Düşünce dili – Hologram – Ebced – İsim/Numara

DİKKAT ediniz, burada anlaşmayı sağlayan mekanizma “SEMİ” duymak, işitmek değil; BASİR/Basar gibi >>> GÖRMEK! İşte bu sayma anlamına gelmez.

SAYMAYI bilmek için KEHF‘den kurtulup onun özüne, yani geometrinin açımsanmadan önceki, DETERMİNE olmadan önceki durumuna RAKİM = MATEMATİĞE bakmak gerekiyor. Özellikle ALLAH NİÇİN HEM SEMİU, HEM BASİR‘dir…

İnsanoğluna gelelim. İnsanın İLAHI >>> İlahinnas, KEHF (konumlama, coğrafik yer özelliği olan KEHF topolojisi dışında) MELEK, CİN VE HAYVANLARA VERMEDİĞİ BİR ŞEYİ veriyor. İlahinnas >>> İnsanların ilahı, İNSAN kullarına >>> RAKİM bilgisini veriyor. Meleklerin koordinasyon ile tanımladığı EŞYA (Telefon numaranız, okul numaranız vb.) SİZ DEĞİLSİNİZ.

Sizin bir adınız var, NUMARANIZ YOK! Numaranız sizin adınız değil, okul numaranızla gidip evlenemezsiniz! KİMLİK (nefs) bilgileri isterler. Banka hesabınız da bir şey değildir, velev ki kimliğiniz yanınızda olsun!

RAKİM bunun  t e r s i  olarak gerekliydi. Yani KEHF olan biçimlere RAKİM diye İSİM VERDİ Adem

Nasıl verdi? 1, 2, 3, 4 yerine A, B, C, D dedi… (Bunun için tersi diye özellikle bildirdim.)

Adem melek/cin ve tüm yeryüzü izdüşüm evrim canlılarının tersine ve bir istisna olarak MATEMATİK yaptı.

Kedi yavrularına İSİM veremez! Adem verir: Habil ve Kabil gibi…

HEM ADEDİNİ sayar (Rakim), hem de birinin ÖLDÜĞÜNÜ (Kehf =yuvadaki yeri, gözden uzaklığı olarak bunu) anlayabiliyordu. Kedi ve köpeğin TERSİNE, isimlendirip, sayabiliyordu.

Hem matematik, hem GEOMETRİ’sini BİRLİKTE yapabiliyordu. Oysa bir melek, bir cin, “KALEM” denen resmin MATEMATİĞİNİ değil (rakimini değil), Geometrisini (Kehf) yapabiliyordu. MATEMATİK yetenekleri yoktu.

Kabile yaşamındaki renklerine göre NUMARALANDIRILMIŞLARDIR cinler, melekler de küme yaşamında… Mesela Cin’in numarası vardır: 1234567 gibi…

Bunu bizler CİFİR ile İSME çevirebiliyoruz. 1234 gibi bir şey için Abjed+iyşin adı çıkıyor cinin… Meleğin ise ABCD için Abcadail adı çıkıyor.

Melekle cini ayıran ne? Birisi 19’un karesi >>> 361 >>> İYŞİN adına denk geliyor (son ek olarak). Meleklerin de 41. yani 1 ELİF, 40 LAM, EL adı çıkıyor. Cebrail, Cibril gibi İL diye geçer Arapçada… Aynı meleğin adı ise GABRİEL‘dir. ABGeD diye yazılması EB+C+eD‘den daha doğru (G harfini Mağribi hariç, Araplar, Kureyşçeye GERİLETMEK için kaldırmışlardır). 3 (G, C); 1 (A); 2 (B)… Yani Gabriel =Cebrail böyle İSİMLENDİRİLİYOR.

Ne tuhaftır ki, Cebrail ADININ bu olduğunu Adem ona İSİM verene kadar bilmiyordu. O kendini bir TELEFON numarası gibi sanıyordu. Adem KEHF‘leri isimlendirerek RAKİM‘e çevirebiliyordu ve MATEMATİK denen bilimi BAŞTAN BİLİYORDU. İşte bu da Adem’i Halife yapan nedenlerden biriydi.

O gün Allah “Meleklere ve iblise SECDE etmelerini” emretti. Melekler Secde etti! Onlar SAYMAYI (Kiramen katibin muhasebe yapmayı) öğrenirken; İBLİS ise hem kendi adına, hem de mensubu olduğu TÜM CİNLER adına bir fırsatı kaçırdı: Allah Cinleri temsilen Şeytan’ın secde etmemesi yüzünden İLAH İSMİNİ  ö z e l l e ş t i r d i  >>> İLAH+in+NAS >>> İNSANLARIN İLAHI… Bu arada İLAHİNNAS isminin geçtiği Nas suresini yazar mısınız lütfen.

<> Nas-1: De ki: “Sığınırım insanların Rabbine, – 2: insanların hükümdarına, – 3: insanların İlahına; – 4: o sinsi vesvesecinin şerrinden, – 5: ki, insanların sinelerine vesvese verir durur. – 6: Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun).”

Hans von Aiberg, 19/08/2003 (173/02)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

math-universe-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar