Kıyametin alametleri – Firavunun Londradaki secde eden cesedi – Hızır-Musa – İkiye yarılan deniz – Chaos Cosmos ve Osmos

<> Küçük kıyamet alametleri

Küçükler bitti, şimdi gelenler ortanca alametler. Ortancalar ortaya çıktı ama siz fark etmemiş olabilirsiniz.

Kur’an’da ayette Allah şöyle vaadediyordu: “Ey firavun son nefesinde tevbe edenlerin tevbesi kabul edilmez. Seni böyle secde etmiş bir halde, binlerce yıl sonra yine bu sahilde (Denizin yarıldığı yerde) böyle korumuş olarak ve ibret olsun dile kıyıya vuracağız.”

<> Londra’da müzede sergileniyor

Evet, bunlar kaçırdığınız ORTANCA alametler.

<> Şu an nerde?

<> Londra müzesinde, gidip gördüm

Londra’da… (Firavun dördüncü Ramses olduğu söyleniyor.)

<> Secde vaziyetinde

Evet secde durumunda…

<> Ama biraz çekiştirmişler, yatay sergiliyorlar.

Onu HIZIR cezalandırdı. Nasıl cezalandırdı???? Musa niçin Hızır’ı aradı?

<> İlim için

Balık hangi ÇATAL yerde “Canlandı”?

<> Denizin birleştiği yerde

“İşte aradığımız işaret buydu” diye döndüklerinde kimi buldular? Hızır’ı. Hızır’ı buldukları yer ise, “Gelecekte DENİZİN YARILACAĞI” yer idi.

Yani Musa ve ümmeti (Beni İsrail) o Kur’an’da adı geçen KAYA’dan denize yürüdüler. Deniz ikiye ayrıldı. Arkada da bizim Londra’lı Ramses… Sonra deniz Hoooop üstlerine kapanıverdi ve boğuldu Firavun ile ordusu…

<> O durakapalamı ile oradaydı?

Hayır Hızır TARİF etti: Deniz bu, şu kayadan İsrail oğulları denize yürüsün. Arkadan geçeni de ben cezalandıracağım.”

İşte böyle oldu bu işler…

<> Denizin açılması ne hikmet, nasıl bir teknoloji?

Evet, ileri teknolojilere biz “Mucize” diyoruz. (Az cüz’i rastlanan anlamında)

Evrende iki kutup ve aralarında bir nötr vardır. Birinci Kutup Merkezkaçdır=Künnes. Merkezcil kutup ise=Hunnes’dir. İkisi arasında “BİR BÖLGE” vardır.

Bunu şöyle tanımlayalım: Künnes=Cosmos, Hunnes=Chaos. (Chaos=Kalın hı harfi yani Haos diye okunur.) Bu ikisi içiçedir. Deniz gibi dümdüzdür.

Şimdi Chaos ile Cosmos arasındaki biyolojik geçiş sırrını hatırladınız mı?

OSMOS. Ozmoz’u biliyoruz artık değil mi?

<> Bilmiyorum özürler

Şöyle de diyebiliriz: “Gökler yerler ve İKİSİ ARASINDAKİLER.”

Osmos ya da osmotic pressure, hücrelerde “çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama” GEÇİŞİ sağlayan bir mekanizmadır. Örneğin, çok tuzlu bir suda yaşayan tek hücrelilerin yoğunluk farkı nedeniyle kendi sitoplazmalarının hücre zarını delip geçmesine osmos olayı deniyor. Yani vücudun içi dışarıya boşalıyor.

Hücre zarlarında (membran) bir ağız vb. yoktur. Dışarıdaki ihtiyaçlarını OSMOS yoluyla membrandan geçirip kendi bünyelerine katarlar.

<> Permiability

<> Turbor deplazmoliziz

Bunları hatırlatabildim mi? Her biyoloji okuyan az çok hatırlayacaktır.

<> yes

<> Bilmiyorduk öğrendik

<> Allah razı olsun

Şimdi bu OSMOS genel kuraldır.

Isı da öyle değil mi? Termodinamik yasalara göre, ısı sıcak uçtan soğuk uca doğru hareket eder. Elektrik gerilim farkı (Voltaj) da öyle… Bunları hatırladık mı?

<> evet

Şimdi kuralı evrenselleştirelim:

Chaos (Düzensizlikten) COSMOS (Düzene) bir gidiş var. Gidişi Osmos gerçekleştiriyor:

Chaos >> OSMOS >> C+OSMOS

<> Maksimum düzensizlik, minimum enerji.

Evet. Bunlar sayesinde entropi (Chaos=Düzensizlik) ölçüsü de ortaya çıkıyor. Haos (Hunnes) ile Kosmos (Künnes) bunlara Yin Yang da deniyor.

Tekvir 15-16. ayetler… Ellerinizden öperler

<> 81-Tekvir/15: Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara),

<> 81-Tekvir/16: O akıp akıp yuvasına gidenlere,

Şimdi bu işin arapçasını bilen birimiz arapça orijinal olarak HUNNES ve KÜNNES’i bulup gösterebilir mi?

[Mealdeki] hiçbir ifade doğru değil. Orada “Künnes’e ve Hunnes’e andolsun” diyor ALLAH

<> 81-Tekvir/15: fela uksimü bil hunnesi

<> 81-Tekvir/16: elcevaril künnesi

Evet burada Cosmos ve Khaos anlatılıyor. Yani HUNNES ve KÜNNES’i gördünüz mü?

<> evet

Yani “Yuvasına akıp gitmek” diye bir şey yok.

Elindeki Kur’an’ı canı istediği gibi çeviran zararlı biri. İlmin yetmiyorsa, yazmayacaksın arkadaş diye Ahırette sorarlar adama…

<> Kur’an onlardan davacı olacak

Hunnes=Kaos ve Künnes=Kozmos ÇOK evrensel Çok çok eski Allah’ın ilk öğrettiği dinsel kavramlardandır.

Kore Bayrağında bile onun sembolü var.

<> ying-yang

Budistler Yin ve Yang derler. Evet bu böyle…

Pekiyi Cosmos ile chaos (Künnes ile Hünnes) arasındaki OSMOS nedir, duydunuz mu?

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 17/10/2001 (010/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 010 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

010-05-firavun-londra

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar