Topluluklar – Türkler – Adigeler – Basklar ve Gürcüler

<> adige hoşgeldin

<adige> hoşbulduk

slm veslm. Neden Adige? Adigey mi?

<adige> evet

<> Hangi kabile

Kabartay-Adigey mi? Yoksa Haut Adige mi? (Yukarı Adige=Kuzey İtalya’da özerk Alman bölgesi.)

<adige> Abzagh, Kuzey Kafkas bölgesinden. Bu konudaki bilginizin derin olduğunu düşünüyorum

Adigeler konusunda mı?

<adige> evet

Yani Ova/Bozkır çerkezleri…

<adige> Çok doğru bildin

Çok önceleri o bölgeye birbiriyle akraba üç kavim yerleşti: Alanlar, Avarlar. Bunların karışımından KERKET denen bir ırk çıktı… Bu ırk şimdi BASK adıyla İspanya’da yaşamaktadır. (Kendilerine Euskara derler)

<> Basklar Avrupanın en eski ırkıdır…

<adige> Bask’lar daha çok “abaza” değiller mi?

 

BASKlar’ın tarihteki göçü kavimler göçünden çok öncedir…

Kerket kavmini İspanya’ya ve Kafkas güneyine İKİ kol halinde itenler İSKİT/Sakalardır. Bugünkü adıyla Karaçay-Balkarlar…

<adige> Peki, Basklar tarihlerini biliyorlar mı? Karçay-Balkarlar Türk soyundan değiller mi?

Güneye inen kabile o bölgeye İVERİA dedi. İspanya’ya kadar göçen kabile ise İspanya’ya bu adı götürdü. (İBERİA) Gürcüler kendi ülkelerine İveria derler…

Kuzeyde kalan Kerketler’de de iki ayrı alt ırk çıktı:

1. Bask-Abasketler…

<> Gürcüler ile Adige’lerin bir akrabalığı yoktur

Ya da şöyle diyelim:

İbero-Basketler=Basklar

İvero-Abasgetler=Gürcü. (Kolhıs vb. 12 kabileye Gürcistan denmektedir. Mesela Türkiye’deki Gürcüler ACAR (Acara), Laz (Lezig) ve Mohtiler olarak bilinir.)

<> Bu ırkların diline Kartvel dil grubu deniyor…

<adige> Tarihi bu kadar derin olan bu bölge neden batı tarafından ihmal edilmiş?

Ama en büyük Gürcü kabilesi Mingrel’dir. Gürcüler hemcinsleri (Ostrogot-Vizigotlar gibi ayrılmışlar) olan Basklar ile AYNI dilin biraz değişmişini konuşurlar. Yani İbero-Bask ile İvero-Abask ırkı aynı köktendir.

Her ikisi de KERKET ırkının ikinci (Göç eden) dalıdır. Kerket ırkının Bask, Abask (Abbhaz ve Abazalar da dahil) üst dalına ÇERKET’ler deniyor.

Bunlar ikisi tamamen yok olan üç gruptan oluşur.

Kıyı Çerkezleri anlamındaki ADİGEY’ler.

Dağlı Çerkezler anlamında KABARTAYLAR (Kendilerine Gabardino derler)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 19/12/2001 (034/05)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 034 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

034-05-iskit-bask-gurcu

Yorumlar