İlmi ledün – Nurculuk illeti – İlim ve Rahmet – Siyonizm ve Süfyanizm işbirliği – Zigzag – Dilbilim

<> ilmi ledün = Allah kuluna verilen ilim mi??

 

İlmi Ledün VERİLMEZ bir haktır GİDİLİP ALINIR. O ilim asla muska ilmi değildir. Muska ile maskara ettiler… Haşa! Çünkü: “Allah NURUNU  T A M A M L A Y A C A K …” Allah nurunu dilediğine iletir…

Nurcular avuçlarını yalasın, çünkü HADİS hatta Külliyattan başka hiç bir şey okumuyorlar. Kur’an okumayan ALLAH’IN NURUNA erişemez. Çünkü ayetle sabittir: Kur’an’ın bir diğer adı NUR’dur.

Bir diğer adı İLİM bir diğer adı HİKMET (Pozitif bilimler anlamında).

Onun için Nurcu olanlarımız alınmasın…

Nurculuk maalesef Süfyanist bir güç olarak Haniflerin karşısına çıkacak. Ebu Süfyan islam öncesi ne yaptıysa onun yaptıklarını “İSLAM SONRASI” bu süfyani kimseler yapacak…

Süfyanilik ile hem MESİH hem MEHDİ mücadele edecek. Çünkü bu iki kelime [Süfyanizm ve Siyonizm] aslında aynıdır. O illet kelime İbranice’den Rumca’ya Sophianism diye girmiş. Arapçaya da Süfyani’lik diye.

Sophianizm şudur: İbraniler TEK ALLAH’A inanan bir dine sahip olmanın avantajıyla diğer putperestlere karşı Allah’ın en sevgili kullarıydılar. (Her anlamda, buna yyx de dahil.)

<> MESİH ve MEHDİ mi aynı..

Hayır, Mesih ve Mehdi aynı değil.

Şimdi anlatacağım şey AYNI: Sofist kelimesinin aslını irdeliyoruz.

Musa Tur dağına çıktığında…

Bir kutsal mekan (Tur-u sina) iki bölümden oluşur:

1. Vadi (Tuwa vadisi)

2. Zirve (Zifon, Sivon)

Tuwa vadisi Kehf suresinde adı geçen “İKİ BAĞDAN” birisidir ve ne mutlu ki bize aittir.

Ama Sibon, Sivon, Sifon diye metinlerde yer alan kutsal dağdan esin ile Süfyanizm kelimesi ortaya çıktı. Museviler onu Arz-ı Mev’ud göçyoluyla Kudüs’e getirdiler.

Mekke’nin doğusundaki Arafat dağı ne ise Kudüs’ün doğusundaki en yüksek tepe olan eski adıyla Sifyon şimdiki adıyla ZİON tepesi de aynıdır.

Zigzag dağı=Arafat’tır. Karşı-Bağ sahibinin dağı ise Süfyan=Sion dağıdır.

<> ziontion=siyonizm

Evet.

Süfyan ile Siyon aynı TIPATIP iki kavramın İbranice ve Samice iki telaffuz biçimidir.

Mesela Kandil. Şöyle dön bir bak Candle, Kandel, Kandela.

[] fransızca’da Chandelle

Özbeöz türkçemize girmiş Kandil ile ingilizce candle’in ayrı şeyler olduğunu söyleyebilir misiniz?

İngilizce böyle KÖK kelimelerle dolu…

Dress=İDRİS, Yani terziliğin piri.

Töre Türkçe; İbranice Torat ve Arapça Tewrat.

Siyonizm ile süfyanizm de kandil ve Candle’dir.

Anlaştık mı? ;=)

<> ok, çok açık

Hepimiz bir atadan geldik: Atamız hangi DİLİ konuşuyorsa o genetikten (Dil, dudak, diş gırtlak harfleri vb.) aynı şeyleri konuşuyoruz…

“Siyonizm=Süfyanizm” EBEDİ ve EZELİ bir işbirliğidir.

<> yes sir

DTM ikizlerinin kamikazlerinin tamamı siyonist efendilerinin uşağı süfyanistlerdi.

Milat+ium’u anlatıyorum…

Karaçarşaf, Sünnet operasyonu, kep vb. tamamen İbrani-Arap melezi olan Ebu Süfyan aracığılıyla (Eslemna dedikten sonra) müslümanlığa yamanmıştır.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 04/01/2002 (041/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 041 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

041-04-sufyanizm=siyonizm

Yorumlar