2002 Mart

2001 | 2002 | 2003 | 2004

ocak (040-053) | şubat (054-062) | mart (063-075) | nisan (076-087) | mayıs (088-099) | haziran (100-105) | temmuz (106-109) | ağustos (110-119) | eylül (120-123) | kasım (124)


2002 mart (063-075):

 • 063: 01 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Allah ismi ne zaman geldi, Rabb’in ismi nedir – Allah ismi taşınabilir mi, Evliyalar var mı, Gizli kelime-i tevhid, Dilbilim, Çok tanrılı Yahudi-Hristiyan-Müslüman dinler, Haniflik farkı – Allah bazı isimlerini kullarına vermiş midir, Alim, En-Nur Allah ismi değildir, Nurün Ala Nur, Rahim – Allah’tan başka veliler (evliya) olabilir mi, Veli, Halil/Dost – Din için mi varız din bizim için mi var, Allah’a yakın olmak, Dini Allah’a has kılmak – Kuran ile gelen şeyler, Peygamberin babasının adı Abdullah idi saçmalığı, İslam tarihi, Süfyanilik – Hadis uydurmaları, Ölümden sonra geri dönüş var mı, Son nefeste tevbe kabul edilir mi, Sohbet, İnternet sorunu – Peygamberin babasının gerçek adı neydi, Mevlitlerdeki yalanlar – Yahudi Buhari ve Müslim, Yahudilerden Araplara kadın düşmanlığı – Arapçı Diyanetin kadın düşmanlığı, Gerçek tesettür, Hadislerdeki uydurma tesettür, Cehennem, Münafıklar, Hutame ve Ğayye kuyuları – Müslümanları yerden yere vuran Maun suresi, Altın ve gümüş biriktiren imamlar – Namazla azmanın belirtileri – Dinlerin temelini oluşturan İbrahim ss, Zekat – Akılsız ataların dinine uyma gafleti, Duanın gücü – Şer yuvası yıkılasıca mescitler, Allah’a borç vermek – Haniflik, Namaz, Kıble, Teyemmüm – Futuroloji, Uzayda kıble neresidir, Çift kıble nedir – Dabbet nimeti, Allah’ın isminin anılmasına izin verdiği yerler, Allah ile dostluk, 3M, Hanif kelimesinin korunması – Haniflikte eşitlik, Aiberg’in dünyası, Melamilik – Millennium, Zipzapp, Gelecek ve geçmiş arasında haberleşme, WEMB – Secde, Fizik, Madde Enerji Nur – Allah bilinmeyi istedi, Dabbetin dünyası, Bugün Allah için ne yaptın sorusunun cevabı – Haramlar, Hınzır ne demek, Domuz yemek ve Vitamin E ilişkisi – Domuz yemek ve Avrupa nüfusunun ilişkisi – Haram şeyler, Helal et – Hadis gırgırı – Geleceği şekillendirmek, Mehdi, Korunan Haniflik – Zigzag, Ali İmran, Dabbet, Sadece Kuran – Aiberg – Yanlış zikir, Aiberg düşmanlığı – Yaratılış, İçiçe bedenlerimiz, Madde Nefs Ruh – Fatiha, Namazda Kur’an’dan okumak


 • 064: 03 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Hicret kelimesinin 7 anlamı, Dilbilim – İbrahim ss, OK ve Selam etimolojileri – İslam tarihi, Araplar, Süfyanilik, Medine, Kureyş ve Kurayza – Paranormal, İleri teknolojiler, Zigzag, Tesla, Cern – Casio DG20, Tarih, Boraltan katliamı ve ABD’nin rolü, Kafkas kelimesi – Gerçek Tarih, Stalin zulmü, Siyonizm, Fetö, Koç – İsa ve Magdelena, Ali İmran 114, Tevbe – Lei hatları, Türkiye, Yeraltı galerileri, Kutsal dağlar – Aiberg, Gelecek, Ha-vet kodu nedir – Tarık suresi, Peter Kolosimo, Dhurakapalam, Vimana – Zaman makinesi, Nur-35, Durak/Burak, Işık hızıyla tepkime, Nur, Antimadde, Magnetik şişe – Kendine rastlayan zaman yolcusu, Paul Kamensberg – Zülkarneyn/Çift zamanlılar, 14 yıl faktörü, Janna – Zamanda yolculuk, Yolcunun geçmişte doğması, Unutulanların hatırlanması, Zaman yolculuğu hastalıkları – Zaman makinesi UFO, Adamski, UFO neden bu şekildedir – Zaman makinesi UFOnun işleyişi, Elektromagnetik, UFOnun çekim gücü – Foton duvarı – Magnetik şişe – Kaf dağları, Tek gök, Kur’an misalleri, Adiyat suresi – İnsan nankördür, Tarihin değiştirilmesi, İnsanlığın köleleştirilmesi – Hologram nedir, Hızır ve Sebe kraliçesi Belkis’in tahtı, İfrit – Evrensel dil, Biyosfer, Ruh kardeşliği – Evrensel dil sevgi, Hissetmek, Bilim mi önce sevgi mi – Defne ve Zeytin yakıtı – Levitasyon, Futuroloji, Uçan kentler – Çekimci dalgalar nedir, Temel kuvvetlerin farkları – Temel kuvvetler, Zamanın akış yönü, Tübitak ve Resmi bilimin çıkmazları – Resmi bilim ve Omnijective görüş, WEMB sistemi ve değiştirilen tarih, İnsanlık düşmanı siyonizm, Değerlerimizin gasp edilmesi – Telepatlar savaşı, Sohbetler, Soru sormak, DG-20 elektronik gitarın gizemi


 • 065: 06 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Sohbetler, Zigzag-Zipzapp, Nur35 ve Nahl16 ayetleri, Hidayet, Şira yıldızı, Paranormal – Kur’an’ın özellikleri – Adiyat ve Nahl, 6lı organik bağlar, Cifir, İleri teknolojiler – Nahl Nano-Holo teknolojisi – Dua, Ömrün uzatılması, Normali istemeyin, Şehitlik – Futuroloji, Tarihin değiştirilmesi, Adler Mighty ve Eshabı Kehf – Eshabı Kehf kaç kişidir, Tarih-Tarık farkı, Eshabı Rakim, Elektromagnetik aşırı fırtınalar – Haniflerin farkı, Peygamberimiz hanif miydi, Cennet-üstü-cennet, Süfyanilik – Zaman, Değiştirilen tarih, Siyonizmin insanlığı köleleştirmesi, İyi kampın tarihi düzeltme çabaları – Aiberg hakkında, Dabbet sadece Kurandan konuşur, Haniflik, Barış – Gizlenen Hanifliği yeniden bulan Dabbetülarz, Aslına dönmek, Protestantlık, İbrahim ss – Dinlerin en güzeli – İnsanların çoğunun bilmediği en güzel din Haniflik, Süfyanilik tuzağından kurtulanlar – Allah’ın razı olduğu kullar, Kur’an’ın sırlarını açan dabbetülarz, Burçlar, Allah ismi – Batılı insanın özlemi, Tefsir, Duaya cevap olarak gönderilen Dabbetülarz – Övülmeyen Dabbetülarz, Eyup peygamber ve eşi, Ayrılanlar – Sohbet sabotajı, Teknik konular – Chatler ve Kitaplar, Avrupalının özlemi, Yeniden bulunan Haniflik hazinesi


 • 066: 08 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Sohbetler, Haniflik, İslam’ın neresindedir – Kadınlar günü, Haram ve helallerin kaynağı sadece Kur’an’dır, Namazda Kur’an’dan kolayımıza geleni okumak – Rabbenalar Kur’an’da mıdır – Kul rabbi zıdni ilmi – Kur’an’da Haram, Şeytan pisliği – İçki Kur’an’da haram mıdır, Haram ve İsm farkı, Kumar ve Falokları – Cinler, Arapça, Kumar nedir, Milli piyango – Elbistan, Hz İbrahim’in yaşadığı yerler – Haram ve Helalleri sadece Kur’an belirler, Kadınlarla tokalaşmak haram mı, Mezheplerin cinsel sapıklıkları – Edebalının Alevi düşmanlığı – Şuara suresi, Şeytan kimin üzerine iner, Şeyhtanlar – İntikamı alınan gerçek şairler, Ordu ve Devlet, Afganistan ve ABD, Futuroloji, İnönü – Empati, Çarşı, Doktor – Havadan sudan – Eski zamanlardaki uzun ömürler, Türklerin Anakerkil yönetimi, Kuranda neden çokevlilik var, Geleceğin demografisi – Kadınların dayanıklığı – Gelecekte erkek nüfusu, Kureyş suresi meali – Kureyş etimolojisi, Kureyş suresi ve geleceğin kolonileri, Yapay uydular, Dünyanın ısıtılması – Kuran ve Levhi Mahfuz, Zürriyetlerin uzay gemileriyle kolonilere taşınması, Yasin suresi – Allahın Mucid / İcat eden ismi, Nuh transatlantiği, Süleymanın uçakları – Tesla, Gelecekte Enerji bedava – İnsanın içindeki enerji, İçiçe bedenler, Nefs, Teyemmüm / Topraklama, Statik elektrik – Aiberg hakkında, Etimoloji, Fülk ne demek


 • 067: 10 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Aiberg düşmanlığı, İftiralar, Kim Fetva verebilir, Kur’an’dan başka hüküm mü aranır – Şafiiler – Süfyanilik, Geleceğin savaşları, Kur’an’da Sol, Sağ ve Çift kavramları – Zulmedenler, Süfyani vahşet – Helak, Etimoloji, Yalanlar, Zann, Mahşer, Ölü kardeşinin etini yemek – Zannların en büyüğü Hadisler – Yaratılış, Ruh üflenmesi, Mıknatıs misali – Somut ve Soyut boyutlar – Hologram türleri, Kötü hologramlar – Mahşerde yeniden bedenlenme – Cennet Cehennem – Vacib ne demek, Dilbilim – Peygambere has işler, Cilbab, Vitir namazı var mıdır – Kurban kesmek, Vacib ve Farz – Futuroloji, Kolay din Haniflik, Mezheplerin tutarsızlığı – Türkiye yönetimi, Türkiye ve Kadınlar günü – Masonlar – Bir millet layık olduğu şekilde yönetilir, Jüri sistemi, ABD, Mehdi – Kutuplarda, uzayda, kolonilerde oruç ve namaz, Kıble – Ekvatör şartlarına uymak – Gelecek şuan yaşanıyor mu?, Zaman, Koloniler – Relativite, Allah katında zaman, Madde-Enerji-Takyon zamanlarının ayarlanması – Geçmiş Şimdi ve Gelecek aynı anda yaşanıyor – Ölüm, Allah Rahman ve Rahim ise bizi cehenneme nasıl atacak, Ölümden korkmayın, İki kez doğmak iki kez ölmek, Mıknatıs demirtozu misali – Hanif olmak, Yalnızlık, Onların çektiklerini çekmeden cennete gireceğini mi sanıyorsun – Hidayet, Rahmet, Namaz kaç vakit, Mealcilerin yalanları – Hud-114 – Sorular, Sohbetler, Dabbet, Zigzag, Janna, Paranormal – Rabıta nedir, Uri Geller, Montauk projesi, B’B’ – Telepati savaşı, Wolf Messing , Hanussen ve Haushoffer, Bugünün siyonist majisyenleri Geller, Puharich ve Copperfield – Zamanda yolculuk mekanizması – Yolcu yola çıktığı tarihe yeniden dönebilir mi, 14 faktörü – Kaç zaman makinesi yapıldı, Zaman enerjisi


 • 068: 13 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Sohbet, Sevgi, Paranormal Digital Gitar – Ay’ın bölünmesi mi, Ay’a yerleşilme mi, Futuroloji, Uzay kolonizasyonu basamakları – Tarihin derinliklerinde Cinler döneminde Ay’a ziyaret, Cinlerin yapısı, E=mc² – Cin ve İnsan temel farkı – Yaratılış, Cinler, E=mc², Sevgi ve ruh ilişkisi, İleri tıp, Tıbbın geleneksel kalması – Beyin amaç değil araçtır-arayüzdür., Kirlian fotoğrafçılık, Dünya malı maddi ceseti işgal eden dünyadışı Ruh – Anaerkil sistemler, Sosyal topluluklar organizasyonu – Paranormal, Sağlık, Akıl, Psikolojik ve Psikonevroz hastalıkları – Alternatif tıb, Nefsin regülasyonu, Kodein kafein karoten ve kakao, Tein – Etil-Metil farkı, İçki ve namaz – Cinlerin Ay’a seyahati, Ay’daki yüz, Süleyman’ın dalgıç İfritleri – Eshabı Kehf ve Rakim, Kuran cinlerin de Kur’an’ı – Kur’an’da AY kavramı, Kevkeb etimolojisi, Cifir – Cifir ve Kur’an, Etimoloji, Çiftler, Sanskritçe, Kunnes nedir – Kur’an’daki gizli kelimeler, Kunnes ve Hunnes – Kitab ve Hitab, Kelam ve Kalem – Helak ve Halk, Allah’ın isimleri – Kur’an’da yok yok, Bilmek – Allah’a doğruyu öğretmeye çalışan saçma mealler, Dilbilim, Etken edilgen cümle – Kur’an, Besmele kaç harf – Dabbet, Bioloji, DNA, Mikro-Makro evren, Perçem ve Topuk kavramı, Hücre göçü – Karadeliğe düşünce, Cehennem aşırı yerçekimi, Havadan sudan – Janna, Telepati, Allah ile samimi olmak, Barış, Allah’ın rızası – Geçmiş-Gelecek arası irtibat, Hanif dinin yeniden keşfedilmesi – Geleceğin inşa edilmesi, Mehdi ve Mesih


 • 069: 15 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Selamlaşma, Paşa nedir, Peygamberin görmediği sonraki sahabeleri – Gönül mekanı, Paranormal, Psychosphere, Külli Şey’in, Hologram, Ruhlar mı Ruh mu – Ether matematiği – Bizler kavramı, Evrensel denge, İnsan-Cin sembiyozu – Ruh, Canlı Kur’an, Okumak, Alak, Zaman ters akarsa – Tasavvuf demagojilerinden uzak bilimsel olarak Gönül mekanı, Sonsuzda-bir Şeyler ve Külli Şey’in kavramları – Şahdamarı, Arzdan Arşa doğru, Worm/Corn hole, Horn Hole, Ruh+lar – Tasavvuf safsataları, İçinde yaşadığımız Yalan/Hayal/Hologram dünya – Ömür ve Hayat arasındaki farkı, Ebedi hayat için ölmek, Ahıret – Müttekilik nedir, Ölüm diye korktukları şey bu muymuş, Ölmeden ölmek – Ölümden korkan nefs, Lanetli ağaç Zakkum – Allah’a dua etmek, Haniflik – İbrahim, Rahman, Rahim, Allah dostu – Cennet istemiyoruz, Yunus-Taptuk-Yesevi-Hızır, Dervişlik, Dünya, Doğa, Cennet misalleri – Alevi düşmanı Diyanet, Yezidi Osmanlı, İslam Papazlığı Diyanet, Süfyanilik – Siyonizm, İnsanlığı zehirleyen İmam Hatip ve Kuran kursları – Futuroloji, Mehdinin düşmanı Süfyaniler, Ülkeyi batıran Din sınıfı miskinler – Deccal kelimesinin etimolojisi, Dilbilim, Yok edilen Arapça harfler – Orijinal Arapça, Allah kelimesi nasıl telafuz edilirdi – Araştırmacılık, Shakira Amerikalı mı Latin mi yoksa Lübnan Arabı mı – Yalan Recm/Taşlama hadisleri, Hadis eğlencesi, Hadisler nasıl uyduruldu – Sapık yahudi gelenekleri, Yahudilerin Kefaret keçisi, Hahamlar – Talmud yalanları, Hristiyanlığı zehirleyen yahudilik – Yahudilerin insan Tanrı kavramları – Kader yok mudur, Rüya, Deja vu – Kader nedir, Neleri seçemiyoruz – Kaderin kazası nedir – Kadere iman – Cehriyecilik/Fatalizm yanlışı – Amentü, Vahy mekanizması, Peygamberlerin farklı görevleri – Peygamberin alıcı rolü, Allah ve kullar daire misali, Laik Allah – Cifir Ebced, Matematik, Geometri, Kozmik Pi sayısı, Ölçülerde referansın sabitler olması – Göz misali – Mucize kitap Kur’an, Mahşerde ellerin ve ayakların konuşması – Kur’an Cifir Şifre Ebced – İsrafil ve etimoloji, Arz’dan Arş’a Yaratılış, Azrail, Mikail, Sidretül Münteha – Cebrail, Süper uzay, İsrafil, Mekansızlık nedir, Stephen Hawking – Zaman üstü zaman, Cebrail ve İsrafil, Boyutlar – Yerçekimi ve Gökçekimi, Takyonların yapısı, Zebanilerin direnci – Yaratılış, Madde Nefs ve Ruh – Sohbetler, Aiberg, Kur’an dostluğu


 • 070: 17 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  3M, Sinema sektöründe Siyonizmin yeri – Matematik, Varlığın yokluğa tercih edilmesi – Mutlak Sıfır ve Mutlak Bir, Allah’ın en büyük ismi ilk ismi El Evvela – Cifir/Kod, Binary sistem – Mutlak olmayan Sıfır, Sonsuzda-bir kavramı – Mutlak olmayan bir – Dilbilim, K-V-R kökü, Beyindeki kıvrımlar – Holografik hafıza nedir, Öğrenim, 40 yaşına kadar masumluk, Kur’an – Evrim, Dünyadışı ırk insanlık, Zaman, Tersine evrim – Arkadaş olarak Kur’an – Suudi Arabistanda yakılan kızlar, Araplar, Süfyanilik, ABD – Yahudi kökenli Araplar, Kayıp kabileler – Lut peygambere atılan iftiralar, Dünyayı sömüren Siyonizm – Yaratılış, Nun ve Kalem kodları, Esir nedir – Allah’ın sözleri sonsuzdur – Şey ve Külli Şey’in, Geleceğin matematiği, Hologramlar – Nome matematiği nedir, Rakam ve İsim, Rakim ve Kehf – Gerçek tasavvuf – Salt Matematik tehlikesi, Şizofreni, Pozitif bilimler, Matematik ve Fiziko-matematik farkı – Şey kavramı – Sohbet, Janna, Zaman yolcusunun felç türleri, Hawking – Paranormal, Adamski’nin Venüslü kadın yalanı – Düşünce fotoğrafçılığı – Casio, Teknik buluşlar, Bluetooth, 313, Zigzag+Zipzap, Digital gitar – Bilgisayar sorunu – Arz’dan Arş’a serisi, Haniflik – Havadan sudan, Aiberg hakkında, Harlem hatırası, Kölelik


 • 071: 20 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  Aiberg, Siyonizm hakkındaki kitaplar – Kutsal kitaplar hakkında bilinmeyenler – Hristiyanlığa kurulan tuzak, Süfyanilik – Müslüman ve Hanif müslüman farkı – Hanif dinin özellikleri, Rum-30 ayeti – Süfyani islam, Paralı İman faciası, Kur’an’ı terkeden müslümanlar – Sabataycılık, Kabaladan islama geçen bidatlar, Siyonizm – Montauk, Microsoft, Dünyayı hipnoz eden Siyonizm, Siyonizmin oyununu bozan Jana, Telepatlar savaşı – Haniflik, Futuroloji, İyi kampın majisyenleri, Gelecek ile geçmiş arasında köprü – Yaratılış, Enerji-Madde ve masumiyet kavramları, Nefs, Cinler – Enerjinin maddeye dönmesi, Şeytanın Ademe secdeyi reddetmesi ve hayaletleşmesi – Masumiyet, Nefsin insan üzerindeki etkisi, Ergenlik buhranları – Masumiyetin sonu – Nefsin terbiye edilmesi, Bedenin işgal edilmesi – Hipnoz, Siyonizmin insanları kontrol etme mekanizması, Cinlenme – Sabataycılık Masonluk ve büyülenme ritüelleri, Şartlanma – Sağlık, Edoferon mekanizması, İleri teknolojiler – Sohbet, Havadan sudan, Jana, Paranormal – Fizik, Güneşteki çekim etkisi – Kur’an’ın Misal verme özelliği, Edoferon – Psikoloji, Aspirin, Prozak – İlaç kullanılması – Allah’a dua etmek, Allah’a yakınlık, Makamı İbrahim-Makamı Mahmud farkı, Ahırette 3 sınıfa ayrılacağız – Peygambere salat selam etmek, Kim Şefaat edebilir – Eşler, Aile, Kötü eşler, Lut’un karısı – Peygamberin eşleriyle sorunu, Ayşe ve Hafsa analarımız – Kaynanalık, Havva, Özel Huri geni – Aden ve Firdevs cennetleri farkı, Cennette boyutlar


 • 072: 24 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  messenger, zaman gezmenleri, tarık (ufo) teknolojisi – ay kolonisi


 • 073: 27 mart : bölümlertek parçaeski düz yazı

  messenger, kişisel bilgiler – şefaat – allah’ın azabı ve rahmeti – hz. hızır ve zülkarneyn’ler – ruh – ingilizce’nin gelişimi


 • 074: 29 mart : bölümler – tek parça – eski düz yazı

  zig-zag, messenger – hafıza – kur’an misalleri, 7 mesani – zaman gezmenleri, messenger – mi’rac – namazda yalnızca kur’an okumak – zihinsel girişim


 • 075: 31 mart : bölümler – tek parça – eski düz yazı

  zaman enerjisinin zamanda geri dönüşümü – allah’ın yaratma nedeni – hanif islam – teyemmüm – yahudiler


ocak (040-053) | şubat (054-062) | mart (063-075) | nisan (076-087) | mayıs (088-099) | haziran (100-105) | temmuz (106-109) | ağustos (110-119) | eylül (120-123) | kasım (124)

2001 | 2002 | 2003 | 2004