İnsan ve cinler – Magnetik şişe – UFO motoru – Madde ve Dalga

<> İnsan ya HaLiFe ya MuHaLiF olsun diye yaratıldı, ya diğer canlılar niye?

Diğer canlılar “Masum”. İnsan (madde) ve Enerji (Cinler) masum değil. Allah kötülere mühlet vermiş de ondan.

<> Işık hızını atlaması gerekiyor ufo, bunu nasıl yapıyor? Magnetik şise neyi neye çeviriyor? Ufo’nun kendi maddesi döküm, magnetik şise de mi döküm maden, bu altın olabilir mi? yoksa bu şise kristal türü birşey mi?

Magnetik şişe bir deyimdir. (Belki Web’de vardır) Burada mesela bir proton ile antiproton oluşturuluyor. Bunlar birbirlerini bulup yok ediyorlar ve bir çift fotona dönüşüyorlar. Bu da foton basıncı adıyla YAKIT yerine bir itme yapıyor.

İtmenin hızı ise tam ışık hızı. Üst uzaya çıkıyor ve blok evreni/kurşuni hiçliği yakalıyorsunuz. Orada tüm gelecek ve geçmiş zamanlar hazırdır. Hız fazınızı ayarlayarak istediğiniz zamana giriyorsunuz.

<> Madde durmaz mı o zaman…

Işık hızında maddenin “sonsuz” olacağı formülü yanlış bir önerme. Madde ışık hızında gidemeyeceği içindir ki “Enerjiye” dönüşür. Yani “Madde sonsuz kütleli olur” diye olmayana ergi metodu kullanmak, en baştan beri bir yanlıştır.

Genel Relativite’nin ölçeği ve kapsamı yakın galaksilere göre geçerlidir. Atomaltı dünyada bu kriterler çok başkadır. Relativite evreni kapsar ama quantum teoremini kapsamaz. Makro kozmosda geçerli olan relativite mikrokozmosdaki katı relativistik bölgede geçersizdir.

Bir örnek; Alfa ışımasını bilirsiniz: Tamamı kurşun kabdan çıkamazlar. (Alfa taneciği demek bir Helyum çekirdeği demek.) Yani dörtlüden oluşmuş bu çekirdek bir MADDEDİR ve kurşun bir kabdan (Kalınlığı ne olursa olsun) çıkmaması gerekirken alfa parçacıklarının birkaçı “Duvardan geçen hayalet gibi” bir nötrino gibi Kurşundan dışarı çıkmaktadır.

Bunun anlamı şu: Radyoaktivite’de maddenin yarı ömrü var: Bir kilo RA madde yarı ömrü sonucunda “Yarım kiloya” iniyor. Çünkü “Radyasyon vererek” maddesini buharlaştırıyor.

Bunun bir tek açıklaması var: Kurşun kabdan dışarı kaçan Alfa tanecikleri ışık hızını aşmışlardır. Ve negatif uzayda zamanda geriye gitmektedirler. Dolayısıyla karşılarında bir KURŞUN KAB SEDDİ yoktur. Yani serbesttirler.

Blok evrende tüm zamanlar aynı anda ve eşit olarak vardır.

İşte manyetik şişe de bunu yapıyor. Uzay-zaman seddinden dışarıya (Kurşun şişeden dışarıya) çıkan bir UFOnaut Blok evrende (Kurşuni hiçlik’de) bekliyor. Özel durumunu kullanabilirse ışık hızını aşmış gibi (V-c)  [√(-c), karekök eksi c] zamanda GERİYE yolculuk yapıyor.

Ve bir filmin tersine oynatılması gibi araç ve içindekiler HİÇ YARATILMAMIŞ gibi mümkün olan son noktaya küçülüyorlar.

(Cenin oluyor ya da araç imal edildiği maden ocağına dönüyor vb.)

<> Bu filmlerdeki gibi değilmiş…

Blok zamanı anlatmış mıydım?

– devam edecek-

Hans von Aiberg, 30/01/2002 (052/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 052 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

052-04-madde-ve-isik-hizi-alfa-tanesi-dalgasi

Yorumlar