Namaz – Zülüf nedir – Akiplik-karaiplik – Kurandaki 3 vakit namaz – Gece namazı – Mealler faciası

Şimdi söylediklerimden mutmain olmayan var mı? Zülfen’in sadece BİRİNCİ anlamını yazdım sizlere… Kitabı okuyamadığınız an iftar saatidir ve oruç bozulur ya da en başta kitabı okuduğunuz O   İ  L  K   an Oruç başlar ya da sabah namazı okunur. O bir AN’dır ve sınırdır. İncecik bir ülke sınırı gibi…

Bunun erken saatleri falan olmaz… Çizgiyi top geçti mi GOL olur. Yani GÜN BAŞLAR ve/veya BİTER.

Gün başlayınca: Günün iki tarafı (Gölgenin en kısa olduğu Salatı Vusta’nın iki yanı) olan Tarafeyn ve Etrafen kelimelerini bizzat Kur’an veriyor…

Günün dört tarafı var mı?

Orta direkten öncesi SABAH namazının vaktidir. Sonrası da Öğlen namazının vaktidir. Ta ki Zülefen yüzünden kitap okuyamıyoruz ve akşam başlıyor.

Bütün gece ise BİR TEK VAKİT’tir iki tarafı (Gölge, direk vb.si) YOKTUR. Ama dileyen kalkar dilediği kadar vitir kılabilir.

Söylemesi ayıp, bir örnek olsun diye veriyorum: Bayramın ikinci günü 100 rekat kıldım ama belki de yüz gün kılmayacağım… Bu bana bırakılmıştır… Belki gelecek hafta iki rekat gelecek ay bin rekat kılacağım ne gam…

Ama Günün iki tarafını ve gecenin tamamını kapsayan O ÜÇ VAKİT’ten   A  S  L  A   vazgeçilemez… O farzdır=Allah’ın emridir bana “İstersen, ya da dilersen….” demiyor. EM-RE-Dİ-YOR. Ben de kılacağım.

Kılıyorum ve zaten çok kısa (iki rekat) olduğundan inanın beni KESMİYOR. Geceleyin de böyle hıncımı alıyorum. Bilgisayar başında koşulamadığından en iyisi bir ara yüz rekat kılmak diye düşündüm. Yani çok da faydalı oldu…

Beni evvel sünnet, son sünnet, sayısı da şu… diye SINIRLAMIYOR. Allah rızası için VİTİR (Dilek kipi) namazına niyet ediyorum ve bunu geceyarısından sonra yapıyorum.

<> Hocam İsra 78-79, Rum 17-18. ayetlerde sanki daha fazla gibi anlaşılıyor.

Beş vakit gibi mi? Bu konu daha bitmemiş anlaşılan…

<> İkindiden öğlenden bahsediliyor. Rum 18de gündüzün sonu ve öğle diye çevrilmiş.

Açtım baktım ikindi yok. ARAPÇA’sını yazınız. Olmadığını göreceksiniz… Türkçesini bozarak bizi YEZİDİLER kandırıyorlar… Arapça’sını yazabilir misiniz?

Gündüz, gölgenin en uzun olduğu ak-kara ipliğin ortaya çıktığı andan, giderek bu gölgenin EN KISA olduğu (Direğin dibine düşen gölge) zamana kadar İLK VAKİTTİR.

Bunun arkasında (Direğin gölgesi öteye geçip de GOL atınca) yine Akşam kitap okuyamayana kadar İKİNCİ vakit.

Ve bütün gece ÜÇÜNCÜ VAKİTTİR.

<> 30-Rum/17: Fusüphanallahi hıyne tümsune ve hıyne tüsbihun

<> 30-Rum/18: Ve Lehülhamdü fissemevati velardı ve aşiyyen ve hıyne tuzhirun

Yazdığınız ayetlerde SALAT kelimesi yok, TESBİH var. Bu NAMAZ DEMEK DEĞİLDİR. Namaz olduğunda şöyle yazar: “EkiymetüsSelat”

Orada Allah’ı tesbih etmek/Anmak var, NAMAZ YOK. İKİ AYETTE DE  N A M A Z  yok, sadece ANIN deniyor.

<> 30-Rum/17: O halde akşama girdiğiniz zaman da sabaha girdiğiniz zaman da Allah’ı tesbih edin.

<> 30-Rum/18: Göklerde ve yerde, ikindileyin ve öğleye erdiğiniz zaman da hamd O’na mahsustur.

Çok dikkat ediniz namaz yok o ayetlerde. ÇOK DİKKAT EDİNİZ.

Üstelik o ayette İKİNDİ kelimesi bile yok…

<> Teşekkür ederim hocam

Bir de namazın kılınmasını EMREDEN FARZ EDEN ayet bulalım. İçinde EKIYMETÜS-SELAT kelimesi geçiyorsa NAMAZDIR. Bana bu İkame edilen salat kelimesinin geçtiği bir ayet ARAPÇA örnekseyebilir misiniz?

Tarafeyn=İKİ TARAFINDA

en NEHAR=Günün

Ekıyme (tüs) =Kalkın ve yerine getirin, yerine koyun

Salat=Namazı (İbrahim’in namazını)

<> Hud 114’tü sanırım.

Hud 114’ü yazalım lütfen. Türkçesi de olur.

<> 11-Hud/114: Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt kabul edenlere bir öğüttür.

<> 11-Hud/114: You shall observe the Contact Prayers (Salat) a both ends of the day, and during the night. The righteous works wipe out the evil works. This is a reminder for those who would take heed

Ekıymussalate…. İşte NAMAZ BU! Emir bu. Tesbih, zikir vb. değil. NAMAZ.

<> Hocam İra 78 ve 79a bakabilir miyiz?

<> 17-İsra/78: Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda

<> 17-İsra/79: Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb’aseke rabbüke mekamem mahmuda

“Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda”

Ekıymessalate=Namaz kılınız

Dulukül Şems

Günün başından

ilae=Arasında

Ğasekıl Leyli =Akşamın çökmesine

ve

Kur’anel fecr = FECRE KADAR BİR VAKİTTİR.

Fecirde GÜN DEVROLUR ve ŞAHİTLİ bir namazdır.

(Şeytanların vesvesesi olan nötrinolar ile ilgili.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 21/12/2001 (035/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 035 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

035-04-namaz

Yorumlar