Adem’in yaratılışı – Evrim

6 gün ile ilgili ayetleri yazar mısınız lütfen? 2+2+2 olan TAKVİMİ

<> Araf-54: Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

<> Furkan-59: Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş’a istiva eden (ona hükmeden) Rahman’dır. Bunu bir bilene sor.

<> Secde-4: Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. O’ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?

<> Kaf-38: Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.

<> Hadid-4: O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’ın üzerine istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.

<> Fussilet-12: Böylece onları, iki günde yedi gök halinde takdir edip her göğe kendi iş ve oluşunu vahyetti. Ve biz, arza en yakın göğü kandillerle ve bir korumayla donattık. İşler bunlar Aziz ve Alim olanın takdiridir.

<> Fussilet-9: De ki: “Siz, yerküreyi iki günde yaratana gerçekten nankörlük edip O’na ortaklar mı koşuyorsunuz? Alemlerin Rabbi’dir O.”

Ayetleri yazdınız. Orada NAMAZ gibi 3×2=6 DİLİM den söz ediliyor.

Bunlar ayrı bir günün konusu olsun. Çünkü buradaki Adem’in 40 gününe, “DEHR” geçen ayetteki  Z A M A N  relativitesi el atıyor.

X ve Y DÜZLEMİNDE >>> 1 gün=BİN YIL (365.000 gün). Z düzleminde ise bunun 50 katı (Ruh ve meleklerin gittiği yol).

1000 x 365 x 50 =?

<> 18’250’000

Bunu 365 güne (kaç yıl olduğunu bulmak için) bölünüz.

<> 50’000

<> 50’000 x6=300’000 yıl. Bu da insanın bildiğimiz anlamda evrimi için (Homo Sapiens) yeterli bir süre.

Altı günün hesabı şöyle: 6 birim + 5 birim + 4 birim + 3 birim + 2 birim + 1 birim + YEDİNCİ gün.

Hans von Aiberg, 22/08/2003 (175/05)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.


önceki bölümü oku | 175 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

175-05-secde-5-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar