İki adet SİZ YOLCULUĞA yeniden çıkarak döner ve yine yola çıkmakta olan iki adet kendinize rastlarsınız. Oldunuz dört İŞARETLİ melek gibi bir şey! Ve sizi işaretlememiz gerekiyor. İlk yolculuğa çıkan TEK SİZ, kendinize rastladığınızda İKİNCİ siz birlikte gidip döndüğünüzde rastladığınız İKİNCİ TAKIM İKİ ADET siz (toplam 4). Şimdi ZAMANDA TERSİNE giden yani meleklerin YÖNTEMİNİ izleyen zaman-geri-gezmenlerine bir bakalım: Bermuda ve bunun laboratuar düzeyindeki Philadelphia deneyleri, bunun devamı J-K-L-M deneyleri.

Özellikle:

"Kaç Paul kaç"
"Sen kimsin?"
"Ben SEN'im"
"Hangimiz asıl ben?"
"İşaretine bak, BENDEN sonraki BENSİN sen!"

Bu konuya girmek konuyu bölecektir. O yüzden bunu kitaplarımdan okuyan bilir.

Şimdi İNSANLARIN (zaman-geri-gezmenlerin) İŞARETLİ MÜLTİKOPYALARINA dönelim. Birinci zamanda ileri yola çıkıyor, yani pili giderek bitiyor ama bittiği noktada GERİ dönüyor, zamanda geri dönüyor (Yola çıktığı geçmişe gidiyor). PİL yeniden DOLUYOR ve DOLU PİL İLE GELİYOR.. Enerji sistemi alt-üst olmuş. Doğa buna izin vermez.

Zamanda geri gidenin PİLİ dolu olunca, (ki bunu yaş olarak çevirebilirsiniz) 1 saniyeye karşılık olarak 18 dakika. İşte zaman yolcusu yeniden GELECEĞE gidince (Dabbet ül Arz'dan Tarık semasına çıkınca) yola çıktığı yaş kadar gençleşiyor. 20 yaşında yola çıkmak idealdir. 20 yıl da GEÇMİŞTE yaşarsınız. Oldu aritmetik olarak 40 yaş, fakat cebirsel olarak yani pozitif-negatif sayılar olarak birbirinizi giderirsiniz. Şöyle ki: 20 GELECEKTEKİ yaşınız, 20 de geçmişteki (Apopleks/felce kadar olan yaşınız), 20 daha (Dhurakhapalam'ın TOPARLANMA yaşı), oldu 60 yaş. Ama nüfus kayıtlarında siz 40 yaşındasınız ve geri zamanda ileri yönde GELDİĞİNİZ YERE DÖNECEKSİNİZ. O zaman 40 yaşından ENERJİ sakınım ilkesine göre 20 yaş GERİ GİDECEK ve siz 40 yaşında yolculuğa GERİ çıktığınızda, 20 yaşına döneceksiniz. Aksi halde ENERJİ SAKINILMAZ (Gençleşmek iyi mi acaba?).

Pekiyi adam (Hawking, Jana) gitmek istemezse ne olacak? ZAMAN ENERJİSİ yani dolu pil ne olacak? Nasıl deşarj olacak? Zaman yolcusu geldiği gelecekten geçmişteki dönemini tamamlayıp geleceğe dönüş yaparsa buna kanat açmak (Kur'an'da “Veda”) deniyor. Fakat çağında kalmak isterse ve hiçbir zaman geleceğe dönmemek isterse ne olacak? Kalabilir ama, ZAMAN ENERJİSİNİ nereye boşaltacak! Kalmak isteyenin kodu “Veda” değil “VEFA” yani kanadını kırmak ve geri dönmemek. Artık geçmişin malı olarak kalmak! “Veda” kolay, “Vefa” ise zor! İnsanlığa vefalı oluyorsunuz.

Kanat açmak kolay: Tarık/1N gelip sizi hop 75 santim öteye 310 yıl geleceğe atıyor. Kanat kırmak çok zor... Ama zaman gezmenleri KANAT KIRDILAR, VEFA BORCU nedeniyle. TARIK onlar olmadan geri döndü... VE GELMEYECEK! Tren kaçtı, son trendi bu! Onlar KALDILAR. İnanılmaz bir fedakarlıktır bu. GENÇLEŞMEK varken YAŞLANIP, üstelik felçli melçli yatalak ölmek var. KANAT KIRILDI! KANAT AÇILMADI ARTIK!

Hicr 88. Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen!

KANATLAR İNDİ! Bazı çift >>> 1-2-4-8-16-32. Tekler de var: 3-5-7 (Ashabı kehf gibi). EMİR ŞU: Zamanda geleceğe dönmeyin. Siz bir müminsiniz (Haniften başka mümin yoktur). Müminler için yelken/kanat indirdiler... Eğer kanat açsalardı SEMA'ya / Gök’e / Tarık Sema’sına gideceklerdi VEDA ederek. Ama tersini yaptılar VEFA dediler ve ARZ'a düştüler. DABBET oldular. Artık onlara Tarık ehli diye değil, DABBETÜL ARZ olarak bakınız.

Onlar kanatlarını kırdılar. El-Veda değil, El-Vefa dediler. SEMA'da değil ARZ'dalar. Kuşlar yere düştü. Necm alçaldı ve yere indi. Şira DABBET biçiminde YERE getirildi.

Faz tamamen toprak oldu! Ama enerji? Fazla enerji ne olacak? Yirmi yaş gençleşemezseniz o 20 yıl x zaman enerijisi ne olacak? Uzayın x, y, z MEKAN boyut enerjisi zaten bildiğimiz enerji. Eğer uzayı ışıktan hızlı titretirseniz bu kez sanal olacaktır: xi, yi, ve zi, yani ZAMAN BOYUTU enerjisi olacaktır. Demek ki uzay boyutu zaman boyutuna ÇEVRİLEBİLİR ya da tersi. O zaman SEMA değil ARZ TİTRER. Yükünü boşaltmak istercesine...

Zilzal Suresi:

1. Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
2. Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
3. Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman,
4. İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.
5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6. O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
7. Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
8. Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

Küçük tefsirimden sonra lütfen SECDE ayeti gibi secde ediniz. Secdede "El Evvela" deyiniz. İki kez secde ediniz. İkincisinde de "Vel Ahır" deyiniz.

1. ARZ >>> yani SEMA değil zaman enerjisi DEŞARJ olduğu zaman (Tersyüz geri döndüğünde).
2. Ve ARZ icindeki DABBETLERİN fazla enerjisini açığa çıkardığında
3. İnsanlar "Ne oluyor bunlara da ayetleri inanılmaz derecede çok iyi biliyorlar?" diye birbirlerine sorduklarında
4. İşte o gün ARZ BATINİ TÜM HABERLERİNİ (Zamanın sırlarını, Dabbetül Arz'ın konuşmasını) Dabbetül Arz'larıyla SÖYLER (KIYAMETİN İLK ALAMETİ GELMİŞTİR der). Çünkü Rabb’in ARZ'a vahyetmiştir: Zaman enerjisini sen sakın! Zamanın üç sanal boyutunu senin somut üç boyutuna çevir. Boyut enerjisini ARZ içinde sakladığı DABBET’E versin
5. Rabbi böyle vahyetmiştir ARZ ve evladı Dabbet’lere.
6. O gün MÜLTİKOPYA (Küme, Saf, saffat durumundaki) insanlar (İnsan Dabbet’ler) gelecek hakkında yaptıkları kendilerine gösterilsin diye ORTAYA çıkıp, kendilerini SAKLAMAYACAKLARDIR, "Ben dabbetim diyeceklerdir".
7. Artık kim bir zerre miktarı (1 sn) hayır (Dost Kampus) üretmişse, o yaptıklarının bir perspektifle GELECEĞE HAYIR olarak yansıyacağını görür.
8. Kim Düşman Kampus’tan ise (Bağ sahiplerinin kötü olanı) o şerrini kendi bağının çölleşmesi biçiminde şer olarak görür.

Şimdi secde zamanı!

Kıyamet alameti hem de İLK kıyamet alameti oldukları için kanadı kırık vefalı Dabbetül Arz'lar çok üzgünler.... İLK BÜYÜK ALAMET GERÇEKLEŞTİ! Üzgünüm, iyi haberler vermek isterdim. Yeryüzünde ilk kez KANAT KIRILIYOR. Semaya dönmeyenler >>> DABBETÜL ARZ olarak ilan oluyorlar. Gerçekten çok üzgünüm.

Ve dabbet NE DİYECEKTİ? O ayeti yazalım...

Neml 82. O söz tepelerine indiğinde, yeryüzünden onlar için bir dâbbe çıkarırız da o onlara, insanların bizim ayetlerimize gereğince inanmadıklarını söyler.

BEN SÖZÜM maalesef... Hadis/Hafif kafirlerin tepesine kanat kırıp inen, tepelerine DÜŞEN, sonra YERİN DİBİNE GEÇEN! Onlara, "14 küsur yüzyıldır, MASAL anlattınız, hiçbir ayetin bir tek doğrusunu bile bilemediniz, sakladınız ve cahildiniz, kandırdınız insanları. Cuma gününü tatil yaptınız, beygir gücünü dört nalından kıvılcım saçan at yaptınız.Tayyareleri kuş yaptınız... Dini kolaylatacağınıza YOKUŞ yaptınız, zora soktunuz! Hanif kelimesini eski bir din sandınız, Hanefi oldunuz. Allah'a gelin gitmeye kalktınız! Din'i mezheblere böldünüz. Allah’a has kılacağınıza halis kılacağınıza, İZM'lere has kıldınız. Kendinize Sünnetullah'tanım demediniz, "Sünneti Muhammed”denim dediniz. Allah’iyim demediniz, Şafii, Şii, Hanbeli'yim dediniz. Dini KULLARA HALİS ve HAS KILDINIZ. Kur'andan masallar, menkıbeler uydurdunuz, evliyalar edinip uçurdunuz. Modern geçinip dinden kurgu bilim yaptınız... Ama benim yaptığım KURGUSUZ BİLİM. Ben bilim kurgu yapmam, yapamam! YASAK. Benimki kurgusuz-bilim candaşlar! Paranormal de olsa bu böyle!

Dabbet demek, Arz'da kalan sema'ya dönmeyen ve böylece köprüleri atan, sadece ve sadece Kur'an'dan konuşan, Zero-En'in (Zion) tuzağını boşa çıkarmak için kendini feda eden kişilerdir. Böylece o Zero-n'lerle aralarına ZÜLKARNEYN seddi yaptılar ve insanlığı kanatlarının altına alarak kurtardılar. Bedeli olarak da birden YAŞLANDILAR! Aniden!

Jana evsahibine söz vermişti "Cuma günü mukavele yapalım" diye... Cuma gelemedi! Çünkü evsahibinin bir saniyesine karşılık 18 dakika yaşlanıyordu... Jana “chat” yapacaktı ama Cuma günü bir türlü gelemiyordu. Bir göz kırpma hareketi 1 saniyelik hareket 1080 saniye sürüyordu... Telefonlarla merak ettiler: Jana nerede niye gelmiyor? Zaman içinde zamandı bu! Jana yaşlanıyordu. CUMA günü Jana “chat”e gelemedi... Herkes onu bekledi. Gelemedi... Gelemezdi zaten! Zaman bir tuzak kurmuş gibiydi. Blok zaman oluşmuştu. Jana'nın BUGÜNÜ PAZAR DEĞİL, CUMA! Ya da iki gün yaşlandı diyelim. Cuma sandığı “chat”e İKİ GÜN sonra ancak ulaştı. Bugün Pazar -ama-iki gün daha yaşlı bazıları! Kanat kıranlar, kanat indirenler... Zaman enerjisi zelzelesi bitene kadar Dabbet’ler hızla yaşlanacaklar. 1 yılda 18 yaş yaşlanacak Hawking...

Bunu önlemenin bir yolu var: Ama bunu yapmak çok riskli.

a) Klonlanabilirler ve artık yaşlarını klona verirler.
b) Gizli değişkenlerin B ihtimaline doğru eylem yaparlar.

A yanında burada B de gerçekleşebilirdi. Zaman yolcusunun saati yoktur. O GÖK takvimini kullanır. Pluton ve Satürn bir araya geldiğinde buluşalım der mesela... Ya da 21 ve 22 Haziran en UZUN GÜN ve/veya en kısa gece der ve dönenceyi ZAMAN BİRİMİ olarak kullanır, ya da benim gibi: ŞU ANDA DOLUNAY der. Yani filmlerde gördüğünüz gibi dijital saatler geriye falan çalışmaz. GÖK olayları zaman yolcusunun RANDEVU saatidir.

Jana isterdi ki 21 Haziran en uzun gün, ORUÇ TUTMAK O GÜN MUHTEŞEM OLURDU! Aynı gece en kısa gece, o gece sabaha kadar NAMAZ kılmak muhteşem olurdu... Ama Dabbet Jana bunları yapamadı. Cuma günü PAZAR'a kadar gelmişti ve iki gün yaşlanmıştı. Bugün PAZAR, Jana oruç tutamazdı, 2 günlük açlık yaşardı. Ve Dolunay bugün! Oradan biliyoruz ki, bugün Cuma değil Pazar!

Candaşlar kendinizi fazla yormayın, bunlar ÇOĞUNLUKLA geleceğe yazılmış şeyler ve az olarak da GÜNÜN HANİFLERİNE verilmiş DABBET sırları. Yani fazla aklınızı karıştırmayın, bunlar sadece kaptanın SEYİR defteri notlarıdır. YAZILMASI gereklidir, gerekliydi.

Açık uyarıcı asla Y.N.Öztürk vb. değildir. KANADI kırık DABBET’LERDİR. Zaten Dabbet kelimesi ÇOĞULDUR. Sanskritçedir (Tapet >>> Zemin altı, bodrum, halı-kilim, tandır, erzak saklanan kiler vb.), tabii en ünlü anlamı da DEBELENMEK (Debi ve Rejim'e de atıftır. “Debi bir suyun saniyede akıttığı su miktarı" dense de aslında suyun açtığı yeraltı galerisidir... Yani bir mağaranın KEHF'in sığasıdır/kapasitesidir. Su hazinesidir, havza-havuzdur. “B” ile yazıldığında ise dinozordur. Eğer iki “B” ile yazılırsa SİLİKON, bilgisayar tekniğidir vb. Tabii noktasız “B” harfi (Yani “P” harfi, Kureyşçeden kaldırılınca kelime de zorunlu Dapet yerine daBBet oldu).

Ashabı Kehf bir Dabbet ehlidir, dabbete sığınmışlardır. Kıtmir de orada Dabbet hayvanı bir “hybrid”dir. Zülkarneyn Seddi ardındaki izdüşüm dünyamızda yaşayan Yecüc-Mecüc’ler de bir Dabbet hayvanıdır.

Fakat Jana Dappet Al-Ard'dır. Dabbet değil! Kureyşçe mecburen Dabbet diyoruz artık! 49 anlamlı bir kelime. MİLLENİUM 'dan itibaren Dabbetül Arz'a yol açılmıştır. CUMA günü de kanatlar kırılmıştır. Yani Dabbetül Arz denen kıyametin on büyük alametinin ilki gerçekleşmiştir. Bu demektir ki 3000 diye bir yılı kutlayamayacağız, bir Millenium daha olmayacaktır artık! Ve her zaman DERS almalıyım. Hata üzerine hata yaptım:

1. NE DEDİM: "Dağlara yüklediğin ve kaldıramadığı yükü bana yükledin!" Allah'a asi oldum. 3M meclisinden haksızlık kararı çıktı. Tanımadım onları! Sen Misak'ın peygamberini, Allah'ın kutsal ruhundan üflediği peygamberi ve zaten Dabbet hayatı yaşayan Adler'i tanıma! Almighty dedi ki: Demedi, ayet okudu: "Amenerresulü..."nün "Bize kaldıramayacağımız yükü yükleme" duasını... Ve mosmor oldum! Kendimi bir adam sanmışım meğer! İsyan edeceğime Bakara duasını edebilirdim. BEN HAKSIZDIM!
2. CUMA GÜNÜ CHAT'de görüşelim derken İNŞAALLAH'ı unuttum Çarşamba gecesi... Cuma HİÇ GELMEDİ. Cuma yerine Cumartesi gecesi oldu. Bugün de Pazar gecesi oldu ve ben CUMA CHAT'ini yapıyorum sizinle... İNŞAALLAH'sız asla ve asla bir şey demeyin. İKİ BAĞ SAHİBİNİ unutmayın. Bunu yarın yaparım dememeliyim. Şu işi hemen yaparım YANLIŞ bunlar!

Kehf 23-24: Hiçbir şey için, "Ben bunu yarın kesinlikle yapacağım." deme. "İnşa Allah" şeklinde söyleyebilirsin.

BİZİM HATA YAPMAMAMIZ GEREKİYOR! DOSDOĞRU AYETLERLE YAZMAMIZ GEREKİYOR. KURGUSUZ BİLİM YAPMAMIZ GEREKİYOR. BİLİM KURGU DEĞİL!

Bu arada biz vefalıların da vefalıları var: Jana'ya Brezilya'da 5500 dolara bir rustik ev satın alındı. Allah ona gücüyle yardım eden HERKESTEN razı olsun. O kanadını kırdı. Onun çocukları var İDİ/CAK İDİ, herşeyden vazgeçti. Tamamen düzelip gençleşecek olan Mrs.CP İŞLEV DIŞI OLARAK BURADA KALDI. Sizlerden hanginiz, onun gibi tamamen bitmiş olarak felçli ve ölgün üstelik yaşlanmış olarak burada kalmak isterdi? Eğer o VEDA etseydi, şimdiki yaşı olan 60 yerine 25 yaşında ve zıp zıp koşan bir delikanlı olacaktı.

İleride YENİDEN tarihe müdahele edilmemesi için, Tarık Bin Zeyyad gibi GEMİLERİ yaktılar ve artık Dabbetül Arz olarak kaldılar. Artık Tarih ile oynanamayacak. Allah bunu böyle diledi. Misak elçisine söyledi. O da teklif etti. Jana ve Hawk HEMEN kabul ettiler. Enerjiyi deşarj edene kadar yaşlanacaklar, sonra duracaklar. Asla gelecekte bir One-N ya da Zero-N yapılmayacak. Kıyamete kadar yapılmayacak. Dabbet’ler bunu başardı. Yoksa Dabbet’ler Anthrax demek değildi.

Paranormaller evrenine hoşgeldiniz. Bırakın NORMAL denenleri gerizekalılar konuşsun. Normallik arasınlar bizi 53 yıl geriden izleyerek. Yaşasın KURGUSUZ bilim. Çünkü bu AYETLERİN TA KENDİSİ demektir. Yoksa Zilzal suresini "Cin çarpmasına karşı okumak" değildir bilim! Yasin'i de ölülere okumak.


“Hanif İslam” Yukarı

Bana çok kızmışlar... Abdüllat demişim Resulullah'ın babasının adına... Mevlitlerin Meryem Ana’sı olan Amina'ya "Gayrı müslim" dedim diye beni LANETLEDİLER! Sizin de bazılarınızın bana İÇERLEDİĞİNİ biliyorum... Sizce Amina hanım Müslüman mıydı? Eşinin adı Abdullah mıydı?

Dosdoğru tartışalım bunu... Çünkü ata-dinine nokta koyalım. Ve Süleyman Çelebi masallarına bakarak onları MÜSLÜMAN ilan etmeyelim diyorum. MUTMAİN olamadan, ata dininizden kopamazsınız. İbrahim atamızın dinine gelen milleti olamazsınız.

Gökten melekler iner saf saf... eylerler tavaf da... Bunu Amine Hatun için yaparlar mı? Elah (Eloh) >>> Alah >>> ALLAH, üç ayrı kitapta Allah adı böyledir. Menat da bir Eloh'tur. Yahudi tanrısının adıdır, ÖVÜLMÜŞ demektir İbranice...

İBRAHİM ve İSMAİL orayı inşaa ederken BEYTULLAH >>> ALLAH EVİ DEDİLER. Kureyş ve Kurayza da onların torunları zaten. Bu kadarını biliyorlardı Araplar elbette... İyi de 360 PUT neyin nesiydi? 361. ise Menat. Aynı hataya Greko-Romen ilahları da düşmediler mi? Amor, Ares, Baküs vb. Kur'an ayetleri İslam öncesi ve hatta sonrası tüm Araplara KAFİR, MÜNAFIK diye anti-kompliman yapar.

Peygamberin dedesi de olsa, annesi ve babası da olsa, KAFİR KAFİRDİR. Allah dileseydi, Resulullah yerine BABASINI hatemül enbiya yapardı. Bu sefer de hadis uydurur DEDEYİ de kurtarmaya kalkardık. Sonra dedeyi de peygamber yapmaya kalkışırdık. Allah'ımız, "Babam Azer'i affet" diye yalvaran ve ASLA KIRMADIĞI dostu İbrahim'i bile REDDETTİ. Abdullat ve Amina putperest ve müşriklerdir. Resulullah da 40 yaşına kadar X DİNİNDENDİR

110 (Ali İmran) dışında HİÇ HANİF yoktur. Resulullah bile biraz meçhul. Ve onun hanif olması için sizler de Allah ve melekleri gibi arkasından çok salatı selam getirin. Çünkü onun DUA defteri açıktır. İnanmayacaksınız ama... Resulullah'ın sizin şefaatinize ihtiyacı var... Ne kadar ters bir durum değil mi? Öğretilenin tam tersi!

İslam öncesi Mekke’de bir grup insanın Hz. İbrahim’in dinine inandığı söyleniyor, yüzbinlerce HADİS söyleniyor... KUR'AN ise HANİFLİĞİ Resulullah'a hatırlatıyor. “Hanif ol”, diyor. Eğer Hanif VARDI ise niye Resulullah ONLARI bulup da güçbirliği yapmadı?

Rum 30: O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar.

Orada SÜNNETULLAH var. O halde yüzünü bir Hanif olarak dine (İSLAMA) dön (İslam yetmez HANİF Müslüman ol deniyor). “Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değiştirme olamaz”...

SÜNNETULLAH. Sünneti Muhammed falan değil Sünnetullah. Ehli Sünnet falan değil; EHLİ SÜNNETULLAH. Sünnet (Yezidi) mezhebi değil! Sünnetullah dini=HANİF İSLAM olmamız emrediliyor. " Doğru ve eskimez din işte budur", deniyor HANİF İSLAM yani...

“Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar”. EZİCİ ÇOĞUNLUĞU bilmezler. Ne kadarı bilmez biliyor musunuz? Vakıa Suresi’nde anlatılıyor... 3 sınıf olunacak... Sabıkun'a gidenler çoğu önceki ümmetlerden PEK AZI DA sonraki ümmetlerden diye... PEK AZI kelimesine bir örnek.

Allah bize "İslamım, utanıyorum ya Rabbi" dedirtmemek için, bırakın İslam’ı HANİF MÜSLÜMAN olun diyor! BAKIN HANİF MÜSLÜMANIM diyerek artık utanmıyorum!

O halde yüzümüzü dinlerin en güzeli olan Hanif İslam’a çevirerek, arkamızı da İslamiyet’e çevirerek bu işi İFTİHARLA yapalım. Ama sadece Müslümanım dersem EYVAH! O zaman utanıyorum, çok utanıyorum.

Allah'ın oğlu yapmak yasak ya... Uydurdular Nuru Muhammedi diye bir şey... Onun yüzü hürmetine yaratıldı kainatlar, süper uzaylar vb. Pekiyi de niçin Rabb’im Resulullah'a "Allah dostu" demedi İbrahim atamız gibi? Neden yazmıyor, "Senin yüzü suyun hürmetine alemleri yarattım" diye bir ayet... Allah'ımız unuttu mu /haza/yoksa?

"Biz seni (Enerji ve Madde/Cin ve insan) alemlerine RAHMET olarak gönderdik" diyor ayet. Resulullah enerji-madde varlıkların TEK ve ortak ve de sonuncu resulüdür. Tırnağına kurban olurum derken ben çok samimimiyim. O güzel ahlak sahibidir. Hadisleri okursanız "Ahlaksız bir peygamber” bulacaksınız. Kur'an överken, hadisler bir barbarı anlatır... Bu iki farkı ayırt etmelisiniz, biz RESULULLAH'a sahip çıkıyoruz. Hadisler 6 yaşındaki bir kızla onu evlendiriyor.

BEN ORADAYDIM! 13 yaşında söz kesildi. 15 yaşında Hz. Aişe ile düğün yaptı. 6 yaşı kim uydurdu? Bir pedofil sapığının hadisi yüzünden on yaş nasıl indirilir yaşı... Bu yalan hadisi bize hem ateistler hem de aklıbaşında olan insanlar kullanıyorlar... Ve bizler de 6 yaşında bir kız çocuğuyla evlenilebileceğini savunan SAPIKLAR durumuna düşüyoruz. İyi ki Müslüman değilim de Hanif Müslümanım.

Geri Dön     Yukarı