Zamanın akışı – Yaratılış – Işıktan hızlı sistemler – Çekim ve Zaman – Maddenin derinliklerinde

Gerçek şu ki quantum fiziği yetersizdir. ÇÜNKÜ zira:

1. Işıktan yavaş sistemlerde >>> KLASİK FİZİK

2. IŞIK HIZINDA >>>>> QUANTUM FİZİĞİ

3. Işıktan hızlı sistemlerde >>>>>> ???????????????????????????????

Bu sonuncusunun yanıtını arayalım:

GUT!

Büyük birleştirme teoremleri birbirinden farklı olan doğanın dört temel kuvvetinin EN KUVVETLİDEN (yani en genç) en zayıfa (En yaşlı ve küçük kuvvet -ki ÇEKİM kuvvetidir-)… dört kuvvet bir tek kuvvete indirgenebilir >>>>> En başta bitişiktiler.

[] 21-Enbiya/30: Ya o küfredenler görmediler mi ki, gökler (semavat) ve yer (arz) bitişik (ratq) idi, biz onları ayırdık (fetaq) ve diri/hayatı olan her şeyi sudan yaptık, hala inanmıyorlar mı?

Çekim kuvveti ile ZAMAN (ZAM+AN) arasında ilginç bir birliktelik var:

Çekim kuvveti EVREN çapında -toplandığında- EN BÜYÜK KUVVETTİR -karadelikleri hatırlayınız, her şeyi yutar-.)

Ama iki atom arasında HİÇ YOKTUR, yani mikrokozmos’da ÇEKİM kuvveti HİÇ yoktur. İki atom molekül olduklarında veya elektron protona bağlandığında ÇEKİMİN zerrece etkisi  y o k t u r  . (Onları EMK [ElektroMagnetik Kuvvet] birleştirmektedir.)

Pekiyi kütleçekim teoremini nasıl oluşturacağız?

Zamanı betimlerken buna benzer bir hataya düşülmüştü -vaktiyle-. Her şey (uzay, biz vb.) zaman denen bir akvaryumun içinde yüzüyorduk. Onlara göre zaman kesintisiz (undiskrete) ve herkes için aynı hızda akıyordu.

Tüm mekanlar ve uzay zamanın içinde yüzen ve ona hapis olmuş varlıklar gibi düşünülüyordu. Oysa madde, çekimi aracı kılarak UZAY-ZAMANI büküyor, eğriltiyordu. (Distortion bozulması)

Einstein, Minkowski ve Lorenz bunu kanıtlamışlardı.

Uzay-zaman birbirinden ayrılmaz bir DÖRT boyutluydu. Quantum fiziği uzayın ÜÇ boyutunu ölçümleyebiliyor ve dilimleyebiliyor. Ama aynı fizik zaman boyutunu dilimleyemiyor.

Matematik ise İKİSİNİN birden dilimlenmesi gerektiğini EMREDER.

Eğer büyük birleştirme teoremini başaracak isek İLK yapmamız gereken zamanı dilimlemektir. Zaman tik-taklar halinde; uzay ise bir nehir suyu gibi akmaktadır.

Tik-tak nedir? 10 üstü eksi 43 saniye >>>> PLANCK minimum zamanıdır.

Bu durumda görecelik ve kuantum teoremlerinin BİRLEŞMESİ neden başarılamamış?

Bundan mrs.cp’yi tenzih ederim. Çünkü o makro karadelikler ile mikro (atomdan küçük) karanoktacıkları yani makro fizik ile mikro fiziği birleştirdi.

Fakat günlük hayatta nerede ve nasıl bir karadelik bulabiliriz? Makrokozmos ile mikrokozmos nasıl birleşir? Biri kocaman makroskopik; diğeri mikroskopik…

Makroskopik kurama göre bir şey sonsuza kadar bölünebilir. Mikroskopik olarak (Kuantumculara göre) uzayın da bir küp gibi bölünmesi gerekmektedir. Yani en küçük parçalara ayırabiliriz >> Planck sabiti gibi.

Zaman bu durumda “NONE” (nonome) gereği bir HİÇLİK ile yordamını buluyor, yani aralarında NONOME olan (HİÇLİK demektir) aralarında hiçlik olan AN-BE-AN’lardan oluşuyor.

Uzayı nasıl ki >>> Super string’ler örüyorsa, zamanın da bir örgüsü OLMALI.

Eğer bu örgü varsa (2079’da bulunacaktır) Zaman da PULSATİON yaparak aktığına göre kesikli (diskret) olduğuna göre Evrenin nabız gibi atmasıyla AN‘ların ilerlemesi (Genişleyen balonun YENİ yüzeyine sıçramamızla) zaman pulsları varsa, o zaman UZAY DEVAMLI değildir.

Uzayı yani mekanı delik-deşik düşünmeliyiz. Uzay böyle gözenekli olmalı ki, zaman=AN akabilsin. O halde!!!!! Uzay bir BOŞLUK değildir.

Uzayın bu delikdeşik yapısına >>> KÜLLİ ŞEY’in’in yapısı diyebiliriz. İki “ŞEY” arasında hiçbir boşluk yoktur. O halde UZAY >>> VAKUM değildir. Boşluk en baştan beri yanlış bir kabuldür.

Madde o ki bir uzay parçacığından ötekine sıçrıyor. Ve bu iki durum arasında bir boşluk yok! Hiçlik (none-nome) yok.

Zaman gibi uzay da aslında bir hiçlik yani madde bir parçacıktan ötekine geçerken kesinlikle bir HİÇLİKTE var olmuyor. (Allah bizi külliyen ihata etmiştir. Allah’ın boşluğu olamaz.)

Soru: Çözüm nedir?

10^-43 saniye ve/veya 10-33 [10^-33] cm, bu ikisi PLANCK sabitinin EŞDEĞER çevrimleridir.

Planck sabiti 10 üzeri eksi 33 cm.dir. (Yarıçapı) Işığın hızı sabit olduğuna göre: bu mesafeyi ışık sadece 10 üzeri eksi 43 saniyede alır.

Bundan küçük mikyaslar kuşkusuz Hilbert uzayıdır. Hilbert uzayından (öteden baktığınızda) burayı AYNI görürsünüz: Partiküllerin bir biçimi yoktur, oylumları ve AFAK’ları (dış yüzeyleri) vardır. Enfusları YOKTUR.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 11/08/2004 (245/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 245 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

245-02-kesikli-zaman-mekan

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar