Millennium – Zipzapp – Hanif kelimesinin korunması – Secde – Fizik – Madde Enerji Nur – Dilbilim

Şu ömrümde beni en vuran şey “HANİF” kelimesinin ALA suresindeki sır uyarınca SADECE BİZLERE rezerve edilmesi ve kullanma izni verilmesi…

[] Ala/6-7: Sana okutacağız da asla unutmayacaksın. – Ancak Allah’ın dilemiş olduğu hariç. Şüphesiz O, açığı da gizliyi de bilir.

Öyle ya, Ali İmran 104’de “İçinizden iyiliği emreden kötülüğü yasaklayan bir grup ayrılsın” HER ÇAĞ için geçerlidir. Ama muhatabı kimdir?

İşte onun yanıtı geldi: O BİZLERİZ.

[] Ali İmran/104: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden grup bulunsun. İşte onlardır felah bulanlar.

O ayet bizim için yazılmış ezelden. Bunun için secde ettim ve siz de ediniz.

(Bir kere sübhanallah) diyerek bir iki saniye secdede kalınız.

O nefsimizi (Enerji) de MADDE olmaya zorluyor. Secde ile Nefsimiz de madde kıvamına girip, uçarılıktan kurtuluyor.

Şeytanın yapamadığı ve asla yapamayacağı tek şey olan SECDE’yi yapıyorsunuz.

Ve ma edrake???????????

<> evet

Şeytan’a külahı ters giydirmek için kurnaz olmaya gerek yok: Secde edin çığlığını dinlesin kainat.

<> addam=madde

Evet Add, İdd, Madde, Tadd, Müeyyide vb. MADDEDİR. Maden kelimesi de. (N çoğulu)

 

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/03/2002 (063/23)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 063 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

063-23-bizlere-rezerve-edilen-haniflik-zipzapp

Yorumlar