Ümmet mi Millet mi – Haniflik – İbrahim

<> 3-Ali İmran/104: velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül müflihun

“Velteküm minküm ümmetüy yed’une”

ÜMMET nedir, MİLLET nedir?

Yanıtı vermiştim >>>> Resulullah ümmetindeniz, Ama resulullah MİLLETİNDEN değiliz. Resulullah ümmeti 110. ayette tanımlanır. (Arapça’sıyla birlikte lütfen)

<> 3-Ali İmran/110: Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah’a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler de var, ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır

<> 3-Ali İmran/110: küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah* ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune ve ekseruhümül fasikun

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi

hayra ümmetin

ümmetin

ümmet

ümmet

ümmet

Bu Resulullah ümmeti ve sahabisi vb.dir. Efendimize emredilen neydi? “İbrahim milletinden bir hanif olması”.

Ümmet mi üstte? Yoksa MİLLET mi üstte???

<> Millet

 

110 >>>>>>>>> ÜMMET, 104 >>>>>> MİLLET olarak ayrılanlar.

Nereden ayrılanlar??? ÜMMET‘ten ayrılanlar… MİLLET oluşturanlar…

Yeni bir akım mı? Hayır çooooook eski bir akım. ATALARIN hatasız dini olan HANİF kuruculuğun Allah dostu’nun mirası olan bir akım.

<> 30-Rum/30: (Resulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.

İbrahim ÜMMETİ diye asla geçmez, İBRAHİM MİLLETİ diye geçer.

SONUÇ: Biz Resulullah efendimizin Ümmetindeniz (yani müslümanız amenna), ama İbrahim Milletindeniz. (Elhamdülillah HANİF MÜSLÜMANIZ).

110 böyle bir ümmetten ileride fırkalar mezhepler çıkacağı ve daha sonra bu kaosu 104 ayetine uyan 313 kişilerin tamamlayacağıdır.

114 ZATEN 313 kişidir, 626 olacak değiliz!!! Her kişi (Zip-Zap) 313 kişi olacaktır.

Doğu-Batı bitti. Millenium bunu bitirdi. Herkes TAKVASI kadar bu yarışın içinde olacaktır. Bir futbol takımında, ilk onbire girmek yarışı gibidir.

Böylece ümmet ve millet kavramlarını açımsamış oluyoruz.

Biz Musa ümmeti falan değiliz. Biz bütün ümmetlerin çıkışı-kaynağı, kökü olan MİLLET amaaaa İBRAHİM milletindeniz.

Ümmet bize vız gelir, aştık ve geçtik bunları. Ümmet kavramı kavmiyetçilik faşistlik arabistlik olarak dejenere edildi. Miyadı doldu.

Güle güle ÜMMET kavramına ve de Kavim kavramına. Hoşbuluştuk MİH!

<> 49-Hucurat/13: Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.

<> 49-Hucurat/13: ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv veünsa vecealnaküm şüubev vekabaile litearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alimün habir

<> Bu ayette “millet” kelimesi yok.

 

EVET yok, ama MİLLETİ İBRAHİM var. Buna dahil olmayanlar için bir de CEHENNEM MİLLETİY var. Ya Sabıkun’a, ya da Cehennem’e. Bu ikisi millettir. Cennetlikler (ashabı meymene) ise MİLLET değildir.

İki millet var sadece: İbrahim milleti ve cehennem milleti. Tercih bizim irademizde.

Orta katta millet yok. Cennetlikler millet değil! Türlü ÜMMETLERİN kabail [kabileler] düzeninde bir otele yerleştirilmesi gibi…

Belki oraya Usame 1000 Ladin de gidecek. (Allah bilir.) Onun öldürdükleri de… Katil ve maktul AYNI yerde, bunlardan MİLLET olur mu?

Olur mu?

Olur mu?

Anlatabildim mi?

<> evet

Daima Sabıkun’a Mukarrebun olunuz, Naim mekanda makamı İbrahim’de bulununuz.

<> “ama MİLLETİ İBRAHİM var” >>> Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır.

Evet 🙂

Nereden nereye. Rastgele girdik, ama rastgele çıkmadık. Kendi değerimizi bilelim. Hanifliğin (Hanif müslümanlığın) değerini çok iyi bilelim.

ALLAH’IN üzerinize olan nimetini (Naim cennet) hatırlayınız. Siz birbirinizin (biri katolik, diğeri ortodoks) candüşmanı-kanlısı iken, gönüllerinize sevgiyi koyarak uzlaştıran ve sizi KARDEŞLER kılan Allah’ı anınız.

Sevgi, barış (selam 2), hoşgörü, tolere etmek. Bunlar ÜSVEİ HASENEDE’den değildir. EVET  d e ğ i l d i r  bu doğrudan İBRAHİM AHLAKIDIR. Efendimizden değildir.

Tıpkı namaz, oruç, hacc, zekat ve tevhid gibi efendimizin değil, İBRAHİM ATAMIZIN hasenatlarıdır.

Eğer öyle olsaydı, biri makamı İbrahim, ötekisi makamı Mahmudiye olmak üzere iki ayrı katta iki ayrı makam olmazdı.

UMULUR Kİ

Size evrenin bir iltimasının sırrını vereceğim:

Efendimizi Makamı Mahmud’a, SİZ, DUALARINIZLA taşıyacaksınız.

Onun defteri ve ecri bitmiyor. Yani ne kadar DOSDOĞRU (ki sadece Hanif diyebiliriz) müslüman varsa onların duasıyla efendimiz MAKAMI MAHMUD’a gidecektir.

DURMAYIN devam ediniz: Efendimizi MAKAMI İBRAHİM’e götürmeye devam ediniz.

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Hans von Aiberg, 29/07/2004 (238/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 238 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

238-02-milletler

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar