3M – Üç majisyen kral – İncil

O dönemde üç majisyen vardı: Bunlar Zekeriya (Zacharias) Yahya (Johannes) ve Messiah (İsa) idi. “The three magicien” olarak da search edebilirsiniz. Ama karşınıza Menthor, Caspar vb. getirilecektir. İsterseniz bir de onu tarayalım. Üç majisyeni. Daha önce de bir kere sözlerini etmiştim sizlere…

Majisyenleri buldunuz mu? Biraz daha bekleyebilirim.

[] Kaptan bir süre yazmadı

<> sohbet yok mu?

<> Hocam geliyor.

Ben geldim. Ama siz halen şu incil’deki üç majisyeni halledememişsiniz.

<> Matta/1-2: İsa, Kral Hirodes’in devrinde Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Kudüs’e gelip şöyle dediler: “Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.”

<> Matta/3: Kral Hirodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. – 4: Tüm başkahinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. – 5: “Yahudiye’nin Beytlehem kasabasında” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır:

<> Matta/6: ‘Sen, Yahuda diyarında olan ey Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü benim halkım İsrail’i güdecek olan önder senden çıkacaktır.'” – 7: Bunun üzerine Hirodes yıldızbilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi.

<> Matta/8: “Gidin, çocuğu dikkatle arayın, bulduğunuz zaman bana haber verin, ben de gelip O’na tapınayım” diyerek onları Beytlehem’e gönderdi. – 9: Yıldızbilimciler, kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu.

<> Matta/10: Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. – 11: Eve girip çocuğu annesi Meryem’le birlikte görünce yere kapanarak O’na tapındılar. Hazinelerini açıp O’na armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular. – 12: Sonra Hirodes’in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından, ülkelerine başka yoldan

Evet buradaki üç majisyen Balthazar, Caspar ve Menthor’dur.

Evet devamı…

<> Matta 13: Yıldızbilimciler yola çıktıktan sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada göründü. Ona, “Kalk!” dedi. “Çocuğu ve annesini al ve Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak.”

<> Matta 14: Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. – 15: Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu: “Oğlumu Mısır’dan geri çağırdım.”

<> Matta 16: Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü.

<> Matta 17: Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: – 18: “Ramah’ta bir ses duyuldu, ağlayış ve acı feryat sesleri! Çocukları için ağlayan Rahel, teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık!”

Vakıa-26?

<> 56-Vakıa/26: Söylenen, yalnızca “selam, selam” dır

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 16/01/2002 (046/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 046 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

046-04-uc-majisyen-kral

Yorumlar