Çift yaratılış

Konuya dönersek bir şey daha fark edeceğiz:

Bu SONSUZDA BİR, yani sıfırlar, aslında İKİ ZITTIN toplamıdır ve YARATILMA potansı vardır. Yani Külli şey’in BEKLEMEDEYDİ. Sonsuz tane sıfır bekliyordu. Rabbim emretti ve bu sıfırlardan (ğayb aleminin tüm yaratılmış-yaratılmamış İHTİMALLERİnden) “BAZILARI” “Zahir” aleme çıktı. Nasıl çıktı?

Ayetler besbelli ediyor: “HER ŞEYİ ÇİFT ÇİFT YARATTIK!” diye, demek ki bir tek ŞEY‘den (sıfırdan) en basit örnekle +1 ve -1 (ki sıfır bu ikisinin toplamıdır) diye bir çift yaratıldı. Dikkat ediniz ÇİFT sayı olan SIFIR doğurgandır/dişidir.

İki özdeş veya eşlenik zıttın toplamına eşittir. SONSUZ ÇOĞALABİLİYORMUŞ DEMEK! Madem ki sıfır yönünde sonsuz İKİYE katlanıp çoğalıyor; bunun tersinin BİR yönünde de olması gerekiyor. Demek ki sıfır’dan yani yoktan YARATMA dileyince +1/-1 gibi FANİ BİR yaratılıyormuş. Bunlar BİR ÇİFT BİR.

Demek ki YOKTAN VAR OLUYORMUŞUZ! Demek ki SIFIRDAN BİR(ler) çıkıyormuş ve biz de kendimizin VAR olduğunu anlıyormuşuz. Demek ki biz FANİ birleriz. Günün birinde eşleniğimiz olan öteki bir ile rastlaşınca, SIFIR olacağız >>> ALLAH’a RÜCU edeceğiz. Bizim BİR oluşumuz iptal edilecek ve hiç olmamış gibi yok olacağız.

Ama MUTLAK BİR =================== EHAD ================== olan Allah‘ımız DAİM olarak sürecek.

Mutlak olarak yok olacağımız gün var: “Bugün mülk kimindir?” sorusuna sadece ALLAH kendisi yanıt verince biz RUH bile olmayacağız. YOK oğlu YOK olacağız! Velev ki, Allah bizleri YENİDEN yaratınca/sur’a üfürülünce “YENİDEN VAR” olduğumuzu anlayacağız.

Allah dileseydi ikinci kez bizi YARATMAZDI. Ama vaadi var: YARATACAK! Biz zaten daha önce EZELDE de yoktuk! Yani ÖLÜ gibi idik. Çünkü bizler yaratan (Mutlak bir) değil YARATILAN (fani bir) konumundayız. Ama pratik olarak biz SIFIRIZ. RABBİMİZ İSE >>> EHAD >>> MUTLAK BİR!

<> Bakara-107: Bilmedin mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatı yalnız Allah’ındır. Sizin için Allah’tan başka ne bir veli vardır ne de bir yardımcı.

Hans von Aiberg, 13/08/2003 (170/9)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar