Süfyaniliğin atası Ebu Süfyanın soyu – Kureyş ve Kurayz kabileleri – Ahit sandığının teknolojisi – İsrailoğullarının üstünlüğü – Musa – Akrep-Kartal burcu

Ebu Süfyan’ın nesebi için kabile yaşamına bir bakalım.

Kureyş ve Kurayza. Bu iki kabileyi araştırdınız mı?

<> Mekkenin en büyük iki kavmi

Milliyetleri nedir? (Irkları)

<> Yahudi

Beni Kureyş=Beni İsmail soyundan

Beni Kurayza=Beni İsrail soyundan

Hz. İbrahim’in iki dalı. İki vasiyeti.

[] Kaptan bağlantısı kesildi, bir süre uğraştıktan sonra tekrar bağlandı

[] http://www.hayrat.net/jpg10/hirka-i_serif/hirka_sanduka.jpg

<> O sandık peygamberin emanetleri sandığı

<> Hocamın tarif ettiği sembolde o iki boynuz daha yukarı ve iç bükey

Kur’an’da bana kim “Tabutüssekine” kelimesini bulabilir? Tabut ül sekine? Tabut-üs Sekine.

O kelime Kur’an’da var.

<> 2-Bakara/246: Baksana, İsrail oğullarının Musa’dan sonra ileri gelenlerine! Hani onlar peygamberlerine, “Bize bir kumandan gönder de Allah yolunda savaşalım” dediler. O da, “Size savaş farz kılınırsa, acaba yapmamazlık eder misiniz?” dedi. Onlar, “Bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?” dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah, o zalimleri bilir.

<> 2-Bakara/247: Peygamberleri onlara, “Allah, size hükümdar olmak üzere Talut’u gönderdi” demişti. Onlar, “Ona bizim üzerimize hükümdar olmak nereden geldi? Oysa hükümdarlığa biz ondan daha layığız, ona maldan bir genişlik, bir bolluk da verilmemiştir” dediler. Peygamberleri de, “Onu sizin başınıza Allah seçmiş ve ona bilgi ve vücut bakımından bir güç, bir genişlik vermiştir” dedi. Hem Allah, mülkünü dilediğine verir. Allah’ın rahmeti geniştir, o her şeyi bilir.

<> 2-Bakara/248: Peygamberleri, onlara (söyle) dedi: “Onun (Talut’un) hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.”

 

Evet buldunuz. :-))

Talut=Kurayza kabilesinin “Atası”dır. Çünkü Levi’lilerdendir. O ahit sandığı (Tabutüs Sekine=Nükleer sandık ama SUSKUN, sakin duruyor. Enerji de madde içinde sakin durmuyor mu? Bir gram uranyum içinde sakin duran o enerjiyi buuuum diye mantar gibi patlatmıyor muyuz?

Onun (Talut’un) hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.

Musa ve Harun, iki kardeşler ve kabile düzeninde de iki kabilenin başkanlarıdırlar. Yani atalarıdırlar.

Ahit sandığı ile ilgili web search ederseniz, göreceksiniz ki, ahit sandığını sadece Levililer ve Kurayzalılar taşıyabiliyor. Başka kim dokunuyorsa ÖLÜYOR (Radyasyon). Üstelik o nükleer reaktörün (Ki seyyar) MELEKLERCE (Koruma kalkanı) taşındığı da bildirilmiştir. Bu ifadeler üç kitapta birden var ve aynıdır.

Ahit Sandığını bir search ederseniz söylediklerimi göreceksiniz. Biraz bekleyebilirim.

<> Indiana Jones serilerinden birinde işlendi.

Evet. İçinden MELEKLER çıktı ve cezalandırdılar. Final sahnesiydi. Leviat ve Kurazath’lardan başkası ona dokunamazdı da ondan.

[] https://www.google.com.tr/search?q=ark+of+covenant&tbm=isch

<> Gözleri açık olanlar ölmüştü filmde.

Gözleri açık olanlar atomik şerrareyi gördüler, geçici körlük hali.

<> Bir tür genetik şifre konulmuş olsa gerek, dna okuyucu gibi

Bilirsiniz bazı insanlar elektrikten çok etkilenmezler. Yıldırım yiyip de sersemleyen var. Bazı ayaklar “İyi topraklama” yapıyor. Falan filan.

Genetik dayanıklılık ise çok tuhaf bir şey. Karafatmalar, Akrepler vb. radyasyona son derece dayanıklıdırlar. 2000 doz rem yiyip de ölmeyen akrepler var.

<> Evet, radyasyona en dayanıklı akrep

İsrailoğulları çok ÜSTÜN kılınmış bir ırktır. Soykütüklerini de çok iyi bilirler ve binlerce yıldır nakil yoluyla getirmişlerdir.

Mesela Uri Geller, iki parmağıyla kaşık, anahtar vb.yi naklen yayında ve noter huzurunda dondurma erimişliğinde bükebiliyor.

Soyadına dikkat ediniz: Geller=Davut’un soyu kabile işareti.

Sonra şu ayeti anımsayınız: “Davut’a da Demir’i eritip akıttık, onunla zırh yapardı.” Bu ayeti anımsadınız mı?

Geller=Davut’un soyundan gelenlerin TAMGA=Damgası. (Bizdeki Üçoklar, Bozoklar gibi.)

Ayeti anımsadınız mı? Sonra bulabilirsiniz.

<> Anımsadık

Davut’un eliyle demiri hamur gibi eğip-büküp elbise yaptığını da anımsadınız mı?

<> Evet

[] Sebe/10: Şanım hakkı için Davuda bizden bir fadıl verdik: ey dağlar çınlayın onunla beraber ve ey kuşlar! dedik ve ona demiri yumuşattık

[] Sebe/11: Bol bol zırhlar yap ve iyi biçime yatır diye. Siz de salâh ile çalışın, daha iyi işler yapın, çünkü ben her yapacağınızı gözetiyorum

<> Bu nasıl bir özellik?

(Bazı genetik psişik üstünlükler sayesinde, o kişilerin paranormal gösterileri olması çok doğaldır, yadırgamayınız.)

Bu özellik şu: Elektronları çekip alıyorsunuz. Atomları iyonize edince, yani elektronsuz bırakınca, parmaklarınızın arasında bükülüveriyor.

Quantumcular bunu bilirler. Magnetik aşırı bir alanda elektronlar, uzay kafesini (Raumgitter) terk ederler, kalan da Fil suresindeki gibi “Yenik ekine benzeyen delik deşik” bir metaldir.

[] Fil/5: Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

<> Ahit Sandığı, atom bombasının teknolojisi mi oluyor?

Atom ve H bombası (Fission ve Fusion)

<> Ahit Sandığı hala onların elinde mi?

Hayır, o saklı. Onun Fırat ırmağı yatağında olduğu ve Mehdi döneminde bulunacağı söylenegelmiştir.

Uri Geller=Davut as.ın GENETİĞİNİ TAŞIMAKTADIR. Tabutüssekineyi ise Levililer ile Kuraitza kabileleri taşımaktadır. İsrail’in 12 oğlu vardır. Levi bunlardan biridir, diğeri Yusuf=Kuraytza klanıdır.

Daha Süleyman hazineleri bile bulunamadı. Hepsinin bir zamanı var. Ahit tabutu şimdilik sakin. Onun dört ucunda boğa-kartal-aslan-insan yüzleri var. Yani Arş’ın dört direğini taşıyan dört yüzü olan dört melek. (Hamale-i Arş=Kerrubi melekleri.)

Ayete dikkat ediniz: “Tabutüssekine’yi MELEKLER TAŞIRDI” diyor. Öyle değil mi?

<> Meleklerden mi çaldılar acaba?

Hayır, melekler burada bir uranyum çubuğunun tepkime başlatmaması için “Ayar” çubuğu rolünü üstleniyorlar.

İçinde ise Tevrat Levhası var. O levha Tur dağında ALLAH tarafından yıldırım ile harf harf (runik) yazılarak Musa’ya verildi. Musa’ya bunu taşırken ölmemesi için, “Burası Tuwa vadisidir, kutsaldır, ayakkabını çıkar ve öyle gel” dedi Allah…

[] Taha/12: Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuvâ’dasın.

Elektriği bilirsiniz, ıslak bir lastik sizi öldürür. Ama ayakkabınız keçeden yapılmışsa size yalıtkanlık görevi yapar.

<> Phoenix-Aquila, sandığı koruyan meleklerin Tevratçası mı?

Onun anlamı “Zümrüdü Anka Kuşu” (Fönix=Anka). Aquillas=Kartal ve hem de akrep demektir. Aquilla kartal (Eagle). Aquilas=Scorpion=Akreb.

Aynı zamanda akrep burcunun simgesidir. İyi akrep burçlulara kartal, kötülerine de Akrepoğlu akrep derler. Bu bir espri değildir. Akrep burcunun iyisi çok iyi, kötüsü çok kötüdür. Arası ortası yoktur.

<> Doğru

Ya Kartal-Akrepsinizdir ya da akrep-akrep.

<> Yengeç burcunun özelliği nedir hocam?

Başka bir zaman da burçları anlatırız 😉

<> Yerinde olur

Bugün konu Ebu Süfyan ama… Şimdi [candaşın] beklediği yerlere dönmem için, şu Ahit Sandığını bitirelim.

Tuwa vadisine yalınayak girme olayını da anladık mı?

<> Anladık

<> Evet

Ahit sandığı=Sakin duran sandık. (Tabut sandık demektir, ne yapalım arapçası böyle.)

Bunu işlememizin nedeni vardı:

Nedeni İbrahim babamızın iki kolunun dalının, Mekke’ye GÖZCÜ BEKÇİ OLMASI olayı ile ilgiliydi. Bu bir vasiyetti.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 14/10/2001 (009/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 009 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

009-04-tabutussekine

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar