Allah ismi taşınabilir mi – Evliyalar var mı – Gizli kelime-i tevhid – Dilbilim – Çok tanrılı Yahudi-Hristiyan-Müslüman dinler – Haniflik farkı

İkra (Alak/oku) suresinde ise RABB’i ve  a d ı n ı  zikrediyor, Rabbin adı olan ALLAH’ı henüz bildirmiyor.

Kalem/Müzemmil/Müddesir’den sonra ilk kez Fatiha’da bildiriyor ve Elhamd-ül-illah olarak lanse ediyor.

Bunun büyük sırlarından biri de “Rabbin adını almış, onunla adaş bir kişi daha gösteremezsiniz” ayetinde saklı. O ayeti anımsıyor musunuz?

<> Bakıyorum. bulabilirsem

<> Meryem

Allah’ın ADAŞI olamayacağı ayeti…

 

<> Meryem 65

<> 19-Meryem/65: O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde, O’na ibadet et ve O’na ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah’ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?

Teşekkür.

“Hiç sen Allah’ın ismini taşıyan başka birini bilir misin?”

Bu ayetin 7 anlamını birden yazmak istiyorum:

1. Allah ve Veli isimleri Allah’ındır. La İLAHE (Allah’lar) illallah ve aynı anlamda “La Evliya illelveli” diyebiliriz.

Allah tekildir ve çoğulu olmaz.

(İbranice Elohim, Aloim = Allah’lar demektir. Bu bir çok Allah’tan (!) biri ve baş tanrı ise YAHOWA imiş. Eğer Allah TEK olsaymış, kendisinden İNNA=BİZ diye söz ötmezmiş, miş miş.

Şimdiki Musevilik TEVHİD dini değildir, Çok-tanrılı poly-theist’tir. İncil dini de üçlemecidir. İslam dini de araya şeyhler, hocalar koyduğu için ikilemecidir.

Ancak  H A N İ F  islamiyet gerçek bir tevhid dinidir. Sadece Hanifler ALLAH’IMIZI bir tek kabul ederler.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 01/03/2002 (063/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 063 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

063-02-Allah-isimleri-veli-evliya

Yorumlar