Şeytan ve 72 şeytan kuvvetindeki Nefs – Halife-Muhalefet – Hızlara göre yaratılış zinciri

<> Kalbin kilitlenmesi nasıl oluyor?

 

Kalbin mühürlenmesi ise şöyle:

Nefsimiz 72 şeytan kuvvetindedir. Kendimizi kilitleriz. (Buna “nefse eza, eziyet” diyor Kur’an.)

Bir de insandan şeytanlar/cinler (Hannas…. minel cinneti vel  N A S  olanlar) var ki, şeytana fazla iş bırakmıyorlar…

Böylece kalbimizi kendimiz mühürleTİRiz.

<> Nefs hep olumsuzmuş gibi yansıtılıyordu. Nefse daima muhalefet vb. gibi. Yargıç gibi değil de.

İnsanın doğasında HALİFELİK ve/veya MUHALEFET bir arada vardır.

Yeryüzünde halife olmak demek, hem HLF (Halif) hem de muHaLiF ve de MuHteLiF olmayı gerektiriyor.

Yeryüzünde bir HALİFE yaratacağını söylediğinde Rabbimize melekler “Yeni bir fesad=MUHALEFET mi?” anlamında sordular… Allah da şöyle buyurdu: “Halife ve/veya muhalefet, Siz benim bildiğimi bilmezsiniz.” dedi. Melekler de hemen tenzih ettiler…

Buradaki  S I R  şu:

Daha önce yeryüzünün ilk sahibi “Azrail grubu” melekler idi.

Sonra ENERJİ (Cinler) yaratıldı ve onlar adı üzerinde şeytanca bir düzen ile dünyayı kendi uygarlıklarını alt-üst ettiler.

Enerjiden sonra MADDE (İnsan ve canlı) yaratıldı.

Melekler cinleri örnek vererek, itiraz edecek oldular. (Eski fesat cinler, yeni fesat ise insanlar oluyordu)

Ama Allah bir SIRA dahilinde yaratıyordu:

Önce ışıktan hızlı melekler HALİFE oldular. (Khalifage anlamında)

<> Madde yaratılmadan önce zaman var mıydı?

 

Zaman=IŞIK HIZI kriteridir: ışıktan yavaş iseniz yarına, hızlı iseniz düne doğru akar ve tam ışık hızında EBEDİYEN DURUR. Yani zaman HIZ ile doğru orantılıdır. Zaman boyutu ışık hızında SONSUZ  G E N L E Ş İ R . Bunun anlamı YOK OLUR, HİÇ YARATILMAMIŞ gibi olur.

Önce IŞIKTAN HIZLI (Takyon ve Nur) sonra ışık hızına yakın ENERJİ (canlı enerjiye cin deniyor) yaratıldı. NEFSİ var olan bu enerji, melekler gibi SAF, MASUM değildi…

Halifeliği melekler NEGATİF FEEDBACK olarak yapıyorlardı. (Termostat böyle çalışıyor) Ama yerlerine gelen CİN uygarlığı iki türlü yapıyordu:

a) HLF=Halife yani negatif feedback

ve de

b) MuHLF=Muhalif yani pozitif feedback olarak…

İşte bu İKİNCİSİ yani FESAD galip gelince ALLAH Cin uygarlığını yok etti. Yerine SOĞUYAMAYA başlayan dünya ile birlikte Canlı madde (İnsan dahil tüm canlılar) kondu.

İnsan da aynı NEFSİ taşıdığından ya a) Halife ya da, b) Muhalefet ikilemini devraldı.

İşte biz bu ikilemin Hilafet ve Muhalefetiyiz.

<> Habil Kabil gibi

Evet Kardeşlik ve Kalleşlik gibi…

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 19/12/2001 (034/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 034 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

034-02-melek-cin-insan

Yorumlar