Nas suresi – Rabbin adı nedir

Namaza girerken FELAK‘ı, kade’de ise NAS suresini okudum. (Fatiha’yı okumadım, suç değil: Fatiha açılış değil.)

Nas suresini okurken o mini saniyeciklerde yaşadıklarım şunlardı: “Kul euzü birabbinnasi“. “Kul” (anlatacağım sonra). “Euzü besmele ve Bİ (bismillah’ın Bİ’si)“. Yani gizli besmeleyi İDRAK ettim. Ve gizli euzü besmeleyi…

Sonra RABBİN NASİMELİKİNNASİİLAHİNNASİ… Ve ikinci bölüm: “Min şerril vesvasil hannasi! Elleziyuvesvisü fisudurunnasi. Minel Cinnet’i vennasi…” Kaç kere NAS kelimesi geçiyor? (Bunların tamamı birer PARANTEZ aç kapadır)?

<> 5, (hanNAS ile 6)

Ve Allah’ın isimleri: RABB, MELİK, İLAH. ÜÇ isim neden? Neden İlahinnas Allah’ın adı da diğerleri değil? Yani bizim seçtiğimiz İSİM İLAHİNNAS oldu neden? RABB Allah’ın 114 isminden + sıfatından biri olan HEM SIFAT (rububiyet), hem de İSİM‘dir. Allah bu ismini tüm öteki ayetlerde RABBİL ALEMİN gibi kullanmıştır. Bu ayette “Rabbin Nas” =İnsanların Rabbi!

Allah “Melik” ismini hem tek, hem tamlamalı (“Malikül mülk” gibi) kullanmıştır. (Malik ve Melik yakın ama aynı değildir. Melik KRAL demektir, ama FAKİR kral da olabilir. MALİK ise serveti olandır.)

Ve Rabbimiz, heryerde AŞAĞILADIĞI ve şirk saydığı TANRI (İlah) kelimesini İLK KEZ KENDİNE kullanmıştır ayette… Örneğin “Başka ilahlar edindiler…“, “Getirin ilahlarınızı…” gibi, ama burada İLAHİNNAS oluyor. Bunun için İlahinnas’ı ELİF ile yazılan DÖRT isminden biri kabullendik.

Rabb sıfattır da, isimdir de! Neden böyle?

Çünkü mesela Alak suresinde diyor ki: İkra BİSMİ RABBİ+ke… Rabbinin ADIYLA oku! Rabb bu anlatımla SIFAT oluyor, çünkü ayrıca BİSMİ >>> İsmi gerekiyor. Daha bir çok yerde var bu, biliyorsunuz. İsminin ALLAH olduğunu iniş sırasında 5. sure olan Hamdele (Fatiha) içinde İLK KEZ öğreniyoruz: “ElHamdül İLLAHİ >>> Allah’a Hamd!“. Böylece Rabbin İSMİNİN ALLAH olduğunu o gün dünya tarihinde ilk kez idrak ediyoruz. Daha önce Eloh/elaim/Alhi falan var, ama  A L L A H  ismi yok. Dikkat ediniz NAS suresinde de ALLAH adı yok! Dikkat ediniz bir kere daha! OK?

<> Kur’an’la ilk kez duyuyoruz ancak daha önce ALLAH kullanılıyor. İnsanlar unutmuşlar kullanmıyorlar.

(Allah ismi, Elhamd AL ALLAHü ayetine kadar evren tarihinde HİÇ KULLANILMADI. İlk kez ve sadece bize duyuruldu.)

Hans von Aiberg, 19/08/2003 (173/04)

Not: <> veya [] ile başlayan satırlar, [ ve ] arasındaki kesimler sayın Aiberg’e ait değildir, sohbet esnasında onunla konuşan kişilere aittir veya sonradan eklenmiştir.

önceki bölümü okusonraki bölümü oku

rabb-in-ismi-hi

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar