Zaman savaşı – Tevratta cennet – Üzeyir – Arapça ve İbranice – 10 Kayıp kabile – Tevrat iftiraları

BAĞ kelimesini didikledik. Bağ’dan kasıt, bir dünya düzeni. İKİ BAĞDAN KASIT iki ayrı dünya düzeni.

Eşit şartlarda yola çıkıyorlar. Biri başarılı ve Allah yolunda. Diğeri ise “BİR ALLAH“ı var elbette, Yahowa. O da inanıyor. Ama biri HAK YOLUNDA.

<> Bir de kıyamet gününü inkar etmesi var, Kehf 35’te.

Eğer Tevrat’ı iyi okuyanınız varsa bilecektir ki, Yahudi inancında her şey dünyada olup bitecektir.

Aden (Bugünkü Aden, Hadramut ve kısmen Yemen) Buraya sırf yahudiler için bir cennet (Kur’an’da ADN Cenneti) kurulacak. Diğer başka milletler ise çölde ebedi kalacaklar. Yani kıyamet dünyada olacak. Yahudilere dev bir VAHA kurulacak.

Diğer milletler ise kafir olduktan sonra. (Yahudi olmayan herkes kafirdir bile demiyorlar. Doğuştan Yahudi olmanız gerekiyormuş.)

<> 9-Tevbe/72: Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler va’detti. Allahın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur.

Evet, ne yapacaksın ki, Tevrat’ta, kıyamet=dünya, Mahşer=Arap çölleri, Aden=Sırf Yahudi Cenneti.

Onların inançları bu, ne yapabiliriz ki?

İşte bu yüzden onların dünyası çok dar: Evren=Dünyadır.

Bulutlar üzerinde Allah (Yahowa) var. Arada bir aşağıya iner. Oğlu olan Ezra (Üzeyir) ile güreş tutar. Üstelik oğlu onu yener. Allah (!) da oturup ağlar ve üzülür. Aden’de kendini bahçeye sürgün eder. Saltanatını da Ezra’ya verir.

Oysa Kur’an Üzeyir için ne yazıyor? O ayeti bulursanız, Tevrat’ın bu iftirasına Allah’ın tepkisinin çok büyük olduğunu görebiliriz.

Buldunuz mu?

<> Hocam Üzeyir diye girdim çıkmadı. Neyi tarattırayım

 

ÜZEYR olabilir. Arapça ÜZEYR diye yazılıyor.

<> 9-Tevbe/30: Yahudiler, Üzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan batıla) döndürülüyorlar!

Evet bu ayet. [Candaşın] sorusunun yanıtı şu: Öldükten sonra Yahudiler, mezardan çıkacaklarmış. Ne varsa bu dünyada varmış. Onlar ADN hurmalıklarına, Biz de volkanlara çöllere.

Cennet ve Cehennem inancı Tevrat’da böyle. Tevrat’da uzay yok. Şima=Sema dediği bildiğimiz kuşların uçtuğu yüksekliklerden ibaret.

Yıldızlar ise minicik ışıkçıklar. Yani yanlarına gitseniz de göründükleri kadar küçükler. Allah bu minicik kainatı, şitti yom yani Altı günde yaratmışmış. Sitte Yewm= altı gün. Yedinci gün yorulup istirahat ediyor.O arada insanlar da kabirlerinde uyuyor. Sekizinci YOM=Yevm ise hep birlikte diriliyoruz.

Gün=Yom=Yevm. Şaşırmayın, çünkü Arapça ve İbranice KARDEŞTİR. İsmail ve İsrail’in dilleridir. Şalom=Selam, Al Malek=El Melik gibi.

<> İsmail ve İshaq dilleri.

Evet. Yakub döneminde dil ayrılmamıştı. İkisi de babalarının dili olan Sankritçeyi konuşuyorlardı. Ama İshak’tan sonra 12 kabile halinde İsrail=İbranice dili oluştu. Çünkü İbrahim’in (Yafes dili) iki eşi vardı. Sara=Samice konuşan, Hacer=Hamice konuşan.

İsmail oğulları Hamice (Arapçanın babası), İsrail oğulları Samice. (Sami dillerinin babası, İbranicenin anası) Yani ikisi birer ayrı dil değil, bizdeki Oğuzca ile Kazakça gibi.

<> 12 kabileden ikisi, biri domuza diğeri maymuna meskh edildi…

Şu anda İsrailoğulları’nın 2 kabilesi var. On kabile kayıptır. Aslında onların da yeri var. Filistinliler ve geniş ölçekte bir Önasya Arabı, doğrudan Müslüman olmuş ve erimiş Yahudilerdir. Nasıl ki Süryaniler Hristiyan Araplar ise aynen öyle… Asimile olmuşlardır.

Çünkü ayetlerde “Yahudilerin, ataları olan İbrahim’in duası gereği, kiminin müslüman olduğu” söylenegelmiştir.

Yaşayan iki kabile ise Tevrat’a göre Lut as.ın iki kızından peydah olmuş. Yani Lut gölüne diğerleri gömülmüşler.

<> On kabile birden?

Evet. Tevrat’ta Lut’un iki kızının babalarını şarapla sarhoş edip, koyunlarına girdiklerini ve babalarından iki çocuk doğurdukları, birinin adının Amonoğullar, ötekinin de Moaboğulları olduğu ve iki Yahudi kabilesinin oradan türediği yazılı.

<> Orayı ilk okuduğumda şoke olmuştum bir peygambere nasıl iftira?

Halbuki biz biliyoruz ki, Melekler önce İbrahim as.a Babil’e uğradılar. Sonra da Lut gazabı için Sodom ve Gomorre kentlerine geldiler. Oysa İsrailoğulları Hz. İbrahim’in soyu değil mi?

Kim bana burada nasıl bir çelişki var onu açıklayabilecek. Bekliyorum?

<> İsrailoğulları Yakub’tan sonradır.

İşte bravo. Çelişki burada. Niçin Lut ve iki kızından “YAHUDİ” ırkı türesin. Daha İbrahim ve Lut evliler ve birinin iki kızı, ötekinin bir oğlu var. (Diğeri sonra doğdu.) Bunların ikisi de yahudi değiller ki. Yahudi (Yuda) İshak’ın soyundandır.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 26/09/2001 (002/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 002 anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

022-02-tevratta-cennet

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar