Şamanlıkta İlahi ve Şeytani kavramlar – Dilbilim – Özneler – Turanca’da çoğullar ve artikeller

TURANCA’yı irdelerken, bir şeylerin farkına vardık:

1. Gün ve yıldırım ışığı ilahi ve meleküt ve nur’dur;

2. Ateş, Alev ise (parlak olmayan kırmızı olan ATEŞ ise) Şeytani ve Nar’dandır…

İşte Bahşı dini (Şamanlık) BU FARKIN BİLİNCİNDE idi. Nar ve NUR’u… Semavi (Göksel) ile Arzi (Yeryüzü) olanı ayırt etmişti.

İL ULUĞ Allah’ımızın İlah adının ta kendisiydi. İlah ve Ali (Ulu) gibi uluhiyet anlamında kullanılıyordu.

Bunun tersine ATEŞ ile Cin ve şeytan ilişkisi de biliniyordu (Cinler’in ateş/nar doğalı olduğu, enerjiyle bağlantılı olduğu meseli).

Ve Turanlılar erken dönemde çoğul ekini S/Z harflerini getirerek yapıyorlardı. Bir rastlantı mı bilinmez ama, İngilizcedeki gibi “S” çoğul eki vardı.

<> Turan dilinde artikel var mıydı?

Onu söylemeye geliyordum. Bir şeyin çoğulu varsa örneğin an Egg, The Eggs oluyorsa, Turanca’da da ÇOĞUL olanın başına bir HARFİTARİF gelmeliydi.

Omu=tek yuvar, Omu+z=OMUZ.

ve O kelimesinin ÇOĞULU ÖZ (Özne, ben, nefs, kimliğimiz) idi. Ben(men)den ötede bir BENDEKİ BEN anlamında ÖZ kelimesi ÖZNE olarak kullanılıyordu. (Azeri ağızlarındaki öz gibi..) Eğer Ben diyeceksem Öz+üm deriz. Yani BENDEKİ öz olur. Öz (Nefs) kişiselleşmiş olur.

<> Özü sözü bir deriz

Mesela SÖZ dediniz de, o da çoğul: Tekili SÖY (İngilizce Say gibi, söylemek). Çoğulu ise Söyüz=SÖZ.

(Hiç bir meram bir tek söy değildir, sentakslardan oluştuğundan daima çoğuldur.)

<> sagu? saguz = söz?

Evet, Sagu=Söz Söylence ya da Sözlü demek. Sağuz ise “Laf gevelemek”tir. (Sakız kelimesi buradan geliyor) Doğru söze Sakız denirdi. AK anlamında, beyaz anlamında, doğru olmayan söze de AL=Şeytan anlamında AL+an=Yalan denirdi. (Sakız gibi beyazladı kelimesini anımsayınız, Yalbız=İblis’in işi Yal+an söylemektir.) Sakız da ayrıca çoğuldur.

<> saga varsağı

(Saga=Destan kelimesi, Alm. Sag+en vb. ile turanca Sağı kelimesi aynı anlamda. Söz sarfetmeye de SÖY denirdi söylemek anlamında…)

Gelelim artikel’e… Turanca’da bir kelime çoğul olunca, GİZLİ artikel/harfitarif ortaya çıkardı. Şöyle bir ingilizce örnek verelim.

He reads.

Do+e+S he Read (-s)?

Buradaki gizli S’yi ingilizce bilenlerimiz anımsayacaklardır.

1 dk. tlf.

[] Not: Telefon sonrası konu değişiyor veya burada eksik kesim olabilir

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 06/01/2002 (042/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 042 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

042-04-il-al-etimoloji-ilahi-seytani-saman

Yorumlar