Cifir – Paranormal – Kehf ve Rakim – 3×3 vefkin açılımı – Erkek ve dişi sembolleri-1

Cifir’e girmek için bizim şekiller verdiğimiz link’i geri planda açabilirsiniz.

([Z]den linki rica ediyorum. Ben de tıklayacağım da…)

<z> [ https://www.hanifislam.com/mail/aiberg02/aiberg02h.htm ]

Önce şekil 1=Lineer sıra sayılar ve bunlardan izotrop toplama yapılabilen bir kare Matris olan 2. şekili izleyelim.

Her yönden toplandığında 15’i veren bu vefk “Aritmetik” bir değerdir.

Cebir olarak ise 3. şekle bakınız:

Determinant=5 tüm sayılardan çıkarılmış ve determinant sıfır olmuştur. Böylece Eksi ve artı simetrik sayılardan toplamı sıfır olan bir Cebirsel Matris oluşturduk. Sonra da bunun son derece düzgün (Determine) olmasını fırsat bilerek, Hologramını (Geometrisini) oluşturduk. Böylece RAKİM(Matriss)den  K E H F (Matrix) çıkardık.

Şimdi sadece artı sayıları bu grafikte gösterelim:

Artı sayıları ayırıp “Vektör/bileşke” olarak boyadığınızı düşünün: Eksi sayılar da aynı durumda fakat ANTİPARALEL ters ve eşlenikler. Bunlardan birine ERKEK diğerine DİŞİ diyoruz. (Cifirdeki adı bu)

En ortada beş (Ya da sıfır) olan MERKEZ ise CİNSİYETSİZDİR. Örneğin belirli bir zamana kadar bir embriyo’nun cinsiyeti belli değildir. Bacağının arasında bir topak vardır ama erkek/dişi denmiyor ona… Erkek ise o topak DIŞA ve AŞAĞIYA doğru gelişiyor. Dişi ise. (Şeklilerin yöneylerine dikkat ediniz.)

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 03/02/2002 (055/04)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 055 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

029-09-cifir-erkek-disi

Yorumlar