2003 Aralık

2001 | 2002 | 2003 | 2004

ocak (125-127) | şubat (128-136) | mart (137-149) | nisan (150-154) | temmuz (155-162) | ağustos (163-181) | eylül (182-193) | ekim (194-196) | kasım (197-199) | aralık (200-210)


2003 aralık (200-210):

 • 200: 05 aralık : tek parça – bölümler

  Diyanet, Namaz, Dabbet – Kutsal emanetler gerçek mi, Tek emanet Kuran, Nuru Muhammed hatası, Evliyacılık – Sancak, Ekim Bey, İslamın gerçek sembolü – Ataların hatalarına karşı Haniflik, Sorgulamak, Peygamberimizin hakkında yalanlar – Aiberg-Dabbet düşmanlığı – Siyonizmin Türkiye üzerindeki oyunu, Sahte ekonomik refah, Kıbrıs – Siyonizm, İngiltere – Hibernasyon, Zaman enerjisi – Hamd kelimesinin 7 manası, İbrahimin Bereket duası, Rauf Rahim – Dabbet, Eşler, Hızır


 • 201: 07 aralık : tek parça – bölümler

  Karye etimolojisi, Gerçek üstü gerçek – Mekkenin bombardımanı, Kıyametin ilk büyük alameti Dabbet, İbrahim ve Hans – Zülkarneyn’in inanılmaz serüveni – Makamı İbrahim mi, Makamı Mahmud mu?, Duası kabul olanlar – Allah dostu İbrahim, Takva elbisesi, Azap ve Ğazap farkı


 • 202: 09 aralık : tek parça – bölümler

  İsa-Yahya, Dabbet, ZigZag, Ölüm anı, Rücu ve İade – Vaad, Yaratılış, Cifir, Elevvela matematiği – Sana Ruhtan sorarlar, Olmak ve Üflenmek, Şahdamarı, Kan dolaşımı – Rahim Allah ve Ana Rahmi, Ruh üflenmesi – En yakın ile en uzak birarada – Ölüm, Kıyamete ilk önce kim varacak? – Dabbet ve Anında cevap, Tek kaynak Kuran – Adalet, Davut peygamberin hatası – Davut peygamberin hatası, Uri Geller belası, Siyonizm, Zaman savaşı, Jury


 • 203: 10 aralık : tek parça – bölümler

  Teknolojik gelişmeler – Mucitlik, Şükür, Ölüm, Ölülere dualarımız ulaşır mı – Kalubelada verdiğimiz söz, Yalan dünya – İçiçe bedenlerimiz, Cesetimiz nedir, Nefs – Ahırette ellerin ayakların gözlerin derilerin konuşması – Fıtrat ve Hanif İbrahim, İbrahim Soyu mu, İbrahim Milleti mi? – Hanif OL, Peygamberimiz hanif miydi?, Hanif ve Huri Peygamberler, Meryem – Musa, Hızır, Levhi Mahfuz – Vahy mekanizması, Miracta ayet indi mi?, Hadis iftiraları


 • 204: 12 aralık : tek parça – bölümler

  Allahı sevmek nasıl olur – İbrahim sevgisi – Haniflik – Fıtrat – Haniflik mezhep mi?


 • 205: 14 aralık : tek parça – bölümler

  Red Alert, Dillerin unutulması, İnsanlığın toplu belleği – Unutma mekanizması – Kiramen katibin, Gram/Graf, Sanskritçe, Etimoloji – Dillerin evrimi, Ve diller ayrışır – Kur’an ve Sanskritçe – Hologram türleri – Hesap defteri, Bir anda tüm ömrün gözünün önünden geçer – Kollektif bellek, Ödeme/dengeleme, Paranormal, İnfak – KMA ve Phildelphia deneyi, İbrahim, uyulması gereken TEK ata


 • 206: 17 aralık : tek parça – bölümler

  Kodlar, Tennessee, Dabbet, Kanat indirmek, Şira, Füzyon, Tarık, Gök – Çocuklar, Yetimler, Allah – Huriler, Enerji-Enurji, Gizil ısı, Sudan yaratılmak – Melekler Nefs ve Cehennem – Şükür, Nefs terbiyesi, İbrahimi yakmayan ateş, Cennette olmayan tek şey – Cennette olmayan tek şey, İbrahim, Halim, Allahın Berdan sıfatı, Kuran ile konuşmak – İbrahimin evlilikleri, Allahın kelimeleri sonsuzdur, Mutmainlik – Chatler, KMA’lar, Gizlilik – Kitaplar, ZigZag, Siyonizm, Brezilya – Deccal, Yahudi soykırımı yalanı, Hazer türk yahudileri katıliamı, Messing – Siyonizm ve Türkiye, Safaridler, Yahudiler – Yahudiler ve Cumartesi günü laneti – Big Boss-Big Bross, Kodlar – Siyonizmin Hızır’a attığı iftira, Mişna – Gelecek, Yahudilerin sonu, Telepati


 • 207: 21 aralık : tek parça – bölümler

  Adalet, Davud peygamber, Juri – Süfyani adaletsizlik, Haniflik, Protest olmak – Protest olmak , Allah’ın Adalet sistemi – Wemb sistemi, Gelecek, Özgürlük – Geleceği şekillendiren Dabbet – Kulluk, Halife-Muhalefet, Etimoloji – Cifir, Zebur, Şiir, Remil – Devler ırkı, Calut – Meal, Kafdağları


 • 208: 24 aralık : tek parça – bölümler

  Çinde kaybolan alay, Gerçek İfrit görüntüsü – Hızır, Dehr, Uzay-Zaman, Yaratılış – Hologram teoremi, Hologram türleri, Cinler-Melekler – Teleportasyon, Sebe kraliçesinin tahtı ve Hızır, Süleyman ve asasındaki kurt – Süleyman, Musanın asası, Dabbet arzı – İlk büyük kıyamet alameti Dabbetül Arz, Haniflik – Gerçek din, Hızır – Danyel peygamber, Cifir, Remil – Aiberg düşmanları, Şeytan, Hannas


 • 209: 26 aralık : tek parça – bölümler

  Siyonizmin iftiraları, Süfyanizmin iftiraları, ZigZag ve Bağdad – Gerçek ve Hakikat arasındaki fark, Buhtinasır, İsa, Danyel – Aydaki yüz, Cinler, Zülkifl, Zebur – Mukarrebun/Kerrubiler, Zaman makinası Wanen-Vimana-Vaidorg, Palenque astronotu Zülkarneyn – Web yanlışları, Kutsal kitapların matematiği, Cifir, Remil, Kuran, 7 düğüm, 8 çift hayvan – Yaratılış, Dünyadaki evrim, İlk canlılar, Sembiyoz – Panspermia, Nefs, Kirlian – Gen etimolojisi, Gnomlar


 • 210: 28 aralık : tek parça – bölümler

  Aiberg düşmanlığı, Flash tv tuzağı – Fetöcü deşifresi, İftiralar – Dabbetül Arz, Zülkarneyn, Tarık Seması, Hadis eğlencesi, Kur’an şaka değildir – Görünür-Görünmez Bitkiler, Yeşillik – Yeşile yapışmak, Vusta anı, Vitir, Misalleri yalnız alimler anlar – Kawl, Alperenler, Haniflik, Yaratılış nedeni, Kulluk, İbrahim, Cifir, Tek Allah – Haniflik, Şirk, Bilenle bilmeyen bir olur mu?, Allaha iftira edenler, Dilbilim – Anlam kayması, Kureyşçe saçmalığı, Arapçılık – Araplaşmak, Nicelik mi Nitelik mi?, Acele etmeden Okumak, Selam dinleri, Nosyon, Secde – Yanlış zamanda bulunmak, Gelecek teknolojileri, Wemb – Nefs ve Kirlian, Hologramlar, Dolanıklık, evrenler – Süper uzay Hyper uzay, Schrödingerin kedisi, Kubit, Tuhaf evrenler, Belirsizlik ilkesi – Eksi ihtimaller, Matematik – Kehf ve Rakim, Zaman, Kozmik saat, Sonsuz ötesi matematik, Kehf uyurları Bina ve Mescid – Sonsuz ötesi matematik, Bina ve Mescid -Elif noktaları, Kehf uyurlarının köpeği – Sağa sola çevrilmek, Statik Hyper uzay, CPT simetrileri, Quantum telepatisi – Hızır


ocak (125-127) | şubat (128-136) | mart (137-149) | nisan (150-154) | temmuz (155-162) | ağustos (163-181) | eylül (182-193) | ekim (194-196) | kasım (197-199) | aralık (200-210)

2001 | 2002 | 2003 | 2004