Kur’an’da aşağılanan Araplar – Kuranı anlamakta son sırada Araplar

Ve gelelim diğer devamına:

“Allah’ın Resulüne indirdiğini” (Kur’an indirildi, başka HİÇBİR ŞEY İNDİRİLMEDİ. İNDİRİLEN KUR’AN DA  A R A P Ç A D I R )

<> Tevbe/97: Bununla beraber Allah’ın, Resulüne indirdiği (hükümlerin) sınırlarını bilmemeye daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir”.

<> Tevbe/97: El a’rabü eşeddü küfrav ve nifakav ve ecderu ella ya’lemu hudude ma enzelellahü ala rasulih vallahü alimün hakim

Ve orada bir kelime daha var:

“Hudude”

Kelime şu:

Yalın hali: Mahdut (Çok sınırlı)

Comparative (Kıyas) hali DAHA DA SINIRLI/Çok daha az

Ve Superlative hali: EN AZ MİNİMUM, ÇOK KISITLI, EN DÜŞÜK LİMİT=HUDUDE.

“ve ecderu ella yalemu”=

Malum’dan, bilmekten >>>>>>>> Yalemu ========================= HİÇ Mİ HİÇ BİLMEZLER DEMEK. HİÇ BİR ŞEY BİLMEZLER DEMEK! ARAPÇAYI BİLMEZLER DEMEK. ARAPLAR ARAPÇAYI BİLMİYORLAR DEMEK! ARAPÇAYI EN AZ EN SINIRLI BİLEN NE GARİPTİR Kİ YİNE ARAPLAR.

İşte Kur’an bunu yazıyor.

Gel bu PARANORMALE de şaşmayın. Arap Arapçayı en az biliyor. Hiç derecesinde en mahdud, en sınırlı, en kısıtlı biliyor.

“ma”=Olumsuzluk eki. Ve tüm arapları katıyor. (Hepsi içinde! Geçmiştekiler ve gelecektekiler bile)

ENZEL“=İndirmek, nüzul

“Enzelallahü”=ALLAH’IN İNDİRDİĞİNİ.

Kime indirdiğini?????

ALA“=Üzerine

“Rasulih”=Resulü üzerine indirdiği Kur’an’ı En az bilenler araplardır.

En kafir onlar. En münafık onlar. En az Kur’an anlayan cahiller de onlar. Ana dillerini bilmeyen zırcahiller de onlar.

Ve Allah yemin ediyor:

“Vallahü Alimun hakim”.

“Alim”=Bilen

“Hakim”=Hegemonya sahibi olan. Hegemon olan. Egemen olan.

Neyse, Kim bana diyebilir ki, “OOOPS HANS Kendine göre bir Kur’an mı yazıyorsun! Bunları uyduruyorsun!” Bunu kim bana diyebilir?

<> Hiç kimse diyemez

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 31/01/2002 (053/08)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 053 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

053-08-kurani-bilmeyen-araplar

Yorumlar