İslam tarihi – Kur’an’ın iniş sırasının değiştirilmesi – İnen son sure gerçekte nasıldı

<> Hocam Kuranın iniş sırası lütfen

Pekala bunu nasıl anlatalım?

<> İkinci sure Kalem ama nasıl kesinkes bilebilirim???

Daha önce değinmiştik ama istersen sana ve yeni arkadaşlarımıza örnek olsun diye bir daha şöyle hızla yazayım:

Şimdi Kur’an’ın iniş sırasın verdiğimiz ilk örneği anımsıyor musunuz?

<> evet

1. Kur’an’ın SURE SIRALAMASINA GÖRE inişi:

Kur’an Alak (İkra) suresiyle başladı ve “İza cae NASRullahi“=Nasr suresi ile noktalandı. Bundan bir önceki sure (113. sure) Tevbe idi ve gerçekten, son iki ayetinin orada olmaması gerekirdi.

2. Kur’an’ın AYET SIRALAMASINA GÖRE İNİŞİ:

Tevbe Suresi (113) ardından Son inen sure olan NASR (İza cae… Şimdi Kur’an’da yer aldığı gibi) ÜÇ değil (Aslında) 5 ayettir.

Çünkü son ayet (Aynı zamanda tüm kur’an’ın son ayeti) 114. sure Nasr’ın sonunda değil, 111. sure olan Maide’nin 3. ayetinin içindedir.

Çünkü Siyeri Nebilerin tamamı ve tüm kaynaklar sonuncu inen A Y E T “in MAİDE-3 içindeki “Kafirler bugün sizin dininizden ümidi kesmişlerdir, onlardan değil benden korkun. Bugün sizin dininiz üzerine olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğendim.” olduğunu yazmışlardır.

İşte bu son ayettir, bir daha da devamı inmemiştir. Çünkü bu sonuncu ayetten sonra Resulullah vefat etmiştir.

Ama Maide-3 içinde ne işi var?

Bir ayet mesela Maide-3 demek, kesintisiz bir kerede inmesi anlamına gelir. Eğer Maide 3-4 gibi birleşik yazsaydık, ya ayırt edilemediği ya da birbirine karıştığı anlamı çıkacaktı. Böyle deseydik vahyin kesilmiş olduğu iki defada indiği belli olacaktı. Ama Maide-3 diyorsanız, “Bir kerede tümüyle indirildiği” anlamına gelir. İşte Maide:3 Yani şimdiki karıştırılmış biçimiyle şöyledir:

“Leş, kan, Hınzır etler, Allah’tan başkası adına kurban edilen, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış ve vahşi hayvan tarafından parçalanmış olanlardan, henüz canvermemiş olanları kesmek şartıyla, sunakta (Başka tanrılara) adanan hayvanlar ve faloklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Bunlar fasıklıktır. (Yoldan çıkarıcıdır)”

“Kafirler bugün sizin dininizden ümidi kesmişlerdir, onlardan değil benden korkun. Bugün sizin dininiz üzerine olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğendim.”

“Kim açlıktan daralır ve günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah Bağışlayan Merhamet edendir.”

NASR SURESİ DE ŞİMDİKİ TERTİP SIRASI İLE ŞUDUR:

1. Allah’ın yardımı ve fethi geldiğinde

2. Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman

3. Rabbini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile, çünkü o Tevbeleri çok kabul edendir.

MAİDE SURESİNİN ASLI ŞUDUR:

“Leş, kan, Hınzır etler, Allah’tan başkası adına kurban edilen, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış ve vahşi hayvan tarafından parçalanmış olanlardan, henüz canvermemiş olanları kesmek şartıyla, sunakta (Başka tanrılara) adanan hayvanlar ve faloklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır. Bunlar fasıklıktır. (Yoldan çıkarıcıdır) Kim açlıktan daralır ve günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah Bağışlayan Merhamet edendir.”

NASR (114) SURESİNİN İSE ASLI ŞUDUR:

1. Allah’ın yardımı ve fethi geldiğinde,

2. Ve insanların dalga dalga Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,

3. Rabbini överek tesbih et. Ondan mağfiret dile, çünkü o Tevbeleri çok kabul edendir.

4. Kafirler bugün sizin dininizden ümidi kesmişlerdir, onlardan değil benden korkun.

5. Bugün sizin dininiz üzerine olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğendim.

BÖYLECE KUR’AN BİTMİŞTİR.

Son inen suresinin son ayeti, kendi sonunda olması gerekirken niçin Maide-3 içine saplanmış bırakılmış ve o surenin de akışını bozmuştur.

Delil şudur ki:

1. Son inen surenin Nasr olduğunu söyleyen kişi

2. Son ayetin de “Kafirler bugün sizin dininizden ümidi kesmişlerdir, onlardan değil benden korkun. Bugün sizin dininiz üzerine olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam’ı beğendim.” olduğunu söylüyor.

Bu yinelememizde aklınıza ters gelen bir şey var mı? Mutmainlik açısından soru sorabilirsiniz?

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 13/01/2002 (045/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 045 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

045-04-kuran-sirasi-maide-nasr

Yorumlar