İbrahim – Haniflik – Soy mu Millet mi

<> 2-Bakara/124: Hani Rabbi, İbrahim’i bazi kelimelerle imtihana çekmiş, o da onların hakkını vermişti de Rab şöyle demişti: “Seni insanlara önder yapacağım.” İbrahim, “Soyumdan birilerini de” deyince Allah: “Benim ahdim zalimlere ulaşmaz.” buyurdu.

<> “vereceğim ki bu haksızlık olmasın diye” dediniz, Hz İbrahim’in duasının kabul edilmeyişi üzerine, haksızlığı açmanız mümkün mü kaptanımız

Şimdi ÇOCUKLARI (zürriyeti), yani kanbağı olanlar İbrahim Gen’ini taşıyanlar için hayırlı evlat geliyor, yani peygamberler (saymakla bitmez, Kur’an’da verilenin üç katı kadar daha geldi.)

Ve kan bağı olmayan ne yapsın? İşte ona da İbrahim Barik’i olan MİH verdi Allah! Mih’den elçi çıkmadı. Ata İbrahim soyundan (Taa İsa’ya kadar, Efendimize kadar) peygamber çıktı.

Dolayısıyla soyundan olmayan (Kavminden ve aşiretinden olmayan) ben Hans, sen, bizler daha büyük bir ödül kazandık.

Çünkü Efendimiz dahil, Musa, Süleyman, Davud vb. HANİF SAYISI kaç??????? Efendimiz dahil diyorum? Bu kadar peygamberden sadece MÜSLÜMAN çıktı.

H A N İ F  kaç tane????????????????????????????????????

Biz daha şanslıyız. Peygamber değiliz ammaaaaa Ondan daha dereceli olan MİH’iz.. Allah’ın dost edindiği istisnayız.

<> elhamdülillah nasibimiz bol olsun inşaallah, El Adl’den bunlar bize, İbrahim babamızın duasının sonucu

<> 2-Bakara/127: Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

<> 2-Bakara/128: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usüllerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

<> 2-Bakara/129: Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.

<> 2-Bakara/130: İbrahim’in milletinden, kendine kıyandan başka kim yüz çevirir? Gerçek şu ki, Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık, ahirette de hiç şüphe yok ki o iyiler arasındadır.

<> Rum/30: Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.

<> 22-Hacc/78: Allah uğrunda Ona yaraşır bir gayretle didinin. O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim’in milletini esas alın. Allah sizi önceden de şu Kitapta da “Müslümanlar” diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun, siz de insanlar üzerine tanıklar olasınız. O halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sarılın. O’dur sizin Mevla’nız. Ne güzel Mevla’dır O, ne güzel yardımcıdır O!

“resul sizin üzerinize bir tanık olsun.”

“resul sizin üzerinize bir tanık olsun.”

Rasul mü yoksa Resul mü dikkat ediniz!!!

<> Rasulü

<> 78: Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım hüve semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate ve atüz zekate va’tesımu billah hüve mevlaküm fe nı’mel mevla ve nı’men nesıyr

“rasulü şehıden”

“rasulü şehıden”

“rasulü şehıden”

Evet 🙂

Bunu efendimize yamadı mealciler… Bir kere AYET  G E L E C E Ğ E  sesleniyor.

Allah uğrunda O’na yaraşır bir gayretle didinin.”

Bu konuda özellikle Millenium ile 310 yıl sonrası arasından söz ediliyor.

HANİFLİK bir seçimdir; sen niyet edersin, Allah da seçicidir.

(İbrahim niyet etti, Allah seçti -diğer tüm peygamberler bunun tersi-.)

Allah’ın atadığı bir elçi değildir. Bu yüzden HANİFLİK ile ayeti özdeşleştirin, yani çağımızla ve bundan üç yy sonrasıyla.

 

“O sizi seçmiş”

“O sizi seçmiş”

“O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır”

“O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır”

Kolay olanı seçin. Günde 6 rekat namaz kılın. Yüzüstü, yanüstü, veya bu EVDE (site) otururken Allah’ı anın. Geceleyin Kur’an okumaktayız, (Ali İmran 113 gibi)

Kolayınıza geleni okuyunuz. Su yoksa teyemmüm ediniz. Yolculuğa çıktıysanız bir tek rekat namaz kılınız -veya savaşta-.

O sizi seçmiş

<> hüvectebüküm >> “O sizi seçmiş” değil, “O size icabe etmiş (veya cevab vermiş) anlamında olmalı.

(Ali İmran 104 onun invite’ıdır.) (Yani Ali İmran 104’ü burayla birleştirebilirsin.) (Sen AYRILMAZSAN=Allah’a bir adım atmazsan Allah sana niçin icabet etsin? Öteki ayrıldığın grup gibi Ehli Kitab kafir müslüman olurduk -haşa-.)

<> 3-Ali İmran/104: İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinlik belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır

<> 3-Ali İmran/104: Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

<> ümmetün yed’une

Ama buradaki TAM anlamı vereyim candaşıma…

Sihirli kelime >>> VECİBE yani VACİB. (Seçimin VACİB olması gibi.)

Allah’ımızın kendisine -haşa- üstlendiği vecibeler var. Mesela “Kulum benden razı olur mu?” gibi. (Bu bilmemek anlamında değil, amiyane bir örnektir.)

Yani icbe(d) derken VaCiB olduğunu düşününüz. Ok?

<> ok

<> DUAsız olmuyor.

“O sizi seçmiş ve dinde size hiçbir güçlük çıkarmamıştır. Babanız İbrahim’in milletini esas alın”

“Babanız İbrahim’in milletini esas alın”

“Babanız İbrahim’in milletini esas alın”

Bunu 7 bin yıldır uygulamamış ve hatta bu ayetin inmesinden sonra 14 asır uygulamamış bilememiş kişilere niçin:

“Babanız İbrahim’in milletini esas alın”

“Babanız İbrahim’in milletini esas alın”

“Babanız İbrahim’in milletini esas alın”

densin ki?

Orada İsa’ya, Mehdi’ye ve Hanifliğin bu CORN’unu tutan bizlere hitap var. Yol yordam gösteriliyor. Ayetin muhatabı efendimizden çok biz oluyoruz. Şüphesi olan var mı?

<> hayır

<> Efendimiz muhatab alsa idi ayeti, ona hanif ol diye emredilmezdi.

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

Yukarıdaki ayete bakınız! Bu efendimize mi yoksa doğrudan SİZE mi? Lütfen bakınız.

 

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

Önceki kitap KUR’AN yani 14 asır önce gelen.

 

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı.”

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun.”

Ayrıca sizleri ürpertecek bir sır daha: “Kitabı teslim alanlar” diye bir cümle DAHA var. Dikkat ediniz. -Özellikle Arapça bilenler, iki anlamı da göreceksiniz-

Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar / Allah’a teslim olanlar diye’ adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun.

Bizler Allah’ın emaneti Kur’an’ı teslim aldık ve Allah’a teslim ederiz. Hiçbir Allah’ın kulu Kur’an’ın bu derinliklerine inmedi ve inemeyeCEK de. Bunu biz teslim aldık.

 

“Allah sizi, önceden de şu Kitap’ta da ‘Müslümanlar/Allah’a teslim olanlar’ diye adlandırdı ki, resul sizin üzerinize bir tanık olsun.”

Resul olsaydı Efendimiz teslim almış olurdu, ama  R A S U L  olunca İsa, Mehdi herkes orada.

Kim bana abartıyor, ya da saptırıyorsun diyebilir ki?

Cuma gününü tatil yapanlar mı? 14 yüzyıldır CUMA TATİL! Kur’an böyle mi okunur!

Kur’an bize teslim edildi, Maaşlı imamlara değil! 4 mezheb imamına da değil!

Hans von Aiberg, 01/06/2004 (236/09)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 236 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

236-09-bakara127-130-hacc78-ibrahim-milleti

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar