Haniflik – Peygamberimiz hanif miydi

Size evrenin bir iltimasının sırrını vereceğim:

Efendimizi Makamı Mahmud’a, SİZ, DUALARINIZLA taşıyacaksınız.

Onun defteri ve ecri bitmiyor. Yani ne kadar DOSDOĞRU (ki sadece Hanif diyebiliriz) müslüman varsa onların duasıyla efendimiz MAKAMI MAHMUD’a gidecektir.

DURMAYIN devam ediniz: Efendimizi MAKAMI İBRAHİM’e götürmeye devam ediniz.

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Kalanı kuru kalabalık. Milyarlarca olsalar da kuru kalabalık… Selatüs selam göndermek için yarışsalar da sabahlasalar da ikindi ve yatsı namazlarını ve tüm sünnetleri kendilerini parçalarcasına selavat getirseler de “ONLAR KILDIKLARI NAMAZDAN GAFİLDİR” ve efendimize bu boşuna çabaların hiçbiri ulaşmıyor.

Açıkça söylüyorum:

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Efendimize 313 kişi yeter. UMULUR ki ifadesi yerini bir geçiş kapısı olan Makamı Mahmud’a MUTLAK olarak dahil eder. O kapı aralandı mı, zaten üst platform (Mukarrebun) devreye girer.

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

Bu sadece Haniflerin elinde

313 yeter, diğer milyarcası KURUKALABALIK!

Efendimizin HANİF olup olmadığı konusunda tartışmalara açıklık getirecek şeyleri yazıyorum, FARKINDA mıyız?

<> evet

İtiraz konusu olan ayetin türkçe ve arapçasını bulabilir misiniz ltf? Yani efendimiz HANİF miydi, değil miydi?

<> 17-İsra/79: Gecenin bir bölümünde de sana mahsus fazla bir namaz olarak uykudan kalk. Kur’an ile teheccüd kıl; yakındır ki Rabbin seni övgüye değer bir makam ulaştıra.

<> 17-İsra/79: ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel leke asa ey yeb’aseke rabbüke mekamem mahmuda

<> 6-Enam/79: Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim.

<> 6-Enam/79: İnnı veccehtü vechiye lillezı fetarassemavati velerda hanıfev vema ene minel müşrikın

Burada konuşan(lar) yani nakledilen kimler veya kim? Efendimiz mi???? Yorumlayınız.

<> İbrahim atamız

(Ene=Ben, İnna=?????”) Nasıl ki inne ma…. muhakkak ki demek DEĞİLSE, “ene ve inniy’i de ayırt ediniz.

<> 6-Enam/74: İbrahim, babası Azer’e demişti ki: “sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum”.

<> 6-Enam/75: Böylece biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekutunu (muhteşem varlıklarını) gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.

<> 6-Enam/76: Üzerine gece bastırınca, bir yıldız gördü:”Rabb’im budur” dedi. Yıldız batınca da:” Ben batanları sevmem” dedi.

<> 6-Enam/77: Ay’ı doğarken gördü: “Rabb’im budur” dedi. O da batınca: “Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapıklığa düşen topluluktan olurdum” dedi.

<> 6-Enam/78: Güneş’i doğarken görünce: “Rabb’im budur, bu hepsinden büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım”.

<> 6-Enam/79: “Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben asla Allah’a ortak koşanlardan değilim.”

<> En~aam 6/161 ile Dehr/İnsan 76/3 ikisi birlikte

“İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrikın.”

“İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrikın.”

“İnnı veccehtü vechiye lillezı fetaras semavati vel erda hanıfev ve ma ene minel müşrikın.”

“veccehtü vechiye”

“veccehtü vechiye”

“veccehtü vechiye”

Cihet ve vech >>> YÜZ kelimesi aynıdır. Nasıl ki iki kez iman varsa, iki kez de veche almak vardır. Bunu kavramaya çalışalım öncelikle, iki selam gibi.

“veccehtü vechiye”

“veccehtü vechiye”

İbrahim atamız bunu BAŞARAN TEK KİŞİDİR.

GÖKLERDE ve YERDE ikisini yaratanın huzurunda HANİF idi.

ene minel müşrikin” ise ve “ma ene minel müşrikin” = “Şirk koşan BEN değilim” anlamında. Bu farkı da ayırd edelim.

ENE >>> BEN.

İnna >>> BİZ.

Bu ALTIN KURALDIR.

İbrahim atamız bir MİLLET dilediği ve duası kabul edildiği için, bunun bilinciyle BİZLER demektedir. Ama efendimiz için “ENE” kelimesi vardır ve tekbaşınalıktır.

Efendimiz bizim dualarımıza, selam selamlarımıza muhtaçtır. ACI GERÇEK AMA DOĞRU.

Bunun tersine o bize şefaat etmeyecektir. Efendimizin ciddi olarak başı belada. (Eğer bugün kıyamet kopsaydı bu yetersiz dua kalacaktı.)

313 kişi yeter bu iş için… Adam gibi adam 313 kişi…………….

Gerisi yığın sözde müslüman kuru kalabalık.

İçlerinde imanlı yok mu? Elbette var.

İyi de onların durumu nedir? İmanlı dostlarımız İKİNDİ ve YATSI namazlarını gündüz namazlarının evvel ve son sünnetlerini kılmaktalar ve selatüsselam ile ihlas ile dua etmekteler. Çok da samimiler… İyi ama, temelde bir şeyler yanlış.

Hans von Aiberg, 29/07/2004 (238/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 238 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

238-03-mahmud-makam

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar