Meal – Dabbet – Adalet – Kafdağları

İşte bu sırları ancak etüdlerinizdeki sağlam önbilgi birikimi üzerine kurabilirim. Yani Davut denince ben sadece meal yazıp geçemem! O cahilliği 14 asırdır yapıyor zaten müfessirler…

<> :”… Niçin Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü hor gördün? Hitti Üriya’yı kılıçla vurdun ve karısını kendine karı olarak aldın…” (Tevrat, II.Samuel, 12/9).

Davut’un soyundan gelenlerin de sırrı var. Seliman (Solomon Süleyman) oğlu fakat, Davut’un Betşeba’dan olan bir oğlu daha var! O gözardı edilen çocuk, ileride (Ho)URİ Geller olarak ortaya çıkacak ve METALLERİ elleriyle eğecektir! GELLER’in CEL(il) değil >>>>>> CALUT ile ilgisini de orada anlatacağız.

Her ayetin ardında böyle TAFSİL(atlı) uzuuun sırlar var. Ama soru sorulurken, altyapımızın hazır olması da elzemdir.

Yoksa ben TEHİR ediyor değilim, dörtbuçuk saattir burada sadece DAVUT’u anlatıyorum, kimse benim tehir ettiğimi söyleyemez. Değil mi? 44 saat daha anlatırdım -etüd yeterli olsaydı-.

<> evet

İşte Dabbet böyle bir şeydir! 😉 Bir dokun, tüm Kur’an’ın sırlarını al! 😉

Adalet mekanizması da DAVUT’undu… Mecburen girdik ve WEMB adaletine kadar gelerek, o konuyu açtık. Bu gerekliydi. Kim, “Hayır, biz hukukçu değiliz” diyebilir ki?

Geleceğin çehresini göstermek için ADALET konusuna girdim. Jüri’siz (Kamu vicdanı olmaksızın) adalet olur mu hiç? Ve sınırsız ÖZGÜRLÜĞÜ inceledik! Hepsi bir DAVUT kelimesinden çıktı (hologram bütündür).

Davut, en kısa elçi, sesi en yüksek perdeden olan elçi! Onun sesinini en pes yerini İNSAN dahi duymaz. Hayvanlar duyar, özellikle KUŞLAR! Yani ilk dinozorların uçanlarından gelen aerodinamik canlılar!

Neden Süleyman HÜTHÜT kuşuyla “Yalancısın” diye cebelleşti dersiniz. (Ayet lütfen. Sebe melikesinden haber alıyor böylece.)

<> 27-Neml/20: Kuşları teftiş etti de dedi ki: “Hüdhüd’ü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı?”

<> 27-Neml/21: “Ona acımasızca azap edeceğim, beki de onu boğazlayacağım yahut da bana mutlaka açık bir kanıt getirecek.”

<> 27-Neml/22: Az sonra Hüdhüd gelip şöyle dedi: “Senin fark edemeyeceğin bir şeyi fark ettim ve sana Sabâ’dan parlak bir haber getirdim.”

<> 27-Neml/23: “Sabâlılara hükmeden bir kadın buldum. Kendisine herşeyden bir pay verilmiş, kocaman bir tahtı var.”

<> 27-Neml/24: “Onu ve toplumunu, Allah’ı bırakıp Güneş’ secde eder buldum. Şeytan onlara, yapıp ettiklerini süslü gösterip onları yoldan saptırmış. Artık doğruyu bulamazlar.”

<> 27-Neml/25: “Göklerde ve yerdeki sırrı açığa çıkaran, onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilen Allah’a secde etmemek gayretindeler.”

<> 27-Neml/26: “O Allah ki, tanrı yok kendinden başka, o büyük arşın rabbidir O.”

<> 27-Neml/27: Süleyman dedi: “Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz!”

<> 27-Neml/28: “Şu yazımı götürüp onlara at. Sonra onlardan uzaklaş da bak bakalım, nasıl davranacaklar.”

<> 27-Neml/36: Bunun üzerine gönderilen (elçi) Süleyman’a vardığı vakit (SüIeyman): “Siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Bakın Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha iyidir. Hayır siz hediyenize güveniyorsunuz.

<> 27-Neml/37: (Ey elçi) dön onlara (söyle): “Vallahi karşı gelemeyecekleri ordularla varırım da, oradan kendilerini perişanlıklar içinde hor ve hakir oldukları halde çıkarırım.” dedi.

<> 34-Sebe/14: Sonunda, Süleyman için ölüm hükmünü verdiğimizde, onun ölümünü, değneğini yiyen dâbbetül arzdan/ağaç kurtçuğundan başkası onlara göstermedi. Süleyman yere yığılınca, açıkça anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o alçaltıcı azap içinde bekleyip durmazlardı.

Bu ayetin ARAPÇASI lütfen. 1080 saniyeyi anlatıyor. “ölümünü, değneğini yiyen dabbetül arzdan/ağaç kurtçuğundan başkası onlara göstermedi” Bunun Arapçası.

<> 34-Sebe/14: Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehüm ala mevtihı illa dabbetül erdı te’külü minseeteh* Fe lemma harra tebeyyenetil cinnü el lev kanu ya’lemunel ğaybe ma lebisu fil azabil mühın

Teşekkür…

Şimdi buradaki DABBETÜL ARZ’ı inceleyelim. (49 anlamı vardı anımsayınız)

Şimdi önbilgi olarak, Süleyman’ın emrine verilen (Musahhar/sihirlenmiş) cin grubunun adı İFRİT’lerdir. Kur’an’da geçer. Latince Ephrates/fırat’tır. Bunlar HIZLARI itibariyle EN DEV yani MADDEYE, yeryüzü insanlarına EN YAKIN YERDE dururlar.

Cinlerde ırklar hızlarıyla orantılıdır. Bizdeki gibi genetik değildir ve hızlarıyla orantılı olarak RENK ve RENKLERİNE göre (Ebyad, Ahmer vb.) isim alırlar. Hız arttıkça renkleri yeşil ve yukarısına geçer. (Little Green Men veya Gnom araştırınız, cüceler) (LGM diye de kısaltılır, gnome diye de arayabilirsiniz.) Parmak boyuna kadar kısalırlar.

[] http://web.archive.org/web/20031024101353/http://gnom.blog.pl/

[] https://www.google.com/search?q=gnom&tbm=isch

Hız yavaşladıkça da tersine SİYAH bölgeye yani ARZ’a yakın, insana en yakın HIZ BÖLGESİNDE dururlar. Öyle ki, neredeyse ARZ’a değerler. (KAF DAĞLARI bunun için cifir sırrıdır.)

Bunlar insanlar ve ilimleri hakkında en çok bildiklerini iddia edenlerdir ve bunların insan metrik gamına yakın olmaları onlardan karabasan, albasan, kabus, ifrit vb. diye bildiğimiz türlerinin insanoğluna teğet olduğu bir vakıadır.

(Bunlar efendimizin Cin suresiyle gelen Magnetosfer değişikliği = Melei Ala mevkiileri nedeniyle artık bize ETKİLERİ çok seyrektir. Geçmişte ise inanılmaz biçimde cin-insan temasları vardı.) Şimdi bu minimuma düşmüştür.

Musahhar kılmak, SİHİR ile elde etmek, yani Hadim tutmak sadece bu ırka uygulanabilen soyut ileri teknolojilerdir.

İfritler bu bakımdan, “İnsana ve sırlarına en yakın” olduklarını iddia ederler ve herşeyi bildiklerini ileri sürerlerdi.

Ama iki yıl, Süleyman’ın BOZULMADAN ve bir ASA’YA dayanarak öylece UYUDUĞUNU sanarak serbest kaldıklarını bilmeyecek kadar da aptaldılar.

Çünkü ifrit takımı devler, ARZ üzerine hakimdiler.

Ama DABBET >>>>>>>>>>>>>>>>>>> ARZ ALTINDAKİ şeylerdir. ARZ altından >>> ASA sembolüyle >>>> dik tutulan Süleyman’ın cesediydi. İfritlerin ARZ altına inmeleri mümkün değildi. “İlim sadece insanlara verilmiştir”.

<> Davud (ss)’ın öldürdüğü Goliath bu ifritlerden miydi?

(Hayır, Goliath Nefilim denen ırktır, insandırlar, mutanttırlar.)

Dabbet’e hiçbir CİN etki edemez! Çünkü Dabbetül Arz >>>>>>>>>>>>>>>>>>> DERİNDEDİR, cinlerden emin bölgededir.

Hatırlayınız ki, evren ŞİŞİRİLMİŞ bir küredir -şimdilik-, ama yüksek hızda (Evrenin şişme hızını AŞTIĞINIZDA) yer ve gök >>> MAHŞER inceliğinde iki boyutlu olarak birleşirler.

Yüksek hızda bir UFO, bu ifritlerle çarpışabilmekte ve kaza olmaktadır. (Çünkü cinler hızlı insanlardır; insanlar da yavaş cinlerdir.) Siz insan olarak onların hızına ERİŞİRSENİZ, siz de bir tür CİN gibi olup, onlarla trafik kazası yapabilmektesiniz.

Ama eğer TARIK SEMASI yerine, DABBET ARZINA girerseniz, HİÇBİR BİÇİMDE ASLA şeytan ve CİN sizi etkileyemez, çünkü oraya giremezler.

(Onlarda ilim yok ki bizim Tarık WANEN yaptığımız gibi, onlar da yer altına girecek=Hızlarını 1080 saniyeye indirgeyecek, mutlak IŞIK HIZI yavaşlamasını sağlayacak teknikleri YOK !!!!!!)

DABBET ÜL ARZ bölge olarak EMİNDİR!

Her solucan deliği >>>>> WORM HOLE ise bu emin bölgeden ARZ üstüne açılabilir. Bu bir eksen dahilinde (ASA) olur.

O eksendeki kişinin 18 dakikası = 1 saniye olduğundan, CESEDİ çürümez (Piramit sırrıdır, ama lütfen şimdi sormayınız.)

O kişi eğer ifritleri emirlerine muSaHhaR kılmışsa, bundan İFRİTLERİN de haberi olmaz…

Bu aslında çok derin bir konu. Fakat eşim Izmir’de şu an yanımda ve saat 19.00’da (kırmızı otomobiliyle ;)))))) ) dönmeyi planladığı için kendisini yolcu etmek üzere izin istiyorum.

<> Hayırlı akşamlar

Şimdi acilen Geronimoooooo! Slm slm bye. RZİ.

Hans von Aiberg, 21/12/2003 (207/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 207 anasayfasına dön | sonraki CHAT’i (208) oku

207-09-cin-spectrum

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar