2004 Eylül

2001 | 2002 | 2003 | 2004

ocak (211-218) | şubat (219) | nisan (220) | mayıs (221-235) | haziran (236) | temmuz (237-238) | ağustos (239-249) | eylül (250-251) | aralık (252-257)


2004 eylül (250-251):

  • 250: 01 eylül : tek parçabölümler

    Gece Kuran tefekkür edenler, Paranormal, Telepati, Dillerin unutulması, Sanskritçe, Adem – Dillerin ve Toplulukların evrimi, Nuhun oğulları/ırklar – Tufan, Türkler, Sayın kelimesi etimolojisi – Haniflik, Protest İbrahim – Allah tarafı-Şeytan tarafı, Şeytanın azdıramadığı tek topluluk, Süfyanilik, Mezhepler – Secde, Kelimei şehadet hatası, Sünneti Muhammed mi Sünnetullah mı?, Protest olmak


  • 251: 02 eylül : tek parçabölümler

    Tedavi, Sınav, Hızır, Paranormal, Teknolojik buluşlar, Dabbet – Paranormal hayvan yağmurları, Zaman aberasyonları, Zilzal, Dörtlü evrenler – Holografik dil, Sanskritçe, Kuran, Hitap-Kitap, Tevrat, Yaratılış, Chaos Cosmos Osmos – İbrahimi yakmayan serin ateş, Nükleer fizik, Standart model, Nötrino, Yeni buluşlar – Fission ve Fusion – Soğuk Fusion, Schrödinger-Dolanıklık – Musanın asası, Dağ ve Vadi – Ahit sandığı, KMA görevleri, Kuran


ocak (211-218) | şubat (219) | nisan (220) | mayıs (221-235) | haziran (236) | temmuz (237-238) | ağustos (239-249) | eylül (250-251) | aralık (252-257)

2001 | 2002 | 2003 | 2004