Halife-Muhalefet – Hızlara göre yaratılış zinciri – E=mc² – Melek Cin İnsan – Secde etmek – Şeytanın cennete alınması

Allah’ımız E=mc² formülünün önce ışıktan hızlı giden C² tarafını (melekleri) Halife kıldı.

Sonra E (Cinleri) yarattı…

Formülde sırada m=İNSAN vardı elbette…

Şeytana dedi ki: “E, çok yoğunlaş ve m ol!”

Şeytan buna küstahça cevap verdi: “Ben E=Ateş olarak m=Topraktan olan buna mı secde edeceğim?”

Bilirsiniz ki madde çooook yoğun bir enerjidir… Enerji de çooook SEYREK bir maddedir…

İkisi birbirine eşdeğerdir ve yukarıdaki ünlü formüle göre birbirine DÖNÜŞEBİLİR. (İnsandan ve Cinden şeytanlar yaratılması gibi)

Enerjinin yoğunlaşarak MADDE haline gelmesine  S E C D E  diyor Kur’an misali… Bunun misal olduğunu şuradan anlıyoruz:

Allah’ımız diyor ki: “Adem(Madde)’e  S E C D E  et.”

Yani Allah “Bana secde et” demiyor, Ademe SECDE etmesini söylüyor.

Haşa Adem bir MABUT, Tanrı değil, Sadece Tanrıya secde edildiğine göre…

<S> Melekler için olan secde de bir dönüşüm misali mi?

Melekler c²=Işık hızının kilometrekare/saniye kare cinsinden HIZLI olanıdır. Bu hızlarda giden bir varlığın QUANT yani tekbaşına ayrılığı yoktur. (NEFS=QUANT) Kuantlaşma (Nefs sahibi olma) eylemi IŞIK HIZINDA BAŞLAR ve bunun hesabını Planck çok iyi yapmıştır.

Bizlerin NEFSİ var, neden? Çünkü bizler KUANT (Özel kendi başına bir nicelik) durumundayız. Melekler ise ışıktan hızlı olduğundan QUANTLAŞAMAZ. (Nefsi olamaz)

Bunları Allah Alimlerimize MİSAL olarak verdiği için rahatlıkla çözebiliyoruz…

Yoksa secde bildiğimiz secde değil, DÖNÜŞÜM FORMÜLÜNE uyma emri…

<S> Bu halde ışık hızı tavanına kadar olanamıydı bu dönüşüm emri?

E=mc² demek, “İNSAN çok çok yavaş giden bir CİN” ve/veya “Cinler, çok çok HIZLI giden İNSANLARDIR” demek.

Işık hızı bir SINIRDIR. Eğer ışık hızında gider ve kalırsanız, onyüztrilyon bin asır geçer… Sonsuza dek öyle kalırsınız.

[S] bu mu beklediğin yanıt? Yoksa ben soruyu mu anlayamadım?

<S> Ama sınıra kadar olanlar kuantlaşabilirse; şeytan ışık hızından düşük hıza mı sahipti? Bunu merak etmiştim.

Işık hızı üstünde MELEKLER (Takyonlar), ışık hızının hemen altında CİNLER/Şeytanlar (Luxonlar) vardır. Bu yaratıklar IŞIK HIZINA ve üstüne çıkamazlar. (Gökler cinlere yasaklıdır. Gökler şıhablarca Cinlere yasaklanmış ve gök kubbe kalkanımız olan magnetosfer de bu şıhab denen kozmik ışın mermilerini atmosfer dışında tutmaktadır.)

Yani ŞEYTAN/CİN asla ışık hızına ve üstüne çıkamaz ve de MADDE hızımıza inemez… İKİSİ ARASINDA yer aldığından, hem MELEİ ALA’da melekleri dinler hem de insanlara gök haberlerini getirebilirler…

<> Peki Melei Ala’da haber alma ya da parazit yapmayı nasıl başarıyorlardı Cinler?

Bunlar parapsikoloji konusu olduğundan bugün açmayacağız… Ama şunu biliyoruz ki, melek (nur) ardından cin (nar) ve sonra da insan (Madde) VİTESLERİ var.

Cinler ikisinin arasında kaldığından MELEKLERİ dinler ve de kendilerine sığınarak azdıran insanlarla temas kurarlar.

(Bunların tümü ayettir, bilen bilir. Şu ana kadar hep ayet yazdık zaten.)

<> Şu bizim şeytanın bir haznedar olması da fiyasko öyleyse.

Azazil=Cennet maliye bakanı ya da mabeyincisi demektir. İblis’in adı MELEK ismi olan İL ile kutsanmıştı. Cinleri yok eden O varlık idi…

<> Aman Yarabbi!

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 19/12/2001 (034/03)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 034 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

034-03-melek-cin-insan-2

Yorumlar