Futuroloji – Nextransciencenterminal – Geleceğin bilim dalları – Hologram teorisi – Nom teorisi – Chaos Cosmos Osmos

[] https://hanifislam.com/mail/aiberg02/aiberg02d.htm

 

NEXT=Gelecek zaman, komşu zaman. (Genelde arada üç asır vardır. Bermuda’da kaybolanlar da üç asır sonrası ağırlanırlar. Çünkü zamanda ileriye gezmenlik=Z.i.g yapmışlardır.)

N‘yi dışarlarsan EXTRA kalıyor. Görevimiz Extra bilim dallarını da öğretmek. 65 bilim dalına tamamlamak.

Cebir’e eksi-artı sayı skalasından başka eklenen soyut (kompleks sayılar) skalası ile bir ARTI oluşturuldu.

Bu + biçimindeki grafiğe bir de yukarıdan “Gözün” ile artının “Sıfır noktası” arasında bir DİKME (z koordinatı) ekleyerek ÜÇLÜ bir cebir skalası ve/veya bir xyz (en boy yükseklik ve/veya eksen, absis ve ordinat ekleyerek), zamanı da dahil ederek bir ALGEBRA ötesi ALCHİFREE yani Al-Şifre bilimi yapabilirsin. Böylece 6. dereceden 11. dereceye kadar denklemler kurarak, PARAMETRELERİ külliyen silebilirsin.

İşte bu EXTRA bilim dallarından biri… Herşey için.

Cebir’i bir sayılar kümesi olmaktan kurtarıp (Kur’an’da adı Rakim) onu işlevlendirebilirsin, yani geometrisini kurarak (Kur’an’da adı KEHF=Topoloji) istediğin konuda istediğin bulguyu yaparsın.

Bunların yeni adları var: Meta-Matik (metafizik gibi), MateMatriss, GeoMatrix. Bunları kullanarak Holografikler elde edebilirsin:

1. Halu-Grafi (Halusinasyon hologramı),

2. Halau(Halo)grafikler,

3. Hole-grafikler (Black-white-Worm) HOLE-grafikleri,

4. Holly-grafikler (Meleklerin biçimlerine kadar uzanan inanılmaz bir hologram dizisi),

5. Whole-grafikler. İngilizce Whole “Külli Şey’in” demektir. Allah Külli şey’in’i (her bir noktasal koordinatı) bir araya getirdi. Whole-gram bu anlamda. Her bir nokta da ise

a. Ya çifttir:

aa. Antisi ile birlikte antinom’dur. Yani eşleniktir.

ab. Ya da özdeştir. İki nokta Binom’dur.

b. Ya tektir MONOM’dur: Yani Mono-Nome’dur = MoNom. Bunlar yaratıklardır.

Bir de Allah ruhundan ÜFLER ya. “Ol der, o şey oluverir”. O şey bize eklenmez, ya da Allah’tan eksilmez. Buna da NONOM=None Nome, Non-nom deniyor. Allah’ın dilemesi bir katalizant. Allah eksilmiyor, katalizant ol/üf yine yaratıcıya dönüyor. Allah’ın bu durumuna da son olarak:

6. WHOO-LOG-RAM deniyor. Açalım: Who = İngilizce Kim demek. Whoo biçiminde olduğunda ise he, she, it olmayan YARATICI demektir. Whoo=HUU okunur, sanki Hu=Hüve gibi. Log=Bilgisayar Log-in’i gibi ise de aslında Analogy=Benzeşmek.

Yani Allah’ın bizi kendi suretinde yaratması. Allah’ın bizi kendisine benzetmesine ve Ahseni Takvim=En güzel biçimde/kıvamda yaratmasına rağmen, Allah bize hiç benzemez, dolayısıyla biz de Allah’a benzemeyiz. Bu ANA+LOG’un paradogmatik olarak ANA’dan yoksun olmasıdır. Yani geriye salt LOG kalır.

RAM da sanki bilgisayar deyimi gibi duruyor ama Rastgele=Random bellek değil bu. Allah rastgele yaratmaz. Rastlantı, random Access yoktur. Bu yüzden Log ve Ram’ı, Kerem, İkram, Keramet vb., en doğrusu da İKRAM gibi düşünün, Hüvel İkram gibi. WhoologRam budur.

Allah’ın bizi KENDİ suretinde ama “Muhalefetün Lil Havadis” yani bize benzememek kaydıyla yarattığını düşününüz.

Vacibülvücud=O kendinden vardı.

Kıyam bi nefsihi=Kendinden Kaim, kayyum idi.

Dolayısıyla hep sıfatlara girmek zorunda kalıyoruz. Allah’ın sıfatlarını şimdi daha iyi anlıyor muyuz?

[] Evet

Bu okullarda din derslerinde sayılan sıfatı subutiyye, zatiyye ötesinde bir şey. Allah hep şöyle sorar: “Ma Edrake?” İdrak ediyor musunuz?

[] İnfitar/17-18: Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn – Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn

Evet bazen iki kere de sorar. Bazen üç dört kere yerine YEMİN ederek sorar. Vakıa 76’da ne diyor: “Andolsun yıldızların yerine (Karadeliklere). Bilseniz bu ne BÜYÜK bir yemindir” demiyor mu?

[] Evet

[] Vakıa/75-76: Fe lâ uksimu bi mevâkiin nucûm – Ve innehu le kasemun lev ta’lemûne azîm

CHAOS (Haos okunur) Sonra da Cosmos (Künnes). Chaos ve Kozmos/Hunnes ve Künnes.

Arada da Compansating channel, Compance Canale, yani OSMOS var.

Ve gelelim bu üç skalalı bilim meta-matik ve geomatrix bilimlerinden HOLOGRAM (hayal, hülya, halusinasyon) elde etmeye.

Düşünce fotoğrafçılığı… Düşüncenizin resmini çeken Cerenkov ışımalarını kaydeden fotoğrafçılık ile Kirlian yüksek alan fotoğrafçılığı.

Buradan “Psikolojik” resimler çekebiliyorsunuz. İster DÜŞ ve Hayallerden isterseniz parmak ucundan. Orada çekilenler HOLOPLAZMA bilimidir.

Holografik kıvam (hülya’nın takvimi) İDEOGRAM=Düşünce formlarının resmedilmesi, İdeoplazma. Bunların kıvamlandırılarak somutlaştırılması biyoplazma fiziği ve alşimist (simyevi) parabiolojisi…

İşte şu ana kadar saydığım çok kısa özetlediğim bu bilim dalları R.E.Zone’A gereği verilecektir. Oysa bunları 2050 yıllarında ZigZag insanlığa sunacaktı.

Yani şu ana kadar NEXT’ten sonra EXTRA’yı anlattım. Bunlar bilimin EXTRALARI’dır ve Para ile Meta yerine geçer. (Parapsikoloji, Metafizik gibi.) Yani bu iki önek yerine EXTRANS dersiniz. Extra+Trans demek.

Trans=Ötesi demek. Yani Ultra, Hyper, Super, İnfra vb. yerine geçen bir terim.

Trans-Science=BİLİM ÖTESİ BİLİM demektir. Şimdiye dek bulduğunuz bilimlere EKLENECEK olanlar.

Next+Extra+Trans+ScienCENterminal.

ScienCENTER=Bilim merkezi.

Terminal=Bilimin uç noktası, dayandığı son yer, ya da öteki adıyla WALHALLA. Hani Allah’ın adının anıldığı EVLER (Koloni) biçimindeki adıyla ALLAHLAW.

-devam edecek-

Hans von Aiberg, 21/10/2001 (011b/02)

Not-1: <> ile başlayan satırlar sayın Aiberge ait değildir, sohbet/chat esnasında onunla konuşan diğer kişilere aittir. [] ile başlayan satırlar ve [  ] arasındaki kesimler yine sayın Aiberg’e ait değildir, sohbete sonradan eklenmiştir.

Not-2: Eski sohbetlerde işlenen bazı gündem konularının yıllar sonra değişmiş olabileceği ihtimalini gözönünde bulundurmak gerekebilir. Sohbeti okurken karşılaşacağınız her türlü sorunu/hatayı vb. info@aiberg.com adresine bildirebilirsiniz.


önceki bölümü oku | 011b anasayfasına dön | sonraki bölümü oku

011b-02-nextransciencenterminal

Bunları da sevebilirsiniz

Yorumlar