Argo dili kökeni – Sanskritçe – Tufan sonrası dünyaya yayılım- Magamiler – Finikeliler – 2

Fenikeliler için WEB ne diyor? Şöyle özet bir şey yazabilir misiniz?

<> Fenikeliler için ticaret ve keşif aynı anlama geliyordu neredeyse. Keşfettikleri her bölge, gittikleri her yer, kurdukları her yerleşim birimi ticareti daha iyi yürütmek içindi aynı zamanda. Adalara, vadilere ad veriyorlardı. Bu adlara bakarak bir ülkede ne gibi zenginlikler olduğunu anlamak mümkündü. Bakır adası denen Kıbrıs’tan bakır getirilirdi. Malakit yarımadasında (bugünkü Sina yarımadası) malakit denen yeşil bakır taşı çıkarılırdı. Şimdi Toros dağları dediğimiz gümüş dağlarından gümüş elde edilirdi. (bilim ve teknik)

<> Kurdukları alfabe ile önce yunan alfabesinin, oradan da latin alfabesinin doğuşunu sağlayan denizci millet

<> Fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmese de “Kenaani” (Akad dilinde Kinahna), yani “Kenanlılar” adini kullandıkları düşünülüyor. “Kenaani” sözcüğü İbranice’de tüccar anlamına geliyor. Bu da Fenikelileri iyi betimleyen bir sözcük.

<> Tire, Sidon ve Gebal limanlarından yetişen bir balıkçı kavmi olarak dünyada ün salmaya başlayan Fenikeliler, dünyanın en güçlü donanma ve sömürge sahipleri haline geldiler. Dahası, (şaşılacak olay da bu) bunu hiç savaşmadan elde ettiler.

<> Fenikeliler sadece teknik beceriye değil ayrıca, yaratıcılık ve kuvvetli hayal gücüne de sahip. Bu özellikler Kral David’i, sarayının tasarım ve inşaatında onlardan fikir almaya yöneltti. Kral Selomo da babasının izinden giderek bu desteği istemeye devam ediyor.

<> FENİKELİLER YUNANİSTAN’A EL YAZISI ”İHRAÇ” ETTİLER.

<> Dünya birçok yeniliği onlarla tanıdı. İlk camı onlar yaptı; modern alfabenin kökenlerini ortaya atan yine onlardı. Denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin eder, uzak diyarlara yelken açarlardı. Onlar Fenikelilerdi.

İşte bu kavimin adı ARGONOTLAR! Magami >>> GEMİCİ kavimler. GEMİ KELİMESİNİ bize veren de onlar!

Ve şu çok ilginç:

“Tire, Sidon ve Gebal limanlarından yetişen bir balıkçı kavmi olarak dünyada ün salmaya başlayan Fenikeliler, dünyanın en güçlü donanma ve sömürge sahipleri haline geldiler. Dahası, (şaşılacak olay da bu) bunu hiç savaşmadan elde ettiler”.

“Fenikeliler için ticaret ve keşif aynı anlama geliyordu neredeyse Keşfettikleri her bölge, gittikleri her yer, kurdukları her yerleşim birimi ticareti daha iyi yürütmek içindi aynı zamanda.”

“Dünya birçok yeniliği onlarla tanıdı. İlk camı onlar yaptı; modern alfabenin kökenlerini ortaya atan yine onlardı. Denizde yıldızlara bakarak yönlerini tayin eder, uzak diyarlara yelken açarlardı.”

 

<> Fenikeliler sazlardan üretilen bir çeşit kumaş olan papirüs üzerine yazı yazarlar. Deriden ürettiğimiz parşömenden çok daha ucuz. Ancak daha az dayanıklı. Babilliler ise yumuşak kilden bir tablet üzerine sivri bir uçla üçgen seklinde işaretlerle yazı yazıyorlar. Bunun avantajı ise tabletin tekrar kullanılabilir olması.

1. Sur, Sayda ve Cebel limanları bize sadece birkaç yüz km uzaktır. Balıkçılığı yapmadılar, (Sadece kendileri doymak için avlanırlardı). Onlar kaskatı TÜCCAR idiler.

Fenikeliler, dünyanın en güçlü donanma ve sömürge sahipleri haline geldiler. Dahası, (şaşılacak olay da bu) bunu hiç savaşmadan elde ettiler“.

Ve sadece TİCARET ile bunu yaptılar. Tarih atlaslarında onların inanılmaz sayıda KOLONİLERİNİ göreceksiniz. Dünyayı /Amerika dahil keşfeden de o gemiciler.

<> Eskiçağda günümüzdeki Suriye kıyılarında yaşayan Sami kökenli bir halktır Fenikeliler. MÖ II. bin yılın sonundaki savaşlardan sonra sağ kalanların soyundan gelen Fenikeliler, günümüzde Akka’dan Cebeli’ye kadar uzanan dar kıyı şeridinde, başlıcaları Arados, Bybios, Sayda (Sidon), Sur (Tir), Beryhos ve Ugarit olan birçok kent kurup, ünlü erguvan rengi boya, cam, sedir yünü, şarap, silah, metal ve fildişi elsanatları ürünlerinin ticaretiyle adalara, vadilere ad veriyorlardı. Bu adlara bakarak bir ülkede ne gibi zenginlikler olduğunu anlamak mümkündü. Bakır adası denen Kıbrıs’tan bakır getirilirdi.

<> malakit yarımadası’nda (bugünkü sina yarımadası) malakit denen yeşil bakır taşı çıkarılırdı. şimdi toros dağları dediğimiz gümüş dağları’ndan gümüş elde edilirdi… (bilim ve teknik)

 

“Fenikeliler için ticaret ve keşif aynı anlama geliyordu neredeyse. Keşfettikleri her bölge, gittikleri her yer, kurdukları her yerleşim birimi ticareti daha iyi yürütmek içindi aynı zamanda”.

“Dünya birçok yeniliği onlarla tanıdı. İlk camı onlar yaptı; Modern alfabenin kökenlerini ortaya atan yine onlardı”.

“FENIKELILER YUNANISTAN’A EL YAZISI ”IHRAÇ” ETTILER”.

 

İşte bunlar ALT KÜLTÜR insanı mıdır? Onların adı ARGO gemicileridir. Yunanlılar onlara EFSANE diye bakarlardı. Onlar adına mithos’lar dizdiler. (Altın yapağı, Argo gemicileri)

<> İlle bir keşiften söz edeceksek, Amerika’ya Kolomb’dan önce gidenler de var. Fenikeliler, Vikingler, Araplar, Çinliler. Amerika’nın kaşifinin Kolomb olması Bati’nın gücünden kaynaklanır. Hadi bir kehanette bulunalım: Çok değil 100 yıl sonra, Amerika’nın kaşifi değişecektir.

Biraz da Altın post için yani ARGO gemicileri için web Search’den özet bir iki şey yazar mısınız?

 

<> TARIHÇE: MÖ 521 yıllarında Fenikeliler Karadeniz’e geçtikleri zaman Kızılırmak ağzına gelerek Bafra ve çevresine yerleşmişlerdir. Irmağın denize açıldığı yer geniş olduğundan gemiciler buraya rahatlıkla girebilmişlerdir. Fenikeliler ırmağın ağzına ticaret evleri kurmuşlardır. Eskiden bu civarda iki büyük köy varmış, bunlardan birine Kumcağız, diğerine de Kumboğaz denirmiş. Fenikeliler bu koylara farya, kurdukları ticaret evlerinde Bafra ismini vermişler.

 

ARGO denizcileri ALTIN POST mit’inden bir iki cümle alıntı yapar mısınız? Yunan efsanesidir. (Söylence.)

Argonaut olarak da ayarabilirsiniz. (Naut rumca gemi demek) Veya türkçe Argonot (Astronot gibi). Argonaut olarak da arayabilirsiniz. (Naut rumca gemi demek.) ARGO kelimesinin geçtiği yerleri yapıştırmanız yeterli.

<> Argo Gemisi: Argo adı Antik Grekçe de “Hızlı” anlamına gelir. Argo Karadeniz’in Kolkhis ülkesinde (Bugünkü Abhazya, Mingrelya ve Acara’dan oluşan Doğu Karadeniz kıyıları) altın postu aramaya giden kahramanlar için yapılmış ellibeş kürekli bir gemiymiş.

<> Argonotların Altın Postu almak için çıktıkları yolculuğu anlatan ve yunan mitolojisine”Argonotların Seferi’ olarak geçen efsane, eski Yunanlıların Güney Doğu Karadenize ilk ziyaretleri, eski Kolhi boylarının politik ilk büyük birleşmesi ve Kolhi Kültürünün en parlak dönemine denk gelmektedir.

Şimdi RİZE adına yaklaşıyoruz. Veya SAMSUN veya ORDU. (Giresun = Kyresos = Kiraz yurdu; Trapezus = Basamak teras/traça ülkesi.) Kıbrıs’taki bakır madenine bağlı BAFOS/Paphos/Baf, Karadeniz’de yeni Baf anlamında Paphoras >>> Bafra.

Burası iki kısımdır: Yunanlıların iki (Ionoson) ve bir de SAMİ (Fenikelilerin) olanı >>>> SamiSon. Çingeneler yurdu anlamına gelen Sonobus (Sinop).

Yine Ordos veya Ordoson (Ordu) ve Risson. Ve Gürcistan (Kolhis) kabilelerinin olduğu yer: Argotin (Artvin).

Konuya böyle başlamıştık.

Sizleri zorlayarak -özür- kendi kendimize bulmak üzere araştırıcılığa yöneltmek için -haddim olmayarak- biraz da sertlik yapar gibi yaparak bu chat’i bu noktaya getirdik.

Sanskritçeye devam edelim: İşte başından beri sizlere vurguladığım SANSKRİTÇE budur. Magami’lerin ARGO dili. Ve o dili bir denizci kavim üretti.

Hans von Aiberg, 19/09/2003 (191/07)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 191 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

191-07-finikeliler

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar