İslam tarihi – Mezhep faciası – Süfyanilik

Çok öfkeliyim, bu kutsal bir öfke ama çoook öfkeleniyorum…

Nasıl böyle YEZİDİ oldurulduk. Adına da SÜNNET dedik. Sünnet mezhebi dedik…

Yezid’in adamları Şafii ve Hanbel’in kurduğu iki mezhebe =HAK MEZHEBİ dedik. Kendimizi Ehli Sünnet vel Cemaat ilan ettik?????

Önemli not: İmamı Azam Ebu Hanife ve İmam Malik MEZHEB KURMADILAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dikkat edin  K U R M A D I L A R  diyorum. Bize Fıkhi Ekber “MEZHEB DİYE YUTTURULDU“. İmamı Azamın tırnağına kurban olsun o alçak Hanbel…

Gerçekten kutsal bir öfke duyuyorum.

Adri bize benim çoook sevdiğim İmamı Azam’ın BİR MEZHEB KURMADIĞINI biraz anlatır mısın? Senin ağzından Kur’an’ın konuşmasını istiyorum lütfen…

 

<adri> İmam-ı Azam Ebu Hanîfe, devletin kadısı olmayı reddettiği için habse atıldı, deyneklendi, hem Emevî hem de Abbasî halîfeleri tarafından. Irak’ta O’nun zamanında O’ndan başka Hz. Osman’a sövmeyen yoktu. Ebu Hanîfe İmam Muhammed el-Bâkır’ın da öğrencisi idi oysa şimdi Ehl-i Beyt’in bu mübârek kişilerini bize Şîî diye bize yutturmaya kalkıyorlar

Evet aynen böyle…

 

<adri> İmam Cafer-i sâdıık da Hanif idi. bakın bütün Sünnî ve Şîî tarîkatler bile mutlakâ Cafer-i Sâdık’a bağlanır, ama ayni tarîkatler Yezidi fıkhına uyarlar ki gülünç

Caferiye mezhebi Hanbelilik denen SAPIKLIKTAN çok daha HANİF’tir.

<adri> tabii ki, Dr.

Şeytana tapan Dürzi müslümanları ile Yezidilik mezhebi de  S Ü N N İ D İ R ….

<adri> maalesef ama böyle

Şu çelişkiye bakınız: Şeytana tapmak ya da ehli beytin ölümünü alkışlamak bile bir SÜNNET MEZHEBİ. Şu şeytanın tuzağına bir bakınız.

Ahi, YEZİDİLİK tarikatı tamamen SÜNNİ’dir. Bu konuda biraz yazmanı rica edirim lütfen…

<adri> Allah inşa araştırayım, yazayım, Dr

Tarihçimiz bu konuda bir iki cümle söylecektir, kulak veriniz [Ahi’ye]…

<adri> Ahi adına konuşmuş oldum

Sizler redaktörlersiniz elbette konuşacaksınız. Birbirinizin adına da BİZLERİZ BİZLER… Sanırım Ahi şu an aramızda değil… Herneyse daha sonra inşaallah…

Özetle ŞU MEZHEB denen şeyin ne büyük bir şeytan tuzağı olduğunu GÖRÜN bana yeter ve artar… (BEN=HANİF)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 16/02/2002 (060/06)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 060 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

060-06-mezhep-kuranlar

Yorumlar