Uzay kolonileri ve Araf suresi

Ama tek bir yerden giriş vardır. GÖKTEN DEĞİL! Pekiyi bu Bakırköy kadar koloniye nasıl gireceğiz? Öyle ya, kargo gemimiz var, yolcu gemimiz var. Nasıl gireceğiz içeri?

GÖK/sema yasak ise ARZ da mı yok?

Bunun sırrı şu ayetlerde (iki tanesi vereyim çünkü düzinelerle var): ŞİD HUD SALİH AD SEMUD ve ???

Nasıl gireceğiz içeri? GÖK/sema yasak ise ARZ da mı yok? Bunun sırrı şu ayetlerde (iki tanesi vereyim çünkü düzinelerle var): ŞİD HUD SALİH AD SEMUD ve ???

Önce Şid peygamberin ayetini yazar mısınız? Araf-65’den itibaren…

<> Araf-65-70:

<> Ad (kavmin)e de kardeşleri Hud’u (gönderdik): “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. (O’na karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?” dedi.

<> Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: “Biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz, ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.”

<> “Ey kavmim! Bende çılgınlık yok, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.” dedi – “Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.”

<> “Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığı ile, size bir zikir gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki (Allah) sizi, Nuh kavminden sonra, onların yerine hakimler yaptı ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. Allah’ın nimetlerini hatırlayın ki, kurtuluşa eresiniz.”

<> Dediler ki: “Sen, yalnız Allah’a ibadet edelim de atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldin? Eğer doğru sözlü isen hadi bize bizi tehdit ettiğini getir.”

79’a kadar yazınız lütfen, 79 dahil, SIRLAR burada DİŞİ DEVE’de.

<> Araf-71: (Hud) dedi ki: “Artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah’ın hiç bir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse, şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim!

<> Araf-72: Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik.

<> Araf-73: Semud kavmine de kardeşleri Salih’i (gönderdik): “Ey kavmim dedi, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka bir ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte şu, Allah’ın devesi, size bir mucizedir; bırakın onu Allah’ın yeryüzünde yesin (içsin), sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.”

<> Araf-74: Düşünün ki (Allah) Ad’dan sonra sizi hükümdarlar kıldı. Ve yer yüzünde sizi yerleştirdi: O’nun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın.

<> Araf-75: Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen müminlere: “Siz, dediler, Salih’in, gerçekten Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” (Onlar da): ” (Evet), doğrusu biz onunla gönderilene inananlarız!” dediler.

<> Araf-76: Büyüklük taslayanlar: “Biz, sizin inandığınızı inkar edenleriz!” dediler.

<> Araf-77: Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar; “Ey Salih, eğer hakikaten elçilerdensen, bizi tehdit ettiğin (o azabı) bize getir! “dediler.

<> Araf-78: Bunun üzerine hemen onları, o sarsıntı yakaladı, yurtlarında diz üstü çökekaldılar.

<> Araf-79: Salih de o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! And olsun ki ben size Rabbimin elçiliğini tebliğ ettim ve size öğüt verdim, fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”

Hans von Aiberg, 10/08/2003 (168/14)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

168-14-asteroid-4 towers-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar