Kadere iman – Cehriyecilik/Fatalizm yanlışı

Kadere iman var mı? Buna yanıt arayalım:

Süfyanilik bizleri Cehriyeciliğe mahkum kılmıştır. Adam katil, hırsız. Cehriyeci (Salt fatalist görüşçüler) süfyaniliğe göre “suçlu olan SUÇLU değildir, Allah ona KADER etmiştir hırsızlığı”…

<> 4-Nisa/136: Ey İnananlar! Allah’a, Peygamberine, peygamberine indirdiği Kitap’a ve daha önce indirdiği Kitap’a inanmakta sebat gösterin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitablarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz derin bir sapıklığa sapmıştır.

<> Burada kadere iman geçmiyor

“Allah dilediğini doğru yola eriştirir” ayetinden yola çıkarak HIRSIZ da masumdur… 5 çocuğunu banyo küvetinde boğan ANNE de masumdur. Allah kader etmiştir, kadın da çocuklarını boğmustur. Bu onun kaçınılmaz kaderiydi.

(Bunları din adamları değil Süfyani tohumları yarattılar. Çünkü Yezid Resulullah’ın torununu ve onun çocuklarını susuzluktan öldürdü ve BU ONLARIN KADERİDİR, Allah Kaderin kazasına BENİ memur etmiştir” diye bir de felsefe yumurtası yumurtladı.)

Kader kelimesi çok sayıda geçiyor: Kader, takdir, mukadder, kudret, kadir vb tamamı KADER isminden (Kelime kökü KaDeRe mastarı), anlamı ise Yaptırımcılık, tek yaptırım gücü olmak demek.

Kadir-i mutlak derken de Kaderin yazıcısı anlamına geliyor. (İtlak=Absolutly, fakat aynı kökten gelen mutlak “Yaptırımından çıkılamaz” anlamında…

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 15/03/2002 (069/28)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 069 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

069-28-kader-cehriyecilik-fatalizm

Yorumlar