Uzay kolonilerinde Kalkan-Deve misali

Başkaldırıyorlar. Ama SIR GİBİ saklanan dört direk teknolojisinden, yani negatif kalkanın dört direğinden/kulelerinden İLMEN haberdar değiller.

Ayetlere bakalım:

<> Araf-77: Derken dişi deveyi boğazladılar ve Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar; “Ey Salih, eğer hakikaten elçilerdensen, bizi tehdit ettiğin (o azabı) bize getir! “dediler.

Ayette devenin boğazlanması >>> HAVASIZLIK yanında, dört ayağının kesilmesi de var, ONU BULUNUZ lütfen, başka bir mealden de yazınız. Dişi devenin DÖRT ayağının kesildiğini de göreceksiniz.

<> Araf-77: Derken o dişi deveyi tepelediler, ayaklarını keserek öldürdüler, Rablerinin emrine baş kaldırdılar ve: “Hey Salih, sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit etmekte olduğun azabı getir de görelim!” dediler.

77. Derken o dişi deveyi tepelediler, ayaklarını keserek öldürdüler“;

“ayaklarını keserek öldürdüler”,

“ayaklarını keserek”.

Devenin dört ayağı olur örneğinden yola çıkarak… devam ediyoruz:

<> Şems-11: Semud kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı. – 12: En haydutları ortaya fırladığı zaman, – 13: Allah’ın elçisi onlara şöyle demişti: Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. – 14: Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.

Önce UZAY KOLONİ YERLİLERİNİN LİDERLERİ: “11: Semud kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı. – 12: En haydutları ortaya fırladığı zaman” yukarıdaki eylemi yapıyorlar.

<> Araf-77: Derken o dişi deveyi tepelediler, ayaklarını keserek öldürdüler, Rablerinin emrine baş kaldırdılar ve: “Hey Salih, sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit etmekte olduğun azabı getir de görelim!” dediler.

Böylece KALKAN giderek zayıfladı.

Hans von Aiberg, 10/08/2003 (168/17)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

168-17-asteroid-camel-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar