İhlas suresi – Samed – Tek kutupluluk

<> lem yelid velem yuled

O zaman yeni etabımızda İHLAS’a gidiyoruz: KUL hariç; Hüveallahü EHADı bir ara uzun uzadıya açmıştım. Şimdi devamına gidiyoruz.

Parantez dışında kalan KUL ve Hüve idi. Yani HU dışarıda kalmıştı. Parantez ise (hüve) ALLAHÜ olan birinciyle açılıyor, EHAD‘ı parantez içine koyuyoruz. Kul hüve (ehad) gibi, kapanan parantez de ALLAH! AllahüsSAMED‘in Allah’ı…

Bu kez SAMED dışarıda kaldı. Samed nedir? TEK KELİMEYLE “TEK KUTUPLULUK”. Allah’ımızın EHAD/1 oluşu yüzünden bir KARŞITI yoktur! Karşıtı sıfırdır (Külli şey’in) Veya Anti-Allah; Negatif-Allah yoktur. (EHAD) ile bu anlatılmış >> Allahü Ehad Allahüs… gibi.

KUL dışarıda kalmak şartıyla; eğer parantezi HÜVE ile açarsanız, iki kez geçen Allah’ın sonunda GİZLİ ZATI ZAMİR olan AllahÜ(ve) vardır.

Hüve-AllaHÜVE-EHAD-AllaHÜVE olarak yeni bir PARANTEZ önermesi oluşur. hüVE’nin son iki harfi olan VE ise doğrudan 1 (ehad) ile 0 (külli şey’in BOŞCÜMLESİ) olan BİNARY sistemin ya da digital sistemin ikili sistemin iki rakamıdır.

Hüve’nin VE’leri de bu Boole cebirinde VE=AND yerine geçmektedir. (Bunları, matematiği koyan ve isimlendiren ALLAH‘tır; biz sadece onu bulduk.)

Demek ki Allah+Hüve+Samed önermesi var. EHAD nasıl TEK (Absolut/unic ONE) ise SAMED de aynı bağlamda TEK KUTUPLULUKTUR! Allah VERİR; asla almaz! Alan Allah ALLAH değildir, muhtaçtır. (haşa)

Buraya kadar anladık mı?

<> evet

Evrende MUTLAK TEK KUTUP vardır: O da SAMED denen ALLAH’IMIZIN ismidir. Absolute 1 karşısında boşcümle olan KÜLLİŞEY’İN SIFIR derecesindedir. Ama mutlak sıfır değildir.

(Mutlak sıfır, Allah’ın bile olmadığı mutlak yokluktur. Oysa BEN gibi ALLAH da var ise, bu sıfır, aslında sıfıra en yakın olan bir sayıdır.) Görevi BOŞCÜMLEYİ oluşturmaktır.

Allah’ımız dışında herşey BOŞ’tur! Bunu anlamak için, ALLAH’ımızın bizi eğer/if hiç yaratmasaydı, KENDİSİNDEN (Zatı Hu zamirinden) başka HİÇ BİR ŞEY olmayacaktı. Külli Şey’in bile OLMAYACAKTI!

Eğer Allah’ımız Halik/Hallak/Mütekevvin olMASA idi, zaten bizi de yaratmaktan ACİZ kalacaktı. (Hani kaldıramayacağı taşı yaratmış gibi olacaktı.) Bizi yarataMAYAN bir Allah’a kulluk edecek kullar da olmayacaktı. Ve kendi EHAD/mutlak bir’i dışında SIFIR bile olmayacaktı.

Ama Rabbim Halk edici (Halik) ve yaratandır (Hallak). Dolayısıyla SAMED sırrına geliyoruz: Evrende herşey BİRDEN fazla kutupluluk üzerine kurulmuştur.

İşte elektromagnetizma… Artı eksi veya N(orth) S(outh). Quarkların da kimi böyle çiftkutuplu (DİPOLE), kimi de üçkutuplu (udd/uud gibi) TRİPOL! (threepole) veya etki quarklarındaki gibi DÖRT kutuplu (quadropole), ama KENDİSİNDEN başka hiç bir ŞEY TEK KUTUP değildir!

SAMED budur! TEK KUTUPLU OLMA AYRICALIĞI! Tek ayrıcalık!

Allah EMİSYON eden KUTUP (S)’tur. Yani VEREN, SAÇAN kutuptur! Yani İndiren kutuptur!

Bir mıknatıs çubuğunun iki kutbu vardır. Ama onları her böldüğünüzde yine N-S olarak çoğalırlar ve demir tozcukları düzeyinde sayısız MİNİ MIKNATIS elde edersiniz. Bunlar asla TEK olmazlar.

Hans von Aiberg, 19/09/2003 (190/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 190 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

190-02-tekkutup

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar