Din – Mezhep faciası – Ali imran suresi – Dini parçalayanlar – İslam tarihi – Süfyanilik – Kalleş hakem

<> 3-Ali İmran/102: Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin.

<> 3-Ali İmran/103: Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.

<> 3-Ali İmran/104: İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.

<> 3-Ali İmran/105: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

<> 3-Ali İmran/106: O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: “İmanınızdan sonra küfrettiniz ha? Öyle ise inkar etmenize karşılık azabı tadın” (denecektir).

<> 3-Ali İmran/107: Yüzleri ağaranlara gelince, (onlar) Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

<> 3-Ali İmran/108: Bunlar Allah’ın, sana gerçek olarak okuyageldiğimiz, ayetleridir. Allah alemlere hiçbir haksızlık etmek istemez.

<> 3-Ali İmran/109: Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. Bütün işler Allah’a döndürülür.

<> 3-Ali İmran/110: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah’a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır.

Bu yeterli. sağol.

Şimdi şuna çok dikkat:

Hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de, O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun (bu) nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki, doğru yola eresiniz.

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.

Ve yukarıdaki ayete dikkatle bakalım:

“Kendilerine Resulullah zamanında BU AYETLER indirilmiş”

APAÇIK olarak “Allah’ın ipine tutunmaları istenmiş, dini Allah’a has kılmaları istenmiş”

Süfyani, Muaviye, Yezid, İbni Hanbel vb. bunu okumuşlar.

Topluca Allah’ın ipine tutunup kardeş olmaları gerektiğini okumuşlar.

Ama Amr İbnül As denen bir hayvanoğlu hayvan’ın Muaviye sultanlığına Ali Cumhuriyetini satması yüzünden iki mezheb hortlamıştır. Hakem maçı satmıştır. Rüşvet yemiştir. Trübinler birbirine girmiştir. Biz yezidiler Sünni, öteki Rafiziler de Alevi/şii olarak kan dökmüşüz.

Sünniliğin kurucusu Ebu Süfyan (dede) geleneğinden Muaviye(baba) oğlu Yezid’dir.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 11/02/2002 (058/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 058 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

058-06-mezhep-faciasi-ali-imran-ali-muaviye-hakem

Yorumlar