Zülkarneyn – Karanokta üretimi – Aknokta patlaması – Yecüc-Mecüc istilası

Yapay aknoktacığın doğasında şunlar vardır:

1. DEMİRİ reddeder. Yani kendi ELEMENT kurgusunu ister. (Detayına girmem yasaklı)

O zaman bu şişme=Çökme adayı bölgeyi, Cu >>> Bakır ile kapsarsınız. Bakır burada elektroskop topuzu gibi ELEKTRİK (ama çok aç bir elektrik alan) oluşturur.

Böylece:

a) Elektrik yüklü bir karanoktacık hazırlamış olursunuz.

b) Dünyaya zarar vermemesi için Ak ve karadelik kapılarını “Taaaaaaa bilmem nerede” değil, Y A N Y A N A bir araya korsunuz. Yani aralarındaki CORN HOLE(worm hole)’un uzunluğu REEL anlamda SIFIR Karadeliğin içinde ve/veya tersi akdeliğin içinde DENGEDE duran ÖTEKİSİ oluşur.

Bu süreç (Karanokta buharlaşması denen kaçınılmaz kader gereği) içeriğini boşaltıp 1 MİLYON yıl sonra patlayarak açılır. Yani Gravitation dalgaları ve elektrik kaplama (indirgenemez yüzey elektrik enerjisi) salınır.

Açılır.

Reel evren (dünya) ile onun izdüşümü olan sanal evren (Yecüc-Mecüc) içiçe bırakılır ve salınırlar. Her ikisi de (Onlar ve insanlar) aynı mekanda ve aynı zamanda yüzyüze gelirler.

<> 18/99: O gün onları bırakırız. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Boruya üflenir; hepsini bir araya toplarız

Onların hakkından Messiah gelecek: Şöyle ki, o gün SUR’A üfürülmüştür >>>>>>>> Yani AKNOKTA üfürmesi (yayımlanması) sayesinde Y-Mecüc dalgalanması diskalifiye olur. (İçiçe dalgalanmanın anlamı karadelik ve akdelik oscilationlarının BİRBİRİ içinde bırakılmasıdır.)

İsterseniz Y-Mecüc’ün İKİ ayrı yerdeki ayetlerini de buraya paste ederseniz, konu Kur’an ile AÇIKLANMIŞ olur.

<> 18/94: Dediler ki ey Zülkarneyn! haberin olsun Ye’cuc ile Me’cuc bu Arzda fesad yapıp duruyorlar, onun için onlarla bizim aramıza bir sed yapman şartile sana biz bir harc versek olur mu?

Devam lütfen, Kehf dışında da ayet var.

<> 21/96: Nihayet, Yecuc ve Mecuc’un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

<> 21/97: Hak sözün gerçekleşmesi yaklaşmış ve kafirlerin gözleri korkudan dona kalmıştır: “Vah bize, Biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalimler olduk”.

<> 21/98: Siz ve ALLAH’ın yanında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız; sizler oraya girmeye layıksınız.

<> 21/99: Onlar tanrılar olsaydı oraya girmeyeceklerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalıcıdırlar.

<> 21/100: Onlar için orada iç çekip inlemek vardır; hiç bir şey de işitemezler.

<> 21/101: Ancak kendilerine mutlu bir son belirlediklerimiz hariç, onlar ondan uzaklaştırılacaklardır.

<> 21/102: Onun uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği şeyler içinde ebedi kalırlar.

“O gün SUR’a üflenmiş ve hepsini bir araya toplamışızdır” ayeti yok mu arasında? Çünkü Zülkarneyn geçmişte  N E F H  (körük diyorlar ya, üflemek) gelecekte de SUR (açılmak için üflemek) ikisinin toplamı >>> NEFH+SUR.

<> 18-Kehf/98: Bu, dedi: rabbımdan bir rahmettir, rabbımın va’di vakit de onu düm düz edecektir, rabbımın va’di hakkoldu

<> 18-Kehf/99: Ve o gün onları bırakıvermişizdir, bir kısmı diğerinin içinde dalgalanıyorlar, sura da üfürülmüştür, artık hepsini toplamış da toplamışızdır

Evet bu ayet. NEFH+SUR. Şimdi Nefhi sur’u yazar mısınız?

“Nefh/Üfleyin! dedi.”

SUR’a da üfürülmüştür, artık hepsini toplamış…”

İkisini birleştiren Nefhi sur, nefh al sur.

<> 50/20: Boruya üflenmiştir. Bu, söz verilen gündür.

<> 39/68: Sura üflenmiştir; Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar.

<> 27/87: Hele Sur üfürüleceği, üfürülüb de bütün Göklerdeki kimseler, Yerdeki kimseler, Allahın dilediği müstesna olmak üzere hepsi feza’ ile ürperdiği ve her biri ona hor, hakır geldikleri gün ne müdhiştir?

Hele Sur üfürüleceği” >>> NEFHİ SUR (İsrafil’in üfleyeceği).

(Yapay aknokta konusuna 2054 yılına kadar girilmeyecektir. Karadelik ile birlikte SIFIR yapıştırılmamış, bağımsız bir aknokta dünyada imal edilseydi, dünyayı JET gibi (Arkasından hava kaçıran balon gibi) yörüngesinden oynatacak bir GÜÇTÜR, adeta biri dünyaya üflemiş gibi…)

<> Magnetik şişe bölmesi gibi mi?

Ben bilmem candaş. 🙂 😉 “Beni konuşturamazsınız, avukatımı isterim!”

<> 🙂

Hans von Aiberg, 09/05/2004 (226/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 226 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

226-07-akdelik

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar